8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 140 270 158 91 135 204 209 182 193 122 105 128 143 188 195 132 97 107 71 24 4 2 898
II. Novotvary 187 705 681 484 453 360 490 632 1 038 1 188 1 257 1 446 2 074 2 762 2 996 2 054 980 587 238 45 5 20 662
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 51 66 19 30 16 29 30 42 37 40 34 63 50 66 54 49 44 33 5 1 790
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 145 308 212 258 262 153 140 190 282 271 288 304 368 391 406 279 189 141 91 42 4 4 724
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50 239 482 304 457 253 235 245 247 221 192 127 125 75 46 31 10 23 10 7 3 3 382
VI. Nemoci nervové soustavy 153 409 390 329 295 253 246 320 389 376 336 339 387 411 380 234 156 84 33 2 1 5 523
VII. Nemoci oka a očních adnex 45 189 139 81 53 71 60 75 80 86 101 130 220 272 385 288 189 157 62 12 1 2 696
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 218 179 91 56 46 74 83 93 96 77 92 77 88 57 25 18 10 3 0 0 1 425
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 48 67 124 183 187 254 342 569 844 1 161 1 601 2 586 3 974 4 901 3 936 2 871 1 946 768 247 28 26 660
X. Nemoci dýchací soustavy 319 1 109 771 178 207 269 225 299 314 284 228 278 403 435 510 299 194 188 108 64 5 6 687
XI. Nemoci trávicí soustavy 227 467 610 527 720 572 658 701 873 711 667 710 845 980 943 650 362 265 163 46 2 11 699
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 54 53 35 82 100 130 83 118 85 90 75 84 106 97 95 42 45 17 6 2 1 430
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 71 139 263 348 354 430 502 839 938 960 1 010 1 229 1 298 1 375 849 507 287 88 21 1 11 522
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95 197 207 172 269 485 900 986 1 087 976 839 788 765 903 975 635 386 226 123 47 6 11 067
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 118 780 2 429 3 490 2 013 415 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 278
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 026 915 610 329 259 112 91 58 79 53 68 55 46 47 62 23 3 2 1 0 0 3 839
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 252 405 230 220 240 163 161 183 196 209 226 222 255 295 319 247 149 118 73 22 4 4 189
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 145 690 587 548 556 680 708 743 813 687 591 565 585 663 680 521 421 411 273 132 16 11 015
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 341 219 365 278 271 314 540 958 1 157 876 660 770 1 112 1 353 1 437 952 470 193 62 21 1 17 350
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 533 6 564 5 946 4 333 4 994 5 372 8 009 10 102 10 422 8 475 7 916 8 675 11 367 14 291 15 830 11 304 7 093 4 834 2 217 743 84 158 104
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 0 0 9
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 11 18 21 17 20 6 2 1 109
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 6 7 5 8 14 17 9 0 74
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 7 2 5 1 21
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1 2 3 5 8 4 13 9 9 5 1 0 68
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 11 7 18 23 46 60 50 85 64 24 8 405
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 3 1 7 6 11 12 13 5 6 0 73
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 5 1 3 12 11 2 1 43
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 1 1 2 0 0 15
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 3 6 19 18 31 23 29 24 18 3 0 185
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 2 1 6 8 10 3 0 44
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 5 0 4 5 6 9 11 4 0 48
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 2 3 3 3 5 6 2 9 3 12 17 37 60 32 14 0 208
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 5 7 5 11 13 4 9 0 60
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 9 8 9 20 20 30 32 74 101 147 165 193 276 189 82 11 1 366
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 12 87 221 295 337 330 367 239 185 154 124 104 72 43 24 41 28 8 1 2 672
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 4 7 16 12 12 5 0 63
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 12 87 221 295 337 330 367 239 186 155 124 109 76 51 40 53 40 13 1 2 736
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 2 4 4 4 7 9 3 3 1 1 1 2 4 1 0 0 46
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 8 8 8 7 13 6 1 0 65
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 5 0 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 9 9 4 0 27
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 4 1 3 3 2 2 0 0 21
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 5 4 8 3 3 0 0 31
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 12 29 65 77 81 38 20 9 1 0 346
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 1 2 5 4 8 15 23 21 43 84 93 101 61 55 36 12 0 564
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 140 270 158 91 135 206 213 186 197 129 114 131 146 190 199 134 100 112 74 24 4 2 953
péče celkem II. Novotvary 187 705 681 484 453 360 490 632 1 039 1 191 1 262 1 453 2 085 2 781 3 022 2 083 1 004 620 250 48 6 20 836
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 51 66 19 30 16 29 30 42 37 40 34 63 50 66 54 52 44 33 5 1 793
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 145 308 212 258 262 153 140 191 282 271 290 306 371 397 413 286 198 155 110 51 4 4 803
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50 239 494 391 678 548 572 575 614 461 377 281 250 182 118 75 34 71 40 20 5 6 075
VI. Nemoci nervové soustavy 153 409 390 329 295 256 247 323 390 378 339 343 392 424 389 255 183 107 52 13 1 5 668
VII. Nemoci oka a očních adnex 45 189 139 81 53 71 60 75 80 86 101 130 220 272 385 288 189 157 62 12 1 2 696
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 218 179 91 56 46 74 83 93 96 77 92 77 88 57 26 18 10 3 0 0 1 426
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 48 67 124 183 187 254 342 573 849 1 172 1 608 2 605 3 999 4 947 3 998 2 921 2 040 841 275 36 27 092
X. Nemoci dýchací soustavy 319 1 109 771 178 207 271 226 299 316 286 231 282 404 442 516 310 206 201 114 71 5 6 764
XI. Nemoci trávicí soustavy 227 467 610 527 720 572 658 702 874 711 668 711 847 982 948 651 365 278 175 48 3 11 744
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 54 53 35 82 100 130 83 118 85 90 77 87 111 99 95 43 46 19 6 2 1 446
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 71 139 263 349 354 431 502 846 942 966 1 016 1 249 1 320 1 407 875 539 313 108 24 1 11 728
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95 197 207 172 269 485 900 986 1 087 976 839 789 770 913 977 636 392 235 133 50 6 11 114
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 118 780 2 429 3 490 2 013 415 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 278
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 026 915 610 329 259 112 91 58 79 53 68 55 46 47 62 23 3 2 1 0 0 3 839
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 252 405 230 220 240 163 163 183 197 209 226 223 260 295 323 252 155 127 84 26 4 4 237
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 145 690 587 548 556 682 711 746 816 694 598 568 595 669 697 542 466 474 308 146 16 11 254
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 341 219 365 278 271 316 541 959 1 161 880 667 783 1 141 1 423 1 521 1 038 519 226 75 31 1 17 756
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 533 6 564 5 958 4 420 5 216 5 678 8 359 10 445 10 817 8 749 8 155 8 883 11 608 14 585 16 146 11 621 7 387 5 218 2 482 850 96 162 770
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 980 471,2 252,2 203,6 302,6 306,5 234 168,7 155,8 124,4 128,8 171,1 188,5 228,6 242,8 235,7 278,8 354,3 385,6 354,3 489 231,6
II. Novotvary 1 309,1 1 230,3 1 087,0 1 083,0 1 015,3 540,8 548,5 585,8 837,8 1 211,1 1 541,7 1 933,2 2 733,3 3 359,1 3 730,5 3 667,3 2 816,3 1 943,8 1 292,5 664,4 611,2 1 651,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 217 89 105,3 42,5 67,2 24 32,5 27,8 33,9 37,7 49,1 45,5 83 60,8 82,2 96,4 140,8 145,7 179,2 73,8 122,2 63,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 015,1 537,5 338,4 577,3 587,2 229,9 156,7 176,1 227,6 276,3 353,2 406,4 485 475,5 505,5 498,1 543,1 466,9 494,2 620,1 489 377,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 350 417,1 769,3 680,3 1 024,3 380,1 263,1 227,1 199,4 225,3 235,5 169,8 164,7 91,2 57,3 55,3 28,7 76,2 54,3 103,4 366,7 270,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 071,1 713,8 622,5 736,2 661,2 380,1 275,4 296,6 314 383,3 412,1 453,2 510 499,8 473,2 417,8 448,3 278,2 179,2 29,5 122,2 441,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 315 329,8 221,9 181,3 118,8 106,7 67,2 69,5 64,6 87,7 123,9 173,8 289,9 330,8 479,4 514,2 543,1 519,9 336,7 177,2 122,2 215,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 294 380,4 285,7 203,6 125,5 69,1 82,8 76,9 75,1 97,9 94,4 123 101,5 107 71 44,6 51,7 33,1 16,3 0 0 113,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 161 83,8 106,9 277,5 410,1 280,9 284,3 317 459,3 860,4 1 424,0 2 140,5 3 408,1 4 833,1 6 102,6 7 027,6 8 250,5 6 443,9 4 170,7 3 646,8 3 423,0 2 131,0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 233,1 1 935,4 1 230,6 398,3 463,9 404,1 251,9 277,1 253,4 289,5 279,6 371,7 531,1 529 635 533,9 557,5 622,5 586,5 944,9 611,2 534,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 589,1 815 973,6 1 179,3 1 613,7 859,3 736,6 649,7 704,6 724,8 818,1 949,2 1 113,6 1 191,9 1 174,2 1 160,5 1 040,3 877,5 885,2 679,2 244,5 935,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 217 94,2 84,6 78,3 183,8 150,2 145,5 76,9 95,2 86,7 110,4 100,3 110,7 128,9 120,8 169,6 120,7 149 92,3 88,6 244,5 114,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91 123,9 221,9 588,5 780 531,8 481,4 465,3 677,2 956,2 1 177,4 1 350,3 1 619,7 1 578,6 1 712,1 1 515,9 1 457,0 950,4 477,9 310,1 122,2 921
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 665 343,8 330,4 384,9 602,9 728,6 1 007,5 913,9 877,3 995 1 029,0 1 053,5 1 008,2 1 098,2 1 214,0 1 133,8 1 109,3 748,4 668 693,9 733,5 884,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 4,5 264,5 1 171,8 2 719,2 3 234,7 1 624,7 423,1 36,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 876,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 182,4 1 596,8 973,6 736,2 580,5 168,3 101,9 53,8 63,8 54 83,4 73,5 60,6 57,2 77,2 41,1 8,6 6,6 5,4 0 0 306,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 764,1 706,8 367,1 492,3 537,9 244,9 180,2 169,6 158,2 213,1 277,2 296,8 336,1 358,8 397,2 441 428,2 390,7 396,4 324,8 489 334,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 015,1 1 204,2 936,9 1 226,3 1 246,1 1 021,6 792,6 688,6 656,2 700,3 724,9 755,4 771 806,3 846,7 930,2 1 209,8 1 361,0 1 482,6 1 948,9 1 956,0 880,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37 388,9 382,2 582,6 622,1 607,4 471,7 604,5 887,9 933,8 893 809,5 1 029,5 1 465,5 1 645,5 1 789,3 1 699,8 1 350,7 639,1 336,7 310,1 122,2 1 386,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 734,3 11 455,3 9 490,7 9 695,9 11 192,8 8 070,3 8 965,7 9 363,0 8 411,9 8 639,7 9 709,0 11 598,1 14 980,4 17 380,4 19 711,1 20 182,8 20 383,4 16 007,2 12 039,8 10 970,0 10 268,9 12 637,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 1,8 2,9 3,3 10,9 0 0 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,5 4 6,6 13,4 22,4 37,5 48,9 66,2 32,6 29,5 122,2 8,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 2,5 2,7 4 7,3 8,7 8,9 23 46,4 92,3 132,9 0 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,3 3,6 0 1,8 0 23,2 10,9 73,8 122,2 1,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 4,5 1,1 2,8 0,8 1 2,5 4 6,6 9,7 5 23,2 25,9 29,8 27,2 14,8 0 5,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,1 13,5 9,4 23,7 28 57,3 107,1 143,7 281,5 347,6 354,3 978 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 3 1,1 0 1,6 2 2,5 4 1,3 8,5 7,5 19,6 34,5 43 27,2 88,6 0 5,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 1,2 1,3 2,6 2,4 6,2 1,8 8,6 39,7 59,7 29,5 122,2 3,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4 4,9 2,5 0 2,9 3,3 10,9 0 0 1,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 1,1 0 5,6 3,1 3,7 8 25 21,9 38,6 41,1 83,3 79,5 97,8 44,3 0 14,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 12,2 2,5 1,8 17,2 26,5 54,3 44,3 0 3,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0,8 0 0 1,3 6,6 0 5 8,9 17,2 29,8 59,7 59,1 0 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 3 3,4 2,8 2,4 5,1 7,4 2,7 11,9 3,6 14,9 30,4 106,3 198,7 173,8 206,7 0 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 3 0 0,9 0,8 0 1,2 1,3 0 6,1 8,7 8,9 31,6 43 21,7 132,9 0 4,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 13,5 9 8,3 16,1 20,4 36,8 42,8 97,5 122,8 183 294,6 554,6 913,9 1 026,4 1 210,7 1 344,7 109,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 19,2 194,7 495,3 443,2 377,3 305,9 296,2 243,6 226,9 205,9 163,4 126,5 89,7 76,8 69 135,8 152,1 118,1 122,2 213,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 6,1 5 12,5 46 39,7 65,2 73,8 0 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 19,2 194,7 495,3 443,2 377,3 305,9 296,2 243,6 228,1 207,2 163,4 132,6 94,6 91,1 114,9 175,5 217,2 191,9 122,2 218,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 3 4,5 3,7 3,2 7,1 11 4 4 1,2 1,2 1,8 5,7 13,2 5,4 0 0 3,7
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3,7 5,3 7,9 9,7 10 14,3 20,1 43 32,6 14,8 0 5,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,9 0 10,9 0 0 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,2 1,8 5,7 6,6 10,9 73,8 0 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,4 0 3,6 0 29,8 48,9 59,1 0 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 5,4 14,8 0 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,4 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 1 3,7 0 1,3 4,9 1,2 5,4 8,6 6,6 10,9 0 0 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2 1,3 1,3 3,6 6,2 7,1 23 9,9 16,3 0 0 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,4 4,1 7,4 16 38,2 79,1 95,9 144,6 109,2 66,2 48,9 14,8 0 27,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 2,2 3 5,6 3,7 6,5 15,3 28,2 28,1 56,7 102,2 115,8 180,3 175,3 182,1 195,5 177,2 0 45,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 980 471,2 252,2 203,6 302,6 309,5 238,4 172,4 159 131,5 139,8 175,1 192,4 231,1 247,8 239,3 287,4 370,9 401,9 354,3 489 236
péče celkem II. Novotvary 1 309,1 1 230,3 1 087,0 1 083,0 1 015,3 540,8 548,5 585,8 838,6 1 214,1 1 547,8 1 942,6 2 747,8 3 382,2 3 762,9 3 719,1 2 885,2 2 053,0 1 357,7 708,7 733,5 1 665,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 217 89 105,3 42,5 67,2 24 32,5 27,8 33,9 37,7 49,1 45,5 83 60,8 82,2 96,4 149,4 145,7 179,2 73,8 122,2 63,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 015,1 537,5 338,4 577,3 587,2 229,9 156,7 177 227,6 276,3 355,7 409,1 488,9 482,8 514,3 510,6 569 513,3 597,4 753 489 383,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 350 417,1 788,5 874,9 1 519,6 823,3 640,3 532,9 495,6 470 462,4 375,7 329,5 221,3 146,9 133,9 97,7 235,1 217,2 295,3 611,2 485,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 071,1 713,8 622,5 736,2 661,2 384,6 276,5 299,4 314,8 385,3 415,8 458,6 516,6 515,7 484,4 455,3 525,9 354,3 282,4 191,9 122,2 453,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 315 329,8 221,9 181,3 118,8 106,7 67,2 69,5 64,6 87,7 123,9 173,8 289,9 330,8 479,4 514,2 543,1 519,9 336,7 177,2 122,2 215,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 294 380,4 285,7 203,6 125,5 69,1 82,8 76,9 75,1 97,9 94,4 123 101,5 107 71 46,4 51,7 33,1 16,3 0 0 114
IX. Nemoci oběhové soustavy 161 83,8 106,9 277,5 410,1 280,9 284,3 317 462,5 865,5 1 437,5 2 149,8 3 433,1 4 863,5 6 159,9 7 138,3 8 394,2 6 755,2 4 567,2 4 060,2 4 401,0 2 165,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2 233,1 1 935,4 1 230,6 398,3 463,9 407,1 253 277,1 255,1 291,6 283,3 377 532,4 537,5 642,5 553,5 592 665,6 619,1 1 048,3 611,2 540,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 589,1 815 973,6 1 179,3 1 613,7 859,3 736,6 650,6 705,4 724,8 819,3 950,6 1 116,3 1 194,3 1 180,4 1 162,3 1 048,9 920,6 950,4 708,7 366,7 938,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 217 94,2 84,6 78,3 183,8 150,2 145,5 76,9 95,2 86,7 110,4 102,9 114,7 135 123,3 169,6 123,6 152,3 103,2 88,6 244,5 115,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91 123,9 221,9 588,5 782,2 531,8 482,5 465,3 682,8 960,3 1 184,8 1 358,3 1 646,0 1 605,4 1 752,0 1 562,3 1 548,9 1 036,5 586,5 354,3 122,2 937,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 665 343,8 330,4 384,9 602,9 728,6 1 007,5 913,9 877,3 995 1 029,0 1 054,9 1 014,8 1 110,4 1 216,5 1 135,6 1 126,5 778,2 722,3 738,2 733,5 888,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 4,5 264,5 1 171,8 2 719,2 3 234,7 1 624,7 423,1 36,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 876,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 182,4 1 596,8 973,6 736,2 580,5 168,3 101,9 53,8 63,8 54 83,4 73,5 60,6 57,2 77,2 41,1 8,6 6,6 5,4 0 0 306,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 764,1 706,8 367,1 492,3 537,9 244,9 182,5 169,6 159 213,1 277,2 298,1 342,7 358,8 402,2 449,9 445,4 420,5 456,2 383,9 489 338,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 015,1 1 204,2 936,9 1 226,3 1 246,1 1 024,6 795,9 691,4 658,6 707,5 733,4 759,4 784,1 813,6 867,9 967,7 1 339,2 1 569,6 1 672,6 2 155,6 1 956,0 899,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37 388,9 382,2 582,6 622,1 607,4 474,7 605,6 888,8 937,1 897,1 818,1 1 046,8 1 503,7 1 730,6 1 893,9 1 853,3 1 491,5 748,4 407,3 457,7 122,2 1 419,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 734,3 11 455,3 9 509,8 9 890,6 11 690,3 8 530,0 9 357,5 9 680,9 8 730,7 8 919,0 10 002,1 11 876,1 15 298,0 17 737,9 20 104,6 20 748,8 21 228,2 17 278,7 13 478,9 12 549,8 11 735,9 13 010,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)