8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 102 7 6 7 5 5 6 6 7 7 3 2 5 1 4 7 9 3 5 5 1 1
II. Novotvary 357 0 1 1 0 2 2 2 6 9 19 27 27 23 58 56 56 35 23 8 1 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 0 0 0 0 2 1 1 4 1 2 1 0 0 1 1 2 3 3 2 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 112 1 9 9 5 5 6 8 7 4 4 4 6 4 16 5 6 6 3 1 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 172 2 1 0 1 5 12 17 22 11 21 16 15 15 8 10 5 4 4 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 202 0 5 1 4 15 9 8 11 9 24 17 9 19 17 17 14 12 7 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 1 2 1 0 3 2 0 1 2 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 105 3 9 11 4 0 2 2 3 2 6 7 11 5 14 14 5 5 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 858 0 1 5 0 4 1 8 11 12 32 41 50 78 98 119 154 89 97 42 13 3
X. Nemoci dýchací soustavy 623 17 184 128 19 21 12 12 15 24 16 13 17 17 17 34 16 17 19 17 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 456 3 6 7 7 18 16 28 32 41 35 33 38 34 40 33 30 18 17 12 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53 2 3 1 1 3 4 5 6 5 1 3 3 3 3 0 7 0 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 387 0 1 2 3 21 27 28 23 30 38 35 33 27 30 29 22 20 10 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 394 5 8 5 2 12 20 23 34 31 29 22 36 23 31 31 42 20 12 6 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 579 0 0 0 1 19 71 212 174 85 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 3 7 10 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 153 3 6 7 12 20 3 14 6 5 8 5 3 9 12 15 10 4 4 7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 750 4 21 24 33 61 76 63 51 54 53 44 39 43 40 32 33 33 19 22 4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 463 431 6 3 3 10 39 105 177 217 98 33 54 36 49 65 74 45 12 4 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 907 531 276 222 101 226 309 542 590 549 408 305 348 340 444 471 489 317 242 143 45 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 4 2 2 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 8 3 4 3 2 3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 2 0 2 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 3 2 0 5 3 2 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 11 13 16 17 16 24 11 2
X. Nemoci dýchací soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 9 1 11 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 4 1 3 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 4 5 5 8 6 8 2 6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 2 0 4 2 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 79 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 5 4 6 9 9 6 13 10 5 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 464 0 0 0 0 0 1 0 8 3 14 17 28 28 46 48 63 46 60 64 31 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 117 0 0 2 0 1 3 5 6 6 3 5 10 11 18 15 10 11 6 5 0 0
II. Novotvary 92 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 8 12 19 13 12 9 9 0 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 0 2 4 2 0 3 2 4 4 1 4 8 7 5 5 2 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 758 2 49 35 33 38 21 20 29 35 38 52 51 55 81 83 57 43 28 7 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 413 0 0 0 0 2 1 1 0 6 6 20 27 42 61 73 69 54 27 23 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 356 0 0 4 0 0 0 1 3 1 4 5 19 18 34 65 77 49 47 21 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 579 0 5 21 36 31 7 4 14 20 45 76 124 180 193 246 248 194 96 31 6 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 4 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 0 13 19 10 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85 0 18 7 3 1 0 0 1 0 0 1 1 6 3 11 10 9 4 6 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166 0 3 3 1 6 5 4 3 5 7 10 26 10 10 13 16 16 15 9 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 651 0 0 1 0 2 1 6 5 11 19 28 67 123 187 300 417 333 121 26 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 352 2 90 97 85 85 42 44 69 91 126 204 336 463 604 836 921 725 358 143 26 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 227 7 6 9 5 6 9 11 14 13 6 7 15 14 23 22 20 14 11 12 2 1
péče celkem II. Novotvary 466 0 1 2 0 3 3 2 7 11 20 28 30 34 72 76 73 49 34 18 1 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 0 0 0 0 2 1 1 4 1 2 1 0 0 1 2 3 3 4 2 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 154 1 9 9 5 5 6 8 8 4 7 4 8 10 24 8 11 10 5 8 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 241 2 3 4 3 5 15 19 26 15 22 21 26 22 16 17 7 6 6 4 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 986 2 54 36 37 53 30 28 42 44 64 71 61 77 100 100 76 58 37 13 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 40 1 2 1 0 3 2 0 2 2 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 108 3 9 11 4 0 2 2 3 2 6 8 12 5 14 14 5 5 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 389 0 1 5 0 6 2 9 11 18 39 65 78 122 170 205 239 160 140 89 25 5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 015 17 184 132 19 21 12 13 18 26 20 19 39 36 52 102 102 67 77 43 16 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 484 3 6 7 7 18 16 28 32 42 36 35 42 36 42 37 35 19 20 14 9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 2 3 1 1 3 4 5 8 5 1 4 5 4 5 0 7 0 2 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 020 0 6 23 39 52 34 32 38 50 88 112 161 212 228 283 276 222 108 44 10 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 419 5 8 5 2 12 20 23 34 31 29 23 36 24 31 35 43 26 17 11 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 579 0 0 0 1 19 71 212 174 85 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 78 3 20 29 11 3 0 1 2 1 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 260 3 24 14 15 21 3 14 7 5 9 6 6 15 18 29 22 13 12 15 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 995 4 24 27 34 67 82 67 55 60 62 58 70 57 56 54 58 55 47 41 13 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 121 431 6 4 3 12 40 111 182 228 117 62 121 159 236 368 492 378 134 30 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 723 533 366 319 186 311 352 586 667 643 548 526 712 831 1 094 1 355 1 473 1 088 660 350 102 21
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 19,7 128,3 28,1 24,6 19,7 21 21,7 17,9 20,6 17,9 6,7 5,7 15,1 3,3 11,3 20,8 33,6 17,4 41,4 68,4 41,9 247,5
II. Novotvary 69 0 4,7 3,5 0 8,4 7,2 6 17,6 23 42,6 77,4 81,7 75,3 163,6 166,2 209,3 203,3 190,3 109,4 41,9 247,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 8,4 3,6 3 11,8 2,6 4,5 2,9 0 0 2,8 3 7,5 17,4 24,8 27,3 0 495
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,7 18,3 42,1 31,6 19,7 21 21,7 23,9 20,6 10,2 9 11,5 18,1 13,1 45,1 14,8 22,4 34,9 24,8 13,7 83,7 247,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,3 36,7 4,7 0 3,9 21 43,3 50,7 64,7 28,1 47,1 45,8 45,4 49,1 22,6 29,7 18,7 23,2 33,1 27,3 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 39,1 0 23,4 3,5 15,7 63,1 32,5 23,9 32,4 23 53,8 48,7 27,2 62,2 47,9 50,5 52,3 69,7 57,9 54,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,5 18,3 9,4 3,5 0 12,6 7,2 0 2,9 5,1 2,2 2,9 3 9,8 11,3 8,9 11,2 17,4 24,8 41 83,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,3 55 42,1 38,6 15,7 0 7,2 6 8,8 5,1 13,5 20,1 33,3 16,4 39,5 41,6 18,7 29 16,5 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 165,9 0 4,7 17,5 0 16,8 3,6 23,9 32,4 30,7 71,8 117,5 151,2 255,2 276,4 353,2 575,6 517 802,5 574,2 544,2 742,6
X. Nemoci dýchací soustavy 120,4 311,6 861,6 449 74,8 88,3 43,3 35,8 44,1 61,4 35,9 37,2 51,4 55,6 47,9 100,9 59,8 98,7 157,2 232,4 334,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 88,2 55 28,1 24,6 27,6 75,7 57,8 83,5 94,1 104,8 78,5 94,6 114,9 111,2 112,8 97,9 112,1 104,6 140,6 164 334,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,2 36,7 14 3,5 3,9 12,6 14,4 14,9 17,6 12,8 2,2 8,6 9,1 9,8 8,5 0 26,2 0 16,5 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 74,8 0 4,7 7 11,8 88,3 97,5 83,5 67,7 76,7 85,3 100,3 99,8 88,3 84,6 86,1 82,2 116,2 82,7 95,7 41,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76,2 91,7 37,5 17,5 7,9 50,5 72,2 68,6 100 79,2 65,1 63 108,9 75,3 87,4 92 157 116,2 99,3 82 83,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 111,9 0 0 0 3,9 79,9 256,3 632,5 511,8 217,3 35,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,5 898,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 55 32,8 35,1 3,9 0 0 0 0 0 4,5 0 3 0 5,6 0 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,6 55 28,1 24,6 47,2 84,1 10,8 41,8 17,6 12,8 17,9 14,3 9,1 29,4 33,8 44,5 37,4 23,2 33,1 95,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 145 73,3 98,3 84,2 129,9 256,6 274,3 188 150 138 118,9 126,1 118 140,7 112,8 95 123,3 191,7 157,2 300,8 167,4 247,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 282,8 7 901,0 28,1 10,5 11,8 42,1 140,8 313,3 520,7 554,7 219,9 94,6 163,3 117,8 138,2 192,9 276,6 261,4 99,3 54,7 83,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 335,3 9 734,2 1 292,4 778,8 397,5 950,7 1 115,4 1 617,1 1 735,5 1 403,4 915,4 873,9 1 052,7 1 112,5 1 252,1 1 398,0 1 827,6 1 841,3 2 002,2 1 954,9 1 883,6 2 227,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 6,5 2,8 0 3,7 0 0 27,3 41,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,8 5,6 3 14,9 11,6 16,5 13,7 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 8,3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,5 0 3 16,4 22,6 8,9 14,9 17,4 16,5 41 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 9,1 0 8,5 5,9 0 11,6 8,3 27,3 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 4,5 5,7 3 9,8 5,6 0 18,7 17,4 16,5 27,3 83,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 11,5 3 6,5 31 38,6 59,8 98,7 132,4 328,1 460,4 495
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 9,1 3,3 2,8 8,9 33,6 5,8 91 68,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 2,9 9,1 6,5 5,6 5,9 14,9 5,8 24,8 27,3 41,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 2,9 6 3,3 5,6 0 0 0 0 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 11,2 2,9 12,1 16,4 14,1 23,7 22,4 46,5 16,5 82 125,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 17,4 8,3 54,7 41,9 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6 0 8,5 8,9 7,5 0 33,1 27,3 167,4 247,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,3 0 0 0 0 0 3,6 0 2,9 2,6 4,5 11,5 15,1 13,1 16,9 26,7 33,6 34,9 107,6 136,7 209,3 742,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 8,9 3,7 0 8,3 0 41,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,7 0 0 0 0 0 3,6 0 23,5 7,7 31,4 48,7 84,7 91,6 129,7 142,5 235,5 267,2 496,4 874,9 1 297,6 1 732,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 22,6 0 0 7 0 4,2 10,8 14,9 17,6 15,3 6,7 14,3 30,2 36 50,8 44,5 37,4 63,9 49,6 68,4 0 0
II. Novotvary 17,8 0 0 3,5 0 4,2 3,6 0 2,9 5,1 2,2 2,9 3 26,2 33,8 56,4 48,6 69,7 74,5 123 0 247,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 3,3 0 0 3,7 5,8 0 54,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,4 0 9,4 14 7,9 0 10,8 6 11,8 10,2 2,2 11,5 24,2 22,9 14,1 14,8 7,5 0 8,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 146,5 36,7 229,4 122,8 129,9 159,9 75,8 59,7 85,3 89,5 85,3 149 154,3 180 228,4 246,3 213 249,8 231,7 95,7 41,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,8 0 0 0 0 8,4 3,6 3 0 15,3 13,5 57,3 81,7 137,4 172 216,7 257,9 313,7 223,4 314,4 41,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 68,8 0 0 14 0 0 0 3 8,8 2,6 9 14,3 57,5 58,9 95,9 192,9 287,8 284,6 388,8 287,1 334,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 0 0 5,9 3,7 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 305,3 0 23,4 73,7 141,7 130,4 25,3 11,9 41,2 51,1 101 217,8 375,1 589 544,3 730,1 926,9 1 126,9 794,2 423,8 251,2 495
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,3 0 8,9 0 17,4 33,1 13,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,9 0 60,9 66,7 39,4 12,6 0 3 5,9 2,6 2,2 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,4 0 84,3 24,6 11,8 4,2 0 0 2,9 0 0 2,9 3 19,6 8,5 32,6 37,4 52,3 33,1 82 125,6 247,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,1 0 14 10,5 3,9 25,2 18 11,9 8,8 12,8 15,7 28,7 78,6 32,7 28,2 38,6 59,8 92,9 124,1 123 167,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 319,2 0 0 3,5 0 8,4 3,6 17,9 14,7 28,1 42,6 80,2 202,7 402,5 527,3 890,4 1 558,5 1 934,2 1 001,1 355,4 125,6 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 034,7 36,7 421,4 340,3 334,6 357,6 151,6 131,3 203 232,6 282,7 584,5 1 016,4 1 515,0 1 703,3 2 481,3 3 442,2 4 211,2 2 961,9 1 954,9 1 088,3 1 237,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,9 128,3 28,1 31,6 19,7 25,2 32,5 32,8 41,2 33,2 13,5 20,1 45,4 45,8 64,9 65,3 74,7 81,3 91 164 83,7 247,5
péče celkem II. Novotvary 90,1 0 4,7 7 0 12,6 10,8 6 20,6 28,1 44,9 80,2 90,7 111,2 203 225,6 272,8 284,6 281,3 246,1 41,9 495
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 0 0 0 0 8,4 3,6 3 11,8 2,6 4,5 2,9 0 0 2,8 5,9 11,2 17,4 33,1 27,3 0 495
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,8 18,3 42,1 31,6 19,7 21 21,7 23,9 23,5 10,2 15,7 11,5 24,2 32,7 67,7 23,7 41,1 58,1 41,4 109,4 125,6 247,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,6 36,7 14 14 11,8 21 54,1 56,7 76,5 38,3 49,4 60,2 78,6 72 45,1 50,5 26,2 34,9 49,6 54,7 83,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 190,6 36,7 252,9 126,3 145,6 223 108,3 83,5 123,5 112,5 143,6 203,4 184,5 251,9 282 296,8 284 336,9 306,1 177,7 125,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,7 18,3 9,4 3,5 0 12,6 7,2 0 5,9 5,1 2,2 2,9 3 9,8 11,3 8,9 11,2 17,4 24,8 41 83,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,9 55 42,1 38,6 15,7 0 7,2 6 8,8 5,1 13,5 22,9 36,3 16,4 39,5 41,6 18,7 29 24,8 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 268,5 0 4,7 17,5 0 25,2 7,2 26,9 32,4 46 87,5 186,2 235,9 399,2 479,4 608,5 893,3 929,4 1 158,3 1 216,7 1 046,5 1 237,6
X. Nemoci dýchací soustavy 196,2 311,6 861,6 463 74,8 88,3 43,3 38,8 52,9 66,5 44,9 54,4 118 117,8 146,6 302,7 381,2 389,2 637 587,8 669,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,6 55 28,1 24,6 27,6 75,7 57,8 83,5 94,1 107,4 80,8 100,3 127 117,8 118,4 109,8 130,8 110,4 165,5 191,4 376,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,2 36,7 14 3,5 3,9 12,6 14,4 14,9 23,5 12,8 2,2 11,5 15,1 13,1 14,1 0 26,2 0 16,5 41 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 390,5 0 28,1 80,7 153,5 218,8 122,7 95,5 111,8 127,8 197,4 320,9 487 693,7 643 840 1 031,5 1 289,5 893,5 601,5 418,6 495
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81 91,7 37,5 17,5 7,9 50,5 72,2 68,6 100 79,2 65,1 65,9 108,9 78,5 87,4 103,9 160,7 151 140,6 150,4 125,6 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 111,9 0 0 0 3,9 79,9 256,3 632,5 511,8 217,3 35,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,5 898,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,1 55 93,7 101,7 43,3 12,6 0 3 5,9 2,6 6,7 0 3 3,3 5,6 0 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50,3 55 112,4 49,1 59 88,3 10,8 41,8 20,6 12,8 20,2 17,2 18,1 49,1 50,8 86,1 82,2 75,5 99,3 205,1 293 495
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 192,4 73,3 112,4 94,7 133,8 281,9 296 199,9 161,8 153,4 139,1 166,2 211,7 186,5 157,9 160,3 216,8 319,5 388,8 560,5 544,2 990,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 603,4 7 901,0 28,1 14 11,8 50,5 144,4 331,2 535,4 582,9 262,5 177,6 366 520,3 665,5 1 092,2 1 838,8 2 195,6 1 108,6 410,1 251,2 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 459,8 9 770,9 1 713,8 1 119,0 732,1 1 308,3 1 270,6 1 748,4 1 962,1 1 643,7 1 229,4 1 507,1 2 153,8 2 719,1 3 085,1 4 021,7 5 505,3 6 319,7 5 460,4 4 784,7 4 269,6 5 198,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)