8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 303 14 35 26 22 22 20 23 14 17 14 9 14 15 9 14 9 12 5 1 8 0
II. Novotvary 2 137 3 41 42 49 28 25 49 46 104 110 132 163 209 302 313 256 159 77 24 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 131 4 16 9 10 7 2 3 0 9 5 5 6 7 9 9 5 12 7 3 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 387 18 23 17 27 19 14 13 12 15 28 19 14 25 26 36 33 17 12 13 6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 328 6 11 13 25 43 37 36 22 21 28 28 14 14 13 10 1 2 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 620 11 37 46 15 24 37 30 33 24 49 51 36 43 48 52 30 38 6 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 398 1 24 31 9 6 11 2 9 18 5 14 21 33 40 51 44 50 20 6 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 177 2 28 32 16 6 9 4 9 7 14 8 17 3 6 5 5 4 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 459 3 1 2 8 19 22 34 45 52 103 115 143 218 301 422 407 270 162 100 24 8
X. Nemoci dýchací soustavy 657 24 95 67 16 25 24 32 31 27 28 27 27 34 31 45 39 33 23 17 12 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 238 27 35 32 63 88 63 72 87 86 89 71 81 80 92 110 66 44 28 16 6 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 189 6 5 12 10 8 13 18 16 12 11 12 9 11 13 8 10 7 4 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 515 0 4 23 75 64 67 87 76 97 131 128 160 150 146 146 87 42 27 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 978 7 15 22 22 24 34 68 72 86 64 57 100 75 83 98 79 35 15 16 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 114 0 0 0 0 30 128 352 393 171 36 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 374 68 90 74 43 25 14 6 8 10 8 1 6 4 10 3 2 0 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 408 28 26 22 27 36 21 20 13 25 24 20 17 18 23 28 16 11 18 11 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 743 16 74 59 83 120 149 127 123 102 119 112 105 106 117 91 85 50 48 40 16 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 301 645 71 83 64 51 83 138 190 184 147 144 161 230 347 333 244 123 47 15 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 623 1 049 631 612 584 645 773 1 114 1 199 1 067 1 013 956 1 094 1 275 1 616 1 774 1 418 909 505 282 91 16
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 10 4 15 10 4 2
X. Nemoci dýchací soustavy 20 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 2 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 4 10 10 4 12 5 12 5 4 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 3 11 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 113 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4 11 12 21 20 24 8 4 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 348 0 2 3 2 0 2 5 3 7 4 5 18 19 24 36 42 47 63 41 20 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 151 0 0 4 8 9 18 17 20 16 20 10 4 10 10 2 1 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 157 0 0 4 8 9 18 17 20 16 21 10 4 10 12 3 1 1 2 0 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 4 4 4 5 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 0 0 8 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 321 0 6 21 13 11 5 9 19 13 21 16 35 31 33 45 25 10 6 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4 10 11 17 22 23 17 7 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 120 0 13 38 46 3 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 4 2 3 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 772 0 1 2 6 2 6 8 12 12 26 51 79 104 110 140 109 62 31 9 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 0 1 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59 0 1 0 1 3 6 2 8 1 5 4 1 7 5 4 4 1 4 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 346 0 0 0 0 0 0 7 14 15 18 7 11 21 30 58 65 57 30 11 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 841 0 27 79 84 22 19 29 56 42 72 86 140 177 208 280 237 156 87 33 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 316 14 36 26 22 22 20 23 15 17 15 10 16 16 10 16 10 13 6 1 8 0
péče celkem II. Novotvary 2 174 3 41 42 49 28 25 49 46 104 110 133 164 212 309 318 261 164 84 26 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 131 4 16 9 10 7 2 3 0 9 5 5 6 7 9 9 5 12 7 3 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 419 18 23 25 42 21 14 13 12 15 28 19 14 25 27 37 33 19 14 14 6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 491 6 11 18 33 52 55 54 42 37 48 38 18 25 25 12 4 2 5 3 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 956 11 43 67 28 35 43 39 52 40 71 67 71 74 84 99 55 50 13 10 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 403 1 24 34 9 6 11 2 9 18 5 14 22 33 40 51 44 51 20 6 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 177 2 28 32 16 6 9 4 9 7 14 8 17 3 6 5 5 4 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 636 3 1 2 8 20 23 35 45 52 105 119 154 230 323 447 440 291 184 116 28 10
X. Nemoci dýchací soustavy 797 24 110 108 64 28 25 33 31 28 28 28 27 35 34 51 46 37 27 20 13 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 243 27 35 32 63 88 63 72 87 86 89 71 82 80 92 110 66 46 29 17 6 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 194 6 5 12 11 8 13 18 16 12 11 13 10 11 13 9 10 7 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 367 0 5 25 81 66 74 97 89 112 159 183 249 264 260 299 201 116 63 18 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 987 7 15 22 22 24 34 69 72 86 64 57 100 75 83 99 79 35 18 18 7 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 114 0 0 0 0 30 128 352 393 171 36 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 385 68 91 79 45 25 14 6 11 10 8 1 6 4 10 3 2 0 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 28 30 23 27 36 21 21 13 25 24 20 19 18 25 28 17 14 23 12 3 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 823 16 75 59 84 123 155 129 131 103 124 117 106 114 122 97 90 52 55 53 17 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 760 645 71 83 64 51 83 146 205 200 166 151 175 255 388 403 330 200 101 34 6 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 969 1 049 660 698 678 676 812 1 165 1 278 1 132 1 110 1 057 1 256 1 481 1 860 2 093 1 698 1 113 657 356 119 21
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,5 264,4 171,7 95,9 90,8 92,5 66,8 69,2 41,6 44 33,8 26,7 41,2 45,5 26,2 42,9 36,4 69,8 40,4 14,3 345,3 0
II. Novotvary 419,7 56,7 201,2 155 202,1 117,7 83,6 147,3 136,8 268,9 265,9 391,8 480 634,2 880,4 959,7 1 034,3 925 621,7 342,2 215,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,7 75,5 78,5 33,2 41,3 29,4 6,7 9 0 23,3 12,1 14,8 17,7 21,2 26,2 27,6 20,2 69,8 56,5 42,8 129,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76 339,9 112,9 62,7 111,4 79,9 46,8 39,1 35,7 38,8 67,7 56,4 41,2 75,9 75,8 110,4 133,3 98,9 96,9 185,3 259 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,4 113,3 54 48 103,1 180,8 123,7 108,3 65,4 54,3 67,7 83,1 41,2 42,5 37,9 30,7 4 11,6 16,1 28,5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 121,8 207,7 181,6 169,7 61,9 100,9 123,7 90,2 98,1 62,1 118,4 151,4 106 130,5 139,9 159,4 121,2 221,1 48,4 114,1 86,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 78,2 18,9 117,8 114,4 37,1 25,2 36,8 6 26,8 46,5 12,1 41,6 61,8 100,1 116,6 156,4 177,8 290,9 161,5 85,5 86,3 289,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,8 37,8 137,4 118,1 66 25,2 30,1 12 26,8 18,1 33,8 23,7 50,1 9,1 17,5 15,3 20,2 23,3 16,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 482,9 56,7 4,9 7,4 33 79,9 73,5 102,2 133,8 134,5 249 341,3 421,1 661,5 877,4 1 293,9 1 644,3 1 570,7 1 307,9 1 425,7 1 035,8 2 318,8
X. Nemoci dýchací soustavy 129 453,3 466,2 247,2 66 105,1 80,2 96,2 92,2 69,8 67,7 80,1 79,5 103,2 90,4 138 157,6 192 185,7 242,4 517,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 243,1 509,9 171,7 118,1 259,9 369,9 210,6 216,5 258,7 222,4 215,1 210,7 238,5 242,7 268,2 337,3 266,6 256 226,1 228,1 259 579,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37,1 113,3 24,5 44,3 41,3 33,6 43,4 54,1 47,6 31 26,6 35,6 26,5 33,4 37,9 24,5 40,4 40,7 32,3 57 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 297,5 0 19,6 84,9 309,4 269,1 223,9 261,6 225,9 250,8 316,6 379,9 471,2 455,1 425,6 447,7 351,5 244,3 218 71,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 192,1 132,2 73,6 81,2 90,8 100,9 113,6 204,5 214,1 222,4 154,7 169,2 294,5 227,6 242 300,5 319,2 203,6 121,1 228,1 215,8 289,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 218,8 0 0 0 0 126,1 427,8 1 058,5 1 168,4 442,2 87 8,9 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,6 3 135,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 73,5 1 284,2 441,6 273 177,4 105,1 46,8 18 23,8 25,9 19,3 3 17,7 12,1 29,2 9,2 8,1 0 16,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 80,1 528,8 127,6 81,2 111,4 151,3 70,2 60,1 38,6 64,7 58 59,4 50,1 54,6 67 85,9 64,6 64 145,3 156,8 86,3 579,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 342,3 302,2 363,1 217,7 342,4 504,5 498 381,9 365,7 263,8 287,6 332,4 309,2 321,6 341,1 279 343,4 290,9 387,5 570,3 690,5 289,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 648,3 12 181,3 348,4 306,2 264 214,4 277,4 415 564,9 475,8 355,3 427,4 474,1 697,9 1 011,5 1 021,0 985,8 715,5 379,5 213,9 0 289,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 657,4 19 811,1 3 096,3 2 257,9 2 409,1 2 711,6 2 583,6 3 349,9 3 564,6 2 759,3 2 448,5 2 837,6 3 221,7 3 868,7 4 710,8 5 439,4 5 728,8 5 288,0 4 077,2 4 020,5 3 927,5 4 637,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,4 0 5,9 0 0 0 0 5,8 8,1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,8 3,1 4 5,8 16,1 14,3 43,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 16,1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 4 0 16,1 14,3 43,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 3,3 0 0 7,8 0 0 0 0 2,9 6,1 0 5,8 0 14,3 43,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 14,6 9,2 40,4 23,3 121,1 142,6 172,6 579,7
X. Nemoci dýchací soustavy 3,9 0 9,8 11,1 8,3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 12,3 12,1 11,6 8,1 14,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 11,6 8,1 14,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,5 0 0 0 0 0 3,3 6 3 7,8 4,8 11,9 29,4 30,3 11,7 36,8 20,2 69,8 40,4 57 172,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 28,5 86,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 11,6 40,4 14,3 43,2 289,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6,1 4 5,8 24,2 156,8 43,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22,2 0 0 0 0 0 0 3 3 2,6 2,4 0 8,8 12,1 32,1 36,8 84,8 116,3 193,8 114,1 172,6 579,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,3 0 9,8 11,1 8,3 0 6,7 15 8,9 18,1 9,7 14,8 53 57,7 70 110,4 169,7 273,4 508,6 584,5 863,2 1 449,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,7 0 0 14,8 33 37,8 60,2 51,1 59,5 41,4 48,3 29,7 11,8 30,3 29,2 6,1 4 0 8,1 0 43,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 5,8 0 0 5,8 8,1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,8 0 0 14,8 33 37,8 60,2 51,1 59,5 41,4 50,8 29,7 11,8 30,3 35 9,2 4 5,8 16,1 0 43,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2,9 6,1 4 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 6,1 14,6 12,3 16,2 23,3 40,4 14,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,7 0 0 29,5 61,9 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,1 0 5,8 0 14,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 3,7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4 0 0 0 43,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 63 0 29,4 77,5 53,6 46,2 16,7 27,1 56,5 33,6 50,8 47,5 103,1 94,1 96,2 138 101 58,2 48,4 14,3 43,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 0 0 0 0 4,2 3,3 3 0 0 4,8 11,9 29,4 33,4 49,6 67,5 92,9 98,9 56,5 85,5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 23,6 0 63,8 140,2 189,8 12,6 3,3 0 0 2,6 0 3 0 0 8,7 6,1 16,2 11,6 24,2 28,5 43,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 151,6 0 4,9 7,4 24,8 8,4 20,1 24,1 35,7 31 62,8 151,4 232,6 315,6 320,7 429,3 440,4 360,7 250,3 128,3 86,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 0 4,9 18,4 8,3 0 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 19,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,8 0 4 5,8 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,6 0 4,9 0 4,1 12,6 20,1 6 23,8 2,6 12,1 11,9 2,9 21,2 14,6 12,3 16,2 5,8 32,3 28,5 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68 0 0 0 0 0 0 21 41,6 38,8 43,5 20,8 32,4 63,7 87,5 177,8 262,6 331,6 242,2 156,8 86,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361,6 0 132,5 291,5 346,5 92,5 63,5 87,2 166,5 108,6 174 255,3 412,3 537,1 606,3 858,5 957,5 907,5 702,4 470,5 302,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,1 264,4 176,7 95,9 90,8 92,5 66,8 69,2 44,6 44 36,3 29,7 47,1 48,5 29,2 49,1 40,4 75,6 48,4 14,3 345,3 0
péče celkem II. Novotvary 427 56,7 201,2 155 202,1 117,7 83,6 147,3 136,8 268,9 265,9 394,8 483 643,3 900,8 975 1 054,5 954 678,2 370,7 259 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,7 75,5 78,5 33,2 41,3 29,4 6,7 9 0 23,3 12,1 14,8 17,7 21,2 26,2 27,6 20,2 69,8 56,5 42,8 129,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 82,3 339,9 112,9 92,2 173,3 88,3 46,8 39,1 35,7 38,8 67,7 56,4 41,2 75,9 78,7 113,4 133,3 110,5 113 199,6 259 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,4 113,3 54 66,4 136,1 218,6 183,8 162,4 124,9 95,7 116 112,8 53 75,9 72,9 36,8 16,2 11,6 40,4 42,8 129,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 187,8 207,7 211 247,2 115,5 147,1 143,7 117,3 154,6 103,4 171,6 198,9 209,1 224,5 244,9 303,6 222,2 290,9 105 142,6 172,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 79,1 18,9 117,8 125,4 37,1 25,2 36,8 6 26,8 46,5 12,1 41,6 64,8 100,1 116,6 156,4 177,8 296,7 161,5 85,5 86,3 289,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,8 37,8 137,4 118,1 66 25,2 30,1 12 26,8 18,1 33,8 23,7 50,1 9,1 17,5 15,3 20,2 23,3 16,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 517,7 56,7 4,9 7,4 33 84,1 76,9 105,2 133,8 134,5 253,8 353,2 453,5 697,9 941,6 1 370,6 1 777,6 1 692,8 1 485,5 1 653,8 1 208,5 2 898,6
X. Nemoci dýchací soustavy 156,5 453,3 539,8 398,5 264 117,7 83,6 99,2 92,2 72,4 67,7 83,1 79,5 106,2 99,1 156,4 185,8 215,2 218 285,1 561,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 244,1 509,9 171,7 118,1 259,9 369,9 210,6 216,5 258,7 222,4 215,1 210,7 241,5 242,7 268,2 337,3 266,6 267,6 234,1 242,4 259 579,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,1 113,3 24,5 44,3 45,4 33,6 43,4 54,1 47,6 31 26,6 38,6 29,4 33,4 37,9 27,6 40,4 40,7 32,3 57 43,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 464,9 0 24,5 92,2 334,1 277,5 247,3 291,7 264,6 289,6 384,3 543,2 733,3 801 757,9 916,8 812,1 674,8 508,6 256,6 259 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 193,8 132,2 73,6 81,2 90,8 100,9 113,6 207,5 214,1 222,4 154,7 169,2 294,5 227,6 242 303,6 319,2 203,6 145,3 256,6 302,1 289,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 218,8 0 0 0 0 126,1 427,8 1 058,5 1 168,4 442,2 87 8,9 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,6 3 135,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75,6 1 284,2 446,5 291,5 185,6 105,1 46,8 18 32,7 25,9 19,3 3 17,7 12,1 29,2 9,2 8,1 0 16,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,4 528,8 147,2 84,9 111,4 151,3 70,2 63,1 38,6 64,7 58 59,4 56 54,6 72,9 85,9 68,7 81,4 185,7 171,1 129,5 869,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 358 302,2 368 217,7 346,5 517,1 518 387,9 389,5 266,4 299,7 347,3 312,2 345,9 355,6 297,4 363,6 302,5 444 755,6 733,7 289,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 738,4 12 181,3 348,4 306,2 264 214,4 277,4 439 609,5 517,2 401,2 448,2 515,4 773,7 1 131,1 1 235,7 1 333,2 1 163,5 815,4 484,7 259 869,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 118,1 19 811,1 3 238,6 2 575,2 2 796,9 2 841,9 2 713,9 3 503,2 3 799,5 2 927,4 2 682,9 3 137,3 3 698,8 4 493,7 5 422,1 6 417,5 6 860,1 6 474,7 5 304,4 5 075,6 5 136,0 6 087,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)