8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 61 21 14 21 10 8 10 3 6 6 7 9 4 7 14 10 4 1 2 0 238
II. Novotvary 0 1 0 0 2 1 5 5 15 20 17 37 32 40 60 34 15 18 12 2 0 316
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 3 6 4 4 1 15 1 2 0 46
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 15 6 5 15 3 3 3 2 8 10 7 8 9 12 7 7 6 2 1 0 134
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 0 1 9 8 7 9 16 9 16 6 5 4 2 1 3 3 4 0 0 105
VI. Nemoci nervové soustavy 1 2 2 6 2 6 9 11 12 6 17 14 9 7 5 10 14 4 2 0 0 139
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 4 16 0 1 3 4 5 2 2 2 5 8 10 12 8 9 8 4 0 0 103
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 4 8 5 1 1 2 5 2 0 4 2 6 5 1 1 1 1 0 0 0 53
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 1 3 7 8 13 13 21 37 45 37 70 83 87 66 44 70 32 10 0 647
X. Nemoci dýchací soustavy 19 237 169 27 25 16 11 15 20 16 25 24 21 24 30 30 21 27 13 6 0 776
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 7 13 16 40 23 20 47 42 43 56 45 32 50 38 40 18 26 10 1 0 573
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 3 4 2 3 6 7 2 2 5 5 0 6 6 5 9 5 4 2 0 0 76
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 7 21 9 17 33 54 47 54 73 89 92 76 78 48 17 5 0 0 721
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 11 17 7 22 33 37 42 43 44 42 45 30 28 35 23 17 8 1 0 0 494
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 23 113 281 260 132 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 3 13 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 26
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 19 10 23 42 22 17 14 20 15 18 20 15 23 15 15 15 13 7 1 0 332
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 48 37 30 54 61 63 50 41 44 59 40 49 45 39 37 38 26 24 5 0 811
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 565 4 3 3 9 52 116 291 254 94 22 24 22 39 45 26 21 12 3 1 0 1 606
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 713 422 321 150 297 375 622 818 684 421 399 386 415 475 473 403 290 262 123 31 0 8 080
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 4 4 14 8 3 0 42
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 0 3 1 2 0 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 3 0 0 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3 4 6 3 1 0 24
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 4 5 4 8 4 0 34
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 12 15 14 20 21 33 34 11 0 172
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 32 70 82 165 214 203 252 203 263 215 197 146 107 73 47 60 26 10 0 2 365
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 8 13 22 28 22 1 0 98
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 32 70 82 165 214 203 254 203 263 215 198 147 115 86 69 88 48 11 0 2 463
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 4 8 10 15 11 7 6 0 70
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 3 0 13
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 5 8 11 17 15 11 11 0 89
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 61 21 14 21 10 8 10 3 6 6 7 9 5 7 14 10 5 1 2 0 240
péče celkem II. Novotvary 0 1 0 0 2 1 5 6 15 21 17 40 37 45 68 47 30 30 20 8 0 393
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 3 6 4 4 1 15 1 2 0 46
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 15 6 5 15 3 3 3 2 8 11 7 9 9 14 8 8 8 3 1 0 143
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 32 71 91 173 221 212 268 212 279 222 202 150 109 75 51 63 31 11 0 2 475
VI. Nemoci nervové soustavy 1 2 2 6 2 6 9 11 15 6 17 14 11 8 13 25 38 32 29 3 0 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 4 16 0 1 3 4 5 2 2 2 5 8 10 12 8 9 8 4 0 0 103
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 4 8 5 1 1 2 5 2 0 4 2 6 5 1 1 1 1 0 0 0 53
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 1 3 7 8 13 13 21 37 45 38 72 89 89 71 49 88 42 16 0 702
X. Nemoci dýchací soustavy 19 237 169 27 25 16 11 15 20 16 25 24 23 26 36 31 22 30 14 8 0 794
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 7 13 16 40 23 20 47 42 43 58 47 34 50 38 41 18 27 13 1 0 584
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 3 4 2 3 6 7 2 2 5 6 0 7 7 5 9 6 4 3 0 0 81
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 7 21 9 17 33 54 48 54 73 92 93 78 81 52 23 8 1 0 745
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 11 17 7 22 33 37 42 43 44 42 45 30 28 35 23 19 9 2 0 0 498
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 23 113 281 260 132 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 3 13 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 26
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 19 10 23 42 22 17 14 20 15 18 20 15 23 15 15 16 13 10 1 0 336
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 48 37 30 54 61 63 50 41 44 59 41 51 49 41 41 43 30 32 9 0 845
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 565 4 3 3 9 52 116 291 254 94 22 24 22 39 45 26 21 12 3 1 0 1 606
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 713 422 353 220 379 540 836 1 022 939 626 666 609 632 642 610 520 397 398 216 64 0 10 804
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 359,6 264,3 70,2 53,4 77,5 27,2 20,6 24,7 6,1 13,5 15,4 18,1 22,3 9,9 19,6 52,9 52,7 27,5 13,2 81,9 0 40,6
II. Novotvary 0 4,3 0 0 7,4 2,7 12,9 12,3 30,6 45,2 43,5 95,6 79,4 98,6 168,4 128,5 79 123,9 157,8 81,9 0 53,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 3,3 0 0 0 2,6 7,4 4,1 2,3 0 0 7,4 14,8 11,2 15,1 5,3 103,3 13,2 81,9 0 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,9 65 20,1 19,1 55,3 8,2 7,7 7,4 4,1 18,1 25,6 18,1 19,8 22,2 33,7 26,5 36,9 41,3 26,3 40,9 0 22,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 8,7 0 3,8 33,2 21,8 18 22,2 32,7 20,3 41 15,5 12,4 9,9 5,6 3,8 15,8 20,7 52,6 0 0 17,9
VI. Nemoci nervové soustavy 18 8,7 6,7 22,9 7,4 16,3 23,1 27,1 24,5 13,5 43,5 36,2 22,3 17,3 14 37,8 73,8 27,5 26,3 0 0 23,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 17,3 53,5 0 3,7 8,2 10,3 12,3 4,1 4,5 5,1 12,9 19,8 24,7 33,7 30,2 47,4 55,1 52,6 0 0 17,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71,9 17,3 26,7 19,1 3,7 2,7 5,1 12,3 4,1 0 10,2 5,2 14,9 12,3 2,8 3,8 5,3 6,9 0 0 0 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 3,3 11,4 25,8 21,8 33,4 32,1 42,9 83,5 115,2 95,6 173,7 204,7 244,2 249,5 231,8 482 420,8 409,3 0 110,4
X. Nemoci dýchací soustavy 341,7 1 026,8 565 103 92,2 43,6 28,3 37 40,8 36,1 64 62 52,1 59,2 84,2 113,4 110,6 185,9 171 245,6 0 132,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 107,9 30,3 43,5 61,1 147,6 62,6 51,4 116 85,7 97,1 143,4 116,3 79,4 123,3 106,7 151,2 94,8 179 131,5 40,9 0 97,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 13 13,4 7,6 11,1 16,3 18 4,9 4,1 11,3 12,8 0 14,9 14,8 14 34 26,3 27,5 26,3 0 0 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4,3 0 26,7 77,5 24,5 43,7 81,4 110,2 106,1 138,3 188,6 220,8 226,9 213,3 294,8 252,9 117 65,8 0 0 123,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 161,8 47,7 56,8 26,7 81,2 89,8 95,1 103,6 87,8 99,3 107,6 116,3 74,4 69,1 98,2 86,9 89,6 55,1 13,2 0 0 84,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 84,9 307,6 722,6 641,5 269,4 51,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 917,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 13 43,5 3,8 0 0 2,6 0 2 2,3 0 0 2,5 0 0 0 15,8 0 0 0 0 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143,9 82,3 33,4 87,8 155 59,9 43,7 34,5 40,8 33,9 46,1 51,7 37,2 56,7 42,1 56,7 79 89,5 92,1 40,9 0 56,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 377,6 208 123,7 114,5 199,3 166,1 162 123,4 83,7 99,3 151,1 103,3 121,6 111 109,5 139,9 200,2 179 315,6 204,7 0 138,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 160,0 17,3 10 11,4 33,2 141,6 298,3 718 518,4 212,2 56,3 62 54,6 96,2 126,3 98,3 110,6 82,6 39,5 40,9 0 274,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 821,4 1 828,3 1 073,2 572,5 1 095,9 1 020,9 1 599,4 2 018,2 1 395,9 950,6 1 021,9 997,2 1 029,6 1 171,4 1 327,5 1 523,3 1 527,8 1 803,9 1 617,6 1 268,9 0 1 379,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 6,9 0 0 0 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 11,3 0 6,9 13,2 0 0 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 5,6 3,8 5,3 13,8 13,2 0 0 1,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3,8 5,3 0 13,2 0 0 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7,6 10,5 0 39,5 40,9 0 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 12,3 5,6 15,1 21,1 96,4 105,2 122,8 0 7,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,9 16,8 3,8 0 20,7 13,2 81,9 0 2,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 5,2 5 0 0 3,8 0 6,9 39,5 0 0 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 2,5 0 0 5,3 0 13,2 0 0 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 7,4 2,5 5,6 11,3 21,1 41,3 39,5 40,9 0 4,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 6,9 13,2 0 0 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 39,5 0 0 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5 9,9 5,6 15,1 26,3 27,5 105,2 163,7 0 5,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,3 10,2 15,5 29,8 37 39,3 75,6 110,6 227,2 447,1 450,3 0 29,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 107 267,2 302,6 449,2 550,3 500,8 514,3 458,4 673,6 555,5 488,7 360,1 300,3 275,9 247,6 413,1 341,9 409,3 0 403,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,5 2,5 22,5 49,1 115,9 192,8 289,3 40,9 0 16,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 107 267,2 302,6 449,2 550,3 500,8 518,4 458,4 673,6 555,5 491,2 362,5 322,8 325,1 363,5 605,9 631,2 450,3 0 420,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 0 5,2 12,4 9,9 22,5 37,8 79 75,7 92,1 245,6 0 11,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,9 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 26,3 40,9 0 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 3,8 5,3 27,5 26,3 122,8 0 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 0 5,2 17,4 12,3 22,5 41,6 89,6 103,3 144,7 450,3 0 15,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 359,6 264,3 70,2 53,4 77,5 27,2 20,6 24,7 6,1 13,5 15,4 18,1 22,3 12,3 19,6 52,9 52,7 34,4 13,2 81,9 0 41
péče celkem II. Novotvary 0 4,3 0 0 7,4 2,7 12,9 14,8 30,6 47,4 43,5 103,3 91,8 111 190,9 177,7 158 206,6 263 327,5 0 67,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 3,3 0 0 0 2,6 7,4 4,1 2,3 0 0 7,4 14,8 11,2 15,1 5,3 103,3 13,2 81,9 0 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,9 65 20,1 19,1 55,3 8,2 7,7 7,4 4,1 18,1 28,2 18,1 22,3 22,2 39,3 30,2 42,1 55,1 39,5 40,9 0 24,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 8,7 107 271 335,8 471 568,3 523 546,9 478,7 714,5 573,5 501,2 369,9 305,9 283,5 268,7 433,8 407,7 450,3 0 422,5
VI. Nemoci nervové soustavy 18 8,7 6,7 22,9 7,4 16,3 23,1 27,1 30,6 13,5 43,5 36,2 27,3 19,7 36,5 94,5 200,2 220,3 381,4 122,8 0 42,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 17,3 53,5 0 3,7 8,2 10,3 12,3 4,1 4,5 5,1 12,9 19,8 24,7 33,7 30,2 47,4 55,1 52,6 0 0 17,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71,9 17,3 26,7 19,1 3,7 2,7 5,1 12,3 4,1 0 10,2 5,2 14,9 12,3 2,8 3,8 5,3 6,9 0 0 0 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 3,3 11,4 25,8 21,8 33,4 32,1 42,9 83,5 115,2 98,2 178,6 219,5 249,8 268,4 258,1 605,9 552,3 654,9 0 119,8
X. Nemoci dýchací soustavy 341,7 1 026,8 565 103 92,2 43,6 28,3 37 40,8 36,1 64 62 57,1 64,1 101 117,2 115,9 206,6 184,1 327,5 0 135,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 107,9 30,3 43,5 61,1 147,6 62,6 51,4 116 85,7 97,1 148,5 121,4 84,4 123,3 106,7 155 94,8 185,9 171 40,9 0 99,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 13 13,4 7,6 11,1 16,3 18 4,9 4,1 11,3 15,4 0 17,4 17,3 14 34 31,6 27,5 39,5 0 0 13,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4,3 0 26,7 77,5 24,5 43,7 81,4 110,2 108,4 138,3 188,6 228,2 229,4 218,9 306,2 273,9 158,4 105,2 40,9 0 127,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 161,8 47,7 56,8 26,7 81,2 89,8 95,1 103,6 87,8 99,3 107,6 116,3 74,4 69,1 98,2 86,9 100,1 62 26,3 0 0 85
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 84,9 307,6 722,6 641,5 269,4 51,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 917,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 13 43,5 3,8 0 0 2,6 0 2 2,3 0 0 2,5 0 0 0 15,8 0 0 0 0 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143,9 82,3 33,4 87,8 155 59,9 43,7 34,5 40,8 33,9 46,1 51,7 37,2 56,7 42,1 56,7 84,3 89,5 131,5 40,9 0 57,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 377,6 208 123,7 114,5 199,3 166,1 162 123,4 83,7 99,3 151,1 105,9 126,5 120,8 115,1 155 226,5 206,6 420,8 368,4 0 144,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 160,0 17,3 10 11,4 33,2 141,6 298,3 718 518,4 212,2 56,3 62 54,6 96,2 126,3 98,3 110,6 82,6 39,5 40,9 0 274,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 821,4 1 828,3 1 180,2 839,7 1 398,5 1 470,1 2 149,7 2 521,5 1 916,4 1 413,5 1 705,7 1 573,4 1 568,0 1 583,3 1 712,0 1 965,5 2 091,5 2 740,3 2 840,6 2 619,7 0 1 844,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)