8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 432 12 34 20 14 33 22 45 29 22 25 17 28 20 28 32 15 10 11 11 3 1
II. Novotvary 3 096 52 104 49 83 58 30 60 85 125 187 193 257 269 398 524 339 173 78 22 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 135 1 5 13 1 4 4 2 4 2 5 6 6 11 13 21 14 11 7 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 798 14 25 61 17 19 31 20 33 45 54 52 81 59 92 90 52 29 18 2 2 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 706 4 19 61 62 99 40 60 72 72 49 45 41 30 20 15 14 1 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 712 6 26 47 28 30 25 34 31 46 69 54 52 69 62 62 29 22 10 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 490 8 34 33 20 22 6 10 10 14 17 11 21 36 43 69 57 47 26 4 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 288 6 39 66 26 10 11 10 10 14 19 15 15 9 12 12 6 6 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 039 3 3 3 11 24 24 41 44 96 167 208 319 476 816 1 066 744 560 292 103 37 2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 422 22 277 236 46 23 38 40 46 47 57 46 46 84 95 123 89 46 32 16 13 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 091 26 64 69 60 114 118 142 104 146 205 128 132 149 176 223 119 57 36 17 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 253 3 11 7 6 17 9 14 16 20 24 13 19 26 23 20 8 12 3 0 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 566 0 11 19 44 88 77 95 107 174 234 217 231 266 304 308 220 110 47 12 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 938 9 21 30 36 50 96 121 158 190 187 153 177 110 171 175 147 53 35 12 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 439 0 0 0 0 61 226 425 418 233 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 517 98 123 118 56 32 18 6 14 13 12 6 8 6 1 4 0 0 1 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 598 18 27 24 28 34 32 31 27 24 32 21 37 41 49 76 42 22 19 12 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 601 9 71 81 92 89 98 125 96 123 124 114 103 88 91 115 73 50 35 19 5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 618 682 43 45 97 64 79 170 183 289 218 185 200 210 291 378 249 163 55 13 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27 958 1 192 937 982 727 871 984 1 451 1 487 1 695 1 756 1 489 1 773 1 959 2 685 3 313 2 217 1 372 709 254 98 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 5 2 2 4 1 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 13 6 1 4 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 7 2 1 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 7 9 15 9 6 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 441 0 58 63 12 1 0 0 1 3 13 7 15 27 52 70 47 34 23 13 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6 3 3 5 12 10 7 7 3 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3 1 1 3 4 3 0 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 4 0 3 5 3 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 4 1 2 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 723 0 60 64 14 2 3 4 4 7 28 17 24 44 84 114 85 70 55 33 10 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 693 0 0 6 69 90 70 85 86 84 67 41 45 19 15 6 1 5 2 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 702 0 0 6 69 90 70 85 86 84 67 41 46 19 15 6 1 7 5 3 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 47 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 4 1 8 3 7 6 5 4 1 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 0 0 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 353 0 1 4 3 2 7 8 14 33 55 37 56 30 35 27 25 13 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 9 5 7 11 15 16 4 2 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 132 0 35 52 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 442 0 0 3 5 5 16 15 14 20 28 32 52 39 59 74 40 24 10 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 0 17 9 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 2 0 0 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 168 0 2 2 7 8 12 17 10 21 19 14 12 5 15 10 9 3 1 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187 0 0 0 0 1 5 9 14 25 13 6 7 28 15 20 24 12 6 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 539 0 58 87 89 33 42 51 54 108 120 105 137 119 143 158 127 65 26 10 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 458 12 35 20 14 33 23 46 29 22 27 18 29 25 31 36 19 11 13 11 3 1
péče celkem II. Novotvary 3 179 52 104 49 85 59 30 60 85 127 187 198 259 278 408 544 351 179 86 25 13 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 137 1 5 13 1 4 4 2 4 2 5 6 6 11 14 21 14 11 7 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 839 14 25 64 45 22 31 20 33 45 54 52 81 60 92 90 54 31 18 3 2 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 401 4 19 67 131 189 110 145 158 156 116 86 86 49 35 21 15 7 4 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 095 6 27 51 31 32 32 42 45 79 125 94 112 100 98 96 56 38 18 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 503 8 35 44 21 22 6 10 10 14 17 11 21 36 43 69 57 47 26 4 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 289 6 39 66 26 10 11 10 10 14 20 15 15 9 12 12 6 6 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 169 3 3 3 11 24 25 41 45 98 170 217 325 483 829 1 088 769 579 303 111 40 2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 995 22 370 351 93 33 38 40 47 50 70 53 61 111 147 193 137 80 55 29 15 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 109 26 64 69 60 114 118 143 104 148 205 128 135 149 179 224 123 58 38 18 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 268 3 13 9 9 18 10 14 16 21 25 15 19 26 23 20 8 13 3 0 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 075 0 11 22 49 94 94 112 123 195 268 252 286 310 375 392 267 141 60 21 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 946 9 21 30 36 50 96 121 159 191 189 154 177 111 172 175 147 53 35 13 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 439 0 0 0 0 61 226 425 418 233 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 553 98 140 127 61 35 18 7 14 13 13 6 8 6 1 4 0 0 1 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 637 18 28 26 30 34 33 31 27 25 35 21 38 45 51 79 48 28 22 12 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 791 9 73 83 99 97 110 142 106 147 143 129 115 94 107 129 82 56 41 23 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 820 682 43 45 97 65 84 180 198 314 231 192 207 238 310 398 277 176 63 15 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 922 1 192 1 055 1 139 899 996 1 099 1 591 1 631 1 894 1 971 1 652 1 980 2 141 2 927 3 591 2 430 1 514 795 300 117 8
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,5 145,6 102,6 41,9 33,9 86,4 47,5 85 53,1 34 35,1 30,5 51,7 40,6 49,4 54,6 39,1 41,3 72,3 134 101,8 234,2
II. Novotvary 376,5 631 313,7 102,5 200,8 151,8 64,7 113,3 155,6 193,4 262,5 345,9 474,4 546,2 702,3 894,2 884,7 715,2 512,9 268 339,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,4 12,1 15,1 27,2 2,4 10,5 8,6 3,8 7,3 3,1 7 10,8 11,1 22,3 22,9 35,8 36,5 45,5 46 36,5 67,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 97 169,9 75,4 127,7 41,1 49,7 66,9 37,8 60,4 69,6 75,8 93,2 149,5 119,8 162,3 153,6 135,7 119,9 118,4 24,4 67,9 468,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 85,9 48,5 57,3 127,7 150 259,1 86,3 113,3 131,8 111,4 68,8 80,6 75,7 60,9 35,3 25,6 36,5 4,1 13,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 86,6 72,8 78,4 98,4 67,7 78,5 54 64,2 56,8 71,2 96,9 96,8 96 140,1 109,4 105,8 75,7 90,9 65,8 97,5 67,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 59,6 97,1 102,6 69,1 48,4 57,6 12,9 18,9 18,3 21,7 23,9 19,7 38,8 73,1 75,9 117,7 148,8 194,3 171 48,7 67,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35 72,8 117,6 138,1 62,9 26,2 23,7 18,9 18,3 21,7 26,7 26,9 27,7 18,3 21,2 20,5 15,7 24,8 13,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 612,8 36,4 9 6,3 26,6 62,8 51,8 77,4 80,6 148,5 234,5 372,7 588,9 966,6 1 439,9 1 819,0 1 941,7 2 315,0 1 919,9 1 254,9 1 255,5 468,4
X. Nemoci dýchací soustavy 172,9 267 835,5 493,9 111,3 60,2 82 75,5 84,2 72,7 80 82,4 84,9 170,6 167,6 209,9 232,3 190,2 210,4 194,9 441,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 254,3 315,5 193 144,4 145,1 298,3 254,7 268,2 190,4 225,8 287,8 229,4 243,7 302,6 310,6 380,5 310,6 235,6 236,7 207,1 203,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,8 36,4 33,2 14,6 14,5 44,5 19,4 26,4 29,3 30,9 33,7 23,3 35,1 52,8 40,6 34,1 20,9 49,6 19,7 0 67,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 312,1 0 33,2 39,8 106,4 230,3 166,2 179,4 195,9 269,2 328,5 388,9 426,5 540,1 536,4 525,6 574,2 454,7 309 146,2 67,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 235,7 109,2 63,3 62,8 87,1 130,8 207,2 228,5 289,3 293,9 262,5 274,2 326,8 223,4 301,7 298,6 383,6 219,1 230,1 146,2 237,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 175 0 0 0 0 159,6 487,7 802,6 765,4 360,4 99,7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 26,6 2 657,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 62,9 1 189,2 371 246,9 135,5 83,7 38,8 11,3 25,6 20,1 16,8 10,8 14,8 12,2 1,8 6,8 0 0 6,6 0 0 234,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 72,7 218,4 81,4 50,2 67,7 89 69,1 58,5 49,4 37,1 44,9 37,6 68,3 83,3 86,5 129,7 109,6 90,9 124,9 146,2 67,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 194,7 109,2 214,2 169,5 222,6 232,9 211,5 236,1 175,8 190,3 174,1 204,3 190,1 178,7 160,6 196,2 190,5 206,7 230,1 231,5 169,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 440 8 275,7 129,7 94,2 234,7 167,5 170,5 321,1 335,1 447 306,1 331,5 369,2 426,4 513,5 645 649,8 673,8 361,6 158,4 101,8 234,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 400,0 14 464,3 2 826,3 2 055,0 1 758,7 2 279,3 2 123,5 2 740,3 2 722,7 2 621,9 2 465,3 2 668,4 3 273,2 3 978,0 4 737,8 5 653,3 5 785,9 5 671,8 4 661,7 3 094,5 3 325,4 1 639,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,8 0 3 0 0 0 2,2 1,9 0 0 2,8 1,8 1,8 10,2 3,5 3,4 10,4 4,1 13,2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,8 2 12,4 22,2 15,7 4,1 26,3 24,4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 12,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5,2 0 0 12,2 0 234,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 33,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 5,4 5,5 2 1,8 11,9 5,2 4,1 13,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1,8 0 3,5 11,9 23,5 62 59,2 73,1 101,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 53,6 0 174,9 131,8 29 2,6 0 0 1,8 4,6 18,3 12,5 27,7 54,8 91,8 119,4 122,7 140,6 151,2 158,4 67,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,6 4,1 13,2 12,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 33,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,1 0 0 0 0 2,6 2,2 3,8 3,7 1,5 8,4 5,4 5,5 10,2 21,2 17,1 18,3 28,9 19,7 48,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0 0 0 4,8 0 2,2 0 0 0 4,2 0 0 6,1 1,8 1,7 7,8 16,5 19,7 0 67,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 1,8 0 2 1,8 6,8 0 12,4 32,9 36,5 33,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,8 0 0 0 0 0 0 1,9 1,8 0 0 1,8 0 0 7,1 0 10,4 4,1 13,2 12,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 87,9 0 181 133,9 33,9 5,2 6,5 7,6 7,3 10,8 39,3 30,5 44,3 89,3 148,2 194,5 221,8 289,4 361,6 402 339,3 234,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 84,3 0 0 12,6 166,9 235,5 151,1 160,5 157,5 129,9 94,1 73,5 83,1 38,6 26,5 10,2 2,6 20,7 13,2 12,2 33,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 8,3 19,7 24,4 33,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,4 0 0 12,6 166,9 235,5 151,1 160,5 157,5 129,9 94,1 73,5 84,9 38,6 26,5 10,2 2,6 28,9 32,9 36,5 67,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,4 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5,7 0 0 0 4,8 2,6 0 0 0 3,1 0 7,2 1,8 16,2 5,3 11,9 15,7 20,7 26,3 12,2 101,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 0 0 6,3 67,7 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42,9 0 3 8,4 7,3 5,2 15,1 15,1 25,6 51 77,2 66,3 103,4 60,9 61,8 46,1 65,2 53,7 19,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 3 23 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,2 0 0 0 0 0 2,2 0 1,8 3,1 1,4 16,1 9,2 14,2 19,4 25,6 41,8 16,5 13,2 24,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,1 0 105,6 108,8 84,7 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 1,9 0 3,1 0 0 5,5 0 3,5 1,7 7,8 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 3 2,1 7,3 2,6 2,2 0 0 1,5 1,4 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53,8 0 0 6,3 12,1 13,1 34,5 28,3 25,6 30,9 39,3 57,3 96 79,2 104,1 126,3 104,4 99,2 65,8 60,9 33,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 2,8 1,8 0 2 1,8 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,4 0 51,3 18,8 12,1 7,9 0 1,9 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,9 0 3 4,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,8 2 1,8 3,4 7,8 8,3 0 0 67,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,4 0 6 4,2 16,9 20,9 25,9 32,1 18,3 32,5 26,7 25,1 22,2 10,2 26,5 17,1 23,5 12,4 6,6 12,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22,7 0 0 0 0 2,6 10,8 17 25,6 38,7 18,3 10,8 12,9 56,9 26,5 34,1 62,6 49,6 39,5 12,2 33,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,2 0 174,9 182,1 215,3 86,4 90,6 96,3 98,9 167,1 168,5 188,2 252,9 241,6 252,3 269,6 331,4 268,7 171 121,8 237,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,7 145,6 105,6 41,9 33,9 86,4 49,6 86,9 53,1 34 37,9 32,3 53,5 50,8 54,7 61,4 49,6 45,5 85,5 134 101,8 234,2
péče celkem II. Novotvary 386,6 631 313,7 102,5 205,6 154,4 64,7 113,3 155,6 196,5 262,5 354,8 478,1 564,5 719,9 928,3 916 740 565,5 304,6 441,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,7 12,1 15,1 27,2 2,4 10,5 8,6 3,8 7,3 3,1 7 10,8 11,1 22,3 24,7 35,8 36,5 45,5 46 48,7 67,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 102 169,9 75,4 133,9 108,9 57,6 66,9 37,8 60,4 69,6 75,8 93,2 149,5 121,8 162,3 153,6 140,9 128,2 118,4 36,5 67,9 702,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 170,4 48,5 57,3 140,2 316,9 494,6 237,4 273,8 289,3 241,3 162,9 154,1 158,8 99,5 61,8 35,8 39,1 28,9 26,3 12,2 67,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 133,2 72,8 81,4 106,7 75 83,7 69,1 79,3 82,4 122,2 175,5 168,5 206,8 203,1 172,9 163,8 146,1 157,1 118,4 121,8 101,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 61,2 97,1 105,6 92,1 50,8 57,6 12,9 18,9 18,3 21,7 23,9 19,7 38,8 73,1 75,9 117,7 148,8 194,3 171 48,7 67,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35,1 72,8 117,6 138,1 62,9 26,2 23,7 18,9 18,3 21,7 28,1 26,9 27,7 18,3 21,2 20,5 15,7 24,8 13,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 628,6 36,4 9 6,3 26,6 62,8 54 77,4 82,4 151,6 238,7 388,9 600 980,8 1 462,8 1 856,6 2 006,9 2 393,6 1 992,2 1 352,3 1 357,3 468,4
X. Nemoci dýchací soustavy 242,6 267 1 116,0 734,5 225 86,4 82 75,5 86,1 77,3 98,3 95 112,6 225,4 259,4 329,3 357,5 330,7 361,6 353,3 509 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 256,5 315,5 193 144,4 145,1 298,3 254,7 270,1 190,4 228,9 287,8 229,4 249,2 302,6 315,9 382,2 321 239,8 249,9 219,3 203,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,6 36,4 39,2 18,8 21,8 47,1 21,6 26,4 29,3 32,5 35,1 26,9 35,1 52,8 40,6 34,1 20,9 53,7 19,7 0 101,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 374 0 33,2 46 118,5 246 202,9 211,5 225,2 301,6 376,2 451,6 528 629,5 661,7 668,9 696,8 582,9 394,5 255,8 101,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 236,7 109,2 63,3 62,8 87,1 130,8 207,2 228,5 291,1 295,5 265,3 276 326,8 225,4 303,5 298,6 383,6 219,1 230,1 158,4 237,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 175 0 0 0 0 159,6 487,7 802,6 765,4 360,4 99,7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 26,6 2 657,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 67,3 1 189,2 422,3 265,8 147,6 91,6 38,8 13,2 25,6 20,1 18,3 10,8 14,8 12,2 1,8 6,8 0 0 6,6 0 0 234,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 77,5 218,4 84,5 54,4 72,6 89 71,2 58,5 49,4 38,7 49,1 37,6 70,2 91,4 90 134,8 125,3 115,8 144,7 146,2 203,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 217,8 109,2 220,2 173,7 239,5 253,8 237,4 268,2 194,1 227,4 200,8 231,2 212,3 190,9 188,8 220,1 214 231,5 269,6 280,2 203,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 464,6 8 275,7 129,7 94,2 234,7 170,1 181,3 339,9 362,5 485,7 324,3 344,1 382,1 483,3 547 679,1 722,9 727,6 414,2 182,7 135,7 234,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 760,4 14 464,3 3 182,2 2 383,5 2 174,8 2 606,4 2 371,7 3 004,7 2 986,4 2 929,8 2 767,1 2 960,5 3 655,3 4 347,6 5 164,8 6 127,7 6 341,8 6 258,8 5 227,2 3 655,0 3 970,1 1 873,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)