8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 385 20 37 38 20 22 20 20 21 19 14 15 22 14 26 21 23 18 6 6 3 0
II. Novotvary 2 151 24 35 27 23 41 34 46 57 88 154 129 164 175 339 304 275 142 65 25 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 1 8 25 0 6 5 3 2 3 4 7 3 6 11 19 9 11 6 8 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 493 11 30 26 16 26 26 18 25 21 30 21 33 33 51 40 29 22 20 10 4 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 336 0 14 21 24 23 27 21 33 41 31 16 19 22 15 7 6 8 3 4 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 780 12 36 20 40 43 19 35 34 40 70 64 57 61 89 70 44 27 10 5 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 271 0 17 11 17 4 4 11 6 8 15 10 10 17 29 37 32 15 17 10 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 5 15 16 4 1 2 8 4 3 3 10 3 7 4 3 2 3 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 146 2 1 12 10 15 20 30 41 53 88 99 119 162 285 392 302 235 160 83 33 4
X. Nemoci dýchací soustavy 726 37 121 67 19 24 29 24 17 27 26 18 21 48 46 56 55 35 27 23 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 519 35 40 29 43 50 76 89 96 104 139 113 92 113 138 139 89 69 40 19 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 299 6 9 7 10 21 13 33 12 24 30 16 16 11 15 24 17 18 13 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 402 0 12 15 40 80 60 70 94 144 193 171 205 248 301 290 228 161 64 17 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 610 12 19 15 21 34 63 133 150 142 161 119 136 126 149 122 97 39 30 37 2 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 502 0 0 0 0 48 171 435 512 249 84 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 375 104 104 68 27 14 6 7 4 8 10 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 426 26 29 12 30 42 19 15 13 17 17 21 26 24 42 30 23 13 13 13 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 841 15 112 111 101 114 133 121 103 132 136 128 94 69 100 90 102 75 55 30 17 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 236 916 60 64 49 35 89 133 179 180 157 142 176 164 253 237 194 124 69 10 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 003 1 498 699 584 494 643 816 1 252 1 403 1 303 1 362 1 106 1 201 1 305 1 897 1 886 1 527 1 015 600 302 95 15
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 3 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 10 4 8 2
X. Nemoci dýchací soustavy 44 0 6 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 6 8 0 6 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 2 2 5 1 6 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 4 4 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200 0 6 5 1 0 0 1 1 1 6 3 3 8 14 24 31 17 38 19 20 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 966 0 0 13 43 51 78 112 78 99 96 78 75 68 51 44 27 21 16 8 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 8 12 12 15 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 025 0 0 13 43 51 78 112 78 99 96 78 75 71 54 45 35 33 28 23 12 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 7 4 7 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 0 0 8 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 156 0 2 0 3 3 2 4 7 3 21 15 15 19 18 14 15 6 9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 6 7 7 4 2 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 91 0 20 41 22 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 202 0 0 0 1 2 3 0 6 5 9 7 24 24 26 33 33 20 5 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 4 12 10 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 130 0 1 0 5 7 14 17 9 16 14 7 8 12 9 6 2 2 0 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101 0 0 0 2 1 1 4 11 8 7 7 3 2 12 14 18 6 3 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 851 4 35 74 73 26 23 27 34 36 51 39 52 63 72 78 83 43 26 9 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 390 20 37 38 20 22 20 20 22 20 15 15 22 14 26 21 23 18 7 7 3 0
péče celkem II. Novotvary 2 191 24 35 27 24 41 34 46 57 88 154 130 164 179 342 306 283 150 75 28 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 1 8 25 0 6 5 3 2 4 4 7 3 6 11 19 9 11 6 8 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 540 11 30 34 40 31 26 18 25 21 31 21 33 34 51 41 31 22 23 11 5 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 306 0 14 34 67 74 105 133 111 140 128 94 94 90 66 54 33 29 19 12 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 999 12 38 20 43 46 21 39 41 43 91 79 72 83 110 86 67 45 32 21 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 289 0 17 24 21 4 4 11 6 8 15 10 10 17 30 37 32 15 17 10 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 5 15 16 4 1 2 8 4 3 3 10 3 7 4 3 2 3 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 230 2 1 12 10 15 20 31 42 54 88 101 121 165 294 404 316 247 172 88 41 6
X. Nemoci dýchací soustavy 861 37 147 113 42 31 29 25 17 27 27 19 22 48 51 62 63 35 33 26 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 524 35 40 29 43 50 76 89 96 105 139 114 92 114 138 140 89 69 41 19 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 308 6 9 9 15 21 14 33 12 24 30 16 16 11 15 24 18 18 13 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 632 0 12 15 41 82 63 70 100 149 204 179 231 275 329 325 266 182 75 23 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 616 12 19 15 21 34 63 133 150 143 161 119 136 126 149 123 97 40 31 38 3 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 502 0 0 0 0 48 171 435 512 249 84 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 411 108 116 78 33 15 8 7 4 8 10 4 5 5 4 6 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 438 26 29 12 30 42 19 16 13 17 17 21 26 24 42 31 27 14 13 15 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 992 15 113 111 106 121 147 138 112 148 150 135 102 82 109 99 106 80 59 34 22 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 344 916 60 64 51 36 90 137 190 188 164 149 179 167 266 252 214 130 74 11 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 079 1 502 740 676 611 720 917 1 392 1 516 1 439 1 515 1 226 1 331 1 447 2 037 2 033 1 676 1 108 692 353 130 18
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 74,5 369,1 174 132,4 81,8 92 68,2 59,5 61,3 46,3 32,3 44,5 66,9 44,3 72,2 62,2 92,7 109 48,8 85,4 131,1 0
II. Novotvary 416,4 442,9 164,6 94,1 94,1 171,4 115,9 136,9 166,3 214,4 355,8 382,9 498,9 553,6 941 900,6 1 108,6 859,6 529,1 356 131,1 278,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,7 18,5 37,6 87,1 0 25,1 17 8,9 5,8 7,3 9,2 20,8 9,1 19 30,5 56,3 36,3 66,6 48,8 113,9 0 278,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95,4 203 141,1 90,6 65,4 108,7 88,6 53,6 72,9 51,2 69,3 62,3 100,4 104,4 141,6 118,5 116,9 133,2 162,8 142,4 174,8 278,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65 0 65,8 73,2 98,1 96,2 92 62,5 96,3 99,9 71,6 47,5 57,8 69,6 41,6 20,7 24,2 48,4 24,4 57 43,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 151 221,4 169,3 69,7 163,6 179,8 64,7 104,2 99,2 97,4 161,7 190 173,4 193 247 207,4 177,4 163,4 81,4 71,2 174,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 52,5 0 80 38,3 69,5 16,7 13,6 32,7 17,5 19,5 34,7 29,7 30,4 53,8 80,5 109,6 129 90,8 138,4 142,4 43,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,4 92,3 70,5 55,7 16,4 4,2 6,8 23,8 11,7 7,3 6,9 29,7 9,1 22,1 11,1 8,9 8,1 18,2 16,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 415,4 36,9 4,7 41,8 40,9 62,7 68,2 89,3 119,6 129,1 203,3 293,8 362 512,5 791,1 1 161,2 1 217,4 1 422,5 1 302,4 1 181,8 1 442,3 1 114,2
X. Nemoci dýchací soustavy 140,5 682,8 569,1 233,4 77,7 100,3 98,8 71,4 49,6 65,8 60,1 53,4 63,9 151,9 127,7 165,9 221,7 211,9 219,8 327,5 262,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 294,1 645,9 188,1 101 175,8 209 259 264,9 280 253,4 321,2 335,4 279,9 357,5 383,1 411,8 358,8 417,7 325,6 270,5 262,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57,9 110,7 42,3 24,4 40,9 87,8 44,3 98,2 35 58,5 69,3 47,5 48,7 34,8 41,6 71,1 68,5 109 105,8 28,5 87,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 465 0 56,4 52,3 163,6 334,5 204,5 208,3 274,2 350,8 446 507,5 623,6 784,6 835,5 859,1 919,1 974,6 521 242,1 349,7 278,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 311,7 221,4 89,4 52,3 85,9 142,2 214,7 395,8 437,6 345,9 372 353,2 413,7 398,6 413,6 361,4 391 236,1 244,2 526,8 87,4 835,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 290,8 0 0 0 0 200,7 582,7 1 294,5 1 493,5 606,6 194,1 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52,7 5 019,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 72,6 1 919,2 489,1 236,9 110,4 58,5 20,4 20,8 11,7 19,5 23,1 11,9 15,2 15,8 11,1 14,8 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82,5 479,8 136,4 41,8 122,7 175,6 64,7 44,6 37,9 41,4 39,3 62,3 79,1 75,9 116,6 88,9 92,7 78,7 105,8 185,1 43,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 356,4 276,8 526,7 386,7 413 476,6 453,2 360,1 300,5 321,6 314,2 379,9 285,9 218,3 277,6 266,6 411,2 454 447,7 427,2 743 835,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 626,5 16 903,5 282,2 223 200,4 146,3 303,3 395,8 522,2 438,5 362,8 421,5 535,4 518,8 702,3 702,1 782 750,6 561,7 142,4 174,8 278,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 066,0 27 643,5 3 287,4 2 034,7 2 020,1 2 688,4 2 780,5 3 725,9 4 092,6 3 174,3 3 147,1 3 282,7 3 653,3 4 128,6 5 265,6 5 587,0 6 155,5 6 144,1 4 884,0 4 300,2 4 152,1 4 178,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 8,1 14,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 4 24,2 24,4 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 0 3 8,1 0 24,4 14,2 43,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 3 0 0 8,1 14,2 43,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,3 14,8 28,2 48,4 81,4 57 349,7 557,1
X. Nemoci dýchací soustavy 8,5 0 28,2 17,4 4,1 0 0 0 0 0 2,3 3 3 0 13,9 17,8 32,2 0 48,8 42,7 43,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,2 0 3 0 0 8,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 3 6,1 9,5 5,6 5,9 20,2 6,1 48,8 42,7 43,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6,1 8,1 14,2 43,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0 14,2 131,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 8,9 8,1 18,2 32,6 57 174,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 8,1 0 16,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38,7 0 28,2 17,4 4,1 0 0 3 2,9 2,4 13,9 8,9 9,1 25,3 38,9 71,1 125 102,9 309,3 270,5 874,1 557,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 187 0 0 45,3 175,8 213,2 265,8 333,3 227,5 241,2 221,8 231,5 228,1 215,1 141,6 130,3 108,8 127,1 130,2 113,9 349,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 8,3 3 32,2 72,6 97,7 213,6 174,8 278,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 198,4 0 0 45,3 175,8 213,2 265,8 333,3 227,5 241,2 221,8 231,5 228,1 224,6 149,9 133,3 141,1 199,8 227,9 327,5 524,5 278,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5,6 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 3 0 12,7 0 5,9 28,2 24,2 57 42,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,2 0 0 27,9 98,1 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,2 0 9,4 0 12,3 12,5 6,8 11,9 20,4 7,3 48,5 44,5 45,6 60,1 50 41,5 60,5 36,3 73,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,5 0 0 45,3 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 3 2,9 2,4 0 5,9 6,1 6,3 16,7 20,7 28,2 24,2 16,3 14,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 17,6 0 94,1 142,8 90 29,3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 0 0 7 20,4 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,1 0 0 0 4,1 8,4 10,2 0 17,5 12,2 20,8 20,8 73 75,9 72,2 97,8 133 121,1 40,7 42,7 43,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 73,8 56,4 34,8 24,5 4,2 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6,1 0 14,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,2 0 4,7 0 20,4 29,3 47,7 50,6 26,3 39 32,3 20,8 24,3 38 25 17,8 8,1 12,1 0 0 43,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,6 0 0 0 8,2 4,2 3,4 11,9 32,1 19,5 16,2 20,8 9,1 6,3 33,3 41,5 72,6 36,3 24,4 14,2 43,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 164,7 73,8 164,6 257,8 298,5 108,7 78,4 80,3 99,2 87,7 117,8 115,8 158,2 199,3 199,9 231,1 334,6 260,3 211,6 128,2 131,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 75,5 369,1 174 132,4 81,8 92 68,2 59,5 64,2 48,7 34,7 44,5 66,9 44,3 72,2 62,2 92,7 109 57 99,7 131,1 0
péče celkem II. Novotvary 424,2 442,9 164,6 94,1 98,1 171,4 115,9 136,9 166,3 214,4 355,8 385,8 498,9 566,3 949,3 906,5 1 140,8 908 610,5 398,7 131,1 278,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,9 18,5 37,6 87,1 0 25,1 17 8,9 5,8 9,7 9,2 20,8 9,1 19 30,5 56,3 36,3 66,6 48,8 113,9 0 278,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 104,5 203 141,1 118,5 163,6 129,6 88,6 53,6 72,9 51,2 71,6 62,3 100,4 107,6 141,6 121,5 125 133,2 187,2 156,6 218,5 278,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 252,8 0 65,8 118,5 274 309,4 357,8 395,8 323,8 341,1 295,8 279 285,9 284,7 183,2 160 133 175,5 154,7 170,9 393,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 193,4 221,4 178,7 69,7 175,8 192,3 71,6 116,1 119,6 104,8 210,3 234,5 219 262,6 305,3 254,8 270,1 272,4 260,5 299 393,4 278,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 55,9 0 80 83,6 85,9 16,7 13,6 32,7 17,5 19,5 34,7 29,7 30,4 53,8 83,3 109,6 129 90,8 138,4 142,4 43,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,4 92,3 70,5 55,7 16,4 4,2 6,8 23,8 11,7 7,3 6,9 29,7 9,1 22,1 11,1 8,9 8,1 18,2 16,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 431,7 36,9 4,7 41,8 40,9 62,7 68,2 92,3 122,5 131,6 203,3 299,8 368,1 522 816,1 1 196,8 1 273,8 1 495,2 1 400,1 1 253,0 1 792,0 1 671,3
X. Nemoci dýchací soustavy 166,7 682,8 691,3 393,7 171,8 129,6 98,8 74,4 49,6 65,8 62,4 56,4 66,9 151,9 141,6 183,7 254 211,9 268,6 370,2 305,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 295 645,9 188,1 101 175,8 209 259 264,9 280 255,8 321,2 338,4 279,9 360,7 383,1 414,7 358,8 417,7 333,7 270,5 262,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59,6 110,7 42,3 31,4 61,3 87,8 47,7 98,2 35 58,5 69,3 47,5 48,7 34,8 41,6 71,1 72,6 109 105,8 28,5 87,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 509,5 0 56,4 52,3 167,7 342,8 214,7 208,3 291,7 363 471,4 531,3 702,7 870 913,2 962,8 1 072,3 1 101,7 610,5 327,5 437,1 278,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 312,8 221,4 89,4 52,3 85,9 142,2 214,7 395,8 437,6 348,4 372 353,2 413,7 398,6 413,6 364,4 391 242,1 252,3 541,1 131,1 835,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 290,8 0 0 0 0 200,7 582,7 1 294,5 1 493,5 606,6 194,1 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52,7 5 019,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 79,6 1 993,0 545,5 271,8 134,9 62,7 27,3 20,8 11,7 19,5 23,1 11,9 15,2 15,8 11,1 17,8 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,8 479,8 136,4 41,8 122,7 175,6 64,7 47,6 37,9 41,4 39,3 62,3 79,1 75,9 116,6 91,8 108,8 84,7 105,8 213,6 174,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 385,6 276,8 531,4 386,7 433,5 505,9 500,9 410,7 326,7 360,6 346,6 400,7 310,3 259,4 302,6 293,3 427,3 484,3 480,3 484,1 961,5 835,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 647,4 16 903,5 282,2 223 208,6 150,5 306,7 407,7 554,2 458 378,9 442,2 544,5 528,3 738,4 746,5 862,7 786,9 602,4 156,6 218,5 278,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 467,9 27 717,3 3 480,2 2 355,2 2 498,6 3 010,3 3 124,7 4 142,5 4 422,3 3 505,7 3 500,6 3 638,8 4 048,8 4 577,8 5 654,2 6 022,5 6 756,2 6 707,0 5 632,9 5 026,3 5 681,8 5 013,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)