8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 224 18 20 11 5 12 12 6 17 13 11 7 16 16 24 10 14 3 3 3 3 0
II. Novotvary 1 279 5 2 12 7 6 12 19 39 67 65 86 120 103 202 214 168 93 41 12 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 1 4 10 5 1 2 12 2 6 7 6 6 7 4 7 4 1 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 207 7 19 13 6 9 15 12 6 10 11 13 11 15 18 11 13 4 4 8 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 276 0 3 2 14 44 31 28 31 26 23 17 27 8 8 7 0 2 0 0 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 724 8 4 8 12 7 16 14 17 38 53 89 91 69 71 94 81 30 17 3 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 121 0 11 14 2 2 4 1 5 1 1 3 5 9 16 19 14 9 4 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52 0 0 5 3 3 0 1 2 6 2 3 7 5 5 6 4 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 014 2 1 1 3 5 10 9 11 20 57 67 109 98 126 160 149 82 57 39 8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 567 33 87 42 22 13 23 25 37 27 26 28 29 38 28 30 32 18 15 10 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 895 15 25 30 36 25 44 61 55 65 70 50 59 57 81 74 72 36 19 19 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 145 10 6 4 2 12 17 11 10 8 4 6 10 8 13 10 7 5 1 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 890 0 7 5 8 25 37 35 56 62 73 92 95 85 96 70 90 37 15 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 996 9 8 14 9 15 46 73 82 101 101 99 89 60 80 91 56 36 21 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 0 0 0 0 51 197 299 285 187 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 11 19 17 3 2 0 2 5 1 3 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 436 35 33 14 16 26 32 23 15 24 26 17 26 19 37 35 32 11 8 6 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 294 21 38 51 54 78 102 110 117 94 84 89 68 73 73 68 64 38 31 30 9 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 648 718 37 36 9 23 54 51 103 94 111 107 151 218 228 319 253 95 22 17 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 070 944 324 289 216 359 654 792 895 850 788 790 923 888 1 112 1 228 1 055 500 258 155 43 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 0 0 0 0 1 1 3 2 0 2 2 7 6 5 3 5 6 2 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 12 4 2 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 8 13 12 14 11 5 1
X. Nemoci dýchací soustavy 332 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4 11 25 55 79 72 34 23 17 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 220 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 11 10 24 46 48 46 18 9 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 5 10 10 14 11 13 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 3 0 1 1 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 827 0 0 0 0 1 4 4 4 5 9 12 34 55 102 155 165 123 76 59 17 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 173 0 2 11 30 55 87 98 125 129 117 110 117 65 81 45 37 27 23 10 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 5 10 9 7 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 217 0 2 11 30 55 87 98 125 129 117 110 117 66 85 51 42 37 32 17 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Novotvary 134 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 12 24 31 34 14 4 4 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 5 2 0 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 0 4 9 3 5 1 1 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 26 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 0 0 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 41 0 0 1 0 0 2 1 1 4 6 4 4 7 6 0 2 3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 0 0 0 0 1 1 1 2 0 4 3 7 8 11 10 2 2 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180 0 3 6 2 9 5 4 2 8 18 17 16 27 18 13 14 14 2 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 0 0 0 0 0 3 3 6 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 539 0 12 9 2 10 12 9 12 20 35 34 40 58 70 75 69 40 13 10 8 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 272 18 20 11 5 13 13 9 19 13 13 9 23 22 29 13 19 9 5 4 5 0
péče celkem II. Novotvary 1 441 5 2 12 7 6 12 19 39 68 65 88 127 118 229 246 214 111 47 18 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 87 1 4 10 5 1 2 12 2 6 7 6 6 7 4 7 5 1 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 221 7 19 13 6 9 15 12 6 10 11 13 11 15 18 13 16 7 5 10 4 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 455 0 5 13 44 99 118 126 156 155 140 127 144 73 90 52 39 30 24 11 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 798 8 4 8 12 7 17 14 17 40 54 91 91 73 78 107 90 42 31 10 2 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 122 0 11 14 2 2 4 1 5 1 1 3 6 9 16 19 14 9 4 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52 0 0 5 3 3 0 1 2 6 2 3 7 5 5 6 4 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 129 2 1 1 3 5 10 9 12 22 62 73 116 100 134 177 165 99 72 51 14 1
X. Nemoci dýchací soustavy 925 33 96 44 22 13 26 26 37 28 29 32 40 63 87 112 109 52 38 28 10 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 943 15 25 31 36 25 46 62 56 70 76 54 63 66 87 74 74 39 20 22 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 148 10 6 4 2 12 17 11 10 8 4 6 10 8 13 12 8 5 1 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 164 0 7 5 8 26 38 36 59 62 78 98 113 103 131 126 140 85 35 10 2 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 180 9 11 20 11 24 51 77 84 109 119 116 105 88 98 104 71 51 24 6 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 0 0 0 0 51 197 299 285 187 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 11 19 17 3 2 0 2 5 1 3 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 442 35 33 14 16 26 32 23 15 25 26 17 26 20 37 36 34 11 8 7 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 373 21 38 51 54 78 102 110 117 95 85 89 70 78 78 79 74 53 42 44 13 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 685 718 37 36 9 23 57 54 110 98 114 110 152 219 233 323 253 96 23 18 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 653 944 338 309 248 425 757 903 1 036 1 004 949 946 1 114 1 067 1 369 1 509 1 331 700 379 241 73 11
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,7 299,5 86,1 35 18,1 48,7 41,7 16,4 42,6 28,9 21,6 17,7 41,9 46,1 59,6 26,2 44,8 15,2 23,3 39,1 120,8 0
II. Novotvary 220,8 83,2 8,6 38,1 25,4 24,3 41,7 51,8 97,8 149 127,9 217,9 314 296,7 501,8 560,3 537,6 472,1 318,9 156,5 241,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,8 16,6 17,2 31,8 18,1 4,1 7 32,7 5 13,3 13,8 15,2 15,7 20,2 9,9 18,3 12,8 5,1 0 13 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,7 116,5 81,8 41,3 21,8 36,5 52,2 32,7 15 22,2 21,6 32,9 28,8 43,2 44,7 28,8 41,6 20,3 31,1 104,3 80,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,6 0 12,9 6,4 50,8 178,4 107,8 76,3 77,7 57,8 45,3 43,1 70,7 23 19,9 18,3 0 10,2 0 0 161,1 266,7
VI. Nemoci nervové soustavy 125 133,1 17,2 25,4 43,5 28,4 55,7 38,2 42,6 84,5 104,3 225,5 238,1 198,7 176,4 246,1 259,2 152,3 132,2 39,1 40,3 266,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,9 0 47,3 44,5 7,3 8,1 13,9 2,7 12,5 2,2 2 7,6 13,1 25,9 39,7 49,7 44,8 45,7 31,1 13 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 15,9 10,9 12,2 0 2,7 5 13,3 3,9 7,6 18,3 14,4 12,4 15,7 12,8 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 175,1 33,3 4,3 3,2 10,9 20,3 34,8 24,5 27,6 44,5 112,1 169,7 285,2 282,3 313 418,9 476,8 416,2 443,4 508,7 322,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 97,9 549 374,5 133,5 79,8 52,7 80 68,1 92,8 60 51,2 70,9 75,9 109,5 69,6 78,5 102,4 91,4 116,7 130,4 161,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 154,5 249,5 107,6 95,4 130,6 101,4 153,1 166,3 137,9 144,5 137,7 126,7 154,4 164,2 201,2 193,7 230,4 182,7 147,8 247,8 40,3 266,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 166,4 25,8 12,7 7,3 48,7 59,1 30 25,1 17,8 7,9 15,2 26,2 23 32,3 26,2 22,4 25,4 7,8 0 40,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 153,7 0 30,1 15,9 29 101,4 128,7 95,4 140,4 137,9 143,6 233,1 248,6 244,8 238,5 183,3 288 187,8 116,7 13 0 266,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 172 149,7 34,4 44,5 32,7 60,8 160 199 205,6 224,6 198,7 250,8 232,9 172,8 198,7 238,3 179,2 182,7 163,3 65,2 40,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 187,8 0 0 0 0 206,8 685,3 815,1 714,6 415,9 118 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,8 848,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13,3 183 81,8 54 10,9 8,1 0 5,5 12,5 2,2 5,9 7,6 10,5 0 5 7,9 6,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 75,3 582,3 142 44,5 58,1 105,4 111,3 62,7 37,6 53,4 51,2 43,1 68 54,7 91,9 91,6 102,4 55,8 62,2 78,3 40,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 223,4 349,4 163,6 162,1 195,9 316,3 354,8 299,9 293,4 209 165,3 225,5 177,9 210,3 181,3 178 204,8 192,9 241,1 391,3 362,5 533,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 457,2 11 944,8 159,3 114,4 32,7 93,3 187,9 139 258,3 209 218,4 271,1 395,1 627,9 566,4 835,2 809,7 482,2 171,1 221,7 80,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 256,5 15 704,5 1 394,6 918,5 783,7 1 455,6 2 275,1 2 159,0 2 244,1 1 890,2 1 550,4 2 001,3 2 415,3 2 557,8 2 762,3 3 215,1 3 376,2 2 537,9 2 006,8 2 021,7 1 731,8 1 866,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,1 0 0 0 0 4,1 3,5 8,2 5 0 3,9 5,1 18,3 17,3 12,4 7,9 16 30,5 15,6 13 40,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 8,6 7,5 2,6 38,4 20,3 15,6 26,1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 10,2 0 0 40,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 13 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,2 2 2,5 0 2,9 2,5 5,2 6,4 10,2 23,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 5,2 5,8 9,9 20,9 41,6 60,9 108,9 143,5 201,4 266,7
X. Nemoci dýchací soustavy 57,3 0 0 0 0 0 7 2,7 0 2,2 5,9 10,1 28,8 72 136,6 206,8 230,4 172,6 178,9 221,7 201,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 5,8 0 0 0 0 7,8 39,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 7,6 28,8 28,8 59,6 120,4 153,6 233,5 140 117,4 80,5 266,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3,2 5,1 7,8 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 0 5,2 11,5 12,4 26,2 32 71,1 85,6 169,6 120,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,6 2,9 12,4 7,9 0 5,1 7,8 13 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 142,8 0 0 0 0 4,1 13,9 10,9 10 11,1 17,7 30,4 89 158,4 253,4 405,8 528 624,3 591,2 769,5 684,7 533,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 202,5 0 8,6 35 108,9 223 302,7 267,1 313,4 286,9 230,2 278,7 306,2 187,2 201,2 117,8 118,4 137 178,9 130,4 161,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 9,9 15,7 16 50,8 70 91,3 40,3 266,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,1 0 8,6 35 108,9 223 302,7 267,1 313,4 286,9 230,2 278,7 306,2 190,1 211,1 133,5 134,4 187,8 248,9 221,7 201,4 266,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3 0
II. Novotvary 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,5 18,3 34,6 59,6 81,2 108,8 71,1 31,1 52,2 80,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 5,1 7,8 26,1 40,3 266,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 6,4 0 7,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,5 0 5,8 5 13,1 6,4 0 15,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,4 7,9 12,7 13,1 0 9,9 23,6 9,6 25,4 7,8 13 40,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,5 0 38,7 6,4 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 9,9 7,9 16 0 0 13 40,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,1 0 0 3,2 0 0 7 2,7 2,5 8,9 11,8 10,1 10,5 20,2 14,9 0 6,4 15,2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,3 0 0 0 0 4,1 3,5 2,7 5 0 7,9 7,6 18,3 23 27,3 26,2 6,4 10,2 15,6 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31,1 0 12,9 19,1 7,3 36,5 17,4 10,9 5 17,8 35,4 43,1 41,9 77,8 44,7 34 44,8 71,1 15,6 13 40,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 6,4 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 0 5,1 0 13 40,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 10,4 8,2 15 8,9 5,9 7,6 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93,1 0 51,7 28,6 7,3 40,5 41,7 24,5 30,1 44,5 68,9 86,1 104,7 167,1 173,9 196,4 220,8 203 101,1 130,4 322,2 266,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 299,5 86,1 35 18,1 52,7 45,2 24,5 47,6 28,9 25,6 22,8 60,2 63,4 72 34 60,8 45,7 38,9 52,2 201,4 0
péče celkem II. Novotvary 248,8 83,2 8,6 38,1 25,4 24,3 41,7 51,8 97,8 151,2 127,9 222,9 332,3 339,9 568,8 644,1 684,8 563,4 365,6 234,8 322,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 16,6 17,2 31,8 18,1 4,1 7 32,7 5 13,3 13,8 15,2 15,7 20,2 9,9 18,3 16 5,1 0 13 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,2 116,5 81,8 41,3 21,8 36,5 52,2 32,7 15 22,2 21,6 32,9 28,8 43,2 44,7 34 51,2 35,5 38,9 130,4 161,1 266,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 251,2 0 21,5 41,3 159,7 401,4 410,5 343,5 391,1 344,7 275,4 321,7 376,8 210,3 223,6 136,1 124,8 152,3 186,7 143,5 322,2 266,7
VI. Nemoci nervové soustavy 137,8 133,1 17,2 25,4 43,5 28,4 59,1 38,2 42,6 89 106,2 230,5 238,1 210,3 193,8 280,1 288 213,2 241,1 130,4 80,5 533,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 21,1 0 47,3 44,5 7,3 8,1 13,9 2,7 12,5 2,2 2 7,6 15,7 25,9 39,7 49,7 44,8 45,7 31,1 13 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 15,9 10,9 12,2 0 2,7 5 13,3 3,9 7,6 18,3 14,4 12,4 15,7 12,8 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 194,9 33,3 4,3 3,2 10,9 20,3 34,8 24,5 30,1 48,9 122 184,9 303,5 288 332,9 463,4 528 502,5 560 665,2 563,8 266,7
X. Nemoci dýchací soustavy 159,7 549 413,2 139,8 79,8 52,7 90,4 70,9 92,8 62,3 57,1 81,1 104,7 181,5 216,1 293,2 348,8 263,9 295,6 365,2 402,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 162,8 249,5 107,6 98,5 130,6 101,4 160 169 140,4 155,7 149,5 136,8 164,9 190,1 216,1 193,7 236,8 198 155,6 286,9 40,3 266,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,6 166,4 25,8 12,7 7,3 48,7 59,1 30 25,1 17,8 7,9 15,2 26,2 23 32,3 31,4 25,6 25,4 7,8 0 40,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 201 0 30,1 15,9 29 105,4 132,2 98,1 147,9 137,9 153,5 248,3 295,7 296,7 325,4 329,9 448 431,5 272,2 130,4 80,5 533,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 203,7 149,7 47,3 63,6 39,9 97,3 177,4 209,9 210,6 242,4 234,1 293,9 274,8 253,5 243,4 272,3 227,2 258,9 186,7 78,3 80,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 187,8 0 0 0 0 206,8 685,3 815,1 714,6 415,9 118 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,8 848,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13,3 183 81,8 54 10,9 8,1 0 5,5 12,5 2,2 5,9 7,6 10,5 0 5 7,9 6,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76,3 582,3 142 44,5 58,1 105,4 111,3 62,7 37,6 55,6 51,2 43,1 68 57,6 91,9 94,3 108,8 55,8 62,2 91,3 40,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 237 349,4 163,6 162,1 195,9 316,3 354,8 299,9 293,4 211,3 167,2 225,5 183,2 224,7 193,8 206,8 236,8 269 326,7 573,9 523,6 533,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 463,5 11 944,8 159,3 114,4 32,7 93,3 198,3 147,2 275,8 217,9 224,3 278,7 397,7 630,8 578,8 845,7 809,7 487,3 178,9 234,8 80,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 702,4 15 704,5 1 454,8 982,1 899,9 1 723,2 2 633,4 2 461,6 2 597,6 2 232,7 1 867,1 2 396,5 2 915,1 3 073,3 3 400,7 3 950,8 4 259,5 3 553,1 2 948,0 3 143,3 2 940,0 2 933,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)