8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 653 14 24 22 21 18 28 34 27 32 30 23 23 27 33 58 63 48 55 45 20 8
II. Novotvary 1 194 34 4 1 2 4 11 25 35 45 84 96 86 82 126 173 180 93 60 40 10 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 177 1 3 2 0 2 3 2 7 4 10 6 10 4 10 21 22 17 22 21 10 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 498 9 29 13 14 6 10 17 14 19 22 37 27 29 35 58 45 26 29 40 12 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 820 0 2 1 13 58 94 88 85 91 84 55 59 37 40 30 26 10 12 23 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 011 2 6 8 5 13 44 40 60 84 89 87 98 80 87 103 82 48 40 24 9 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 237 0 13 12 7 1 1 3 3 3 4 6 7 14 14 45 44 29 15 13 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 170 3 14 34 5 4 4 4 8 11 7 15 5 11 9 14 5 9 4 3 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 906 0 4 9 6 12 19 35 69 116 167 185 176 215 306 419 374 275 231 187 91 10
X. Nemoci dýchací soustavy 2 075 72 454 308 38 40 44 42 42 54 47 41 55 68 101 159 163 99 92 106 40 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 538 12 29 55 35 82 177 231 257 327 391 290 244 245 285 292 246 136 98 59 39 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 261 3 7 2 2 9 24 19 22 16 20 12 12 9 15 33 15 18 15 6 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 994 0 3 9 28 134 185 227 257 368 515 501 590 534 643 710 694 375 153 52 15 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 180 16 22 18 13 51 90 179 188 194 201 215 161 121 145 171 146 100 69 55 19 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 048 0 0 0 1 102 479 1 091 1 414 763 186 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 80 8 10 38 9 3 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 906 9 46 22 38 57 35 31 49 38 49 44 44 39 63 77 84 59 50 50 20 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 616 13 46 63 66 117 168 182 165 178 193 165 169 119 182 191 160 127 121 115 62 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 626 2 709 13 8 4 95 122 255 298 326 257 190 249 232 358 452 514 307 145 74 14 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 171 3 086 729 625 307 808 1 541 2 507 3 002 2 670 2 356 1 980 2 016 1 867 2 452 3 006 2 863 1 776 1 212 914 377 77
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 3 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 14 17 20 30 9 24 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 12 9 12 6 2 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 3 4 12 22 19 3
VI. Nemoci nervové soustavy 103 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 8 2 14 9 10 16 16 18 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 736 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 18 44 62 113 107 119 160 78 14
X. Nemoci dýchací soustavy 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 9 30 37 16 18 11 7 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 7 9 4 9 10 6 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 4 3 2 1 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 0 10 11 8 14 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 7 7 22 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 145 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 10 12 21 21 26 34 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 8 4 7 9 17 27 15 33 20 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 6 9 3 9 7 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 794 0 0 0 0 1 1 0 1 8 11 26 39 54 128 177 266 263 259 362 168 30
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 120 0 0 0 0 23 84 99 116 132 147 92 110 103 71 47 30 30 17 13 4 2
VI. Nemoci nervové soustavy 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 4 8 16 11 21 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 200 0 0 0 0 23 84 99 117 132 147 94 112 106 76 51 38 46 28 34 11 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
II. Novotvary 256 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 6 17 35 55 51 26 29 18 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 0 0 18 67 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 626 0 1 0 1 13 27 26 38 56 69 46 88 71 72 53 40 17 6 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 3 9 11 17 17 11 5 4 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 513 2 93 179 105 27 0 0 0 0 0 1 1 3 8 24 35 14 12 8 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 0 1 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 274 0 1 0 2 4 8 24 30 54 70 88 113 127 151 170 197 115 71 36 10 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 129 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 4 8 4 11 17 25 20 19 12 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 136 0 0 0 0 2 4 8 11 10 9 13 13 12 13 10 4 8 11 6 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 453 0 0 1 1 1 2 12 27 37 25 15 13 25 55 106 55 41 22 12 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 627 2 98 206 186 67 42 72 108 165 183 175 247 271 359 456 426 256 176 102 25 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 671 14 24 22 21 18 28 34 27 32 30 24 24 29 35 59 64 51 58 48 21 8
péče celkem II. Novotvary 1 583 34 4 1 2 4 11 25 36 50 89 101 96 106 175 245 251 149 98 82 19 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 181 1 3 4 0 2 3 2 7 4 10 6 10 5 10 22 22 17 22 21 10 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 659 9 29 31 81 24 10 17 14 19 22 38 28 32 41 72 55 39 35 42 14 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 018 0 2 1 13 81 178 188 201 223 231 147 173 140 117 80 59 44 41 59 34 6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 819 2 7 8 6 27 71 66 98 141 160 139 196 156 178 169 140 97 73 65 18 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 240 0 13 12 7 1 1 3 3 3 4 6 7 14 14 45 44 30 16 14 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 170 3 14 34 5 4 4 4 8 11 7 15 5 11 9 14 5 9 4 3 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 736 0 4 9 6 12 20 36 71 119 177 195 186 242 361 498 504 393 355 351 173 24
X. Nemoci dýchací soustavy 2 729 74 547 487 143 67 44 42 42 55 48 44 57 76 118 213 235 129 122 125 48 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 601 12 29 55 35 82 177 231 257 327 391 292 245 248 294 299 255 141 107 70 45 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 298 3 8 5 10 11 24 19 22 16 20 12 14 12 15 37 19 21 17 8 3 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 326 0 4 9 30 138 193 251 287 422 586 589 703 665 800 880 901 501 232 102 29 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 236 16 22 18 13 51 90 179 188 194 201 215 162 121 145 177 150 107 76 78 25 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 048 0 0 0 1 102 479 1 091 1 414 763 186 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 83 8 12 39 9 3 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 180 9 46 24 40 57 36 31 49 41 50 51 53 44 84 106 130 100 95 96 34 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 906 13 46 63 66 119 172 190 177 191 203 183 190 135 202 210 181 162 147 154 84 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 127 2 709 13 9 5 96 124 267 325 363 282 206 264 261 417 564 578 351 176 93 20 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 792 3 088 827 831 493 899 1 668 2 678 3 228 2 975 2 697 2 275 2 414 2 298 3 015 3 690 3 593 2 341 1 675 1 412 581 114
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,5 91,7 38,1 25,8 29,8 30,6 43,1 42,4 29,8 28,4 23,8 24,3 26,9 36,4 38,5 68,9 94,3 122,3 209,9 281,4 367,5 920,6
II. Novotvary 88,7 222,6 6,4 1,2 2,8 6,8 16,9 31,2 38,7 39,9 66,8 101,5 100,4 110,6 147,2 205,4 269,3 237 229 250,1 183,8 345,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,2 6,5 4,8 2,3 0 3,4 4,6 2,5 7,7 3,5 7,9 6,3 11,7 5,4 11,7 24,9 32,9 43,3 84 131,3 183,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 58,9 46,1 15,2 19,9 10,2 15,4 21,2 15,5 16,9 17,5 39,1 31,5 39,1 40,9 68,9 67,3 66,3 110,7 250,1 220,5 805,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,9 0 3,2 1,2 18,4 98,7 144,8 109,7 94 80,7 66,8 58,2 68,9 49,9 46,7 35,6 38,9 25,5 45,8 143,8 202,1 115,1
VI. Nemoci nervové soustavy 75,1 13,1 9,5 9,4 7,1 22,1 67,8 49,9 66,3 74,5 70,7 92 114,5 107,9 101,6 122,3 122,7 122,3 152,7 150,1 165,4 230,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,6 0 20,6 14,1 9,9 1,7 1,5 3,7 3,3 2,7 3,2 6,3 8,2 18,9 16,4 53,4 65,8 73,9 57,2 81,3 55,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,6 19,6 22,2 39,8 7,1 6,8 6,2 5 8,8 9,8 5,6 15,9 5,8 14,8 10,5 16,6 7,5 22,9 15,3 18,8 18,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 215,9 0 6,4 10,5 8,5 20,4 29,3 43,6 76,3 102,9 132,7 195,7 205,6 290,1 357,4 497,5 559,6 700,9 881,6 1 169,3 1 672,2 1 150,7
X. Nemoci dýchací soustavy 154,2 471,4 721 360,8 53,9 68 67,8 52,4 46,4 47,9 37,4 43,4 64,2 91,7 118 188,8 243,9 252,3 351,1 662,8 735 1 150,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 262,9 78,6 46,1 64,4 49,6 139,5 272,6 288 284,1 290,1 310,7 306,7 285 330,6 332,9 346,7 368,1 346,6 374 368,9 716,6 920,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,4 19,6 11,1 2,3 2,8 15,3 37 23,7 24,3 14,2 15,9 12,7 14 12,1 17,5 39,2 22,4 45,9 57,2 37,5 18,4 115,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 445,4 0 4,8 10,5 39,7 227,9 284,9 283 284,1 326,4 409,3 529,9 689,1 720,5 751 843,1 1 038,4 955,8 583,9 325,2 275,6 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 162 104,7 34,9 21,1 18,4 86,8 138,6 223,1 207,8 172,1 159,7 227,4 188 163,3 169,3 203,1 218,5 254,9 263,3 343,9 349,1 690,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 300,8 0 0 0 1,4 173,5 737,7 1 360,0 1 563,2 676,8 147,8 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,4 1 184,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,9 52,4 15,9 44,5 12,8 5,1 4,6 2,5 2,2 0,9 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 3,8 6,3 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67,3 58,9 73,1 25,8 53,9 97 53,9 38,6 54,2 33,7 38,9 46,5 51,4 52,6 73,6 91,4 125,7 150,4 190,8 312,7 367,5 230,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 194,4 85,1 73,1 73,8 93,6 199 258,7 226,9 182,4 157,9 153,4 174,5 197,4 160,6 212,6 226,8 239,4 323,7 461,8 719,1 1 139,3 1 611,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 492,4 17 734,9 20,6 9,4 5,7 161,6 187,9 317,9 329,4 289,2 204,2 201 290,8 313 418,1 536,7 769,1 782,5 553,4 462,7 257,3 460,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 687,8 20 202,9 1 157,7 732,2 435,4 1 374,5 2 373,4 3 125,2 3 318,8 2 368,4 1 872,4 2 094,4 2 354,6 2 519,0 2 863,7 3 569,4 4 283,8 4 526,8 4 625,6 5 715,4 6 927,6 8 860,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 1,2 1,2 0 5,1 7,6 18,8 18,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 4,7 9,4 16,4 20,2 29,9 76,5 34,3 150,1 91,9 115,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 4 7 14,2 13,5 30,6 22,9 12,5 36,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 7 3,6 4,5 10,2 45,8 137,6 349,1 345,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7,7 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,9 1,6 4,2 9,3 2,7 16,4 10,7 15 40,8 61,1 112,6 36,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,8 7,4 8,2 24,3 51,4 73,6 169,1 272,7 454,2 1 000,5 1 433,3 1 611,0
X. Nemoci dýchací soustavy 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 2,1 1,2 6,7 10,5 35,6 55,4 40,8 68,7 68,8 128,6 345,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 2,7 8,2 8,3 13,5 10,2 34,3 62,5 110,3 115,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4 0 4,7 6 7,6 7,6 6,3 36,8 115,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 5,4 7 0 15 28 30,5 87,5 73,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 5,9 6 17,8 26,7 137,6 110,3 230,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,8 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,9 0 3,2 1,2 1,3 11,7 14,2 31,4 53,5 99,2 212,6 238,9 115,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,4 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,7 0,8 5,3 9,3 5,4 8,2 10,7 25,4 68,8 57,2 206,4 367,5 460,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,3 5,4 4,7 7,1 13,5 7,6 34,3 43,8 55,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 133,3 0 0 0 0 1,7 1,5 0 1,1 7,1 8,7 27,5 45,6 72,9 149,5 210,2 398 670,4 988,5 2 263,6 3 087,1 3 452,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 83,2 0 0 0 0 39,1 129,4 123,4 128,2 117,1 116,8 97,3 128,5 139 82,9 55,8 44,9 76,5 64,9 81,3 73,5 230,1
VI. Nemoci nervové soustavy 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,3 4 5,8 4,7 12 40,8 42 131,3 128,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,2 0 0 0 0 39,1 129,4 123,4 129,3 117,1 116,8 99,4 130,8 143 88,8 60,6 56,9 117,2 106,9 212,6 202,1 230,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,2 0 1,5 2,5 3,8 0 0 0
II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,5 4 4,2 7 22,9 40,9 65,3 76,3 66,3 110,7 112,6 73,5 115,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 21,1 95 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,5 2,5 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 46,5 0 1,6 0 1,4 22,1 41,6 32,4 42 49,7 54,8 48,7 102,8 95,8 84,1 62,9 59,9 43,3 22,9 12,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,9 0 0 0 0 0 1,5 1,2 1,1 1,8 3,2 3,2 3,5 12,1 12,8 20,2 25,4 28 19,1 25 73,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 38,1 13,1 147,7 209,7 148,9 45,9 0 0 0 0 0 1,1 1,2 4 9,3 28,5 52,4 35,7 45,8 50 18,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 2,3 0 0 2,5 0 6,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 1,6 3,5 11,3 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 94,7 0 1,6 0 2,8 6,8 12,3 29,9 33,2 47,9 55,6 93,1 132 171,3 176,4 201,9 294,8 293,1 271 225,1 183,8 345,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 6,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 3,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,6 0 0 2,3 2,8 0 0 0 0 1,8 0,8 4,2 9,3 5,4 12,8 20,2 37,4 51 72,5 75 18,4 115,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,1 0 0 0 0 3,4 6,2 10 12,2 8,9 7,2 13,8 15,2 16,2 15,2 11,9 6 20,4 42 37,5 36,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,7 0 0 1,2 1,4 1,7 3,1 15 29,8 32,8 19,9 15,9 15,2 33,7 64,2 125,9 82,3 104,5 84 75 55,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 269,5 13,1 155,6 241,3 263,8 114 64,7 89,8 119,4 146,4 145,4 185,1 288,5 365,6 419,3 541,5 637,4 652,5 671,7 637,8 459,4 575,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 49,9 91,7 38,1 25,8 29,8 30,6 43,1 42,4 29,8 28,4 23,8 25,4 28 39,1 40,9 70,1 95,8 130 221,4 300,2 385,9 920,6
péče celkem II. Novotvary 117,6 222,6 6,4 1,2 2,8 6,8 16,9 31,2 39,8 44,4 70,7 106,8 112,1 143 204,4 290,9 375,6 379,8 374 512,8 349,1 575,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,4 6,5 4,8 4,7 0 3,4 4,6 2,5 7,7 3,5 7,9 6,3 11,7 6,7 11,7 26,1 32,9 43,3 84 131,3 183,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 58,9 46,1 36,3 114,9 40,8 15,4 21,2 15,5 16,9 17,5 40,2 32,7 43,2 47,9 85,5 82,3 99,4 133,6 262,6 257,3 805,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 150 0 3,2 1,2 18,4 137,8 274,1 234,4 222,2 197,8 183,6 155,5 202,1 188,9 136,6 95 88,3 112,2 156,5 368,9 624,8 690,4
VI. Nemoci nervové soustavy 135,2 13,1 11,1 9,4 8,5 45,9 109,4 82,3 108,3 125,1 127,2 147 228,9 210,5 207,9 200,7 209,5 247,2 278,6 406,5 330,8 230,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 0 20,6 14,1 9,9 1,7 1,5 3,7 3,3 2,7 3,2 6,3 8,2 18,9 16,4 53,4 65,8 76,5 61,1 87,5 55,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,6 19,6 22,2 39,8 7,1 6,8 6,2 5 8,8 9,8 5,6 15,9 5,8 14,8 10,5 16,6 7,5 22,9 15,3 18,8 18,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 277,6 0 6,4 10,5 8,5 20,4 30,8 44,9 78,5 105,6 140,7 206,3 217,2 326,5 421,6 591,3 754,1 1 001,7 1 354,9 2 194,8 3 179,0 2 761,8
X. Nemoci dýchací soustavy 202,8 484,5 868,7 570,5 202,8 114 67,8 52,4 46,4 48,8 38,1 46,5 66,6 102,5 137,8 252,9 351,6 328,8 465,6 781,6 882 1 496,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 267,6 78,6 46,1 64,4 49,6 139,5 272,6 288 284,1 290,1 310,7 308,9 286,1 334,6 343,4 355 381,5 359,4 408,4 437,7 826,9 1 035,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,1 19,6 12,7 5,9 14,2 18,7 37 23,7 24,3 14,2 15,9 12,7 16,4 16,2 17,5 43,9 28,4 53,5 64,9 50 55,1 230,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 544,4 0 6,4 10,5 42,5 234,7 297,2 312,9 317,3 374,3 465,7 623 821,1 897,2 934,3 1 044,9 1 348,1 1 277,0 885,4 637,8 532,9 460,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166,2 104,7 34,9 21,1 18,4 86,8 138,6 223,1 207,8 172,1 159,7 227,4 189,2 163,3 169,3 210,2 224,4 272,7 290,1 487,7 459,4 920,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 300,8 0 0 0 1,4 173,5 737,7 1 360,0 1 563,2 676,8 147,8 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,4 1 184,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 52,4 19,1 45,7 12,8 5,1 4,6 2,5 2,2 0,9 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 3,8 6,3 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 87,7 58,9 73,1 28,1 56,7 97 55,4 38,6 54,2 36,4 39,7 53,9 61,9 59,4 98,1 125,9 194,5 254,9 362,6 600,3 624,8 460,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 215,9 85,1 73,1 73,8 93,6 202,4 264,9 236,8 195,7 169,4 161,3 193,6 221,9 182,1 235,9 249,4 270,8 412,9 561 963 1 543,6 2 071,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 529,6 17 734,9 20,6 10,5 7,1 163,3 191 332,8 359,3 322 224,1 217,9 308,3 352,1 487 669,7 864,8 894,7 671,7 581,5 367,5 460,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 179,8 20 216,0 1 313,4 973,5 699,1 1 529,3 2 569,0 3 338,3 3 568,6 2 638,9 2 143,4 2 406,4 2 819,4 3 100,5 3 521,2 4 381,6 5 376,1 5 966,9 6 392,6 8 829,4 10 676,2 13 118,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)