8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 12 5 4 8 9 8 10 8 5 3 9 6 12 8 11 10 3 6 2 0 144
II. Novotvary 0 0 2 0 4 5 3 9 8 17 18 30 34 51 55 55 34 19 9 3 0 356
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 1 1 4 1 0 22
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 13 7 0 4 3 2 2 2 3 5 6 5 10 6 7 2 5 7 0 2 96
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 1 3 6 13 9 18 19 19 26 13 16 7 3 1 2 1 2 1 0 161
VI. Nemoci nervové soustavy 0 7 3 3 5 6 12 8 11 15 18 16 17 16 9 12 16 11 3 4 0 192
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2 1 0 1 1 4 2 3 1 1 2 5 13 8 11 4 3 6 0 0 68
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 5 12 1 0 0 1 5 4 3 9 7 5 10 7 7 3 2 0 0 0 83
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 4 4 5 7 12 9 27 35 57 127 137 151 140 146 99 69 22 0 1 052
X. Nemoci dýchací soustavy 23 159 94 17 16 16 22 25 23 12 13 17 26 20 22 16 11 21 20 4 0 577
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 4 6 6 18 27 17 27 34 23 29 39 36 27 35 44 22 16 8 8 0 433
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 4 1 1 1 4 3 4 6 3 1 8 1 7 7 4 6 2 5 0 0 70
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 3 21 31 32 29 39 42 45 43 58 44 28 24 15 17 2 2 0 477
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 6 3 7 9 22 30 36 31 39 28 16 23 25 44 23 22 9 6 2 1 385
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 24 100 182 179 80 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 3 13 2 0 1 1 0 3 3 0 1 6 0 1 1 0 1 0 0 0 40
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 11 3 9 14 4 9 6 7 10 6 13 13 13 12 11 9 6 9 4 0 177
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 25 32 23 54 55 62 42 64 40 52 39 54 48 43 29 14 41 32 7 5 767
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 368 8 5 3 5 28 90 166 171 81 36 68 82 99 102 54 31 33 9 1 1 1 441
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 515 261 189 86 194 331 494 580 522 366 328 385 517 541 543 450 348 290 197 61 9 7 207
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 4 3 1 1 4 1 2 0 26
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 12
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 3 1 4 3 3 7 1 0 0 32
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 12 10 9 15 22 22 14 0 115
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 3 5 2 1 4 0 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 2 9 0 0 3 1 0 0 29
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 6 4 3 2 3 6 3 0 41
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 1 0 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 0 6 1 3 3 1 8 7 1 2 45
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 17 18 47 38 43 25 33 55 46 30 2 374
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 3 1 7 12 11 7 9 17 17 13 18 16 9 11 7 2 0 160
II. Novotvary 0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 9 4 11 31 36 29 25 9 11 0 0 174
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 1 0 1 0 4 6 10 10 10 5 8 4 6 4 2 2 3 0 0 77
VI. Nemoci nervové soustavy 1 33 42 48 25 30 30 29 44 48 41 65 69 85 63 64 28 19 7 3 0 774
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 1 0 1 2 5 9 16 34 41 68 92 63 50 43 16 6 2 449
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 14 17 39 51 68 63 46 35 17 11 0 379
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4 25 41 19 6 9 18 20 44 73 92 165 157 205 192 127 88 31 4 0 1 320
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 8 10 7 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 8 1 2 0 0 2 3 4 9 10 15 21 20 22 24 21 8 4 3 0 179
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1 5 9 12 9 2 5 5 3 11 8 16 9 13 7 15 13 5 6 0 154
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 1 2 1 2 5 9 17 17 31 55 97 178 286 299 251 110 36 10 0 1 407
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 55 88 113 65 49 63 89 123 155 224 312 486 617 811 763 578 341 139 45 2 5 121
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 12 5 4 11 10 15 22 19 12 12 26 24 25 27 28 19 15 14 4 0 309
péče celkem II. Novotvary 0 0 4 2 5 5 4 9 11 18 29 35 51 86 94 85 60 32 21 5 0 556
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 4 2 0 1 1 5 4 0 30
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 13 7 2 4 3 2 2 2 3 5 6 7 12 7 10 5 7 8 0 2 112
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 2 3 7 13 13 24 29 30 37 19 24 13 11 5 5 4 7 2 0 250
VI. Nemoci nervové soustavy 1 40 45 51 30 36 42 37 57 65 61 85 89 102 76 79 47 37 11 7 0 998
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2 1 0 1 1 4 2 3 2 1 2 6 13 8 11 4 3 7 0 0 71
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 5 12 1 0 0 1 5 4 3 9 7 5 10 7 7 3 2 0 0 0 83
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 4 5 5 8 14 14 36 52 92 177 217 253 212 211 164 107 42 2 1 616
X. Nemoci dýchací soustavy 23 159 94 17 16 17 24 28 28 19 29 35 70 72 90 82 62 58 38 19 0 980
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 4 6 6 18 27 17 27 34 24 30 45 43 29 44 45 23 21 9 8 0 467
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 4 2 1 1 4 3 4 6 3 1 8 2 8 9 4 6 3 5 0 0 76
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 4 26 44 40 37 41 48 60 87 120 138 229 207 237 219 144 108 39 9 0 1 838
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 6 3 7 9 22 30 36 31 39 28 16 23 29 46 23 25 9 9 3 1 398
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 24 100 182 179 80 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 11 23 9 2 1 1 2 3 3 0 1 7 0 1 1 0 1 0 0 0 70
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 19 4 11 14 4 11 9 11 20 16 28 34 33 38 35 31 16 13 8 0 365
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 26 37 32 66 64 64 49 71 47 68 47 76 58 59 39 30 62 44 14 7 966
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 368 8 6 5 6 30 95 175 188 98 68 123 179 278 388 353 283 143 45 11 1 2 851
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 518 316 277 199 259 380 557 672 651 532 569 715 1 050 1 196 1 397 1 238 959 686 382 136 13 12 702
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 95,5 54,6 18,2 16,9 32,4 27,9 23,3 27,9 18 12,8 9,1 28,5 17,4 33,2 24,9 48,9 63,9 23,8 91,8 96,6 0 27,9
II. Novotvary 0 0 7,3 0 16,2 15,5 8,7 25,1 18 43,4 54,5 95 98,5 141 171 244,5 217,4 150,8 137,7 144,9 0 69
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57,3 4,6 0 0 0 3,1 0 0 0 2,6 3 3,2 8,7 5,5 6,2 0 6,4 7,9 61,2 48,3 0 4,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95,5 59,2 25,5 0 16,2 9,3 5,8 5,6 4,5 7,7 15,2 19 14,5 27,6 18,7 31,1 12,8 39,7 107,1 0 790,5 18,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 4,6 3,6 12,7 24,3 40,3 26,2 50,2 42,8 48,5 78,8 41,2 46,4 19,4 9,3 4,4 12,8 7,9 30,6 48,3 0 31,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 31,9 10,9 12,7 20,2 18,6 34,9 22,3 24,8 38,3 54,5 50,7 49,3 44,2 28 53,3 102,3 87,3 45,9 193,1 0 37,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 9,1 3,6 0 4 3,1 11,6 5,6 6,8 2,6 3 6,3 14,5 35,9 24,9 48,9 25,6 23,8 91,8 0 0 13,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 38,2 22,8 43,7 4,2 0 0 2,9 13,9 9 7,7 27,3 22,2 14,5 27,6 21,8 31,1 19,2 15,9 0 0 0 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,1 0 0 16,9 16,2 15,5 20,4 33,5 20,3 68,9 106,1 180,6 367,9 378,7 469,4 622,3 933,4 785,6 1 055,9 1 062,3 0 203,8
X. Nemoci dýchací soustavy 439,4 724,1 342,4 71,8 64,8 49,6 64,1 69,7 51,8 30,6 39,4 53,9 75,3 55,3 68,4 71,1 70,3 166,6 306 193,1 0 111,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 133,7 18,2 21,9 25,4 72,9 83,6 49,5 75,3 76,6 58,7 87,9 123,6 104,3 74,6 108,8 195,6 140,6 127 122,4 386,3 0 83,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,2 18,2 3,6 4,2 4 12,4 8,7 11,2 13,5 7,7 3 25,3 2,9 19,4 21,8 17,8 38,4 15,9 76,5 0 0 13,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,1 0 3,6 12,7 85 96 93,2 80,9 87,8 107,1 136,4 136,2 168 121,6 87 106,7 95,9 134,9 30,6 96,6 0 92,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57,3 27,3 10,9 29,6 36,4 68,2 87,3 100,4 69,8 99,5 84,8 50,7 66,6 69,1 136,8 102,2 140,6 71,4 91,8 96,6 395,3 74,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 97,2 309,8 529,9 499,4 180,1 56,1 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 470,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 76,4 13,7 47,4 8,5 0 3,1 2,9 0 6,8 7,7 0 3,2 17,4 0 3,1 4,4 0 7,9 0 0 0 7,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 152,8 50,1 10,9 38 56,7 12,4 26,2 16,7 15,8 25,5 18,2 41,2 37,7 35,9 37,3 48,9 57,5 47,6 137,7 193,1 0 34,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 114,6 113,8 116,6 97,2 218,7 170,4 180,5 117,2 144,1 102 157,6 123,6 156,4 132,7 133,7 128,9 89,5 325,3 489,7 338 1 976,3 148,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 029,6 36,4 18,2 12,7 20,2 86,7 262 463,1 385,1 206,6 109,1 215,4 237,6 273,7 317,1 240 198,2 261,9 137,7 48,3 395,3 279,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 837,6 1 188,6 688,5 363,4 785,6 1 025,4 1 438,3 1 618,1 1 175,4 933,5 993,9 1 219,8 1 497,9 1 495,5 1 688,1 2 000,3 2 224,8 2 301,2 3 014,5 2 945,4 3 557,3 1 396,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 4,4 0 7,9 15,3 0 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 6,1 3,2 17,4 11,1 9,3 4,4 6,4 31,7 15,3 96,6 0 5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,9 2,8 0 0 0 0 15,3 144,9 0 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 5,5 0 8,9 6,4 7,9 15,3 0 0 1,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 3,2 0 5,5 6,2 0 6,4 7,9 30,6 48,3 0 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,1 6,1 12,7 8,7 2,8 12,4 13,3 19,2 55,5 15,3 0 0 6,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,9 0 0 0 0 0 15,3 0 0 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 26,1 33,2 31,1 40 95,9 174,6 336,6 676 0 22,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 3,2 14,5 2,8 0 13,3 32 15,9 15,3 193,1 0 4,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 19 17,4 5,5 28 0 0 23,8 15,3 0 0 5,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 6,2 0 0 7,9 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,3 2,6 6,1 9,5 17,4 16,6 12,4 13,3 12,8 23,8 91,8 144,9 0 7,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 3,1 0 12,8 0 15,3 48,3 0 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 12,4 0 6,4 15,9 0 48,3 0 1,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 5,6 4,5 10,2 15,2 0 17,4 2,8 9,3 13,3 6,4 63,5 107,1 48,3 790,5 8,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,8 0 0 6,4 0 0 0 0 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 8,4 13,5 28,1 51,5 57 136,2 105 133,7 111,1 211 436,4 703,9 1 448,6 790,5 72,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 12,1 3,1 20,4 33,5 24,8 17,9 27,3 53,9 49,3 35,9 56 71,1 57,5 87,3 107,1 96,6 0 31
II. Novotvary 0 0 7,3 8,5 4 0 2,9 0 4,5 2,6 27,3 12,7 31,9 85,7 111,9 128,9 159,8 71,4 168,3 0 0 33,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4,4 12,8 7,9 0 0 0 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 4,6 3,6 0 4 0 11,6 16,7 22,5 25,5 30,3 15,8 23,2 11,1 18,7 17,8 12,8 15,9 45,9 0 0 14,9
VI. Nemoci nervové soustavy 19,1 150,3 153 202,8 101,2 92,9 87,3 80,9 99,1 122,4 124,2 205,9 199,9 235 195,9 284,5 179 150,8 107,1 144,9 0 150
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 4 0 2,9 5,6 11,3 23 48,5 107,7 118,8 188 286 280 319,7 341,2 244,8 289,7 790,5 87
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 3,1 5,8 8,4 11,3 17,9 42,4 53,9 113 141 211,4 280 294,1 277,7 260,1 531,1 0 73,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 4,4 6,4 15,9 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 18,2 91,1 173,3 76,9 18,6 26,2 50,2 45 112,2 221,2 291,5 478 434 637,3 853,4 811,9 698,3 474,4 193,1 0 255,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 6,4 0 30,6 0 0 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 36,4 36,4 29,6 8,1 0 0 5,6 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,2 36,4 3,6 8,5 0 0 5,8 8,4 9 23 30,3 47,5 60,8 55,3 68,4 106,7 134,3 63,5 61,2 144,9 0 34,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 4,6 18,2 38 48,6 27,9 5,8 13,9 11,3 7,7 33,3 25,3 46,4 24,9 40,4 31,1 95,9 103,2 76,5 289,7 0 29,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 3,6 8,5 4 6,2 14,6 25,1 38,3 43,4 93,9 174,3 281 492,1 889,1 1 329,1 1 604,7 872,9 550,9 482,9 0 272,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,3 250,5 320,6 477,5 263,2 151,8 183,4 248,3 277 395,3 678,7 988,5 1 408,0 1 705,6 2 521,3 3 391,6 3 695,2 2 705,9 2 127,0 2 172,9 790,5 992,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 95,5 54,6 18,2 16,9 44,5 31 43,7 61,4 42,8 30,6 36,4 82,4 69,5 69,1 83,9 124,5 121,5 119 214,2 193,1 0 59,9
péče celkem II. Novotvary 0 0 14,6 8,5 20,2 15,5 11,6 25,1 24,8 45,9 87,9 110,9 147,8 237,7 292,2 377,8 383,6 253,9 321,3 241,4 0 107,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57,3 4,6 0 0 0 3,1 0 0 0 2,6 3 6,3 11,6 11,1 6,2 0 6,4 7,9 76,5 193,1 0 5,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95,5 59,2 25,5 8,5 16,2 9,3 5,8 5,6 4,5 7,7 15,2 19 20,3 33,2 21,8 44,5 32 55,5 122,4 0 790,5 21,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 9,1 7,3 12,7 28,3 40,3 37,9 67 65,3 76,5 112,1 60,2 69,5 35,9 34,2 22,2 32 31,7 107,1 96,6 0 48,4
VI. Nemoci nervové soustavy 19,1 182,2 163,9 215,5 121,5 111,5 122,3 103,2 128,4 165,8 184,8 269,3 257,9 282 236,3 351,2 300,5 293,6 168,3 338 0 193,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 9,1 3,6 0 4 3,1 11,6 5,6 6,8 5,1 3 6,3 17,4 35,9 24,9 48,9 25,6 23,8 107,1 0 0 13,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 38,2 22,8 43,7 4,2 0 0 2,9 13,9 9 7,7 27,3 22,2 14,5 27,6 21,8 31,1 19,2 15,9 0 0 0 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,1 0 0 16,9 20,2 15,5 23,3 39,1 31,5 91,8 157,6 291,5 512,8 599,9 786,5 942,3 1 348,9 1 301,4 1 637,3 2 028,0 790,5 313,1
X. Nemoci dýchací soustavy 439,4 724,1 342,4 71,8 64,8 52,7 69,9 78,1 63,1 48,5 87,9 110,9 202,8 199 279,8 364,5 396,4 460,2 581,5 917,4 0 189,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 133,7 18,2 21,9 25,4 72,9 83,6 49,5 75,3 76,6 61,2 90,9 142,6 124,6 80,2 136,8 200 147 166,6 137,7 386,3 0 90,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,2 18,2 7,3 4,2 4 12,4 8,7 11,2 13,5 7,7 3 25,3 5,8 22,1 28 17,8 38,4 23,8 76,5 0 0 14,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,1 18,2 94,7 185,9 162 114,6 119,4 133,9 135,1 221,9 363,6 437,2 663,5 572,2 736,8 973,5 920,6 857 596,8 434,6 0 356,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57,3 27,3 10,9 29,6 36,4 68,2 87,3 100,4 69,8 99,5 84,8 50,7 66,6 80,2 143 102,2 159,8 71,4 137,7 144,9 395,3 77,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 97,2 309,8 529,9 499,4 180,1 56,1 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 470,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 76,4 50,1 83,8 38 8,1 3,1 2,9 5,6 6,8 7,7 0 3,2 20,3 0 3,1 4,4 0 7,9 0 0 0 13,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 191 86,5 14,6 46,5 56,7 12,4 32 25,1 24,8 51 48,5 88,7 98,5 91,2 118,1 155,6 198,2 127 198,9 386,3 0 70,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 114,6 118,4 134,8 135,2 267,3 198,3 186,3 136,7 159,9 119,9 206 148,9 220,2 160,3 183,4 173,4 191,8 492 673,3 676 2 766,8 187,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 029,6 36,4 21,9 21,1 24,3 92,9 276,6 488,2 423,3 250 206 389,7 518,6 768,5 1 206,2 1 569,1 1 809,2 1 134,7 688,6 531,1 395,3 552,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 894,9 1 439,0 1 009,1 841 1 048,8 1 177,2 1 621,8 1 874,7 1 465,9 1 356,9 1 724,1 2 265,3 3 042,1 3 306,2 4 343,1 5 503,0 6 130,9 5 443,6 5 845,4 6 566,9 5 138,3 2 461,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)