8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 125 10 20 6 6 6 11 5 10 5 4 6 3 1 6 7 3 8 3 5 0 0
II. Novotvary 306 0 0 0 1 2 2 4 6 10 11 22 24 29 42 66 42 25 15 2 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37 3 5 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 4 4 3 1 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71 2 11 4 5 1 1 0 3 4 2 4 2 5 5 2 6 6 2 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 178 1 1 2 5 14 16 19 9 31 19 14 13 11 7 5 4 4 1 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 204 2 5 7 1 5 5 11 12 10 22 25 18 12 18 12 18 12 6 2 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 36 2 3 1 0 1 1 2 2 1 2 4 0 3 4 3 4 0 0 1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 2 3 2 0 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 4 1 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 531 0 1 0 3 6 0 5 11 20 23 36 40 40 64 57 76 61 36 43 7 2
X. Nemoci dýchací soustavy 420 36 75 42 15 13 7 11 14 9 19 12 15 12 25 39 32 24 9 8 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 497 9 24 17 11 27 16 18 30 36 39 37 32 39 42 33 32 25 15 11 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 79 2 5 5 2 0 1 2 3 6 10 2 10 7 4 6 4 4 1 3 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 647 1 3 3 7 23 13 19 28 24 56 68 74 77 65 73 59 30 18 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 428 5 12 7 5 8 30 27 37 41 41 42 21 29 30 33 26 16 10 5 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 832 0 0 0 0 53 114 254 257 114 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 8 2 10 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 321 15 22 22 23 37 17 7 11 19 12 12 15 15 14 18 20 17 13 10 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 831 14 38 42 43 59 35 53 57 46 53 72 60 58 41 45 40 23 24 17 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 341 433 8 12 10 24 58 105 174 135 77 39 56 38 29 52 41 25 11 14 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 053 657 237 186 143 280 328 545 668 513 431 401 384 377 400 455 415 285 167 132 42 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 9 17 3 1 2 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 1 5 1 3 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 5 0 2 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 5 12 9 7 12 5 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 5 5 17 24 29 26 19 27 17 2
X. Nemoci dýchací soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 8 2 1 4 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 1 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 198 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 10 26 30 44 44 21 8 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 5 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5 3 7 8 12 7 7 5 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 4 1 1 0 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 685 0 0 0 0 1 0 2 3 3 14 18 24 37 82 101 133 108 59 59 37 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 468 0 0 23 64 69 125 161 146 155 148 114 98 80 66 78 43 30 32 26 8 2
VI. Nemoci nervové soustavy 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 13 17 16 3 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 538 0 0 23 64 69 125 161 146 155 148 114 98 83 69 87 56 47 48 29 14 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 4 14 7 7 6 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 5 7 6 14 8 9 8 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 129 10 20 6 6 6 11 5 10 5 4 7 3 2 6 8 3 8 3 5 1 0
péče celkem II. Novotvary 396 0 0 0 1 2 2 4 6 10 12 23 26 33 51 79 73 35 23 10 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 3 5 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 4 4 3 2 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 97 2 11 4 5 1 1 0 3 4 3 5 2 9 10 4 7 11 3 7 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 662 1 1 25 69 83 141 180 155 186 169 130 111 91 75 84 52 34 35 29 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 340 2 5 7 1 6 5 11 12 11 23 28 22 20 34 31 38 42 27 8 6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 36 2 3 1 0 1 1 2 2 1 2 4 0 3 4 3 4 0 0 1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 2 3 2 0 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 4 1 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 713 0 1 0 3 6 0 6 11 21 26 40 45 45 81 81 105 87 56 71 24 4
X. Nemoci dýchací soustavy 450 36 75 42 15 13 7 11 15 9 19 12 16 13 29 42 40 26 10 13 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 509 9 24 17 11 27 16 18 30 36 39 37 32 41 44 36 36 26 15 11 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 91 2 5 5 2 0 1 2 3 6 11 2 10 10 5 9 5 5 2 4 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 845 1 3 3 7 23 13 19 29 24 58 71 80 87 91 103 103 74 39 12 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 448 5 12 7 5 8 30 28 37 41 41 43 22 30 31 37 29 21 12 6 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 832 0 0 0 0 53 114 254 257 114 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 8 2 10 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 329 15 22 22 23 37 17 7 11 19 12 13 15 16 14 19 21 18 13 11 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 900 14 38 42 43 59 35 54 58 47 56 75 65 61 48 53 52 30 31 22 15 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 359 433 8 12 10 24 58 105 174 135 78 39 61 40 31 56 42 26 11 16 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 343 657 237 209 207 350 453 709 817 671 594 535 511 502 558 649 618 448 283 228 94 13
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,2 120,6 60,3 12,8 14 15,6 25,2 9,6 18,6 8,1 5,5 10,4 5,5 2,1 10,9 12,1 7,1 31,2 19,8 59,5 0 0
II. Novotvary 37,3 0 0 0 2,3 5,2 4,6 7,7 11,2 16,2 15,2 38,1 43,6 61 76,3 114,4 99,8 97,5 98,9 23,8 100,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 36,2 15,1 6,4 2,3 2,6 0 1,9 0 0 1,4 1,7 0 0 3,6 5,2 9,5 15,6 19,8 11,9 100,5 197,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,6 24,1 33,2 8,5 11,7 2,6 2,3 0 5,6 6,5 2,8 6,9 3,6 10,5 9,1 3,5 14,3 23,4 13,2 47,6 67 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,7 12,1 3 4,3 11,7 36,4 36,7 36,5 16,7 50,2 26,3 24,3 23,6 23,1 12,7 8,7 9,5 15,6 6,6 23,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,8 24,1 15,1 14,9 2,3 13 11,5 21,1 22,3 16,2 30,5 43,3 32,7 25,2 32,7 20,8 42,8 46,8 39,6 23,8 0 197,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,4 24,1 9 2,1 0 2,6 2,3 3,8 3,7 1,6 2,8 6,9 0 6,3 7,3 5,2 9,5 0 0 11,9 67 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,4 0 6 6,4 4,7 0 2,3 1,9 5,6 3,2 1,4 3,5 1,8 2,1 3,6 1,7 9,5 3,9 0 0 33,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64,7 0 3 0 7 15,6 0 9,6 20,4 32,4 31,8 62,4 72,7 84,1 116,2 98,8 180,7 238 237,5 512 234,5 394,5
X. Nemoci dýchací soustavy 51,2 434 226,1 89,7 35 33,8 16 21,1 26 14,6 26,3 20,8 27,3 25,2 45,4 67,6 76,1 93,6 59,4 95,3 100,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 60,5 108,5 72,3 36,3 25,7 70,2 36,7 34,5 55,8 58,3 54 64,1 58,1 82 76,3 57,2 76,1 97,5 98,9 131 134 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,6 24,1 15,1 10,7 4,7 0 2,3 3,8 5,6 9,7 13,8 3,5 18,2 14,7 7,3 10,4 9,5 15,6 6,6 35,7 33,5 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 78,8 12,1 9 6,4 16,3 59,8 29,8 36,5 52 38,9 77,5 117,8 134,5 162 118,1 126,5 140,3 117 118,7 47,6 67 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 52,1 60,3 36,2 14,9 11,7 20,8 68,7 51,8 68,8 66,4 56,8 72,8 38,2 61 54,5 57,2 61,8 62,4 66 59,5 67 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 101,3 0 0 0 0 137,8 261,2 487,3 477,7 184,7 52,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,9 1 374,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 96,4 6 21,3 7 0 0 1,9 1,9 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39,1 180,8 66,3 47 53,7 96,2 39 13,4 20,4 30,8 16,6 20,8 27,3 31,6 25,4 31,2 47,5 66,3 85,7 119,1 67 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 101,2 168,8 114,5 89,7 100,4 153,4 80,2 101,7 105,9 74,5 73,4 124,8 109 122 74,5 78 95,1 89,7 158,3 202,4 335 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 163,3 5 220,0 24,1 25,6 23,3 62,4 132,9 201,4 323,4 218,7 106,6 67,6 101,8 79,9 52,7 90,1 97,5 97,5 72,6 166,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 859,1 7 920,4 714,4 397 333,7 727,8 751,5 1 045,6 1 241,5 831,2 596,6 694,8 697,8 793,1 726,5 788,8 986,5 1 111,9 1 101,5 1 571,8 1 407,0 1 380,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 33,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 0 2,1 7,3 15,6 40,4 11,7 6,6 23,8 67 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 8,4 9,1 3,5 2,4 19,5 6,6 35,7 100,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,7 0 0 3,6 1,7 11,9 0 13,2 11,9 33,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 0 0 0 0 2,6 0 0 0 1,6 1,4 5,2 5,5 10,5 21,8 15,6 16,6 46,8 33 35,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,9 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,6 4,2 6,9 9,1 10,5 30,9 41,6 68,9 101,4 125,3 321,5 569,5 394,5
X. Nemoci dýchací soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 1,8 0 7,3 5,2 19 7,8 6,6 47,6 134 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 3,6 5,2 9,5 3,9 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 6,3 1,8 5,2 2,4 3,9 6,6 11,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,1 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,8 5,2 10,9 21 47,2 52 104,6 171,7 138,5 95,3 67 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 1,8 6,9 7,1 19,5 6,6 11,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 0 1,7 2,4 3,9 0 11,9 67 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,4 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 1,6 4,2 5,2 9,1 6,3 12,7 13,9 28,5 27,3 46,2 59,5 167,5 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 7,3 2,1 1,8 6,9 2,4 3,9 0 23,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,4 0 0 0 0 2,6 0 3,8 5,6 4,9 19,4 31,2 43,6 77,8 148,9 175,1 316,2 421,3 389,2 702,5 1 239,5 789
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 178,8 0 0 49,1 149,4 179,4 286,4 308,9 271,4 251,1 204,9 197,5 178,1 168,3 119,9 135,2 102,2 117 211,1 309,6 268 394,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 5,4 15,6 30,9 66,3 105,5 35,7 201 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,3 0 0 49,1 149,4 179,4 286,4 308,9 271,4 251,1 204,9 197,5 178,1 174,6 125,3 150,8 133,1 183,4 316,6 345,3 469 394,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 6,3 9,1 6,9 33,3 27,3 46,2 71,4 33,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,8 1,7 0 3,9 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 11,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 11,9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,4 3,5 9,1 10,5 12,7 10,4 33,3 31,2 59,4 95,3 33,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,7 120,6 60,3 12,8 14 15,6 25,2 9,6 18,6 8,1 5,5 12,1 5,5 4,2 10,9 13,9 7,1 31,2 19,8 59,5 33,5 0
péče celkem II. Novotvary 48,2 0 0 0 2,3 5,2 4,6 7,7 11,2 16,2 16,6 39,9 47,2 69,4 92,6 136,9 173,5 136,5 151,7 119,1 201 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,6 36,2 15,1 6,4 2,3 2,6 0 1,9 0 0 1,4 1,7 0 0 3,6 5,2 9,5 15,6 19,8 23,8 100,5 197,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,8 24,1 33,2 8,5 11,7 2,6 2,3 0 5,6 6,5 4,2 8,7 3,6 18,9 18,2 6,9 16,6 42,9 19,8 83,4 167,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 202,5 12,1 3 53,4 161 215,8 323,1 345,3 288,1 301,4 234 225,2 201,7 191,4 136,2 145,6 123,6 132,6 230,9 345,3 301,5 394,5
VI. Nemoci nervové soustavy 41,4 24,1 15,1 14,9 2,3 15,6 11,5 21,1 22,3 17,8 31,8 48,5 40 42,1 61,8 53,7 90,3 163,9 178,1 95,3 201 197,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,4 24,1 9 2,1 0 2,6 2,3 3,8 3,7 1,6 2,8 6,9 0 6,3 7,3 5,2 9,5 0 0 11,9 67 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,4 0 6 6,4 4,7 0 2,3 1,9 5,6 3,2 1,4 3,5 1,8 2,1 3,6 1,7 9,5 3,9 0 0 33,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 86,9 0 3 0 7 15,6 0 11,5 20,4 34 36 69,3 81,8 94,7 147,1 140,4 249,6 339,4 369,4 845,4 804 789
X. Nemoci dýchací soustavy 54,8 434 226,1 89,7 35 33,8 16 21,1 27,9 14,6 26,3 20,8 29,1 27,3 52,7 72,8 95,1 101,4 66 154,8 234,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 62 108,5 72,3 36,3 25,7 70,2 36,7 34,5 55,8 58,3 54 64,1 58,1 86,3 79,9 62,4 85,6 101,4 98,9 131 134 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,1 24,1 15,1 10,7 4,7 0 2,3 3,8 5,6 9,7 15,2 3,5 18,2 21 9,1 15,6 11,9 19,5 13,2 47,6 33,5 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 102,9 12,1 9 6,4 16,3 59,8 29,8 36,5 53,9 38,9 80,3 123 145,4 183 165,3 178,6 244,9 288,7 257,2 142,9 134 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54,6 60,3 36,2 14,9 11,7 20,8 68,7 53,7 68,8 66,4 56,8 74,5 40 63,1 56,3 64,1 68,9 81,9 79,2 71,4 67 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 101,3 0 0 0 0 137,8 261,2 487,3 477,7 184,7 52,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,9 1 374,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 96,4 6 21,3 7 0 0 1,9 1,9 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,1 180,8 66,3 47 53,7 96,2 39 13,4 20,4 30,8 16,6 22,5 27,3 33,7 25,4 32,9 49,9 70,2 85,7 131 134 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 109,6 168,8 114,5 89,7 100,4 153,4 80,2 103,6 107,8 76,2 77,5 130 118,1 128,3 87,2 91,9 123,6 117 204,5 262 502,5 394,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 165,5 5 220,0 24,1 25,6 23,3 62,4 132,9 201,4 323,4 218,7 108 67,6 110,8 84,1 56,3 97,1 99,8 101,4 72,6 190,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 138,1 7 920,4 714,4 446,1 483,1 909,8 1 037,9 1 360,2 1 518,4 1 087,2 822,3 927 928,5 1 056,1 1 013,5 1 125,1 1 469,1 1 747,8 1 866,6 2 714,9 3 149,1 2 564,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)