8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 496 18 28 13 12 13 32 30 27 23 17 18 18 22 35 42 46 30 31 27 13 1
II. Novotvary 1 006 14 1 1 2 8 12 25 28 52 68 64 87 61 130 125 131 100 61 28 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 175 0 1 1 2 2 2 5 6 13 6 15 7 9 7 14 18 17 23 23 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 568 11 40 15 14 14 6 13 20 26 32 30 35 34 52 65 42 34 34 28 22 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 540 0 0 4 8 42 46 51 70 56 45 39 33 32 27 15 16 10 14 18 9 5
VI. Nemoci nervové soustavy 625 1 6 5 3 19 22 32 34 49 43 38 68 44 43 56 63 40 23 28 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 291 1 1 17 15 5 4 1 4 5 8 9 6 12 22 49 52 38 23 17 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 176 3 24 53 2 4 4 6 5 7 8 7 9 7 10 12 6 2 5 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 733 2 1 9 11 12 14 33 65 111 144 141 185 194 270 347 314 275 270 211 110 14
X. Nemoci dýchací soustavy 2 029 46 489 343 44 44 41 40 44 59 47 60 39 78 109 136 103 104 90 73 34 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 434 13 27 44 40 76 214 248 245 306 325 248 253 240 298 294 217 149 91 77 26 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 250 2 8 8 13 6 21 20 20 23 18 12 15 13 16 18 16 7 7 4 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 668 0 1 3 29 84 184 216 238 315 373 399 451 451 519 552 420 225 128 64 16 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 089 7 16 16 15 57 113 152 181 207 190 182 163 158 154 139 138 64 70 42 24 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 667 0 0 0 0 89 427 1 041 1 296 654 155 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75 9 8 33 5 2 7 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 756 9 17 26 36 62 57 43 29 41 41 37 29 37 56 58 46 43 36 33 19 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 365 14 66 59 49 92 179 166 183 187 150 138 133 131 137 148 136 112 125 103 49 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 595 2 127 9 6 12 61 142 290 383 379 261 181 166 220 274 385 333 195 118 43 8 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 918 2 657 743 656 312 692 1 527 2 416 2 880 2 515 1 931 1 623 1 697 1 745 2 159 2 455 2 098 1 445 1 149 820 356 42
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 5 3 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 12 10 9 6 18 9 11 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 11 6 8 8 5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 5 15 8 4 22 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 109 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 3 3 7 7 6 9 16 24 17 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 644 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 5 10 39 73 64 83 126 154 76 6
X. Nemoci dýchací soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 5 9 3 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 1 6 7 9 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 3 2 2 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 4 8 13 14 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 5 11 11 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 15 9 24 33 36 21 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 99 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 7 10 14 16 28 15 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 8 10 10 16 8 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 495 0 0 0 0 0 1 0 7 3 9 15 19 39 88 152 157 205 288 328 169 15
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 030 0 0 0 0 11 79 89 94 159 121 104 82 98 51 46 28 23 26 13 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 7 5 8 30 25 10 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 125 0 0 0 0 11 79 89 94 159 122 105 83 99 54 53 33 31 56 38 15 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 327 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 14 20 23 59 91 31 32 30 10 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137 0 2 26 85 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 645 0 1 0 2 15 39 42 37 60 71 53 64 61 69 61 39 18 11 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 172 0 0 0 0 0 2 1 7 14 10 9 14 19 24 25 23 7 9 7 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 708 1 170 246 139 27 0 0 0 0 0 1 3 9 16 27 18 20 24 2 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 248 0 2 7 1 7 3 8 12 16 29 28 22 27 30 26 14 8 7 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30 0 8 6 3 2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 350 0 1 6 4 37 57 72 85 133 131 148 168 201 282 344 335 166 116 57 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 0 0 0 0 1 0 4 2 5 4 2 1 1 3 5 2 1 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 12 20 33 24 11 15 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 169 0 0 0 0 3 8 12 7 10 11 8 12 15 18 19 11 19 7 7 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 671 0 0 0 0 1 11 26 67 79 41 25 34 63 68 107 65 40 29 9 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 637 1 187 296 236 116 120 169 221 322 302 291 343 426 583 729 572 335 245 112 27 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 519 18 29 15 12 13 32 30 27 23 17 18 20 23 36 42 48 32 36 30 17 1
péče celkem II. Novotvary 1 415 14 1 1 2 9 12 26 31 55 74 78 108 87 201 226 171 138 109 47 24 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 186 0 2 1 3 2 2 5 6 13 7 15 7 10 9 14 20 18 23 24 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 751 11 42 41 99 36 6 13 20 26 32 30 36 39 54 77 48 42 42 33 23 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 643 0 0 6 8 53 125 140 165 215 166 143 116 131 81 67 59 41 44 53 23 7
VI. Nemoci nervové soustavy 1 474 1 7 5 5 34 62 74 75 110 117 95 136 113 122 130 116 82 88 72 26 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 291 1 1 17 15 5 4 1 4 5 8 9 6 12 22 49 52 38 23 17 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 178 3 24 53 2 4 4 6 5 7 8 7 9 7 11 13 6 2 5 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 549 2 1 9 11 12 16 34 73 125 157 154 204 223 333 445 401 365 405 372 187 20
X. Nemoci dýchací soustavy 2 776 47 659 589 183 71 41 40 44 59 47 61 42 87 126 166 125 135 119 84 40 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 718 13 29 51 41 83 217 256 257 322 355 277 275 267 333 325 232 163 105 87 27 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 299 2 16 14 16 8 21 23 21 24 19 14 16 14 18 22 20 10 9 7 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 077 0 2 9 33 121 241 288 323 448 504 548 621 655 803 901 759 399 257 135 30 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 166 7 16 16 15 58 113 156 183 212 194 184 164 160 158 145 149 70 82 54 28 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 667 0 0 0 0 89 427 1 041 1 296 654 155 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 9 9 33 6 2 7 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 042 9 17 27 36 62 57 43 29 42 41 40 34 48 76 93 88 91 80 84 42 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 633 14 66 59 49 95 187 178 191 198 161 148 146 147 158 174 157 145 148 138 66 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 334 2 127 9 6 12 62 153 316 450 459 302 208 202 284 343 500 408 245 163 60 22 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 175 2 658 930 952 548 819 1 727 2 674 3 202 2 999 2 364 2 034 2 142 2 309 2 884 3 389 2 860 2 016 1 738 1 298 567 65
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,6 121,1 44,3 15,9 18,9 22,8 44,7 37,1 28,9 18,9 14,9 20,6 22,2 27,9 39,9 50,4 80,8 83,9 115,1 178,5 266,1 190,8
II. Novotvary 76,2 94,2 1,6 1,2 3,2 14 16,8 30,9 29,9 42,7 59,5 73,4 107,5 77,3 148,2 150,1 230 279,8 226,5 185,1 163,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,3 0 1,6 1,2 3,2 3,5 2,8 6,2 6,4 10,7 5,3 17,2 8,6 11,4 8 16,8 31,6 47,6 85,4 152 81,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 74 63,3 18,3 22,1 24,5 8,4 16,1 21,4 21,4 28 34,4 43,2 43,1 59,3 78,1 73,8 95,1 126,3 185,1 450,4 190,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,9 0 0 4,9 12,6 73,6 64,3 63 74,9 46 39,4 44,7 40,8 40,6 30,8 18 28,1 28 52 119 184,2 954,2
VI. Nemoci nervové soustavy 47,3 6,7 9,5 6,1 4,7 33,3 30,7 39,6 36,4 40,2 37,7 43,6 84 55,8 49 67,3 110,6 111,9 85,4 185,1 163,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 6,7 1,6 20,7 23,6 8,8 5,6 1,2 4,3 4,1 7 10,3 7,4 15,2 25,1 58,8 91,3 106,3 85,4 112,4 40,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,3 20,2 38 64,7 3,2 7 5,6 7,4 5,3 5,7 7 8 11,1 8,9 11,4 14,4 10,5 5,6 18,6 6,6 20,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206,9 13,5 1,6 11 17,3 21 19,6 40,8 69,5 91,2 126,1 161,6 228,6 245,9 307,8 416,7 551,4 769,5 1 002,7 1 394,7 2 251,8 2 671,8
X. Nemoci dýchací soustavy 153,6 309,4 774 418,5 69,3 77,1 57,3 49,4 47,1 48,5 41,2 68,8 48,2 98,9 124,3 163,3 180,9 291 334,2 482,5 696 1 145,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 260 87,4 42,7 53,7 63 133,2 299,1 306,5 262 251,3 284,6 284,3 312,6 304,3 339,8 353,1 381 416,9 337,9 509 532,2 572,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,9 13,5 12,7 9,8 20,5 10,5 29,3 24,7 21,4 18,9 15,8 13,8 18,5 16,5 18,2 21,6 28,1 19,6 26 26,4 61,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 353,5 0 1,6 3,7 45,7 147,2 257,2 267 254,6 258,7 326,6 457,3 557,2 571,8 591,7 663 737,5 629,6 475,3 423 327,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 158,2 47,1 25,3 19,5 23,6 99,9 157,9 187,9 193,6 170 166,4 208,6 201,4 200,3 175,6 166,9 242,3 179,1 260 277,6 491,3 190,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 277,7 0 0 0 0 156 596,8 1 286,7 1 386,2 537,2 135,7 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,8 2 555,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 60,5 12,7 40,3 7,9 3,5 9,8 4,9 2,1 1,6 0 0 0 2,5 0 0 1,8 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 57,2 60,5 26,9 31,7 56,7 108,7 79,7 53,1 31 33,7 35,9 42,4 35,8 46,9 63,8 69,7 80,8 120,3 133,7 218,1 388,9 190,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 179,1 94,2 104,5 72 77,2 161,2 250,2 205,2 195,7 153,6 131,4 158,2 164,3 166,1 156,2 177,7 238,8 313,4 464,2 680,8 1 003,1 1 526,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 423,7 14 304,9 14,2 7,3 18,9 106,9 198,5 358,4 409,7 311,3 228,6 207,5 205,1 278,9 312,4 462,4 584,7 545,6 438,2 284,2 163,8 381,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 416,9 17 869,4 1 176,1 800,4 491,5 1 212,8 2 134,1 2 986,2 3 080,4 2 065,8 1 691,0 1 860,3 2 096,6 2 212,2 2 461,5 2 948,5 3 684,1 4 043,2 4 266,9 5 420,1 7 287,6 8 015,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 0 0 3,5 5,6 18,6 19,8 81,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,2 3,8 13,7 12 15,8 16,8 66,8 59,5 225,2 190,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 2,3 0 1,8 2,8 0 6,6 20,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 2,3 13,2 10,5 22,4 29,7 33 20,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,2 1,3 3,4 6 26,3 22,4 14,9 145,4 184,2 190,8
VI. Nemoci nervové soustavy 8,3 0 0 0 0 0 1,4 0 4,3 0,8 1,8 3,4 3,7 8,9 8 7,2 15,8 44,8 89,1 112,4 163,8 190,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 48,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,6 4,6 6,2 12,7 44,5 87,7 112,4 232,2 467,9 1 017,9 1 555,8 1 145,0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,6 7 30,8 18,6 59,5 61,4 572,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 0 0 5,7 6 1,8 16,8 26 59,5 20,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 1,1 3,6 7 8,4 7,4 13,2 20,5 190,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,5 3,8 2,3 6 7 22,4 48,3 92,5 143,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 1,2 15,8 14 40,8 72,7 61,4 190,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,5 6,3 9,1 18 15,8 67,2 122,5 238 429,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,5 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,8 0 2,3 1,2 1,3 3,4 8,4 17,6 39,2 59,4 185,1 307,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,3 2,5 1,3 1,1 9,6 17,6 28 59,4 52,9 163,8 190,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113,2 0 0 0 0 0 1,4 0 7,5 2,5 7,9 17,2 23,5 49,4 100,3 182,6 275,7 573,6 1 069,5 2 168,0 3 459,6 2 862,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78 0 0 0 0 19,3 110,4 110 100,5 130,6 106 119,2 101,3 124,2 58,1 55,2 49,2 64,4 96,6 85,9 102,4 190,8
VI. Nemoci nervové soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 1,2 1,3 3,4 8,4 8,8 22,4 111,4 165,2 204,7 572,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,2 0 0 0 0 19,3 110,4 110 100,5 130,6 106,8 120,3 102,5 125,5 61,6 63,7 57,9 86,7 208 251,2 307,1 763,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 1,6 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 24,8 0 0 0 0 1,8 0 1,2 3,2 2,5 3,5 16 24,7 29,2 67,3 109,3 54,4 89,5 111,4 66,1 102,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 1,6 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,8 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 0 3,2 31,7 133,9 38,6 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48,8 0 1,6 0 3,2 26,3 54,5 51,9 39,6 49,3 62,2 60,7 79,1 77,3 78,7 73,3 68,5 50,4 40,8 13,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 0 0 0 0 0 2,8 1,2 7,5 11,5 8,8 10,3 17,3 24,1 27,4 30 40,4 19,6 33,4 46,3 20,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 53,6 6,7 269,1 300,1 219 47,3 0 0 0 0 0 1,1 3,7 11,4 18,2 32,4 31,6 56 89,1 13,2 61,4 381,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 0 3,2 8,5 1,6 12,3 4,2 9,9 12,8 13,1 25,4 32,1 27,2 34,2 34,2 31,2 24,6 22,4 26 6,6 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 0 12,7 7,3 4,7 3,5 0 3,7 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2 0 1,1 1,2 0 0 0 6,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 177,9 0 1,6 7,3 6,3 64,8 79,7 89 90,9 109,2 114,7 169,6 207,6 254,8 321,5 413,1 588,3 464,5 430,8 376,8 143,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 0 0 0 0 1,8 0 4,9 2,1 4,1 3,5 2,3 1,2 1,3 3,4 6 3,5 2,8 3,7 6,6 20,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 1,6 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0,8 0 2,3 3,7 7,6 13,7 24 57,9 67,2 40,8 99,1 40,9 381,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,8 0 0 0 0 5,3 11,2 14,8 7,5 8,2 9,6 9,2 14,8 19 20,5 22,8 19,3 53,2 26 46,3 40,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50,8 0 0 0 0 1,8 15,4 32,1 71,7 64,9 35,9 28,7 42 79,9 77,5 128,5 114,1 111,9 107,7 59,5 122,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 426,8 6,7 296 361,1 371,8 203,3 167,7 208,9 236,4 264,5 264,5 333,5 423,8 540,1 664,7 875,5 1 004,4 937,4 909,8 740,3 552,7 763,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,3 121,1 45,9 18,3 18,9 22,8 44,7 37,1 28,9 18,9 14,9 20,6 24,7 29,2 41 50,4 84,3 89,5 133,7 198,3 348 190,8
péče celkem II. Novotvary 107,1 94,2 1,6 1,2 3,2 15,8 16,8 32,1 33,2 45,2 64,8 89,4 133,4 110,3 229,2 271,4 300,3 386,1 404,8 310,7 491,3 190,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,1 0 3,2 1,2 4,7 3,5 2,8 6,2 6,4 10,7 6,1 17,2 8,6 12,7 10,3 16,8 35,1 50,4 85,4 158,6 102,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56,9 74 66,5 50 156 63,1 8,4 16,1 21,4 21,4 28 34,4 44,5 49,4 61,6 92,5 84,3 117,5 156 218,1 470,8 190,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 124,4 0 0 7,3 12,6 92,9 174,7 173 176,5 176,6 145,4 163,9 143,3 166,1 92,3 80,5 103,6 114,7 163,4 350,3 470,8 1 335,9
VI. Nemoci nervové soustavy 111,6 6,7 11,1 6,1 7,9 59,6 86,7 91,5 80,2 90,4 102,5 108,9 168 143,3 139,1 156,1 203,7 229,4 326,8 475,9 532,2 763,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 6,7 1,6 20,7 23,6 8,8 5,6 1,2 4,3 4,1 7 10,3 7,4 15,2 25,1 58,8 91,3 106,3 85,4 112,4 40,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,5 20,2 38 64,7 3,2 7 5,6 7,4 5,3 5,7 7 8 11,1 8,9 12,5 15,6 10,5 5,6 18,6 6,6 20,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 268,7 13,5 1,6 11 17,3 21 22,4 42 78,1 102,7 137,5 176,5 252 282,7 379,7 534,4 704,2 1 021,3 1 504,0 2 458,9 3 828,0 3 816,8
X. Nemoci dýchací soustavy 210,2 316,1 1 043,1 718,6 288,3 124,4 57,3 49,4 47,1 48,5 41,2 69,9 51,9 110,3 143,7 199,4 219,5 377,7 441,9 555,2 818,8 2 099,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 281,5 87,4 45,9 62,2 64,6 145,5 303,3 316,4 274,9 264,5 310,9 317,5 339,7 338,5 379,7 390,3 407,4 456,1 389,9 575,1 552,7 572,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,6 13,5 25,3 17,1 25,2 14 29,3 28,4 22,5 19,7 16,6 16 19,8 17,7 20,5 26,4 35,1 28 33,4 46,3 81,9 190,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 535,9 0 3,2 11 52 212,1 336,8 356 345,5 368 441,4 628,1 767,2 830,4 915,5 1 082,1 1 332,8 1 116,4 954,4 892,3 614,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 164 47,1 25,3 19,5 23,6 101,7 157,9 192,8 195,7 174,1 169,9 210,9 202,6 202,8 180,1 174,1 261,6 195,9 304,5 356,9 573,2 381,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 277,7 0 0 0 0 156 596,8 1 286,7 1 386,2 537,2 135,7 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,8 2 555,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,8 60,5 14,2 40,3 9,5 3,5 9,8 4,9 2,1 1,6 0 0 0 2,5 0 0 1,8 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 78,9 60,5 26,9 32,9 56,7 108,7 79,7 53,1 31 34,5 35,9 45,8 42 60,9 86,6 111,7 154,5 254,6 297,1 555,2 859,8 572,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 199,4 94,2 104,5 72 77,2 166,5 261,3 220 204,3 162,6 141 169,6 180,4 186,4 180,1 209 275,7 405,7 549,6 912,2 1 351,1 1 526,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 479,6 14 304,9 14,2 7,3 18,9 108,7 213,8 390,6 481,3 377 264,5 238,4 249,6 360 391,1 600,5 716,4 685,5 605,3 396,6 450,4 572,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 042,1 17 876,1 1 472,1 1 161,5 863,3 1 435,4 2 413,6 3 305,1 3 424,8 2 463,4 2 070,2 2 331,3 2 646,3 2 927,2 3 288,1 4 070,2 5 022,1 5 640,9 6 454,2 8 579,5 11 607,0 12 404,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)