8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 330 11 37 29 14 13 12 13 9 13 22 8 14 14 15 30 22 15 21 9 9 0
II. Novotvary 637 0 2 0 0 5 2 4 8 13 16 31 58 69 102 108 106 58 35 17 1 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 5 3 4 4 2 2 2 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 313 5 26 19 12 3 12 12 13 19 24 22 22 21 17 22 18 14 16 12 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59 0 1 1 1 8 2 8 7 7 3 5 0 4 2 5 0 3 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 228 0 3 7 6 7 5 11 15 12 16 15 16 20 16 23 17 20 8 8 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 148 0 2 1 1 0 0 1 0 4 1 2 9 12 12 26 25 22 20 7 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 2 6 6 1 0 3 0 1 3 3 7 3 6 3 13 8 4 7 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 973 0 0 5 2 6 5 6 16 26 40 40 60 84 119 146 107 95 105 77 28 6
X. Nemoci dýchací soustavy 681 34 169 103 19 16 13 8 10 19 13 16 10 29 29 42 40 38 38 26 7 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 864 8 15 22 31 32 36 34 56 43 71 45 66 70 83 78 53 49 38 26 7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 128 2 6 10 4 8 2 7 6 10 5 2 6 6 9 10 6 11 9 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 710 1 5 2 3 36 44 51 55 84 102 134 131 192 222 229 229 120 53 13 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 872 12 22 14 7 17 38 44 34 60 75 47 70 57 80 81 85 57 41 23 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 079 0 0 0 0 30 154 348 334 161 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 1 8 15 0 1 4 0 2 2 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 342 19 30 23 32 37 13 9 10 19 8 8 10 12 21 21 21 16 18 11 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 343 24 66 57 62 86 85 76 79 97 97 79 86 72 74 84 71 57 46 37 8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 205 720 11 6 8 21 68 166 280 276 118 39 53 78 81 100 87 43 34 12 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 152 922 409 322 204 328 498 798 937 868 663 505 618 747 893 1 022 899 626 492 287 91 23
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 10 11 6 4 8 3 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 10 5 6 3 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 4 8 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 49 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 1 3 6 3 4 7 3 5 7 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 339 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 12 24 43 44 40 78 57 24 3
X. Nemoci dýchací soustavy 194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 11 20 34 41 31 18 20 9 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 6 5 5 3 3 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 5 1 6 5 6 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 3 1 5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 1 7 5 8 5 12 8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 9 16 17 11 35 37 13 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 027 0 0 0 0 0 2 3 4 11 11 22 30 66 106 137 145 105 179 146 56 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 946 0 4 61 204 191 228 246 296 326 247 214 234 206 151 127 73 60 45 28 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 149 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 15 22 20 44 25 14 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 096 0 4 61 204 191 228 246 297 327 247 215 235 207 154 142 95 80 89 53 19 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 267 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 12 24 15 45 68 49 34 7 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 268 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 12 24 15 45 68 50 34 7 6 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 345 11 37 29 14 13 13 14 11 15 24 8 15 16 15 31 24 15 22 9 9 0
péče celkem II. Novotvary 686 0 2 0 0 5 2 4 8 13 16 35 59 71 112 119 112 62 43 20 1 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 5 3 4 4 2 2 2 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 353 5 26 19 12 3 12 12 13 19 24 23 23 24 21 25 28 19 22 15 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 029 0 5 62 205 199 230 254 303 333 252 220 234 210 155 132 75 67 54 31 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 426 0 3 7 6 7 6 13 16 16 17 17 20 27 21 42 46 43 57 40 19 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 148 0 2 1 1 0 0 1 0 4 1 2 9 12 12 26 25 22 20 7 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 2 6 6 1 0 3 0 1 3 3 7 3 6 3 13 8 4 7 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 579 0 0 5 2 6 7 6 16 30 46 57 88 111 188 257 200 169 190 140 52 9
X. Nemoci dýchací soustavy 875 34 169 103 19 16 13 8 10 21 15 20 21 49 63 83 71 56 58 35 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 897 8 15 22 31 32 36 34 56 44 72 48 70 70 89 83 58 52 41 28 7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 137 2 6 10 4 8 2 7 6 10 5 2 6 8 11 10 9 11 11 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 748 1 5 2 3 36 44 51 56 84 102 135 131 196 227 230 235 125 59 21 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 897 12 22 14 7 17 38 44 34 60 75 47 70 57 85 86 91 60 42 28 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 079 0 0 0 0 30 154 348 334 161 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 1 8 15 0 1 4 0 2 2 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 397 19 30 23 32 37 13 9 11 19 8 8 12 18 22 28 26 24 23 23 11 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 493 24 66 57 62 86 85 76 79 97 98 81 88 79 83 100 88 68 81 74 21 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 214 720 11 6 8 21 68 166 280 276 118 39 54 80 83 100 89 44 35 12 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 543 922 413 383 408 519 730 1 047 1 238 1 207 925 754 907 1 035 1 198 1 369 1 189 845 767 492 166 29
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,8 207,2 181,8 107,4 58,9 53,7 37,8 38,7 26,4 32,2 55,2 24 41,6 41,3 44 93,3 93,5 90 168,8 132,1 409,8 0
II. Novotvary 125 0 9,8 0 0 20,7 6,3 11,9 23,5 32,2 40,1 92,8 172,3 203,4 298,9 335,8 450,4 347,9 281,4 249,5 45,5 800
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,9 18,8 0 7,4 4,2 8,3 0 0 5,9 0 0 0 5,9 2,9 14,7 9,3 17 24 16,1 29,4 91,1 2 800,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,4 94,2 127,7 70,4 50,5 12,4 37,8 35,8 38,1 47 60,2 65,9 65,3 61,9 49,8 68,4 76,5 84 128,6 176,1 182,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,6 0 4,9 3,7 4,2 33,1 6,3 23,8 20,5 17,3 7,5 15 0 11,8 5,9 15,5 0 18 8 0 45,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44,8 0 14,7 25,9 25,3 28,9 15,7 32,8 44 29,7 40,1 44,9 47,5 59 46,9 71,5 72,2 120 64,3 117,4 91,1 400
VII. Nemoci oka a očních adnex 29 0 9,8 3,7 4,2 0 0 3 0 9,9 2,5 6 26,7 35,4 35,2 80,8 106,2 131,9 160,8 102,7 136,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,1 37,7 29,5 22,2 4,2 0 9,4 0 2,9 7,4 7,5 21 8,9 17,7 8,8 40,4 34 24 56,3 14,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 191 0 0 18,5 8,4 24,8 15,7 17,9 46,9 64,4 100,3 119,8 178,2 247,6 348,8 454 454,7 569,8 844,1 1 130,0 1 275,0 2 400,0
X. Nemoci dýchací soustavy 133,7 640,4 830,2 381,5 80 66,1 40,9 23,8 29,3 47 32,6 47,9 29,7 85,5 85 130,6 170 227,9 305,5 381,6 318,8 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 169,6 150,7 73,7 81,5 130,5 132,2 113,3 101,3 164,2 106,5 178,1 134,8 196 206,4 243,3 242,5 225,2 293,9 305,5 381,6 318,8 400
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,1 37,7 29,5 37 16,8 33,1 6,3 20,9 17,6 24,8 12,5 6 17,8 17,7 26,4 31,1 25,5 66 72,3 88,1 136,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 335,6 18,8 24,6 7,4 12,6 148,8 138,5 151,9 161,2 208 255,9 401,3 389,1 566 650,6 712 973,1 719,7 426 190,8 136,6 400
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171,2 226 108,1 51,9 29,5 70,2 119,6 131,1 99,7 148,6 188,1 140,8 207,9 168 234,5 251,9 361,2 341,9 329,6 337,5 273,2 800
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 211,8 0 0 0 0 124 484,8 1 036,8 979,2 398,6 117,9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 544,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 18,8 39,3 55,6 0 4,1 12,6 0 5,9 5 5 0 5,9 0 8,8 3,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67,1 357,9 147,4 85,2 134,7 152,9 40,9 26,8 29,3 47 20,1 24 29,7 35,4 61,5 65,3 89,2 96 144,7 161,4 136,6 400
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 263,6 452,1 324,2 211,1 261,1 355,4 267,6 226,4 231,6 240,2 243,3 236,6 255,4 212,3 216,9 261,2 301,7 341,9 369,8 543 364,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 432,8 13 561,9 54 22,2 33,7 86,8 214,1 494,6 820,9 683,3 296 116,8 157,4 229,9 237,4 310,9 369,7 257,9 273,3 176,1 182,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 385,2 17 366,7 2 009,1 1 192,6 859 1 355,4 1 567,6 2 377,5 2 747,0 2 149,0 1 663,2 1 512,4 1 835,6 2 202,2 2 617,2 3 177,7 3 820,0 3 754,6 3 955,0 4 211,9 4 143,9 9 200,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,9 0 0 0 0 0 3,1 3 5,9 5 5 0 3 5,9 0 3,1 8,5 0 8 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 5,9 29,3 34,2 25,5 24 64,3 44 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8,8 11,7 9,3 42,5 30 48,2 44 136,6 400
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5,9 0 8,5 24 64,3 44 91,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,6 0 0 0 0 0 3,1 6 0 7,4 2,5 3 8,9 17,7 8,8 12,4 29,7 18 40,2 102,7 136,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 66,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 5 15 11,9 35,4 70,3 133,7 187 239,9 627 836,5 1 092,9 1 200,0
X. Nemoci dýchací soustavy 38,1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 32,7 59 99,6 127,5 131,7 108 160,8 132,1 91,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 9 11,9 0 17,6 15,5 21,2 18 24,1 29,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,9 0 12,7 0 16,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3 0 11,8 14,7 3,1 25,5 30 48,2 117,4 45,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 15,5 25,5 18 8 73,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 5,9 17,7 2,9 21,8 21,2 48 40,2 176,1 364,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6 5,9 20,6 26,4 49,7 72,2 66 281,4 543 592 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,9 2,9 0 4,2 6 8 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201,6 0 0 0 0 0 6,3 8,9 11,7 27,2 27,6 65,9 89,1 194,6 310,7 426 616,1 629,8 1 438,9 2 142,6 2 550,1 1 600,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 578,2 0 19,6 225,9 859 789,3 717,7 732,9 867,8 807,1 619,6 640,9 695 607,3 442,6 394,9 310,2 359,9 361,7 410,9 227,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 3 3 2,9 5,9 46,6 93,5 120 353,7 366,9 637,5 800
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 607,7 0 19,6 225,9 859 789,3 717,7 732,9 870,7 809,6 619,6 643,9 698 610,2 451,3 441,5 403,7 479,8 715,4 777,8 865,2 800
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,4 0 0 0 0 0 6,3 0 0 2,5 10 35,9 71,3 44,2 131,9 211,4 208,2 203,9 56,3 88,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,6 0 0 0 0 0 6,3 0 0 2,5 10 35,9 71,3 44,2 131,9 211,4 212,5 203,9 56,3 88,1 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,7 207,2 181,8 107,4 58,9 53,7 40,9 41,7 32,2 37,1 60,2 24 44,6 47,2 44 96,4 102 90 176,8 132,1 409,8 0
péče celkem II. Novotvary 134,6 0 9,8 0 0 20,7 6,3 11,9 23,5 32,2 40,1 104,8 175,2 209,3 328,3 370 475,9 371,9 345,7 293,5 45,5 800
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,9 18,8 0 7,4 4,2 8,3 0 0 5,9 0 0 0 5,9 2,9 14,7 9,3 17 24 16,1 29,4 91,1 2 800,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69,3 94,2 127,7 70,4 50,5 12,4 37,8 35,8 38,1 47 60,2 68,9 68,3 70,8 61,5 77,7 119 114 176,8 220,1 318,8 400
V. Poruchy duševní a poruchy chování 594,5 0 24,6 229,6 863,2 822,3 724 756,8 888,3 824,5 632,2 658,9 695 619,1 454,3 410,4 318,7 401,8 434,1 454,9 364,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 83,6 0 14,7 25,9 25,3 28,9 18,9 38,7 46,9 39,6 42,6 50,9 59,4 79,6 61,5 130,6 195,5 257,9 458,2 587 865,2 1 200,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 29 0 9,8 3,7 4,2 0 0 3 0 9,9 2,5 6 26,7 35,4 35,2 80,8 106,2 131,9 160,8 102,7 136,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,1 37,7 29,5 22,2 4,2 0 9,4 0 2,9 7,4 7,5 21 8,9 17,7 8,8 40,4 34 24 56,3 14,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 309,9 0 0 18,5 8,4 24,8 22 17,9 46,9 74,3 115,4 170,7 261,4 327,2 551 799,1 849,8 1 013,6 1 527,3 2 054,6 2 367,9 3 600,0
X. Nemoci dýchací soustavy 171,7 640,4 830,2 381,5 80 66,1 40,9 23,8 29,3 52 37,6 59,9 62,4 144,5 184,6 258,1 301,7 335,9 466,2 513,6 409,8 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 176,1 150,7 73,7 81,5 130,5 132,2 113,3 101,3 164,2 108,9 180,6 143,8 207,9 206,4 260,8 258,1 246,5 311,9 329,6 410,9 318,8 400
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,9 37,7 29,5 37 16,8 33,1 6,3 20,9 17,6 24,8 12,5 6 17,8 23,6 32,2 31,1 38,2 66 88,4 88,1 136,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 343,1 18,8 24,6 7,4 12,6 148,8 138,5 151,9 164,2 208 255,9 404,3 389,1 577,8 665,3 715,1 998,6 749,7 474,3 308,2 182,1 400
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 176,1 226 108,1 51,9 29,5 70,2 119,6 131,1 99,7 148,6 188,1 140,8 207,9 168 249,1 267,4 386,7 359,9 337,6 410,9 273,2 800
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 211,8 0 0 0 0 124 484,8 1 036,8 979,2 398,6 117,9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 544,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 18,8 39,3 55,6 0 4,1 12,6 0 5,9 5 5 0 5,9 0 8,8 3,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 77,9 357,9 147,4 85,2 134,7 152,9 40,9 26,8 32,2 47 20,1 24 35,6 53,1 64,5 87,1 110,5 143,9 184,9 337,5 500,9 400
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293 452,1 324,2 211,1 261,1 355,4 267,6 226,4 231,6 240,2 245,8 242,6 261,4 232,9 243,3 310,9 373,9 407,8 651,1 1 086,0 956,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 434,6 13 561,9 54 22,2 33,7 86,8 214,1 494,6 820,9 683,3 296 116,8 160,4 235,8 243,3 310,9 378,2 263,9 281,4 176,1 182,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 247,1 17 366,7 2 028,8 1 418,6 1 718,0 2 144,6 2 297,9 3 119,4 3 629,4 2 988,4 2 320,4 2 258,2 2 694,0 3 051,2 3 511,1 4 256,6 5 052,3 5 068,1 6 165,6 7 220,4 7 559,2 11 600,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)