8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 21 11 6 12 16 15 5 22 12 13 10 8 14 17 11 7 8 3 1 0 235
II. Novotvary 3 12 7 1 7 21 23 28 49 63 77 97 155 221 253 170 84 27 11 1 0 1 310
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 7 1 4 5 0 4 1 4 5 5 7 4 10 11 2 6 3 1 2 0 88
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 22 12 9 12 23 18 9 20 14 13 11 16 18 10 12 4 6 4 0 0 247
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 5 8 16 38 16 31 29 24 23 25 18 16 10 10 3 5 1 1 0 0 279
VI. Nemoci nervové soustavy 6 16 18 13 7 11 19 33 56 85 91 92 100 88 96 45 18 10 3 1 0 808
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 5 19 3 9 1 5 5 6 6 4 8 7 10 14 11 8 5 2 0 0 128
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 6 9 1 2 1 5 7 1 3 4 11 2 3 7 2 2 0 0 0 0 69
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 5 3 3 27 22 47 68 79 97 159 178 208 177 118 85 39 16 0 1 333
X. Nemoci dýchací soustavy 34 107 62 24 23 20 28 26 31 36 42 25 44 50 56 33 27 17 10 6 1 702
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 26 55 44 35 58 55 47 62 64 76 62 68 77 75 62 33 29 9 8 0 965
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 12 2 5 12 8 18 17 17 9 13 22 16 17 13 11 9 1 1 0 0 208
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 4 6 17 38 56 50 61 82 86 80 84 112 111 92 80 38 16 3 1 0 1 018
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 22 8 10 28 68 96 99 114 95 86 93 78 107 93 71 48 21 7 0 0 1 149
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 44 206 323 285 174 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 18 18 3 4 3 2 5 2 6 0 3 4 5 2 0 0 2 0 0 0 94
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19 31 15 32 31 35 24 23 33 32 36 26 38 40 36 26 17 10 6 0 0 510
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 67 32 48 63 113 117 96 119 90 73 65 68 81 53 55 52 33 20 11 1 1 276
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 637 39 18 11 19 45 77 92 146 99 101 145 141 363 219 214 50 23 10 1 0 2 450
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 950 421 301 252 392 704 937 890 1 009 838 819 876 1 036 1 403 1 265 985 526 297 130 48 2 14 081
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 7
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2 4 0 3 1 0 0 0 16
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 11 17 11 16 9 3 1 87
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 1 0 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 5 9 19 37 39 43 27 31 1 3 0 220
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 3 10 15 18 8 4 0 67
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 14 14 29 55 64 77 66 75 21 13 1 438
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 12 30 57 176 182 183 195 160 174 118 143 102 77 56 34 27 18 5 0 1 749
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 10 9 12 14 7 0 0 57
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 12 30 57 176 182 183 195 160 174 119 145 104 87 65 46 41 25 5 0 1 806
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 2 0 1 0 5 4 7 8 3 5 7 3 3 1 3 0 0 52
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 10 5 3 2 0 0 0 31
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 11 15 30 58 88 53 43 29 21 6 0 368
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 2 0 2 4 5 16 19 24 40 72 107 64 53 37 27 7 0 479
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 21 11 6 14 16 16 5 27 16 20 18 11 20 26 15 11 11 6 1 0 294
péče celkem II. Novotvary 3 12 7 1 7 21 23 28 49 64 77 98 160 228 263 177 87 31 11 1 0 1 348
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 7 1 4 5 0 4 1 4 6 5 7 4 11 11 2 6 3 1 2 0 90
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 22 12 9 12 23 18 9 20 14 13 11 16 18 10 12 5 7 4 0 0 249
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 5 20 46 95 192 213 212 219 183 201 136 159 112 87 60 40 28 19 5 0 2 032
VI. Nemoci nervové soustavy 6 16 18 13 7 11 19 33 56 86 94 93 104 92 110 54 33 25 10 1 0 881
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 5 19 3 9 1 5 5 6 6 4 8 7 10 14 11 8 5 2 0 0 128
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 6 9 1 2 1 5 7 1 3 4 11 2 3 7 2 2 0 0 0 0 69
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 5 3 3 27 22 47 68 82 100 166 186 219 194 131 102 50 20 1 1 428
X. Nemoci dýchací soustavy 34 107 62 24 23 20 28 30 31 46 53 40 74 109 145 89 74 48 33 13 1 1 084
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 26 55 44 35 58 55 47 62 64 76 62 69 77 75 62 35 30 10 10 0 972
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 12 2 5 12 8 18 17 17 9 13 22 16 17 13 11 9 2 1 0 0 209
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 4 6 17 38 57 50 61 84 89 85 93 131 148 131 123 66 47 4 4 0 1 239
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 22 8 10 28 68 96 99 114 95 86 93 78 107 95 71 49 22 7 0 0 1 153
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 44 206 323 285 174 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 18 18 3 4 3 2 5 2 6 0 4 4 5 4 0 0 2 0 0 0 97
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19 31 15 32 31 35 24 23 33 32 36 27 39 41 36 28 18 11 6 0 0 517
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 67 32 48 63 113 117 96 119 92 74 65 69 86 57 65 67 51 28 15 1 1 344
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 637 39 18 11 19 45 78 92 146 99 102 145 141 364 220 215 50 25 11 1 0 2 458
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 950 421 313 282 451 881 1 121 1 077 1 211 1 020 1 026 1 033 1 250 1 634 1 523 1 191 691 450 203 73 3 16 804
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 410,9 87,8 36,4 24,1 48,4 47,8 39,3 12 44 27,2 34,4 27,8 20,6 34,5 45,5 41,8 39,9 59,4 43,7 46,3 0 40,9
II. Novotvary 53,6 50,2 23,2 4 28,2 62,7 60,3 67,3 98,1 142,7 203,6 270,1 398,3 544,4 676,5 646,7 479,4 200,4 160,1 46,3 0 228,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 107,2 29,3 3,3 16 20,2 0 10,5 2,4 8 11,3 13,2 19,5 10,3 24,6 29,4 7,6 34,2 22,3 14,6 92,5 0 15,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250,1 92 39,7 36,1 48,4 68,7 47,2 21,6 40 31,7 34,4 30,6 41,1 44,3 26,7 45,7 22,8 44,5 58,2 0 0 43
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 20,9 26,5 64,1 153,3 47,8 81,3 69,7 48 52,1 66,1 50,1 41,1 24,6 26,7 11,4 28,5 7,4 14,6 0 0 48,6
VI. Nemoci nervové soustavy 107,2 66,9 59,6 52,1 28,2 32,9 49,8 79,3 112,1 192,6 240,6 256,2 256,9 216,8 256,7 171,2 102,7 74,2 43,7 46,3 0 140,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 20,9 62,9 12 36,3 3 13,1 12 12 13,6 10,6 22,3 18 24,6 37,4 41,8 45,7 37,1 29,1 0 0 22,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 53,6 25,1 29,8 4 8,1 3 13,1 16,8 2 6,8 10,6 30,6 5,1 7,4 18,7 7,6 11,4 0 0 0 0 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,9 4,2 0 20 12,1 9 70,8 52,9 94,1 154,1 208,9 270,1 408,5 438,5 556,2 673,4 673,4 630,9 567,6 740,1 0 232,2
X. Nemoci dýchací soustavy 607,5 447,4 205,2 96,2 92,8 59,7 73,4 62,5 62 81,6 111 69,6 113,1 123,2 149,7 125,5 154,1 126,2 145,5 277,5 396,8 122,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 357,3 108,7 182 176,4 141,2 173,3 144,3 113 124,1 145 200,9 172,6 174,7 189,7 200,5 235,9 188,3 215,2 131 370 0 168,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89,3 50,2 6,6 20 48,4 23,9 47,2 40,9 34 20,4 34,4 61,3 41,1 41,9 34,8 41,8 51,4 7,4 14,6 0 0 36,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,9 16,7 19,9 68,1 153,3 167,3 131,1 146,6 164,1 194,8 211,5 233,9 287,8 273,4 246 304,3 216,9 118,8 43,7 46,3 0 177,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 89,3 92 26,5 40,1 112,9 203,1 251,8 237,9 228,2 215,2 227,4 259 200,4 263,6 248,7 270,1 273,9 155,9 101,9 0 0 200,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 177,5 615,4 847,1 684,9 348,3 95,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 447,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 303,7 75,3 59,6 12 16,1 9 5,2 12 4 13,6 0 8,4 10,3 12,3 5,3 0 0 14,8 0 0 0 16,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 339,5 129,6 49,6 128,3 125,1 104,6 62,9 55,3 66,1 72,5 95,2 72,4 97,6 98,5 96,3 98,9 97 74,2 87,3 0 0 88,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 339,5 280,1 105,9 192,4 254,1 337,6 306,9 230,7 238,2 203,9 193 181 174,7 199,5 141,7 209,2 296,8 244,9 291,1 508,8 396,8 222,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 381,1 163,1 59,6 44,1 76,6 134,4 202 221,1 292,2 224,3 267 403,7 362,3 894,2 585,6 814,1 285,3 170,7 145,5 46,3 0 426,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 973,4 1 760,3 996,2 1 010,1 1 581,3 2 103,0 2 457,5 2 139,0 2 019,6 1 898,6 2 165,4 2 439,2 2 661,9 3 456,2 3 382,5 3 747,2 3 001,8 2 204,4 1 892,0 2 220,2 793,7 2 453,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,3 3,8 5,7 14,8 0 0 0 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 4,9 0 7,6 0 14,8 0 0 0 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 7,4 0 0 0 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7,9 0 5,1 4,9 10,7 0 17,1 7,4 0 0 0 2,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 8,4 15,4 17,2 29,4 64,7 62,8 118,8 131 138,8 396,8 15,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 11,4 22,8 14,8 29,1 46,3 0 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 11,4 7,4 14,6 92,5 0 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 3 0 0 4 6,8 13,2 25,1 48,8 91,1 104,3 163,6 154,1 230,1 14,6 138,8 0 38,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 5,7 0 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,6 0 2,6 12,3 8 38 85,6 133,6 116,4 185 0 11,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 3 0 0 4 13,6 37 39 74,5 135,5 171,1 292,9 376,6 556,7 305,6 601,3 396,8 76,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 39,7 120,3 229,9 525,7 477,3 439,8 390,3 362,5 460 328,6 367,4 251,3 205,9 213 194 200,4 262 231,3 0 304,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,1 4,9 26,7 34,2 68,5 103,9 101,9 0 0 9,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 39,7 120,3 229,9 525,7 477,3 439,8 390,3 362,5 460 331,3 372,6 256,2 232,6 247,3 262,5 304,3 363,8 231,3 0 314,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 8,1 0 2,6 0 10 9,1 18,5 22,3 7,7 12,3 18,7 11,4 17,1 7,4 43,7 0 0 9,1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 12,8 12,3 26,7 19 17,1 14,8 0 0 0 5,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 11,4 7,4 29,1 46,3 0 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 22,7 29,1 41,8 77,1 142,9 235,3 201,6 245,4 215,2 305,6 277,5 0 64,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,6 2,5 0 3,8 5,7 7,4 0 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,6 0 0 2,5 2,7 3,8 0 14,8 14,6 0 0 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 8,1 0 5,2 9,6 10 36,2 50,2 66,8 102,8 177,4 286,1 243,5 302,5 274,6 393 323,8 0 83,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 410,9 87,8 36,4 24,1 56,5 47,8 42 12 54 36,2 52,9 50,1 28,3 49,3 69,5 57,1 62,8 81,6 87,3 46,3 0 51,2
péče celkem II. Novotvary 53,6 50,2 23,2 4 28,2 62,7 60,3 67,3 98,1 145 203,6 272,9 411,1 561,7 703,2 673,4 496,5 230,1 160,1 46,3 0 234,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 107,2 29,3 3,3 16 20,2 0 10,5 2,4 8 13,6 13,2 19,5 10,3 27,1 29,4 7,6 34,2 22,3 14,6 92,5 0 15,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250,1 92 39,7 36,1 48,4 68,7 47,2 21,6 40 31,7 34,4 30,6 41,1 44,3 26,7 45,7 28,5 52 58,2 0 0 43,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 20,9 66,2 184,4 383,2 573,5 558,6 509,5 438,4 414,6 531,4 378,7 408,5 275,9 232,6 228,3 228,3 207,8 276,5 231,3 0 354
VI. Nemoci nervové soustavy 107,2 66,9 59,6 52,1 28,2 32,9 49,8 79,3 112,1 194,8 248,5 259 267,2 226,6 294,1 205,4 188,3 185,6 145,5 46,3 0 153,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 20,9 62,9 12 36,3 3 13,1 12 12 13,6 10,6 22,3 18 24,6 37,4 41,8 45,7 37,1 29,1 0 0 22,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 53,6 25,1 29,8 4 8,1 3 13,1 16,8 2 6,8 10,6 30,6 5,1 7,4 18,7 7,6 11,4 0 0 0 0 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,9 4,2 0 20 12,1 9 70,8 52,9 94,1 154,1 216,8 278,4 426,5 458,2 585,6 738 747,6 757,1 727,7 925,1 396,8 248,8
X. Nemoci dýchací soustavy 607,5 447,4 205,2 96,2 92,8 59,7 73,4 72,1 62 104,2 140,1 111,4 190,1 268,5 387,7 338,6 422,3 356,3 480,3 601,3 396,8 188,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 357,3 108,7 182 176,4 141,2 173,3 144,3 113 124,1 145 200,9 172,6 177,3 189,7 200,5 235,9 199,7 222,7 145,5 462,5 0 169,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89,3 50,2 6,6 20 48,4 23,9 47,2 40,9 34 20,4 34,4 61,3 41,1 41,9 34,8 41,8 51,4 14,8 14,6 0 0 36,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,9 16,7 19,9 68,1 153,3 170,3 131,1 146,6 168,1 201,6 224,7 259 336,6 364,6 350,3 467,9 376,6 348,8 58,2 185 0 215,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 89,3 92 26,5 40,1 112,9 203,1 251,8 237,9 228,2 215,2 227,4 259 200,4 263,6 254 270,1 279,6 163,3 101,9 0 0 200,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 177,5 615,4 847,1 684,9 348,3 95,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 447,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 303,7 75,3 59,6 12 16,1 9 5,2 12 4 13,6 0 11,1 10,3 12,3 10,7 0 0 14,8 0 0 0 16,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 339,5 129,6 49,6 128,3 125,1 104,6 62,9 55,3 66,1 72,5 95,2 75,2 100,2 101 96,3 106,5 102,7 81,6 87,3 0 0 90,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 339,5 280,1 105,9 192,4 254,1 337,6 306,9 230,7 238,2 208,4 195,7 181 177,3 211,9 152,4 247,3 382,4 378,5 407,5 693,8 396,8 234,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 381,1 163,1 59,6 44,1 76,6 134,4 204,6 221,1 292,2 224,3 269,7 403,7 362,3 896,7 588,3 817,9 285,3 185,6 160,1 46,3 0 428,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 973,4 1 760,3 1 035,9 1 130,4 1 819,3 2 631,7 2 940,1 2 588,4 2 423,9 2 310,9 2 712,7 2 876,3 3 211,7 4 025,2 4 072,4 4 530,9 3 943,4 3 340,0 2 954,4 3 376,5 1 190,5 2 927,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)