8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 344 12 41 21 10 21 25 14 14 5 12 12 5 22 19 28 22 18 23 14 5 1
II. Novotvary 656 0 2 3 0 4 4 6 8 15 30 41 38 71 101 119 89 54 51 13 6 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 3 2 2 9 7 2 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 283 4 18 3 7 6 3 7 18 27 41 19 18 15 13 20 23 14 9 10 8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66 0 0 1 4 9 2 1 5 11 7 5 6 1 2 4 2 0 5 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 250 1 1 5 4 8 4 7 21 11 20 20 25 28 20 25 19 15 11 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 133 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 5 11 16 16 25 21 19 11 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 68 1 4 4 0 1 2 2 1 2 7 0 5 8 2 11 7 6 4 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 126 0 2 4 8 5 6 6 16 35 40 33 59 91 126 169 138 112 142 96 34 4
X. Nemoci dýchací soustavy 711 28 157 100 21 26 11 14 15 20 17 9 10 23 40 38 58 36 49 17 22 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 781 1 11 32 35 29 36 40 40 50 53 46 35 58 65 73 57 42 45 24 8 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 150 2 6 5 3 7 7 7 6 4 9 2 10 12 14 14 12 10 9 8 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 111 0 4 7 16 33 33 21 40 56 86 107 165 278 230 369 312 202 125 24 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 862 13 12 6 5 33 28 38 49 53 65 50 54 67 86 87 91 62 34 22 5 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 886 0 0 0 1 37 90 284 298 136 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 1 2 11 1 0 2 1 3 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 411 20 23 30 30 34 16 25 12 17 6 14 16 24 34 22 26 22 31 6 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 482 18 62 54 64 100 95 88 73 87 99 95 67 96 77 92 89 78 84 41 22 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 180 602 6 3 3 14 48 146 278 277 101 47 45 92 104 127 127 81 53 21 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 649 791 353 290 212 367 413 707 897 812 635 506 564 898 953 1 217 1 099 782 701 314 126 12
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 7 7 10 6 7 9 5 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 6 6 9 5 2 6 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 7 6 4 4 3 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6 5 5 5 10 10 9 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 350 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 6 22 30 43 40 45 55 75 23 2
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 10 6 5 4 2 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 4 6 1 4 1 4 4 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 6 2 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 10 6 11 10 10 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 3 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 163 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 4 11 9 5 17 12 20 36 27 12 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 918 0 0 0 0 0 1 0 6 2 12 25 41 71 77 117 108 116 140 149 49 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 184 0 4 67 201 235 248 300 314 334 272 273 235 204 136 104 98 55 57 40 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 178 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 3 15 16 40 40 41 11 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 366 0 4 67 201 235 249 301 314 335 275 274 236 209 140 119 114 95 97 81 18 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 254 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 13 16 32 54 50 46 24 4 3 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 11 27 34 23 17 16 7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 424 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 17 29 47 84 86 69 42 21 11 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 365 12 41 21 10 21 25 14 15 5 12 13 8 29 19 29 25 19 24 17 5 1
péče celkem II. Novotvary 727 0 2 3 0 4 4 6 8 15 34 48 40 79 110 130 95 62 60 18 8 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 4 2 3 10 7 3 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 331 4 18 3 7 6 4 7 18 27 43 22 19 19 19 26 32 19 11 16 11 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 284 0 4 68 205 244 250 301 320 346 279 278 241 210 145 114 104 59 65 43 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 489 1 1 5 4 8 4 8 21 12 24 22 34 37 28 45 40 65 61 54 13 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 133 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 5 11 16 16 25 21 19 11 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 1 4 4 0 1 2 2 1 2 7 0 5 8 2 11 7 7 4 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 730 0 2 4 8 5 7 7 18 39 45 53 81 145 210 262 224 181 201 174 58 6
X. Nemoci dýchací soustavy 897 28 157 100 21 26 11 14 15 20 22 12 19 38 68 82 87 58 69 26 24 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 816 1 11 32 35 29 36 40 40 51 54 48 41 62 71 74 61 43 49 28 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 172 2 6 5 3 7 7 7 6 4 9 3 11 16 17 18 18 12 10 8 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 171 0 4 7 16 33 33 21 40 56 86 107 169 279 235 379 318 213 135 34 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 871 13 12 6 5 33 28 38 49 53 65 50 54 68 86 88 93 62 37 24 5 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 886 0 0 0 1 37 90 284 298 136 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 1 2 11 1 0 2 1 3 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 20 23 30 30 34 16 25 12 17 6 14 17 26 36 26 29 23 34 8 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 645 18 62 54 64 100 96 88 77 87 102 99 78 105 82 109 101 98 120 68 34 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 188 602 6 3 3 14 48 146 278 277 101 47 47 92 105 127 128 83 53 22 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 357 791 357 357 413 602 664 1 009 1 219 1 153 931 822 870 1 225 1 254 1 539 1 390 1 035 959 555 194 18
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,5 235,3 198,1 79,2 42,6 83,7 75,4 41,2 39,9 12 31,5 35,6 15,1 63,2 55,9 89,2 97,4 110,2 185,1 212,8 243,9 429,2
II. Novotvary 128,6 0 9,7 11,3 0 16 12,1 17,7 22,8 35,9 78,8 121,8 115 203,9 297,1 379,2 394,1 330,5 410,5 197,6 292,7 429,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,7 0 0 3,8 0 0 0 0 0 4,8 0 8,9 0 2,9 8,8 6,4 8,9 55,1 56,3 30,4 0 858,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,5 78,4 87 11,3 29,8 23,9 9 20,6 51,4 64,6 107,7 56,4 54,5 43,1 38,2 63,7 101,8 85,7 72,4 152 390,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,9 0 0 3,8 17 35,9 6 2,9 14,3 26,3 18,4 14,9 18,2 2,9 5,9 12,7 8,9 0 40,2 0 48,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 49 19,6 4,8 18,9 17 31,9 12,1 20,6 59,9 26,3 52,5 59,4 75,7 80,4 58,8 79,7 84,1 91,8 88,5 60,8 48,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 26,1 0 9,7 0 0 0 3 0 0 7,2 5,3 3 15,1 31,6 47,1 51 110,7 128,5 152,9 167,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,3 19,6 19,3 15,1 0 4 6 5,9 2,9 4,8 18,4 0 15,1 23 5,9 35,1 31 36,7 32,2 15,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 220,8 0 9,7 15,1 34,1 19,9 18,1 17,7 45,6 83,8 105 98 178,6 261,3 370,6 538,6 611,1 685,4 1 142,9 1 459,0 1 658,5 1 716,7
X. Nemoci dýchací soustavy 139,4 549 758,5 377 89,5 103,7 33,2 41,2 42,8 47,9 44,6 26,7 30,3 66,1 117,6 121,1 256,8 220,3 394,4 258,4 1 073,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 153,1 19,6 53,1 120,6 149,1 115,6 108,6 117,9 114,1 119,7 139,2 136,6 105,9 166,6 191,2 232,6 252,4 257 362,2 364,7 390,2 429,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,4 39,2 29 18,9 12,8 27,9 21,1 20,6 17,1 9,6 23,6 5,9 30,3 34,5 41,2 44,6 53,1 61,2 72,4 121,6 146,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 413,9 0 19,3 26,4 68,2 131,6 99,5 61,9 114,1 134 225,8 317,8 499,4 798,3 676,5 1 175,9 1 381,5 1 236,2 1 006,1 364,7 146,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 254,9 58 22,6 21,3 131,6 84,4 112 139,8 126,9 170,7 148,5 163,5 192,4 252,9 277,3 402,9 379,4 273,7 334,3 243,9 858,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 173,7 0 0 0 4,3 147,5 271,4 836,8 850,1 325,5 99,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 1 725,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,3 19,6 9,7 41,5 4,3 0 6 2,9 8,6 2,4 5,3 0 3 0 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 80,6 392,2 111,1 113,1 127,8 135,6 48,3 73,7 34,2 40,7 15,8 41,6 48,4 68,9 100 70,1 115,1 134,6 249,5 91,2 146,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 290,6 352,9 299,5 203,6 272,6 398,8 286,5 259,3 208,3 208,2 260 282,2 202,8 275,7 226,5 293,2 394,1 477,3 676,1 623,1 1 073,2 429,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 427,4 11 803,9 29 11,3 12,8 55,8 144,8 430,2 793,1 663 265,2 139,6 136,2 264,2 305,9 404,7 562,3 495,7 426,6 319,1 243,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 480,2 15 509,8 1 705,3 1 093,3 903,1 1 463,5 1 245,6 2 083,1 2 559,0 1 943,5 1 667,4 1 503,0 1 707,2 2 578,8 2 802,9 3 878,4 4 866,3 4 785,5 5 642,3 4 772,0 6 146,3 5 150,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 3,2 13,3 6,1 0 45,6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 20,8 3 20,1 20,6 31,9 26,6 42,8 72,4 76 97,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,4 6,1 0 15,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 8,9 3 11,5 17,6 19,1 39,9 30,6 16,1 91,2 146,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 0 0 0 14,4 20,6 19,1 17,7 24,5 24,1 45,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 24,2 17,2 14,7 15,9 22,1 61,2 80,5 136,8 48,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 68,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 20,8 18,2 63,2 88,2 137 177,1 275,4 442,7 1 139,8 1 122,0 858,4
X. Nemoci dýchací soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,5 2,9 31,9 26,6 30,6 32,2 30,4 97,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 5,9 18,2 11,5 17,6 3,2 17,7 6,1 32,2 60,8 48,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11,5 8,8 12,7 26,6 12,2 8 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 2,9 14,7 31,9 26,6 67,3 80,5 152 146,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,9 0 24,1 30,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,7 2,9 9,6 13,3 6,1 24,1 30,4 48,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32 0 0 0 0 0 3 0 11,4 0 7,9 11,9 33,3 25,8 14,7 54,2 53,1 122,4 289,8 410,3 585,4 858,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,4 12,2 0 0 48,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 180 0 0 0 0 0 3 0 17,1 4,8 31,5 74,3 124,1 203,9 226,5 372,9 478,2 709,9 1 126,9 2 264,4 2 390,2 1 716,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 624,3 0 19,3 252,6 856,3 937,1 748 883,9 895,8 799,4 714,2 810,9 711,3 585,8 400 331,4 433,9 336,6 458,8 607,9 341,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,9 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 7,9 3 3 8,6 8,8 47,8 70,8 244,8 322 623,1 536,6 858,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 660 0 19,3 252,6 856,3 937,1 751 886,9 895,8 801,8 722,1 813,9 714,4 600,2 411,8 379,2 504,8 581,4 780,7 1 231,0 878 858,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3 9,1 8,6 0 0 0 0 8 0 0 0
II. Novotvary 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 5,9 3,2 0 6,1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,8 0 0 0 0 0 3 2,9 2,9 9,6 10,5 38,6 48,4 91,9 158,8 159,3 203,7 146,9 32,2 45,6 48,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 8,9 24,2 31,6 79,4 108,4 101,8 104 128,8 106,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,1 0 0 0 0 0 3 2,9 5,7 9,6 23,6 50,5 87,8 135 247,1 274,1 305,5 257 169 167,2 48,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 71,6 235,3 198,1 79,2 42,6 83,7 75,4 41,2 42,8 12 31,5 38,6 24,2 83,3 55,9 92,4 110,7 116,3 193,2 258,4 243,9 429,2
péče celkem II. Novotvary 142,5 0 9,7 11,3 0 16 12,1 17,7 22,8 35,9 89,3 142,6 121,1 226,9 323,5 414,3 420,7 379,4 482,9 273,6 390,2 429,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,5 0 0 3,8 0 0 0 0 0 4,8 0 8,9 0 2,9 11,8 6,4 13,3 61,2 56,3 45,6 0 858,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 64,9 78,4 87 11,3 29,8 23,9 12,1 20,6 51,4 64,6 112,9 65,3 57,5 54,6 55,9 82,9 141,7 116,3 88,5 243,2 536,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 643,9 0 19,3 256,4 873,3 973 754 886,9 912,9 828,1 732,6 825,8 729,5 603,1 426,5 363,3 460,5 361,1 523,2 653,5 390,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 95,9 19,6 4,8 18,9 17 31,9 12,1 23,6 59,9 28,7 63 65,3 102,9 106,3 82,4 143,4 177,1 397,8 491 820,7 634,1 858,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 26,1 0 9,7 0 0 0 3 0 0 7,2 5,3 3 15,1 31,6 47,1 51 110,7 128,5 152,9 167,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,5 19,6 19,3 15,1 0 4 6 5,9 2,9 4,8 18,4 0 15,1 23 5,9 35,1 31 42,8 32,2 15,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 339,2 0 9,7 15,1 34,1 19,9 21,1 20,6 51,4 93,3 118,2 157,4 245,2 416,4 617,6 835 991,9 1 107,6 1 617,8 2 644,4 2 829,3 2 575,1
X. Nemoci dýchací soustavy 175,9 549 758,5 377 89,5 103,7 33,2 41,2 42,8 47,9 57,8 35,6 57,5 109,1 200 261,3 385,2 354,9 555,4 395,1 1 170,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 160 19,6 53,1 120,6 149,1 115,6 108,6 117,9 114,1 122,1 141,8 142,6 124,1 178 208,8 235,8 270,1 263,1 394,4 425,5 439 429,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33,7 39,2 29 18,9 12,8 27,9 21,1 20,6 17,1 9,6 23,6 8,9 33,3 45,9 50 57,4 79,7 73,4 80,5 121,6 146,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 425,7 0 19,3 26,4 68,2 131,6 99,5 61,9 114,1 134 225,8 317,8 511,5 801,2 691,2 1 207,8 1 408,1 1 303,5 1 086,6 516,7 292,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 170,8 254,9 58 22,6 21,3 131,6 84,4 112 139,8 126,9 170,7 148,5 163,5 195,3 252,9 280,4 411,8 379,4 297,8 364,7 243,9 858,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 173,7 0 0 0 4,3 147,5 271,4 836,8 850,1 325,5 99,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 1 725,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,3 19,6 9,7 41,5 4,3 0 6 2,9 8,6 2,4 5,3 0 3 0 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,3 392,2 111,1 113,1 127,8 135,6 48,3 73,7 34,2 40,7 15,8 41,6 51,5 74,7 105,9 82,9 128,4 140,8 273,7 121,6 195,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 322,5 352,9 299,5 203,6 272,6 398,8 289,5 259,3 219,7 208,2 267,8 294,1 236,1 301,5 241,2 347,4 447,2 599,7 965,9 1 033,4 1 658,5 1 287,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 429 11 803,9 29 11,3 12,8 55,8 144,8 430,2 793,1 663 265,2 139,6 142,3 264,2 308,8 404,7 566,8 507,9 426,6 334,3 292,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 403,3 15 509,8 1 724,6 1 345,9 1 759,4 2 400,6 2 002,7 2 972,9 3 477,6 2 759,7 2 444,6 2 441,6 2 633,4 3 517,9 3 688,1 4 904,6 6 154,8 6 333,8 7 718,9 8 434,7 9 463,4 7 725,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)