8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 386 94 212 132 75 110 153 169 138 144 130 111 115 112 152 148 123 107 68 63 26 4
II. Novotvary 16 755 195 460 370 325 353 246 356 507 741 998 1 137 1 378 1 359 2 083 2 536 1 980 1 051 444 188 34 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 648 23 41 70 27 20 22 20 17 24 42 37 31 25 43 52 42 32 43 22 12 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 789 119 269 194 209 182 112 138 142 177 279 247 252 233 344 335 252 136 69 60 37 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 490 20 175 342 282 464 191 149 159 156 130 109 87 65 36 35 26 18 20 18 6 2
VI. Nemoci nervové soustavy 5 121 134 344 377 317 226 162 233 219 348 381 381 363 323 367 367 283 173 61 36 14 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 511 44 160 204 66 70 55 67 49 76 100 97 136 143 224 341 309 193 101 66 8 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 277 32 207 166 77 53 42 50 67 84 103 67 69 56 72 71 25 24 9 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 417 30 28 37 77 128 148 240 270 457 774 1 033 1 338 1 884 2 867 4 122 3 979 2 553 1 542 668 214 28
X. Nemoci dýchací soustavy 5 252 228 690 430 130 162 174 228 223 229 241 226 229 262 425 432 365 222 154 130 59 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 537 191 350 479 432 711 457 569 601 691 804 703 687 651 800 938 691 360 229 128 54 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 200 34 63 47 32 61 77 81 90 97 82 76 81 68 74 86 70 30 28 17 5 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 570 7 70 142 271 370 267 397 417 660 947 871 1 055 1 032 1 219 1 192 901 485 198 62 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 158 99 169 197 181 221 344 734 854 939 1 016 933 837 629 798 865 688 334 167 105 40 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 616 0 0 0 1 94 693 2 231 3 082 1 946 527 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 926 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 346 807 777 634 329 197 77 73 56 58 69 59 43 40 38 27 29 7 5 0 0 21
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 978 234 344 222 228 238 124 156 146 182 221 166 219 205 315 307 269 203 100 66 28 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 387 136 604 636 591 467 481 547 521 591 661 514 542 448 542 541 565 344 283 257 94 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 598 4 251 267 304 294 287 306 593 845 1 008 919 638 695 723 959 1 016 775 400 214 78 23 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 962 8 604 5 230 4 983 3 944 4 414 4 131 7 031 8 403 8 608 8 424 7 446 8 158 8 258 11 358 13 411 11 372 6 672 3 735 1 967 661 152
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 57 0 0 0 0 1 3 7 2 1 4 1 14 8 1 5 4 3 1 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 8 15 15 11 8 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 9 8 7 9 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 4 1 10 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 102 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 3 6 4 7 15 13 15 14 9 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 6 10 25 44 53 53 55 52 32 4
X. Nemoci dýchací soustavy 133 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 8 6 9 25 25 24 15 9 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 3 6 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 179 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 5 8 9 22 29 24 28 24 15 9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 8 8 7 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 3 3 5 3 4 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220 0 0 0 0 0 3 0 2 3 5 3 4 4 9 20 26 27 47 49 18 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 7 6 8 11 9 9 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 349 0 0 0 0 1 11 14 7 10 21 25 52 49 91 165 197 196 204 193 104 9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 418 0 0 13 95 238 281 271 252 309 247 171 144 103 88 58 46 39 25 25 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 8 9 11 11 10 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 480 0 0 13 95 238 281 271 252 310 247 171 145 105 91 66 55 50 36 35 17 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 58 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 6 9 7 6 14 4 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 7 6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 4 2 2 2 0 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 3 2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 317 0 0 0 0 0 1 1 0 2 11 5 15 26 42 71 76 47 15 5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 444 0 0 0 0 0 1 3 2 5 15 7 20 29 54 92 89 61 36 20 10 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 443 94 212 132 75 111 156 176 140 145 134 112 129 120 153 153 127 110 69 65 26 4
péče celkem II. Novotvary 16 883 195 460 370 325 353 246 356 509 742 1 001 1 139 1 382 1 363 2 093 2 553 2 002 1 072 469 200 39 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 652 23 41 70 27 20 22 20 17 24 42 37 31 25 43 52 43 33 43 23 13 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 835 119 269 194 209 182 112 138 143 177 279 247 253 234 348 337 261 144 76 69 41 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 943 20 175 355 377 702 473 421 411 465 378 281 231 169 125 94 79 61 46 53 24 3
VI. Nemoci nervové soustavy 5 287 134 344 377 317 226 162 238 219 351 385 384 369 329 377 391 305 199 86 56 24 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 511 44 160 204 66 70 55 67 49 76 100 97 136 143 224 341 309 193 101 66 8 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 277 32 207 166 77 53 42 50 67 84 103 67 69 56 72 71 25 24 9 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 790 30 28 37 77 128 148 240 270 459 775 1 040 1 345 1 894 2 892 4 172 4 035 2 609 1 600 727 252 32
X. Nemoci dýchací soustavy 5 385 228 690 430 130 162 176 228 223 229 243 229 237 268 434 457 390 246 169 139 64 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 567 191 350 479 432 711 457 569 601 691 804 703 688 651 803 941 696 363 237 133 56 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 209 34 63 47 32 61 77 81 90 97 82 76 81 69 74 87 71 31 29 20 5 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 771 7 70 142 271 370 268 400 418 660 951 877 1 066 1 042 1 245 1 223 927 515 222 80 17 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 191 99 169 197 181 221 344 734 854 939 1 016 933 837 629 798 867 693 335 175 113 47 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 616 0 0 0 1 94 693 2 231 3 082 1 946 527 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 926 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 346 807 777 634 329 197 77 73 56 58 69 59 43 40 38 27 29 7 5 0 0 21
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 007 234 344 222 228 238 124 156 147 184 222 166 219 206 317 310 272 208 103 70 32 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 620 136 604 636 591 467 484 547 523 596 666 517 546 452 553 564 592 374 332 306 112 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 976 4 251 267 304 294 287 308 594 845 1 010 930 644 712 751 1 005 1 094 857 455 240 92 32 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 141 235 8 604 5 230 4 996 4 039 4 653 4 424 7 319 8 664 8 933 8 707 7 649 8 375 8 441 11 594 13 734 11 713 6 979 4 011 2 215 792 163
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 185,5 621,6 361,5 187,1 139,8 241,8 264,9 194,8 129,3 120,1 110,4 128,6 141,3 164,2 196,1 193,5 176,7 271,6 249,8 328,7 345,8 292
II. Novotvary 1 302,3 1 289,4 784,3 524,5 606 775,9 425,9 410,4 475 617,9 847,5 1 316,8 1 693,2 1 991,8 2 687,6 3 316,4 2 844,4 2 667,6 1 631,3 980,8 452,2 1 021,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50,4 152,1 69,9 99,2 50,3 44 38,1 23,1 15,9 20 35,7 42,9 38,1 36,6 55,5 68 60,3 81,2 158 114,8 159,6 219
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 294,5 786,9 458,6 275 389,7 400 193,9 159,1 133 147,6 236,9 286,1 309,6 341,5 443,8 438,1 362 345,2 253,5 313 492,2 219
V. Poruchy duševní a poruchy chování 193,5 132,2 298,4 484,8 525,8 1 019,9 330,7 171,8 149 130,1 110,4 126,2 106,9 95,3 46,4 45,8 37,4 45,7 73,5 93,9 79,8 146
VI. Nemoci nervové soustavy 398 886,1 586,5 534,5 591,1 496,8 280,5 268,6 205,2 290,2 323,6 441,2 446 473,4 473,5 479,9 406,6 439,1 224,1 187,8 186,2 875,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 195,2 290,9 272,8 289,2 123,1 153,9 95,2 77,2 45,9 63,4 84,9 112,3 167,1 209,6 289 445,9 443,9 489,9 371,1 344,3 106,4 146
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 99,3 211,6 352,9 235,3 143,6 116,5 72,7 57,6 62,8 70 87,5 77,6 84,8 82,1 92,9 92,8 35,9 60,9 33,1 15,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 742,4 198,4 47,7 52,5 143,6 281,3 256,3 276,7 253 381,1 657,3 1 196,3 1 644,1 2 761,2 3 699,2 5 390,4 5 716,1 6 479,9 5 665,4 3 485,0 2 846,5 2 043,8
X. Nemoci dýchací soustavy 408,2 1 507,6 1 176,4 609,6 242,4 356,1 301,3 262,9 208,9 191 204,7 261,7 281,4 384 548,4 564,9 524,3 563,5 565,8 678,2 784,8 948,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 819 1 263,0 596,7 679,1 805,5 1 562,8 791,3 656 563,1 576,2 682,8 814,2 844,2 954,1 1 032,2 1 226,6 992,7 913,7 841,4 667,8 718,3 802,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 93,3 224,8 107,4 66,6 59,7 134,1 133,3 93,4 84,3 80,9 69,6 88 99,5 99,7 95,5 112,5 100,6 76,1 102,9 88,7 66,5 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 821,6 46,3 119,3 201,3 505,3 813,3 462,3 457,7 390,7 550,4 804,2 1 008,7 1 296,3 1 512,5 1 572,8 1 558,8 1 294,4 1 231,0 727,5 323,5 93,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 789,6 654,6 288,1 279,3 337,5 485,8 595,6 846,2 800,1 783 862,8 1 080,5 1 028,5 921,9 1 029,6 1 131,2 988,4 847,7 613,6 547,8 532,1 583,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 669,7 0 0 0 1,9 206,6 1 199,9 2 572,1 2 887,7 1 622,7 447,5 47,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 149,7 12 735,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260,1 5 336,2 1 324,8 898,8 613,5 433 133,3 84,2 52,5 48,4 58,6 68,3 52,8 58,6 49 35,3 41,7 17,8 18,4 0 0 1 532,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 309,2 1 547,3 586,5 314,7 425,1 523,1 214,7 179,8 136,8 151,8 187,7 192,2 269,1 300,5 406,4 401,5 386,4 515,2 367,4 344,3 372,4 365
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 729,6 899,3 1 029,8 901,6 1 102,0 1 026,5 832,8 630,6 488,1 492,8 561,3 595,3 666 656,6 699,3 707,5 811,7 873,1 1 039,8 1 340,8 1 250,3 1 605,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 134,7 28 109,5 455,2 431 548,2 630,8 529,8 683,7 791,7 840,5 780,4 738,9 854 1 059,7 1 237,4 1 328,6 1 113,3 1 015,3 786,2 406,9 305,9 219
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 645,6 56 893,5 8 917,0 7 064,3 7 354,1 9 702,2 7 152,8 8 105,9 7 873,1 7 177,9 7 153,9 8 623,3 10 024,2 12 103,2 14 654,7 17 537,8 16 336,7 16 934,4 13 722,5 10 261,9 8 792,2 11 094,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 0 0 0 0 2,2 5,2 8,1 1,9 0,8 3,4 1,2 17,2 11,7 1,3 6,5 5,7 7,6 3,7 10,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 2,9 5,2 10,5 21,5 38,1 40,4 41,7 39,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,5 0 5,2 13,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 1,5 5,2 2,6 12,9 20,3 25,7 47 53,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 0 0 0 0 0 1,7 1,2 0 0 0,8 1,2 0 1,5 1,3 1,3 10,1 10,2 3,7 52,2 79,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,9 0 0 0 0 0 0 5,8 0 1,7 3,4 3,5 7,4 5,9 9 19,6 18,7 38,1 51,4 47 53,2 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,8 8,1 7,4 14,7 32,3 57,5 76,1 134,5 202,1 271,3 425,6 292
X. Nemoci dýchací soustavy 10,3 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 1,7 3,5 9,8 8,8 11,6 32,7 35,9 60,9 55,1 47 66,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3,9 3,9 7,2 7,6 22 26,1 26,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,3 1,4 2,5 3,7 15,7 0 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0 0 0 0 0 1,7 1,2 0,9 0 2,5 5,8 9,8 13,2 28,4 37,9 34,5 71,1 88,2 78,3 119,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,2 2,5 29,4 41,7 93,1 146
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 0,8 0 0 1,5 2,6 3,9 4,3 12,7 11 20,9 53,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,1 0 0 0 0 0 5,2 0 1,9 2,5 4,2 3,5 4,9 5,9 11,6 26,2 37,4 68,5 172,7 255,6 239,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 1,2 2,5 2,9 5,2 9,2 8,6 20,3 40,4 47 119,7 73
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104,9 0 0 0 0 2,2 19 16,1 6,6 8,3 17,8 29 63,9 71,8 117,4 215,8 283 497,5 749,5 1 006,9 1 383,3 656,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 187,9 0 0 18,4 177,1 523,1 486,5 312,4 236,1 257,7 209,8 198 176,9 151 113,5 75,8 66,1 99 91,9 130,4 159,6 73
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 2,9 3,9 10,5 12,9 27,9 40,4 52,2 66,5 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 192,8 0 0 18,4 177,1 523,1 486,5 312,4 236,1 258,5 209,8 198 178,2 153,9 117,4 86,3 79 126,9 132,3 182,6 226,1 146
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,8 2,5 1,2 1,2 2,9 7,7 11,8 10,1 15,2 51,4 20,9 26,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 5,2 13,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 4,3 7,6 11 36,5 79,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,8 1,2 3,7 1,5 5,2 2,6 2,9 5,1 0 15,7 13,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 2,6 3,9 1,4 7,6 7,3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,6 0 0 0 0 0 1,7 1,2 0 1,7 9,3 5,8 18,4 38,1 54,2 92,8 109,2 119,3 55,1 26,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,5 0 0 0 0 0 1,7 3,5 1,9 4,2 12,7 8,1 24,6 42,5 69,7 120,3 127,9 154,8 132,3 104,3 133 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189,9 621,6 361,5 187,1 139,8 244 270,1 202,9 131,2 120,9 113,8 129,7 158,5 175,9 197,4 200,1 182,4 279,2 253,5 339,1 345,8 292
péče celkem II. Novotvary 1 312,3 1 289,4 784,3 524,5 606 775,9 425,9 410,4 476,9 618,7 850,1 1 319,1 1 698,1 1 997,7 2 700,5 3 338,6 2 876,0 2 720,9 1 723,1 1 043,4 518,8 1 021,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50,7 152,1 69,9 99,2 50,3 44 38,1 23,1 15,9 20 35,7 42,9 38,1 36,6 55,5 68 61,8 83,8 158 120 172,9 219
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 298,1 786,9 458,6 275 389,7 400 193,9 159,1 134 147,6 236,9 286,1 310,9 343 449 440,7 374,9 365,5 279,2 360 545,4 219
V. Poruchy duševní a poruchy chování 384,2 132,2 298,4 503,3 703 1 543,0 819 485,4 385,1 387,7 321 325,4 283,8 247,7 161,3 122,9 113,5 154,8 169 276,5 319,2 219
VI. Nemoci nervové soustavy 410,9 886,1 586,5 534,5 591,1 496,8 280,5 274,4 205,2 292,7 327 444,7 453,4 482,2 486,4 511,3 438,2 505,1 316 292,2 319,2 1 021,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 195,2 290,9 272,8 289,2 123,1 153,9 95,2 77,2 45,9 63,4 84,9 112,3 167,1 209,6 289 445,9 443,9 489,9 371,1 344,3 106,4 146
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 99,3 211,6 352,9 235,3 143,6 116,5 72,7 57,6 62,8 70 87,5 77,6 84,8 82,1 92,9 92,8 35,9 60,9 33,1 15,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 771,4 198,4 47,7 52,5 143,6 281,3 256,3 276,7 253 382,7 658,2 1 204,4 1 652,7 2 775,9 3 731,4 5 455,8 5 796,6 6 622,0 5 878,5 3 792,8 3 352,0 2 335,8
X. Nemoci dýchací soustavy 418,6 1 507,6 1 176,4 609,6 242,4 356,1 304,7 262,9 208,9 191 206,4 265,2 291,2 392,8 560 597,6 560,3 624,4 620,9 725,2 851,3 948,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 821,3 1 263,0 596,7 679,1 805,5 1 562,8 791,3 656 563,1 576,2 682,8 814,2 845,4 954,1 1 036,1 1 230,6 999,9 921,3 870,7 693,9 744,9 802,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 94 224,8 107,4 66,6 59,7 134,1 133,3 93,4 84,3 80,9 69,6 88 99,5 101,1 95,5 113,8 102 78,7 106,5 104,3 66,5 146
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 837,2 46,3 119,3 201,3 505,3 813,3 464 461,2 391,6 550,4 807,6 1 015,7 1 309,9 1 527,2 1 606,4 1 599,3 1 331,7 1 307,1 815,6 417,4 226,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 792,1 654,6 288,1 279,3 337,5 485,8 595,6 846,2 800,1 783 862,8 1 080,5 1 028,5 921,9 1 029,6 1 133,8 995,5 850,3 643 589,5 625,2 729,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 669,7 0 0 0 1,9 206,6 1 199,9 2 572,1 2 887,7 1 622,7 447,5 47,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 149,7 12 735,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260,1 5 336,2 1 324,8 898,8 613,5 433 133,3 84,2 52,5 48,4 58,6 68,3 52,8 58,6 49 35,3 41,7 17,8 18,4 0 0 1 532,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 311,5 1 547,3 586,5 314,7 425,1 523,1 214,7 179,8 137,7 153,4 188,5 192,2 269,1 301,9 409 405,4 390,7 527,9 378,4 365,2 425,6 365
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 747,7 899,3 1 029,8 901,6 1 102,0 1 026,5 838 630,6 490 497 565,6 598,7 670,9 662,5 713,5 737,6 850,5 949,3 1 219,8 1 596,4 1 489,8 1 605,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 164,0 28 109,5 455,2 431 548,2 630,8 533,3 684,8 791,7 842,2 789,8 745,8 874,9 1 100,7 1 296,7 1 430,6 1 231,1 1 154,9 881,8 480 425,6 292
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 977,8 56 893,5 8 917,0 7 082,7 7 531,2 10 227,5 7 660,1 8 438,0 8 117,7 7 448,9 7 394,2 8 858,4 10 290,8 12 371,4 14 959,2 17 960,2 16 826,6 17 713,6 14 736,6 11 555,7 10 534,7 11 897,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)