8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 188 8 24 9 7 7 15 16 14 10 9 5 5 12 8 8 8 11 4 7 1 0
II. Novotvary 889 13 9 15 29 59 14 23 32 29 62 40 64 70 111 128 101 51 29 7 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 52 0 0 1 3 4 12 3 0 5 1 0 1 1 4 4 7 2 1 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 12 16 11 10 14 10 5 3 10 15 10 8 8 13 19 14 8 8 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 238 1 7 12 13 24 24 18 22 25 30 12 9 15 7 12 4 1 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 341 5 10 19 8 18 14 20 19 33 53 22 14 18 20 19 28 11 8 0 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 87 1 8 11 3 5 5 0 4 6 6 2 5 5 5 10 4 5 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 0 11 14 3 2 1 0 7 2 6 6 9 5 0 16 6 5 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 944 1 0 3 2 13 6 9 14 19 25 37 72 92 135 150 150 85 70 47 12 2
X. Nemoci dýchací soustavy 461 31 104 59 13 13 16 13 13 12 16 18 14 28 18 38 23 5 7 13 6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 912 13 21 18 16 37 56 60 41 75 83 57 73 74 64 81 54 37 29 17 3 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 84 5 7 0 3 5 3 8 11 8 1 7 4 4 1 0 9 3 3 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 086 0 1 8 29 26 35 22 45 45 71 85 119 120 136 139 89 75 30 8 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 669 10 17 9 7 16 34 47 52 50 48 62 59 56 68 39 49 19 15 8 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 818 0 0 0 0 29 102 259 242 144 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 204 64 40 46 18 12 3 5 4 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 280 7 22 17 18 16 14 13 12 19 12 14 12 11 18 18 22 14 9 9 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 795 5 32 29 48 43 51 66 45 60 58 63 34 39 44 64 43 24 24 21 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 594 480 15 24 18 58 49 104 109 128 79 60 55 77 86 107 68 45 26 4 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 006 730 344 305 248 401 464 691 689 682 618 501 557 636 739 854 681 402 266 148 39 11
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 6 4 6 15 10 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 25 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 1 0 2 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 7 5 4 5 3 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 193 0 4 6 1 0 2 0 0 2 3 4 6 11 12 31 21 24 29 23 14 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 296 0 0 3 7 21 41 30 33 42 38 16 13 26 9 6 9 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 296 0 0 3 7 21 41 30 33 42 38 16 13 26 9 6 9 0 2 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 3 0 4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 82 0 0 1 1 1 1 7 3 7 6 13 5 10 13 9 0 4 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 5 10 6 6 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 24 0 3 7 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130 0 1 0 2 1 3 1 6 3 9 14 16 17 11 14 15 11 4 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 7 3 4 2 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 61 0 1 3 3 2 5 2 5 4 10 5 1 6 2 5 2 2 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 0 0 0 1 0 0 2 4 7 3 1 4 4 7 9 7 2 3 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 456 2 8 18 21 9 9 12 19 22 29 38 29 49 39 61 35 32 13 10 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 194 8 24 9 7 7 15 16 14 10 9 5 6 12 8 10 9 13 4 7 1 0
péče celkem II. Novotvary 915 13 9 15 29 59 14 23 32 29 62 41 64 72 114 132 105 56 30 12 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0 0 1 3 4 12 3 0 5 1 0 1 1 4 5 7 2 1 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 205 12 16 12 15 15 10 5 3 10 15 10 8 8 14 19 14 9 8 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 542 1 7 15 20 45 65 48 55 67 68 28 22 42 16 18 13 4 3 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 434 5 10 20 9 19 15 27 22 42 60 36 19 29 33 31 29 15 10 1 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 90 1 8 13 4 5 5 0 4 6 6 2 5 5 5 10 4 5 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 0 11 14 3 2 1 0 7 2 6 6 9 5 0 16 6 5 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 037 1 0 3 2 13 6 9 14 20 26 41 77 99 141 166 160 97 86 58 16 2
X. Nemoci dýchací soustavy 510 31 111 72 21 16 16 13 14 12 16 19 15 31 18 45 24 5 9 14 7 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 919 13 21 18 16 37 56 60 41 75 83 58 74 75 64 82 56 37 29 18 3 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 86 5 7 0 3 5 4 8 11 8 1 7 5 4 1 0 9 3 3 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 250 0 2 8 31 27 39 23 51 48 81 99 135 138 151 160 109 90 39 13 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 671 10 17 9 7 16 34 47 52 50 48 62 59 56 68 40 49 20 15 8 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 818 0 0 0 0 29 102 259 242 144 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 214 66 43 49 18 13 3 5 4 2 2 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 315 7 22 18 19 16 14 13 12 19 13 15 12 17 19 26 27 19 13 10 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 870 5 33 32 51 45 56 68 50 64 68 68 35 45 46 70 47 28 29 25 5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 660 480 15 24 19 58 49 106 113 135 82 61 59 82 96 120 76 48 29 6 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 951 732 356 332 277 431 516 733 741 748 688 559 605 722 799 952 746 458 310 181 54 11
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,5 135,6 104,3 28,3 26,6 28,7 49,5 42,9 34,8 21,4 18,3 13 13,2 33,5 19,6 20,8 27,5 58,4 30,6 94 41,6 0
II. Novotvary 153,9 220,4 39,1 47,2 110,1 242,3 46,2 61,7 79,5 62 125,8 104,3 169,3 195,7 272,1 332,8 346,6 271 221,7 94 83,3 317,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 3,1 11,4 16,4 39,6 8 0 10,7 2 0 2,6 2,8 9,8 10,4 24 10,6 7,6 40,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,9 203,4 69,5 34,6 38 57,5 33 13,4 7,5 21,4 30,4 26,1 21,2 22,4 31,9 49,4 48 42,5 61,2 13,4 41,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41,2 17 30,4 37,8 49,3 98,6 79,1 48,3 54,7 53,5 60,9 31,3 23,8 41,9 17,2 31,2 13,7 5,3 7,6 13,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 59 84,8 43,5 59,8 30,4 73,9 46,2 53,6 47,2 70,6 107,6 57,4 37 50,3 49 49,4 96,1 58,4 61,2 0 83,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,1 17 34,8 34,6 11,4 20,5 16,5 0 9,9 12,8 12,2 5,2 13,2 14 12,3 26 13,7 26,6 7,6 13,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16,3 0 47,8 44 11,4 8,2 3,3 0 17,4 4,3 12,2 15,6 23,8 14 0 41,6 20,6 26,6 7,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 163,4 17 0 9,4 7,6 53,4 19,8 24,1 34,8 40,6 50,7 96,5 190,5 257,1 330,9 390 514,7 451,6 535,1 631,5 499,8 634,9
X. Nemoci dýchací soustavy 79,8 525,5 452 185,6 49,3 53,4 52,7 34,9 32,3 25,7 32,5 46,9 37 78,3 44,1 98,8 78,9 26,6 53,5 174,7 249,9 317,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 157,9 220,4 91,3 56,6 60,7 152 184,6 160,9 101,9 160,4 168,4 148,6 193,1 206,8 156,9 210,6 185,3 196,6 221,7 228,4 124,9 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,5 84,8 30,4 0 11,4 20,5 9,9 21,5 27,3 17,1 2 18,3 10,6 11,2 2,5 0 30,9 15,9 22,9 13,4 41,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 188 0 4,3 25,2 110,1 106,8 115,4 59 111,9 96,3 144,1 221,7 314,8 335,4 333,3 361,4 305,4 398,5 229,3 107,5 83,3 317,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115,8 169,5 73,9 28,3 26,6 65,7 112,1 126,1 129,3 107 97,4 161,7 156,1 156,5 166,7 101,4 168,1 101 114,7 107,5 124,9 317,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,6 0 0 0 0 119,1 336,3 694,7 601,5 308 83,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 254,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35,3 1 084,9 173,8 144,7 68,3 49,3 9,9 13,4 9,9 4,3 4,1 0 0 2,8 2,5 5,2 6,9 5,3 0 0 0 317,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,5 118,7 95,6 53,5 68,3 65,7 46,2 34,9 29,8 40,6 24,4 36,5 31,7 30,7 44,1 46,8 75,5 74,4 68,8 120,9 83,3 317,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 137,6 84,8 139,1 91,2 182,2 176,6 168,1 177 111,9 128,3 117,7 164,3 90 109 107,8 166,4 147,5 127,5 183,5 282,1 83,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 276 8 137,0 65,2 75,5 68,3 238,2 161,5 279 270,9 273,8 160,3 156,5 145,5 215,2 210,8 278,2 233,3 239,1 198,8 53,7 83,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 732,2 12 375,0 1 495,0 959,5 941,4 1 647,0 1 529,7 1 853,5 1 712,6 1 458,8 1 254,2 1 306,5 1 473,7 1 777,7 1 811,4 2 220,4 2 336,8 2 135,9 2 033,5 1 988,4 1 624,3 3 492,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,6 0 10,6 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 10,3 10,6 7,6 13,4 41,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 15,9 0 26,9 83,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 2 2,6 0 2,8 0 7,8 3,4 0 7,6 13,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 5,3 8,4 2,5 15,6 13,7 31,9 114,7 134,4 166,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,3 0 17,4 18,9 3,8 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 8,4 0 10,4 3,4 0 15,3 13,4 41,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 2,8 0 2,6 6,9 0 0 13,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,9 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 2 0 0 2,8 9,8 18,2 17,2 21,3 38,2 40,3 124,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 6,9 5,3 15,3 13,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,9 10,6 22,9 40,3 124,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,4 10,4 3,4 5,3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,4 0 17,4 18,9 3,8 0 6,6 0 0 4,3 6,1 10,4 15,9 30,7 29,4 80,6 72,1 127,5 221,7 309 583,1 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,2 0 0 9,4 26,6 86,2 135,2 80,5 82 89,8 77,1 41,7 34,4 72,7 22,1 15,6 30,9 0 15,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 51,2 0 0 9,4 26,6 86,2 135,2 80,5 82 89,8 77,1 41,7 34,4 72,7 22,1 15,6 30,9 0 15,3 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,4 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,6 2,5 5,2 3,4 15,9 0 53,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 0 0 3,1 19 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,2 0 0 3,1 3,8 4,1 3,3 18,8 7,5 15 12,2 33,9 13,2 28 31,9 23,4 0 21,3 7,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 6,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 7,8 7,9 11,2 12,3 26 20,6 31,9 7,6 13,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 0 13 22 26,6 12,3 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,5 0 4,3 0 7,6 4,1 9,9 2,7 14,9 6,4 18,3 36,5 42,3 47,5 27 36,4 51,5 58,4 30,6 26,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 33,9 13 9,4 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 0 0 3,1 3,8 0 0 0 0 0 2 2,6 0 16,8 0 18,2 10,3 21,3 15,3 0 41,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,6 0 4,3 9,4 11,4 8,2 16,5 5,4 12,4 8,6 20,3 13 2,6 16,8 4,9 13 6,9 10,6 15,3 13,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,7 0 0 0 3,8 0 0 5,4 9,9 15 6,1 2,6 10,6 11,2 17,2 23,4 24 10,6 22,9 26,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 78,9 33,9 34,8 56,6 79,7 37 29,7 32,2 47,2 47,1 58,9 99,1 76,7 137 95,6 158,6 120,1 170 99,4 134,4 41,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,6 135,6 104,3 28,3 26,6 28,7 49,5 42,9 34,8 21,4 18,3 13 15,9 33,5 19,6 26 30,9 69,1 30,6 94 41,6 0
péče celkem II. Novotvary 158,4 220,4 39,1 47,2 110,1 242,3 46,2 61,7 79,5 62 125,8 106,9 169,3 201,2 279,4 343,2 360,3 297,5 229,3 161,2 124,9 317,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,2 0 0 3,1 11,4 16,4 39,6 8 0 10,7 2 0 2,6 2,8 9,8 13 24 10,6 7,6 40,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,5 203,4 69,5 37,8 56,9 61,6 33 13,4 7,5 21,4 30,4 26,1 21,2 22,4 34,3 49,4 48 47,8 61,2 13,4 41,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 93,8 17 30,4 47,2 75,9 184,8 214,3 128,8 136,7 143,3 138 73 58,2 117,4 39,2 46,8 44,6 21,3 22,9 40,3 83,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 75,1 84,8 43,5 62,9 34,2 78 49,5 72,4 54,7 89,8 121,8 93,9 50,3 81,1 80,9 80,6 99,5 79,7 76,4 13,4 83,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,6 17 34,8 40,9 15,2 20,5 16,5 0 9,9 12,8 12,2 5,2 13,2 14 12,3 26 13,7 26,6 7,6 13,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16,3 0 47,8 44 11,4 8,2 3,3 0 17,4 4,3 12,2 15,6 23,8 14 0 41,6 20,6 26,6 7,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 179,5 17 0 9,4 7,6 53,4 19,8 24,1 34,8 42,8 52,8 106,9 203,7 276,7 345,6 431,6 549 515,4 657,4 779,3 666,4 634,9
X. Nemoci dýchací soustavy 88,3 525,5 482,4 226,5 79,7 65,7 52,7 34,9 34,8 25,7 32,5 49,5 39,7 86,6 44,1 117 82,4 26,6 68,8 188,1 291,5 317,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 159,1 220,4 91,3 56,6 60,7 152 184,6 160,9 101,9 160,4 168,4 151,3 195,8 209,6 156,9 213,2 192,2 196,6 221,7 241,8 124,9 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,9 84,8 30,4 0 11,4 20,5 13,2 21,5 27,3 17,1 2 18,3 13,2 11,2 2,5 0 30,9 15,9 22,9 13,4 41,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 216,4 0 8,7 25,2 117,7 110,9 128,6 61,7 126,8 102,7 164,4 258,2 357,2 385,7 370,1 416 374 478,2 298,1 174,7 208,2 317,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 116,2 169,5 73,9 28,3 26,6 65,7 112,1 126,1 129,3 107 97,4 161,7 156,1 156,5 166,7 104 168,1 106,3 114,7 107,5 124,9 317,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,6 0 0 0 0 119,1 336,3 694,7 601,5 308 83,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 254,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37 1 118,8 186,9 154,2 68,3 53,4 9,9 13,4 9,9 4,3 4,1 0 0 2,8 2,5 5,2 6,9 10,6 0 0 0 317,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54,5 118,7 95,6 56,6 72,1 65,7 46,2 34,9 29,8 40,6 26,4 39,1 31,7 47,5 46,6 67,6 92,6 101 99,4 134,4 124,9 317,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150,6 84,8 143,4 100,7 193,6 184,8 184,6 182,4 124,3 136,9 138 177,3 92,6 125,8 112,8 182 161,3 148,8 221,7 335,9 208,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 287,4 8 137,0 65,2 75,5 72,1 238,2 161,5 284,3 280,9 288,8 166,4 159,1 156,1 229,2 235,3 312 260,8 255 221,7 80,6 83,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 895,8 12 408,9 1 547,2 1 044,5 1 051,5 1 770,2 1 701,2 1 966,1 1 841,9 1 600,0 1 396,2 1 457,8 1 600,7 2 018,1 1 958,4 2 475,2 2 559,8 2 433,5 2 369,8 2 431,8 2 249,1 3 492,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)