8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 681 63 164 114 61 100 102 87 107 105 82 45 61 75 101 122 101 75 49 48 13 6
II. Novotvary 9 737 64 135 166 142 162 120 167 196 408 663 613 720 869 1 277 1 643 1 277 662 286 132 31 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 396 21 25 20 10 7 10 8 16 11 15 19 15 12 22 37 35 46 27 29 10 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 075 69 139 107 121 118 36 61 73 109 122 122 129 146 175 174 145 88 68 55 16 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 634 14 115 231 216 200 85 101 97 109 123 92 68 61 45 25 17 10 11 10 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 855 45 154 215 114 111 79 99 123 195 246 193 192 204 267 268 173 89 52 23 11 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 293 15 86 88 30 22 22 33 35 32 55 38 57 71 131 182 177 116 65 34 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 681 19 106 101 42 28 15 12 28 59 54 42 21 40 39 37 19 9 5 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 426 19 18 19 31 65 71 89 150 243 422 546 798 1 143 1 876 2 545 2 132 1 531 1 030 538 138 22
X. Nemoci dýchací soustavy 4 237 222 775 531 112 111 119 124 143 186 184 123 141 180 295 320 270 159 124 90 22 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 850 105 223 407 322 461 305 294 341 431 476 392 450 424 497 582 484 283 194 123 51 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 836 19 54 32 34 48 52 44 41 59 56 48 43 56 80 53 54 21 24 13 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 488 2 56 89 139 218 176 207 231 438 571 561 624 632 725 742 563 293 176 37 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 803 75 129 146 110 125 221 399 502 583 699 580 586 489 570 625 455 265 140 76 22 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 392 0 0 0 3 74 586 1 549 2 273 1 485 403 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 503 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 228 283 326 279 93 62 29 17 14 20 25 19 9 15 12 8 12 5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 915 162 295 212 234 190 59 70 87 120 131 102 133 163 195 259 219 137 67 57 21 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 752 92 475 562 509 373 333 329 347 423 459 353 349 309 372 426 358 244 216 144 68 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 578 3 588 100 177 152 131 175 405 668 800 498 398 397 422 695 767 612 340 154 83 15 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88 360 6 380 3 375 3 496 2 475 2 606 2 595 4 095 5 472 5 816 5 284 4 304 4 794 5 311 7 374 8 815 7 103 4 373 2 688 1 496 439 69
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 0 0 0 0 0 2 6 5 3 10 4 3 5 2 7 4 4 1 4 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 15 12 26 12 19 16 2 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 14 14 13 19 8 15 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 8 7 9 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 84 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 5 6 5 13 17 10 10 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 430 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 17 28 39 50 76 90 86 29 5
X. Nemoci dýchací soustavy 415 0 38 34 5 1 0 0 1 4 5 7 12 22 56 73 63 41 28 20 4 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 3 3 4 10 7 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 0 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 285 0 0 0 1 1 0 2 2 6 9 11 23 19 41 40 52 37 33 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 4 6 2 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 6 3 7 4 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 249 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 6 10 4 11 18 37 37 50 48 19 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 5 6 6 10 8 11 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 964 0 38 35 7 2 3 13 11 22 29 42 71 93 184 245 289 268 277 240 83 12
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 584 0 3 17 148 196 332 358 395 385 355 276 235 226 185 140 108 88 56 58 18 5
VI. Nemoci nervové soustavy 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 15 34 36 39 31 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 761 0 3 17 148 196 332 358 395 385 355 276 236 229 188 155 142 124 96 89 30 7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 0 1 0 0
II. Novotvary 136 0 0 0 2 1 0 8 3 4 5 7 5 7 11 24 24 10 13 9 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 0 0 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 358 0 6 7 2 9 3 8 17 16 20 34 41 47 45 46 24 15 8 7 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 140 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 4 8 22 25 23 17 13 11 7 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 88 0 20 36 22 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 369 0 3 3 18 5 2 7 9 7 23 17 30 54 49 63 34 27 8 9 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 72 2 30 32 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 241 0 3 7 4 11 16 20 28 23 28 22 18 13 12 18 5 9 3 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 312 0 0 0 1 0 0 4 8 26 14 11 23 24 36 61 61 24 10 6 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 779 2 69 93 59 37 24 49 65 83 98 97 132 168 184 237 173 102 53 40 13 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 753 63 164 114 61 100 104 94 112 108 92 49 65 80 106 129 107 81 50 53 15 6
péče celkem II. Novotvary 9 987 64 135 166 144 163 120 175 199 412 669 622 729 880 1 303 1 679 1 327 684 318 157 36 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 400 21 25 20 10 7 10 9 16 11 15 19 15 12 22 38 36 46 27 30 10 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 187 69 139 109 127 118 36 61 74 110 123 122 130 151 189 188 159 107 76 71 25 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 260 14 119 248 364 397 417 459 492 495 478 369 304 289 230 169 127 106 74 77 25 7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 473 45 160 222 116 120 83 107 140 214 267 231 239 260 320 342 248 150 109 69 27 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 302 15 88 92 32 22 22 33 35 33 55 38 57 71 131 182 177 116 65 34 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 682 19 106 102 42 28 15 12 28 59 54 42 21 40 39 37 19 9 5 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 997 19 18 19 31 65 72 89 150 247 426 554 810 1 182 1 929 2 607 2 199 1 620 1 132 631 170 27
X. Nemoci dýchací soustavy 4 740 222 833 601 139 117 119 124 144 190 189 130 154 202 353 394 334 200 152 110 26 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 890 105 223 407 322 461 305 294 341 431 477 393 454 425 498 585 488 288 204 130 54 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 859 19 54 33 35 49 52 44 41 61 56 48 45 59 82 55 57 24 24 15 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 142 2 59 92 158 224 178 216 242 451 603 589 677 705 815 845 649 357 217 53 9 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 841 75 129 146 110 125 222 399 502 584 702 581 588 490 572 628 461 269 146 78 27 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 392 0 0 0 3 74 586 1 549 2 273 1 485 403 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 503 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 300 285 356 311 95 66 30 18 14 20 25 19 9 15 12 8 12 5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 966 162 299 213 234 190 59 70 87 121 131 103 134 165 198 270 228 141 74 61 23 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 242 92 478 569 513 384 349 353 377 447 488 381 377 326 395 462 400 290 269 192 88 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 948 3 588 100 177 153 131 175 409 676 827 513 411 424 449 736 834 679 374 172 100 19 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 864 6 382 3 485 3 641 2 689 2 841 2 954 4 515 5 943 6 306 5 766 4 719 5 233 5 801 7 930 9 452 7 707 4 867 3 114 1 865 565 89
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 126,1 422,1 261,2 134,9 91,5 173,6 149,5 108 116,7 89,3 67,9 49,9 72,9 98,7 116,1 144,3 164,8 200,9 184,6 308,3 251,2 841,5
II. Novotvary 730,3 428,8 215 196,4 213 281,3 175,9 207,4 213,8 347,1 549,1 679,3 860,8 1 143,3 1 467,9 1 943,6 2 083,5 1 773,5 1 077,5 847,8 598,9 561
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29,7 140,7 39,8 23,7 15 12,2 14,7 9,9 17,5 9,4 12,4 21,1 17,9 15,8 25,3 43,8 57,1 123,2 101,7 186,3 193,2 140,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 155,6 462,3 221,4 126,6 181,5 204,9 52,8 75,8 79,6 92,7 101 135,2 154,2 192,1 201,2 205,8 236,6 235,8 256,2 353,2 309,1 280,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 122,6 93,8 183,2 273,3 324 347,3 124,6 125,4 105,8 92,7 101,9 102 81,3 80,3 51,7 29,6 27,7 26,8 41,4 64,2 58 140,3
VI. Nemoci nervové soustavy 214,1 301,5 245,3 254,4 171 192,7 115,8 122,9 134,2 165,9 203,7 213,9 229,6 268,4 306,9 317 282,3 238,4 195,9 147,7 212,5 280,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 97 100,5 137 104,1 45 38,2 32,2 41 38,2 27,2 45,6 42,1 68,1 93,4 150,6 215,3 288,8 310,8 244,9 218,4 77,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 51,1 127,3 168,8 119,5 63 48,6 22 14,9 30,5 50,2 44,7 46,5 25,1 52,6 44,8 43,8 31 24,1 18,8 25,7 19,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 007,0 127,3 28,7 22,5 46,5 112,9 104,1 110,5 163,6 206,7 349,5 605,1 954,1 1 503,8 2 156,4 3 010,6 3 478,5 4 101,6 3 880,5 3 455,4 2 666,2 3 085,6
X. Nemoci dýchací soustavy 317,8 1 487,3 1 234,4 628,2 168 192,7 174,4 154 156 158,2 152,4 136,3 168,6 236,8 339,1 378,5 440,5 426 467,2 578 425 841,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 513,8 703,5 355,2 481,5 482,9 800,5 447 365,1 371,9 366,7 394,2 434,4 538 557,9 571,3 688,5 789,7 758,2 730,9 790 985,3 701,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62,7 127,3 86 37,9 51 83,3 76,2 54,6 44,7 50,2 46,4 53,2 51,4 73,7 92 62,7 88,1 56,3 90,4 83,5 96,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 486,6 13,4 89,2 105,3 208,5 378,5 258 257,1 252 372,6 472,9 621,7 746 831,5 833,4 877,7 918,6 785 663,1 237,6 154,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 510,3 502,5 205,5 172,7 165 217 323,9 495,5 547,6 496 578,9 642,7 700,6 643,4 655,2 739,3 742,4 709,9 527,4 488,1 425 841,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 479,4 0 0 0 4,5 128,5 858,9 1 923,7 2 479,3 1 263,4 333,8 19,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 112,7 10 069,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 92,1 1 896,0 519,3 330,1 139,5 107,7 42,5 21,1 15,3 17 20,7 21,1 10,8 19,7 13,8 9,5 19,6 13,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 218,6 1 085,4 469,9 250,8 351 329,9 86,5 86,9 94,9 102,1 108,5 113 159 214,5 224,1 306,4 357,3 367 252,4 366,1 405,7 280,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 506,4 616,4 756,6 664,9 763,4 647,7 488,1 408,6 378,5 359,9 380,2 391,2 417,3 406,5 427,6 503,9 584,1 653,7 813,8 924,9 1 313,8 1 542,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 793,4 24 038,6 159,3 209,4 228 227,5 256,5 503 728,6 680,6 412,5 441,1 474,6 555,2 798,9 907,3 998,5 910,9 580,2 533,1 289,8 140,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 627,4 42 744,2 5 375,8 4 135,9 3 712,0 4 525,0 3 803,4 5 085,6 5 968,6 4 948,1 4 376,4 4 769,6 5 731,6 6 987,6 8 476,2 10 427,5 11 589,2 11 715,4 10 127,0 9 608,2 8 481,5 9 677,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,7 0 0 0 0 0 2,9 7,5 5,5 2,6 8,3 4,4 3,6 6,6 2,3 8,3 6,5 10,7 3,8 25,7 38,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,2 4,8 5,3 17,2 14,2 42,4 32,1 71,6 102,8 38,6 140,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,6 0 0 6,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,6 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0 0 1,2 6,6 16,1 16,6 21,2 50,9 30,1 96,3 173,9 140,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 1,3 0 4,7 3,3 21,4 26,4 57,8 77,3 140,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 2,6 0,8 4,4 6 7,9 5,7 15,4 27,7 26,8 37,7 51,4 19,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 4,4 4,8 22,4 32,2 46,1 81,6 203,6 339,1 552,3 560,3 701,3
X. Nemoci dýchací soustavy 31,1 0 60,5 40,2 7,5 1,7 0 0 1,1 3,4 4,1 7,8 14,3 28,9 64,4 86,4 102,8 109,8 105,5 128,5 77,3 140,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 3,6 1,3 0 3,5 4,9 10,7 37,7 45 58 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,3 2,4 4,9 8 0 12,8 19,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21,4 0 0 0 1,5 1,7 0 2,5 2,2 5,1 7,5 12,2 27,5 25 47,1 47,3 84,8 99,1 124,3 45 19,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 3,5 9,8 10,7 22,6 12,8 96,6 140,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 3,4 11,8 9,8 8 26,4 25,7 38,6 140,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,7 0 0 0 0 0 0 5 2,2 0,9 0,8 6,6 12 5,3 12,6 21,3 60,4 99,1 188,4 308,3 367,1 140,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 2,2 4,8 3,9 5,7 7,1 9,8 26,8 30,1 70,6 19,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 147,3 0 60,5 41,4 10,5 3,5 4,4 16,1 12 18,7 24 46,5 84,9 122,4 211,5 289,8 471,5 718 1 043,6 1 541,4 1 603,6 1 683,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 268,8 0 4,8 20,1 222 340,3 486,6 444,6 430,8 327,5 294 305,9 281 297,3 212,7 165,6 176,2 235,8 211 372,5 347,8 701,3
VI. Nemoci nervové soustavy 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,9 3,4 17,7 55,5 96,4 146,9 199,1 231,8 280,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 282,1 0 4,8 20,1 222 340,3 486,6 444,6 430,8 327,5 294 305,9 282,2 301,3 216,1 183,4 231,7 332,2 361,7 571,6 579,6 981,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 0 3,4 0 3,3 5,4 0 6,4 0 0
II. Novotvary 10,2 0 0 0 3 1,7 0 9,9 3,3 3,4 4,1 7,8 6 9,2 12,6 28,4 39,2 26,8 49 57,8 58 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,8 0 0 2,4 9 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,6 0 0 6,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 1,6 0 0 1,7 0 0 0 0,9 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26,9 0 9,6 8,3 3 15,6 4,4 9,9 18,5 13,6 16,6 37,7 49 61,8 51,7 54,4 39,2 40,2 30,1 45 58 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 3,2 4,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,7 3,3 4,4 9,6 28,9 28,7 27,2 27,7 34,8 41,4 45 58 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,6 0 31,9 42,6 33 8,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,3 1,2 1,6 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 0 1,6 2,7 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 1,2 0 1,7 0 0 0 1,7 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,7 0 4,8 3,5 27 8,7 2,9 8,7 9,8 6 19 18,8 35,9 71 56,3 74,5 55,5 72,3 30,1 57,8 0 140,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,9 2,5 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 13,4 47,8 37,9 3 6,9 1,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 6,4 1,2 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 0 0 0 1,2 4,9 2,7 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 0 4,8 8,3 6 19,1 23,5 24,8 30,5 19,6 23,2 24,4 21,5 17,1 13,8 21,3 8,2 24,1 11,3 0 19,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,4 0 0 0 1,5 0 0 5 8,7 22,1 11,6 12,2 27,5 31,6 41,4 72,2 99,5 64,3 37,7 38,5 58 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 133,4 13,4 109,9 110 88,5 64,2 35,2 60,9 70,9 70,6 81,2 107,5 157,8 221 211,5 280,4 282,3 273,3 199,7 256,9 251,2 140,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 131,5 422,1 261,2 134,9 91,5 173,6 152,4 116,7 122,2 91,9 76,2 54,3 77,7 105,3 121,8 152,6 174,6 217 188,4 340,4 289,8 841,5
péče celkem II. Novotvary 749,1 428,8 215 196,4 216 283 175,9 217,3 217,1 350,5 554,1 689,3 871,6 1 157,8 1 497,8 1 986,1 2 165,1 1 832,5 1 198,1 1 008,3 695,5 701,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 140,7 39,8 23,7 15 12,2 14,7 11,2 17,5 9,4 12,4 21,1 17,9 15,8 25,3 45 58,7 123,2 101,7 192,7 193,2 140,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 164 462,3 221,4 129 190,5 204,9 52,8 75,8 80,7 93,6 101,9 135,2 155,4 198,7 217,2 222,4 259,4 286,7 286,3 456 483 420,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 394,5 93,8 189,5 293,4 545,9 689,3 611,2 570 536,6 421,1 395,9 408,9 363,5 380,2 264,4 199,9 207,2 284 278,8 494,5 483 981,8
VI. Nemoci nervové soustavy 260,5 301,5 254,9 262,6 174 208,4 121,6 132,9 152,7 182,1 221,1 256 285,7 342,1 367,8 404,6 404,6 401,9 410,7 443,2 521,6 561
VII. Nemoci oka a očních adnex 97,7 100,5 140,2 108,8 48 38,2 32,2 41 38,2 28,1 45,6 42,1 68,1 93,4 150,6 215,3 288,8 310,8 244,9 218,4 77,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 51,2 127,3 168,8 120,7 63 48,6 22 14,9 30,5 50,2 44,7 46,5 25,1 52,6 44,8 43,8 31 24,1 18,8 25,7 19,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 049,8 127,3 28,7 22,5 46,5 112,9 105,5 110,5 163,6 210,1 352,8 613,9 968,4 1 555,1 2 217,3 3 083,9 3 587,9 4 340,0 4 264,8 4 052,7 3 284,4 3 786,8
X. Nemoci dýchací soustavy 355,5 1 487,3 1 326,8 711 208,5 203,2 174,4 154 157,1 161,6 156,5 144,1 184,1 265,8 405,8 466,1 545 535,8 572,7 706,5 502,3 981,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 516,8 703,5 355,2 481,5 482,9 800,5 447 365,1 371,9 366,7 395,1 435,5 542,8 559,2 572,4 692 796,2 771,6 768,6 834,9 1 043,3 701,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 64,4 127,3 86 39 52,5 85,1 76,2 54,6 44,7 51,9 46,4 53,2 53,8 77,6 94,3 65,1 93 64,3 90,4 96,3 115,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 535,7 13,4 94 108,8 237 388,9 260,9 268,3 264 383,7 499,4 652,7 809,4 927,6 936,8 999,6 1 058,9 956,4 817,5 340,4 173,9 140,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 513,1 502,5 205,5 172,7 165 217 325,4 495,5 547,6 496,9 581,4 643,8 703 644,7 657,5 742,9 752,2 720,7 550,1 501 521,6 981,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 479,4 0 0 0 4,5 128,5 858,9 1 923,7 2 479,3 1 263,4 333,8 19,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 112,7 10 069,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 97,5 1 909,4 567,1 367,9 142,5 114,6 44 22,4 15,3 17 20,7 21,1 10,8 19,7 13,8 9,5 19,6 13,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 222,5 1 085,4 476,3 252 351 329,9 86,5 86,9 94,9 102,9 108,5 114,1 160,2 217,1 227,6 319,4 372 377,7 278,8 391,8 444,4 420,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 543,2 616,4 761,4 673,1 769,4 666,8 511,5 438,4 411,2 380,3 404,2 422,2 450,7 428,9 454 546,5 652,6 776,9 1 013,4 1 233,1 1 700,2 1 683,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 821,2 24 038,6 159,3 209,4 229,5 227,5 256,5 507,9 737,3 703,6 424,9 455,5 506,9 590,7 846 986,6 1 107,8 1 002,0 648 642,3 367,1 140,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 190,3 42 757,6 5 551,0 4 307,4 4 032,9 4 933,1 4 329,5 5 607,2 6 482,3 5 365,0 4 775,6 5 229,4 6 256,5 7 632,3 9 115,3 11 181,0 12 574,6 13 038,8 11 731,9 11 978,2 10 915,8 12 482,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)