8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 42 16 15 24 39 28 17 19 26 19 7 24 41 33 34 43 40 28 13 0 526
II. Novotvary 2 0 3 3 5 13 25 29 46 75 106 91 98 124 189 153 93 73 44 15 0 1 187
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 2 2 0 0 3 2 2 1 7 7 5 2 13 22 29 18 18 15 11 0 160
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 26 17 12 18 12 20 20 29 22 38 43 46 54 67 61 63 37 44 11 1 648
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 5 6 21 23 30 28 26 22 20 24 18 18 9 9 19 15 22 7 0 324
VI. Nemoci nervové soustavy 1 8 5 5 9 21 33 41 49 70 72 62 55 48 68 70 40 42 38 15 2 754
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 11 21 10 0 2 8 3 7 3 13 9 28 30 54 49 40 36 13 2 0 339
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 24 37 7 3 5 2 7 14 9 12 10 15 26 17 15 9 5 4 1 0 224
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3 15 8 10 16 42 75 111 107 132 169 258 331 423 325 295 342 299 122 6 3 089
X. Nemoci dýchací soustavy 56 552 385 56 49 39 52 63 67 49 48 62 96 109 127 119 99 105 91 32 9 2 265
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 21 42 29 72 191 197 242 302 277 263 202 234 289 290 234 127 135 94 22 3 3 279
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 8 4 5 8 30 16 13 20 8 16 8 10 13 25 17 18 20 11 4 0 255
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4 2 26 104 217 219 235 336 393 365 419 507 621 695 533 291 209 77 15 1 5 269
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 12 12 4 58 134 169 186 219 217 221 167 145 132 178 143 87 82 66 22 0 2 262
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 105 464 1 041 1 282 673 147 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 716
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 3 28 6 3 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 58
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 26 28 39 56 63 40 47 46 41 43 55 49 56 68 55 59 58 40 6 0 889
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 71 51 64 112 171 178 188 200 178 167 148 154 160 181 167 146 210 156 71 6 2 799
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 946 6 8 3 60 186 315 404 385 246 133 164 197 241 277 270 163 133 54 16 0 5 207
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 471 820 681 298 717 1 634 2 422 2 882 2 550 1 897 1 679 1 646 1 937 2 307 2 724 2 283 1 610 1 560 1 096 385 28 33 627
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 3 1 0 13
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 8 12 6 14 8 0 68
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 7 1 6 2 5 3 0 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 7 3 6 8 16 8 0 57
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 7 2 6 11 12 9 12 2 1 68
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 27 43 53 46 108 107 46 7 462
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 4 1 6 2 1 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 5 2 6 7 2 0 29
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 9 8 17 10 6 0 61
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 5 7 1 0 25
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 21 20 30 69 88 42 8 299
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 1 4 4 7 7 21 21 9 2 85
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 5 16 9 6 0 51
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5 10 21 39 69 118 133 149 273 307 138 19 1 287
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 20 98 85 113 144 119 100 89 91 49 30 34 22 26 16 7 1 1 044
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 4 5 7 13 38 30 6 1 112
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 20 98 85 113 144 120 103 89 95 53 35 41 35 64 46 13 2 1 156
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4
II. Novotvary 0 3 2 0 1 4 2 5 1 7 19 27 36 77 126 87 40 51 25 8 0 521
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 18 53 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 96
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 1 12 45 37 43 55 63 48 54 67 70 62 39 21 8 3 0 0 628
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 2 3 4 22 12 12 24 24 47 32 36 9 15 9 6 1 258
X. Nemoci dýchací soustavy 1 126 190 97 27 0 0 0 0 0 1 1 10 17 38 17 13 25 9 0 0 572
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 4 5 4 2 3 9 11 14 24 21 24 29 28 36 21 12 6 0 0 0 253
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 6 7 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 28
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 1 6 20 46 61 90 91 118 146 160 191 273 334 286 195 117 55 8 0 2 198
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 3 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1 0 0 5 7 17 10 19 17 12 23 31 27 34 16 9 6 2 0 236
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 1 6 11 11 20 17 17 20 16 16 27 20 20 17 12 6 2 0 239
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 6 1 1 6 5 19 45 61 34 27 19 50 106 129 87 46 24 13 5 0 684
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 149 228 169 90 123 152 235 274 299 316 340 447 679 811 630 372 272 129 34 1 5 751
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 42 16 15 24 39 28 17 19 27 19 7 24 41 36 35 45 44 33 14 0 543
péče celkem II. Novotvary 2 3 5 3 6 17 27 34 47 82 125 118 136 209 325 248 145 130 83 31 0 1 776
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 3 2 1 0 3 2 2 1 7 7 5 2 13 23 30 18 18 15 14 0 167
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 27 35 65 31 12 20 20 30 22 41 44 49 55 77 64 71 41 49 14 1 775
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 6 6 43 121 115 141 170 143 120 116 110 70 46 46 47 49 54 22 1 1 428
VI. Nemoci nervové soustavy 1 8 5 6 21 67 71 84 105 134 124 118 133 124 141 127 86 97 83 23 4 1 562
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 11 21 10 0 2 8 3 7 3 13 9 28 31 54 49 40 36 14 2 0 341
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 24 38 7 3 5 2 7 14 9 12 10 15 26 17 16 9 5 4 1 0 226
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3 15 8 10 18 45 79 133 119 147 201 296 405 498 414 350 465 415 174 14 3 809
X. Nemoci dýchací soustavy 57 678 575 153 76 39 52 63 67 49 49 63 109 128 166 140 116 131 106 34 10 2 861
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 25 47 33 74 194 206 253 316 301 284 227 264 321 327 260 141 147 101 24 3 3 561
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 14 11 10 8 31 17 13 21 9 17 10 11 13 27 19 21 22 13 6 0 294
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4 3 32 124 263 280 325 428 511 511 580 698 896 1 036 828 494 343 142 29 1 7 528
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 12 12 4 59 135 171 186 220 220 224 169 145 134 183 144 94 89 73 23 0 2 305
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 105 464 1 041 1 282 673 147 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 716
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 5 29 6 3 6 5 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 63
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 26 29 39 56 68 47 64 56 60 61 69 77 100 116 109 105 136 134 50 8 1 424
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 71 51 65 118 182 189 209 217 198 190 166 171 191 205 194 170 243 183 82 8 3 123
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 946 12 9 4 66 191 334 449 446 280 160 183 249 349 410 364 214 173 76 27 0 5 942
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 472 969 909 467 827 1 857 2 660 3 231 2 970 2 321 2 108 2 096 2 518 3 108 3 688 3 087 2 166 2 169 1 578 570 50 41 821
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 122,6 65,5 20,4 24,7 41,5 52,6 34,2 17,6 15,3 24,4 22,1 9 29,1 46,6 40,9 63,6 123,4 147,2 191,3 283,2 0 40,2
II. Novotvary 13,6 0 3,8 4,9 8,7 17,5 30,5 30 36,9 70,4 123,1 117,5 119 140,8 234,1 286,3 266,9 268,7 300,6 326,7 0 90,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,8 3,1 2,6 0 0 4 2,4 2,1 0,8 6,6 8,1 6,5 2,4 14,8 27,2 54,3 51,7 66,2 102,5 239,6 0 12,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47,7 40,6 21,7 19,8 31,1 16,2 24,4 20,7 23,3 20,7 44,1 55,5 55,9 61,3 83 114,1 180,8 136,2 300,6 239,6 190,5 49,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,8 1,6 6,4 9,9 36,3 31 36,7 28,9 20,9 20,7 23,2 31 21,9 20,4 11,1 16,8 54,5 55,2 150,3 152,5 0 24,7
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 12,5 6,4 8,2 15,6 28,3 40,3 42,4 39,3 65,7 83,6 80,1 66,8 54,5 84,2 131 114,8 154,6 259,6 326,7 381 57,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 17,2 26,8 16,5 0 2,7 9,8 3,1 5,6 2,8 15,1 11,6 34 34,1 66,9 91,7 114,8 132,5 88,8 43,6 0 25,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,6 37,4 47,3 11,5 5,2 6,7 2,4 7,2 11,2 8,5 13,9 12,9 18,2 29,5 21,1 28,1 25,8 18,4 27,3 21,8 0 17,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 4,7 19,2 13,2 17,3 21,6 51,3 77,5 89,1 100,5 153,3 218,3 313,2 376 523,9 608,2 846,8 1 258,7 2 042,5 2 657,4 1 142,9 236
X. Nemoci dýchací soustavy 381,3 861 491,8 92,3 84,8 52,6 63,5 65,1 53,8 46 55,7 80,1 116,6 123,8 157,3 222,7 284,2 386,5 621,6 697 1 714,3 173
XI. Nemoci trávicí soustavy 88,5 32,8 53,6 47,8 124,6 257,8 240,7 250,1 242,5 260,1 305,4 260,9 284,1 328,3 359,2 437,9 364,5 496,9 642,1 479,2 571,4 250,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 12,5 5,1 8,2 13,8 40,5 19,5 13,4 16,1 7,5 18,6 10,3 12,1 14,8 31 31,8 51,7 73,6 75,1 87,1 0 19,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 6,2 2,6 42,9 180 292,9 267,6 242,9 269,8 369,1 423,8 541,2 615,6 705,4 860,9 997,4 835,3 769,2 526 326,7 190,5 402,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54,5 18,7 15,3 6,6 100,4 180,9 206,5 192,2 175,9 203,8 256,6 215,7 176 149,9 220,5 267,6 249,7 301,8 450,9 479,2 0 172,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 181,7 626,3 1 271,9 1 324,9 540,4 138,1 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 566,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27,2 4,7 35,8 9,9 5,2 6,7 6,1 0 0 0 0 1,3 1,2 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 95,3 40,6 35,8 64,3 96,9 85 48,9 48,6 36,9 38,5 49,9 71 59,5 63,6 84,2 102,9 169,4 213,5 273,2 130,7 0 67,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 136,2 110,7 65,1 105,5 193,8 230,8 217,5 194,3 160,6 167,2 193,9 191,1 187 181,7 224,2 312,5 419,1 772,9 1 065,6 1 546,5 1 142,9 213,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 249,8 9,4 10,2 4,9 103,8 251 384,9 417,5 309,2 231 154,4 211,8 239,2 273,7 343,1 505,2 467,9 489,5 368,9 348,5 0 397,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 824,4 1 279,1 869,8 491,3 1 240,7 2 205,4 2 959,1 2 978,5 2 047,6 1 781,5 1 949,5 2 125,9 2 351,8 2 620,4 3 374,0 4 272,1 4 621,4 5 741,6 7 486,9 8 386,0 5 333,3 2 568,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,9 5,7 14,7 20,5 21,8 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,1 12,4 15 34,4 22,1 95,6 174,3 0 5,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,3 3,6 1,1 8,7 1,9 17,2 7,4 34,2 65,3 0 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 3,9 1,2 3,4 8,7 5,6 17,2 29,4 109,3 174,3 0 4,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 0,8 0 1,2 2,6 8,5 2,3 7,4 20,6 34,4 33,1 82 43,6 190,5 5,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 10,3 17 30,7 53,3 99,2 132 397,5 730,9 1 002,0 1 333,3 35,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,3 1,2 7,5 11,5 3,7 41 43,6 190,5 1,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 4,5 1,2 9,4 5,7 22,1 47,8 43,6 0 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,2 3,7 5,7 3,7 13,7 43,6 0 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,3 0 2,3 8,7 16,8 23 62,6 68,3 130,7 0 4,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,9 20,1 18,4 47,8 21,8 0 1,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 6,1 14,8 26 37,4 86,1 254 601,1 914,8 1 523,8 22,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,8 3,5 2,6 1,2 4,5 5 13,1 20,1 77,3 143,5 196 381 6,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 5 13,1 14,4 58,9 61,5 130,7 0 3,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 2,7 1,2 1 1,6 4,7 11,6 27,1 47,4 78,4 146,2 248,9 427,7 1 004,8 2 097,1 3 005,9 3 619,0 98,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 34,6 132,3 103,9 116,8 115,6 111,8 116,1 114,9 110,5 55,7 37,2 63,6 63,1 95,7 109,3 152,5 190,5 79,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,5 0 4,9 4,5 6,2 13,1 37,3 139,9 204,9 130,7 190,5 8,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 34,6 132,3 103,9 116,8 115,6 112,7 119,6 114,9 115,3 60,2 43,4 76,7 100,5 235,6 314,2 283,2 381 88,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 1,2 0 0 0 13,7 0 0 0,3
II. Novotvary 0 4,7 2,6 0 1,7 5,4 2,4 5,2 0,8 6,6 22,1 34,9 43,7 87,5 156,1 162,8 114,8 187,7 170,8 174,3 0 39,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1,6 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 65,3 0 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1,6 23 87,4 22,5 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 0 3,7 3,7 5,7 7,4 0 0 0 7,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 1,3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 1,6 20,8 60,7 45,2 44,4 44,2 59,2 55,7 69,7 81,3 79,5 76,8 73 60,3 29,4 20,5 0 0 48
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 2,7 3,7 4,1 17,7 11,3 13,9 31 29,1 53,4 39,6 67,4 25,8 55,2 61,5 130,7 190,5 19,7
X. Nemoci dýchací soustavy 6,8 196,5 242,7 159,9 46,7 0 0 0 0 0 1,2 1,3 12,1 19,3 47,1 31,8 37,3 92 61,5 0 0 43,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 6,2 6,4 6,6 3,5 4 11 11,4 11,2 22,5 24,4 31 35,2 31,8 44,6 39,3 34,4 22,1 0 0 0 19,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 9,4 8,9 8,2 0 1,3 1,2 0 0,8 0,9 1,2 1,3 1,2 0 1,2 0 2,9 3,7 0 0 0 2,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 1,3 9,9 34,6 62,1 74,5 93 73,1 110,8 169,5 206,6 231,9 310,1 413,7 535,2 559,7 430,6 375,7 174,3 0 167,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 1,7 1,3 2,4 0 0,8 2,8 3,5 2,6 0 2,3 1,2 0 0 7,4 0 0 0 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 3,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1,3 0 0 6,7 8,6 17,6 8 17,8 19,7 15,5 27,9 35,2 33,4 63,6 45,9 33,1 41 43,6 0 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 1,6 10,4 14,8 13,4 20,7 13,7 16 23,2 20,7 19,4 30,7 24,8 37,4 48,8 44,2 41 43,6 0 18,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 9,4 1,3 1,6 10,4 6,7 23,2 46,5 49 31,9 31,3 24,5 60,7 120,4 159,8 162,8 132 88,3 88,8 108,9 0 52,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,8 232,4 291,2 278,6 155,7 166 185,7 242,9 220 280,8 366,9 439,1 542,7 771,2 1 004,5 1 178,9 1 067,8 1 001,1 881,2 740,6 190,5 439,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 122,6 65,5 20,4 24,7 41,5 52,6 34,2 17,6 15,3 25,4 22,1 9 29,1 46,6 44,6 65,5 129,2 161,9 225,4 304,9 0 41,5
péče celkem II. Novotvary 13,6 4,7 6,4 4,9 10,4 22,9 33 35,1 37,7 77 145,1 152,4 165,1 237,4 402,6 464,1 416,2 478,5 567 675,2 0 135,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,8 4,7 2,6 1,6 0 4 2,4 2,1 0,8 6,6 8,1 6,5 2,4 14,8 28,5 56,1 51,7 66,2 102,5 304,9 0 12,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47,7 42,1 44,7 107,2 53,6 16,2 24,4 20,7 24,1 20,7 47,6 56,8 59,5 62,5 95,4 119,8 203,8 150,9 334,7 304,9 190,5 59,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,8 1,6 7,7 9,9 74,4 163,3 140,5 145,7 136,5 134,3 139,3 149,8 133,6 79,5 57 86,1 134,9 180,3 368,9 479,2 190,5 109,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 12,5 6,4 9,9 36,3 90,4 86,7 86,8 84,3 125,8 144 152,4 161,5 140,8 174,6 237,6 246,9 357 567 501 761,9 119,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 17,2 26,8 16,5 0 2,7 9,8 3,1 5,6 2,8 15,1 11,6 34 35,2 66,9 91,7 114,8 132,5 95,6 43,6 0 26
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,6 37,4 48,5 11,5 5,2 6,7 2,4 7,2 11,2 8,5 13,9 12,9 18,2 29,5 21,1 29,9 25,8 18,4 27,3 21,8 0 17,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 4,7 19,2 13,2 17,3 24,3 55 81,6 106,8 111,8 170,7 259,6 359,4 460 616,8 774,7 1 004,7 1 711,4 2 834,9 3 790,0 2 666,7 291
X. Nemoci dýchací soustavy 388,1 1 057,6 734,4 252,3 131,5 52,6 63,5 65,1 53,8 46 56,9 81,4 132,3 145,4 205,6 262 333 482,1 724,1 740,6 1 904,8 218,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 88,5 39 60 54,4 128 261,8 251,7 261,5 253,7 282,7 329,7 293,2 320,5 364,6 405 486,5 404,7 541 689,9 522,8 571,4 272
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 21,8 14,1 16,5 13,8 41,8 20,8 13,4 16,9 8,5 19,7 12,9 13,4 14,8 33,4 35,6 60,3 81 88,8 130,7 0 22,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 6,2 3,8 52,8 214,6 355 342,1 335,9 343,7 479,9 593,3 749,1 847,5 1 017,7 1 283,2 1 549,4 1 418,0 1 262,4 970 631,7 190,5 575
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54,5 18,7 15,3 6,6 102,1 182,2 208,9 192,2 176,7 206,6 260,1 218,3 176 152,2 226,7 269,5 269,8 327,6 498,7 501 0 176,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 181,7 626,3 1 271,9 1 324,9 540,4 138,1 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 566,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27,2 7,8 37 9,9 5,2 8,1 6,1 0 0 0 0 1,3 1,2 2,3 1,2 0 0 0 0 0 0 4,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 95,3 40,6 37 64,3 96,9 91,8 57,4 66,1 45 56,3 70,8 89,1 93,5 113,6 143,7 204 301,4 500,6 915,4 1 089,1 1 523,8 108,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 136,2 110,7 65,1 107,2 204,2 245,6 230,9 216 174,2 185,9 220,6 214,4 207,6 216,9 253,9 363 488 894,4 1 250,1 1 786,1 1 523,8 238,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 249,8 18,7 11,5 6,6 114,2 257,8 408,1 464 358,1 263 185,8 236,4 302,3 396,4 507,8 681,1 614,3 636,7 519,2 588,1 0 453,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 831,2 1 511,5 1 161,1 770 1 431,0 2 506,4 3 249,9 3 339,2 2 384,9 2 179,7 2 447,6 2 707,1 3 057,2 3 530,2 4 568,1 5 776,6 6 217,3 7 983,1 10 779,4 12 415,6 9 523,8 3 194,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)