8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 17 10 8 4 12 7 8 4 5 4 4 3 6 11 6 3 2 2 1 0 124
II. Novotvary 1 2 2 1 3 9 6 10 9 23 30 32 47 97 75 52 24 14 7 3 0 447
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 4 1 2 1 6 2 0 0 30
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 10 7 6 2 5 5 4 2 4 1 10 7 9 7 8 8 8 6 5 0 120
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 1 2 9 13 13 29 21 11 13 14 14 4 8 2 1 0 2 1 0 159
VI. Nemoci nervové soustavy 4 4 8 3 6 2 20 15 21 19 15 17 20 15 25 11 9 5 5 1 0 225
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 3 0 2 0 0 0 1 4 1 2 8 9 3 6 6 2 4 0 0 52
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 1 5 0 0 1 2 2 1 1 0 2 3 0 4 1 2 3 0 0 0 30
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 1 0 3 3 12 20 12 31 37 35 47 51 65 68 48 53 28 9 1 525
X. Nemoci dýchací soustavy 31 103 60 14 16 15 19 17 14 9 12 12 26 39 26 31 11 15 17 6 0 493
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 22 14 8 22 25 30 34 32 34 29 43 35 39 37 30 16 11 14 3 0 493
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 6 3 0 8 3 9 3 0 13 13 7 0 11 6 8 2 4 2 1 0 101
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 3 5 18 18 27 30 38 48 64 77 76 94 97 80 39 29 7 1 0 752
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 6 1 2 16 20 34 31 29 35 24 31 24 39 37 26 16 8 8 3 0 393
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 33 128 188 193 82 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 10 22 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 30 11 15 29 18 13 11 18 19 20 23 21 29 30 15 15 17 6 7 1 364
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 39 30 42 36 53 76 67 65 65 52 63 61 35 65 26 20 28 30 11 1 872
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 289 25 22 14 15 50 89 132 161 58 40 49 62 94 81 58 28 13 12 1 0 1 293
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 486 279 205 122 222 380 554 607 511 403 356 421 455 575 579 430 249 218 152 53 3 7 260
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 0 0 0 0 10
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 5 3 4 6 2 0 1 37
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 2 4 1 5 2 0 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 8 7 4 8 9 6 5 1 0 59
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 10 12 28 30 21 33 38 43 19 4 247
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 1 4 3 3 4 2 1 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 3 1 1 1 0 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 6 24 28 25 20 10 9 1 0 133
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 1 1 0 0 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 1 4 2 0 0 16
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 4 2 0 5 9 12 2 0 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 14 35 51 87 84 71 88 80 86 28 6 649
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 13 36 51 159 186 170 165 134 105 86 91 65 55 34 27 24 19 2 0 1 423
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 13 17 21 11 2 0 71
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 1 13 36 51 159 186 170 165 134 105 86 92 67 59 47 45 45 30 4 0 1 495
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 7 21 10 6 12 2 4 0 71
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1 2 5 7 23 10 7 13 5 5 1 88
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 17 10 8 4 12 7 8 4 5 4 4 5 9 12 8 6 2 2 1 0 135
péče celkem II. Novotvary 1 2 2 1 3 9 6 10 10 25 32 38 54 111 101 65 34 32 11 7 1 555
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 4 1 2 1 6 3 0 0 31
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 10 7 6 2 5 5 4 3 5 2 11 7 11 10 10 12 9 11 7 0 143
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 14 38 60 172 199 200 187 146 119 100 109 70 63 37 28 24 23 3 0 1 594
VI. Nemoci nervové soustavy 4 4 8 3 6 3 20 15 21 19 15 27 29 24 34 32 35 33 21 4 0 357
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 3 0 2 0 0 0 1 4 1 2 8 9 4 6 7 2 4 0 0 54
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 1 5 0 0 1 2 2 1 1 0 2 3 0 4 1 2 3 0 0 0 30
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 1 0 3 3 12 21 13 34 41 45 59 79 95 89 81 91 72 29 6 775
X. Nemoci dýchací soustavy 31 103 60 14 16 15 19 17 14 9 12 14 31 45 27 35 15 18 21 8 1 525
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 22 14 8 22 25 30 34 32 34 31 43 37 40 39 32 19 12 15 4 0 508
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 6 3 0 8 3 9 3 0 13 14 8 1 13 7 10 2 4 2 1 0 109
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 3 5 18 18 27 31 39 50 67 80 82 118 125 105 59 39 16 2 0 885
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 6 1 2 16 20 34 32 30 36 24 32 26 39 41 27 19 9 9 3 0 409
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 33 128 188 193 82 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 10 22 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 30 11 15 29 18 13 11 18 19 21 25 24 30 32 15 16 21 8 7 1 380
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 39 30 42 36 53 77 67 67 66 52 63 64 39 67 26 25 37 42 13 1 913
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 289 25 22 14 15 50 90 132 162 58 40 50 63 95 82 58 28 14 13 1 0 1 301
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 486 280 218 158 273 540 742 781 686 548 476 544 603 736 745 558 389 356 273 90 10 9 492
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 86,1 48,5 21,6 20,2 10,2 23,5 12,9 14 5,6 7,6 7,3 7,9 5,5 10,1 20,1 17,1 13,8 13,1 25 35,7 0 15
II. Novotvary 12,3 5,7 4,3 2,5 7,6 17,6 11 17,5 12,7 35,2 54,5 63,3 86,9 162,6 137,1 147,9 110,5 91,7 87,4 107 0 54,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49,2 0 4,3 0 0 3,9 7,3 1,7 0 0 0 0 1,8 6,7 1,8 5,7 4,6 39,3 25 0 0 3,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,8 28,5 15,1 15,1 5,1 9,8 9,2 7 2,8 6,1 1,8 19,8 12,9 15,1 12,8 22,7 36,8 52,4 74,9 178,3 0 14,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2,9 2,2 5 22,9 25,5 23,9 50,6 29,6 16,8 23,6 27,7 25,9 6,7 14,6 5,7 4,6 0 25 35,7 0 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 49,2 11,4 17,3 7,6 15,3 3,9 36,7 26,2 29,6 29 27,2 33,7 37 25,1 45,7 31,3 41,4 32,7 62,4 35,7 0 27,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2,9 6,5 0 5,1 0 0 0 1,4 6,1 1,8 4 14,8 15,1 5,5 17,1 27,6 13,1 49,9 0 0 6,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,6 2,9 10,8 0 0 2 3,7 3,5 1,4 1,5 0 4 5,5 0 7,3 2,8 9,2 19,6 0 0 0 3,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2,9 2,2 0 7,6 5,9 22 34,9 16,9 47,4 67,2 69,3 86,9 85,5 118,8 193,4 221 347,1 349,6 321 348,4 63,7
X. Nemoci dýchací soustavy 381,5 293,6 129,4 35,3 40,7 29,4 34,9 29,7 19,7 13,8 21,8 23,8 48,1 65,4 47,5 88,2 50,6 98,2 212,3 214 0 59,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 184,6 62,7 30,2 20,2 56 49 55,1 59,4 45,1 52 52,7 85,1 64,7 65,4 67,6 85,3 73,7 72 174,8 107 0 59,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24,6 17,1 6,5 0 20,4 5,9 16,5 5,2 0 19,9 23,6 13,9 0 18,4 11 22,7 9,2 26,2 25 35,7 0 12,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 2,9 6,5 12,6 45,8 35,3 49,6 52,4 53,6 73,4 116,2 152,4 140,6 157,6 177,3 227,5 179,5 189,9 87,4 35,7 0 91,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 36,9 17,1 2,2 5 40,7 39,2 62,4 54,1 40,9 53,5 43,6 61,4 44,4 65,4 67,6 73,9 73,7 52,4 99,9 107 0 47,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 84 251 345,1 337 115,6 36,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 119,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 98,4 28,5 47,4 5 0 5,9 0 0 1,4 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 5,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 196,9 85,5 23,7 37,9 73,8 35,3 23,9 19,2 25,4 29 36,3 45,5 38,8 48,6 54,8 42,7 69,1 111,3 74,9 249,6 348,4 44,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 86,1 111,2 64,7 106 91,7 103,9 139,5 117 91,6 99,4 94,4 124,7 112,8 58,7 118,8 73,9 92,1 183,4 374,6 392,3 348,4 105,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 556,5 71,3 47,4 35,3 38,2 98 163,4 230,5 227 88,7 72,6 97 114,7 157,6 148,1 164,9 128,9 85,1 149,8 35,7 0 156,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 980,8 795,4 442,1 308 565,3 745,1 1 017,1 1 060,0 720,5 616,2 646,6 833,3 841,6 963,8 1 058,4 1 222,8 1 146,3 1 427,5 1 897,9 1 890,2 1 045,3 880,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5 1,8 5,7 9,2 0 0 0 0 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 7,9 7,4 11,7 9,1 8,5 18,4 39,3 25 0 348,4 4,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 2 0 3,4 5,5 5,7 18,4 6,5 62,4 71,3 0 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 1,5 1,8 0 3,7 1,7 0 2,8 0 0 12,5 0 0 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19,8 14,8 11,7 7,3 22,7 41,4 39,3 62,4 35,7 0 7,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 4,6 0 0 0 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 4,6 7,3 19,8 22,2 46,9 54,8 59,7 151,9 248,8 536,9 677,6 1 393,7 29,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,2 10,1 1,8 11,4 13,8 19,6 49,9 71,3 348,4 3,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3,7 1,7 3,7 5,7 13,8 6,5 12,5 35,7 0 1,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2 1,8 3,4 1,8 5,7 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 3,1 5,4 5,9 11,1 40,2 51,2 71,1 92,1 65,5 112,4 35,7 0 16,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,7 0 5,5 2,8 13,8 6,5 12,5 0 0 1,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4 5,5 1,7 3,7 0 4,6 26,2 25 0 0 1,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,8 1,5 0 0 5,5 6,7 3,7 0 23 58,9 149,8 71,3 0 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 2 1,8 1,7 1,8 0 0 6,5 12,5 0 0 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 2 1,8 5,2 8,5 12,2 25,4 69,3 94,3 145,8 153,6 201,9 405,1 523,9 1 073,8 998,6 2 090,6 78,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0,1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2,9 28 90,9 129,9 311,8 341,5 296,9 232,6 204,9 190,7 170,2 168,3 108,9 100,5 96,7 124,3 157,2 237,2 71,3 0 172,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,4 7,3 37 78,3 137,5 137,3 71,3 0 8,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 2,9 28 90,9 129,9 311,8 341,5 296,9 232,6 204,9 190,7 170,2 170,2 112,3 107,9 133,7 207,2 294,7 374,6 142,7 0 181,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,1 1,8 4 5,5 11,7 38,4 28,4 27,6 78,6 25 142,7 0 8,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 6,5 0 0 0 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 35,7 348,4 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 1,5 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1,8 1,7 5,6 4,6 1,8 4 9,2 11,7 42 28,4 32,2 85,1 62,4 178,3 348,4 10,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 86,1 48,5 21,6 20,2 10,2 23,5 12,9 14 5,6 7,6 7,3 7,9 9,2 15,1 21,9 22,7 27,6 13,1 25 35,7 0 16,4
péče celkem II. Novotvary 12,3 5,7 4,3 2,5 7,6 17,6 11 17,5 14,1 38,2 58,1 75,2 99,9 186 184,6 184,8 156,5 209,5 137,3 249,6 348,4 67,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49,2 0 4,3 0 0 3,9 7,3 1,7 0 0 0 0 1,8 6,7 1,8 5,7 4,6 39,3 37,5 0 0 3,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,8 28,5 15,1 15,1 5,1 9,8 9,2 7 4,2 7,6 3,6 21,8 12,9 18,4 18,3 28,4 55,2 58,9 137,3 249,6 0 17,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 5,7 30,2 95,9 152,8 337,3 365,3 349,3 263,7 223,2 216,1 197,9 201,6 117,3 115,2 105,2 128,9 157,2 287,2 107 0 193,3
VI. Nemoci nervové soustavy 49,2 11,4 17,3 7,6 15,3 5,9 36,7 26,2 29,6 29 27,2 53,4 53,6 40,2 62,2 91 161,1 216,1 262,2 142,7 0 43,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2,9 6,5 0 5,1 0 0 0 1,4 6,1 1,8 4 14,8 15,1 7,3 17,1 32,2 13,1 49,9 0 0 6,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,6 2,9 10,8 0 0 2 3,7 3,5 1,4 1,5 0 4 5,5 0 7,3 2,8 9,2 19,6 0 0 0 3,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2,9 2,2 0 7,6 5,9 22 36,7 18,3 52 74,5 89,1 109,1 132,4 173,7 253,1 372,9 595,9 899 1 034,2 2 090,6 94
X. Nemoci dýchací soustavy 381,5 293,6 129,4 35,3 40,7 29,4 34,9 29,7 19,7 13,8 21,8 27,7 57,3 75,4 49,4 99,5 69,1 117,9 262,2 285,3 348,4 63,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 184,6 62,7 30,2 20,2 56 49 55,1 59,4 45,1 52 56,3 85,1 68,4 67 71,3 91 87,5 78,6 187,3 142,7 0 61,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24,6 17,1 6,5 0 20,4 5,9 16,5 5,2 0 19,9 25,4 15,8 1,8 21,8 12,8 28,4 9,2 26,2 25 35,7 0 13,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 2,9 6,5 12,6 45,8 35,3 49,6 54,1 55 76,4 121,7 158,4 151,7 197,8 228,5 298,6 271,6 255,4 199,8 71,3 0 107,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 36,9 17,1 2,2 5 40,7 39,2 62,4 55,9 42,3 55 43,6 63,3 48,1 65,4 74,9 76,8 87,5 58,9 112,4 107 0 49,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 84 251 345,1 337 115,6 36,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 119,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 98,4 28,5 47,4 5 0 5,9 0 0 2,8 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 196,9 85,5 23,7 37,9 73,8 35,3 23,9 19,2 25,4 29 38,1 49,5 44,4 50,3 58,5 42,7 73,7 137,5 99,9 249,6 348,4 46,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 86,1 111,2 64,7 106 91,7 103,9 141,4 117 94,5 100,9 94,4 124,7 118,4 65,4 122,5 73,9 115,1 242,3 524,4 463,6 348,4 110,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 556,5 71,3 47,4 35,3 38,2 98 165,2 230,5 228,4 88,7 72,6 99 116,5 159,2 149,9 164,9 128,9 91,7 162,3 35,7 0 157,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 980,8 798,2 470,2 398,9 695,1 1 058,8 1 362,2 1 363,8 967,2 837,9 864,5 1 076,8 1 115,3 1 233,6 1 361,8 1 586,8 1 790,7 2 331,2 3 408,7 3 209,7 3 484,3 1 150,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)