8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 183 14 24 16 9 9 9 7 8 4 3 6 6 11 8 9 10 12 7 10 1 0
II. Novotvary 2 019 7 4 24 14 7 21 25 44 89 92 103 167 237 344 356 221 167 65 27 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 133 3 9 9 6 6 0 3 9 13 8 11 9 14 8 10 3 4 6 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 389 12 46 26 25 28 25 15 9 16 14 17 20 19 25 26 27 17 12 8 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 460 0 1 1 7 27 41 44 42 60 50 50 36 35 31 16 6 3 4 3 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 731 4 11 21 17 26 18 16 22 48 53 82 90 67 91 67 50 27 15 5 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 225 2 8 7 3 8 2 5 5 14 10 9 19 23 26 29 25 16 9 5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 90 4 6 2 2 5 12 3 5 6 6 6 8 2 7 5 7 0 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 803 1 1 2 1 9 22 25 32 44 74 80 120 144 220 314 288 215 137 54 18 2
X. Nemoci dýchací soustavy 697 71 129 43 17 19 16 20 33 24 34 29 32 28 37 52 42 24 23 18 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 244 17 63 60 45 53 49 60 72 70 92 91 71 111 114 121 70 40 30 12 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 283 5 7 6 9 16 16 18 20 20 12 23 22 24 15 34 18 8 4 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 227 0 12 14 42 79 86 109 93 137 214 185 248 230 237 235 185 82 25 11 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 890 17 32 26 27 41 52 50 64 50 84 64 71 59 75 78 43 29 18 7 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 011 0 0 0 0 37 147 323 305 159 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 41 69 80 30 11 6 9 4 8 9 11 3 1 4 2 2 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 352 17 26 20 38 38 16 10 18 14 22 23 17 22 20 15 11 13 6 5 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 667 18 57 62 81 145 147 152 122 122 176 112 106 69 77 79 56 32 23 16 13 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 445 481 22 19 22 35 88 240 354 349 248 96 81 78 107 120 55 32 14 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 267 840 527 438 395 599 773 1 134 1 261 1 247 1 239 1 000 1 126 1 174 1 446 1 568 1 119 723 402 192 59 5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 7 2 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 5 5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 3 5 6 5 2 2 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 5 15 14 13 16 14 8 1
X. Nemoci dýchací soustavy 93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 8 10 12 26 14 7 8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 17 17 17 16 11 6 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 53 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 3 5 4 2 4 6 8 8 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 7 4 5 11 3 0 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 491 0 0 0 0 1 0 0 6 7 5 12 22 35 50 68 91 60 53 53 26 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 932 0 0 26 88 56 77 141 92 106 85 87 68 43 26 22 4 5 3 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 942 0 0 26 88 56 77 141 92 106 85 87 68 44 26 22 6 7 4 3 4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 0 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 3 1 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 824 0 325 410 76 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 6 11 16 5 8 7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 926 0 0 0 0 1 0 4 4 4 17 23 39 59 111 183 194 179 89 18 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 864 0 329 412 77 14 0 4 5 5 20 31 48 69 121 200 218 184 97 27 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 188 14 24 16 9 9 9 7 8 4 3 6 6 12 9 9 11 12 8 11 1 0
péče celkem II. Novotvary 2 050 7 4 24 14 7 21 25 44 89 92 104 168 242 347 363 231 169 65 27 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 137 3 10 9 6 6 0 3 9 13 8 11 9 14 8 11 4 4 6 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 410 12 46 26 25 28 25 15 9 16 14 17 20 19 27 28 32 18 17 13 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 397 0 1 27 95 83 118 185 134 166 135 138 104 78 57 39 10 9 7 8 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 788 4 11 21 17 26 18 16 25 48 54 86 99 71 97 74 59 31 18 8 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 225 2 8 7 3 8 2 5 5 14 10 9 19 23 26 29 25 16 9 5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 93 4 8 3 2 5 12 3 5 6 6 6 8 2 7 5 7 0 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 910 1 1 2 1 9 22 25 32 45 76 82 125 150 225 332 303 228 153 69 26 3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 614 71 454 453 93 32 16 20 33 25 35 33 34 36 47 64 68 38 30 26 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 249 17 63 60 45 53 49 60 72 70 92 91 71 111 114 122 70 40 31 14 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 288 5 8 7 10 16 16 18 20 20 12 23 22 24 15 34 19 8 4 5 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 396 0 12 14 42 79 86 109 93 139 217 190 257 239 260 263 218 103 44 24 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 897 17 32 26 27 41 52 50 64 50 84 64 71 59 75 79 43 29 18 9 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 011 0 0 0 0 37 147 323 305 159 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 41 69 80 30 11 6 9 4 8 9 11 3 1 4 2 2 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 357 17 26 20 38 38 16 10 18 14 22 23 17 22 20 15 11 15 8 6 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 725 18 57 62 81 145 147 152 125 124 177 113 109 75 83 81 61 38 31 25 18 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 411 481 22 19 22 37 88 244 359 355 265 121 122 144 222 308 260 214 103 22 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 564 840 856 876 560 670 850 1 279 1 364 1 365 1 349 1 130 1 264 1 322 1 643 1 858 1 434 974 556 275 92 7
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,9 210,4 93,7 46,7 29,3 32,1 27,4 17 19,5 8,3 5,5 14 14,5 28,3 18,4 21,4 30,4 54,5 48,7 114,2 31,9 0
II. Novotvary 318,9 105,2 15,6 70,1 45,6 24,9 63,9 60,7 107,3 185,3 168,4 241,1 402,6 610,4 790,3 848,4 672,1 758,4 452,7 308,3 159,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21 45,1 35,1 26,3 19,5 21,4 0 7,3 22 27,1 14,6 25,7 21,7 36,1 18,4 23,8 9,1 18,2 41,8 22,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,4 180,4 179,5 76 81,5 99,8 76,1 36,4 22 33,3 25,6 39,8 48,2 48,9 57,4 62 82,1 77,2 83,6 91,3 63,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,7 0 3,9 2,9 22,8 96,2 124,8 106,9 102,5 124,9 91,5 117 86,8 90,1 71,2 38,1 18,2 13,6 27,9 34,3 95,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 115,5 60,1 42,9 61,3 55,4 92,6 54,8 38,9 53,7 99,9 97 191,9 217 172,6 209,1 159,7 152,1 122,6 104,5 57,1 0 183,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,5 30,1 31,2 20,4 9,8 28,5 6,1 12,1 12,2 29,1 18,3 21,1 45,8 59,2 59,7 69,1 76 72,7 62,7 57,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,2 60,1 23,4 5,8 6,5 17,8 36,5 7,3 12,2 12,5 11 14 19,3 5,2 16,1 11,9 21,3 0 27,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 284,8 15 3,9 5,8 3,3 32,1 67 60,7 78,1 91,6 135,5 187,3 289,3 370,9 505,4 748,3 875,9 976,4 954,1 616,6 573,8 367
X. Nemoci dýchací soustavy 110,1 1 067,2 503,4 125,6 55,4 67,7 48,7 48,6 80,5 50 62,3 67,9 77,1 72,1 85 123,9 127,7 109 160,2 205,5 191,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 196,5 255,5 245,9 175,3 146,6 188,8 149,2 145,8 175,7 145,7 168,4 213 171,2 285,9 261,9 288,3 212,9 181,7 208,9 137 95,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44,7 75,2 27,3 17,5 29,3 57 48,7 43,7 48,8 41,6 22 53,8 53 61,8 34,5 81 54,7 36,3 27,9 57,1 31,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 351,7 0 46,8 40,9 136,8 281,5 261,8 264,8 226,9 285,2 391,8 433 597,9 592,4 544,5 560 562,6 372,4 174,1 125,6 95,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 140,6 255,5 124,9 76 88 146,1 158,3 121,5 156,1 104,1 153,8 149,8 171,2 152 172,3 185,9 130,8 131,7 125,4 79,9 95,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159,7 0 0 0 0 131,8 447,6 784,7 744,1 331 69,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,9 1 893,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,1 616,3 269,3 233,7 97,7 39,2 18,3 21,9 9,8 16,7 16,5 25,7 7,2 2,6 9,2 4,8 6,1 9,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 55,6 255,5 101,5 58,4 123,8 135,4 48,7 24,3 43,9 29,1 40,3 53,8 41 56,7 45,9 35,7 33,5 59 41,8 57,1 31,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 263,3 270,6 222,4 181,1 263,9 516,6 447,6 369,3 297,6 254 322,2 262,2 255,5 177,7 176,9 188,3 170,3 145,3 160,2 182,7 414,4 367
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 386,2 7 229,8 85,9 55,5 71,7 124,7 267,9 583 863,7 726,6 454,1 224,7 195,3 200,9 245,8 286 167,3 145,3 97,5 45,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 727,2 12 625,9 2 056,7 1 279,5 1 287,0 2 134,3 2 353,6 2 754,9 3 076,5 2 596,0 2 268,5 2 340,8 2 714,6 3 023,7 3 321,9 3 736,6 3 403,2 3 283,5 2 799,6 2 192,3 1 880,8 917,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 0 3 0 7 11,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 5,2 4,6 11,9 21,3 9,1 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 0 0 11,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 4,8 12,2 4,5 34,8 57,1 31,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,4 0 4,5 0 22,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 2,3 19,3 7,7 11,5 14,3 15,2 9,1 13,9 34,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 0 4,8 12,9 11,5 35,7 42,6 59 111,4 159,9 255 183,5
X. Nemoci dýchací soustavy 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 9,4 4,8 20,6 23 28,6 79,1 63,6 48,7 91,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 7 22,8 31,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,7 4,7 9,6 10,3 39,1 40,5 51,7 72,7 76,6 68,5 127,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 22,8 127,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 13,9 11,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,4 0 0 0 0 0 0 0 7,3 4,2 1,8 2,3 7,2 12,9 9,2 4,8 12,2 27,2 55,7 91,3 159,4 183,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,3 0 0 0 0 3,6 0 0 2,4 4,2 0 4,7 4,8 18 9,2 11,9 33,5 13,6 0 0 63,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,6 0 0 0 0 3,6 0 0 14,6 14,6 9,2 28,1 53 90,1 114,9 162 276,8 272,5 369,1 605,2 828,8 367
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 147,2 0 0 76 286,7 199,5 234,4 342,5 224,5 220,7 155,6 203,6 163,9 110,7 59,7 52,4 12,2 22,7 20,9 34,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 6,1 9,1 7 0 127,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 148,8 0 0 76 286,7 199,5 234,4 342,5 224,5 220,7 155,6 203,6 163,9 113,3 59,7 52,4 18,2 31,8 27,9 34,3 127,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 2,3 4,8 9,1 0 0 0 63,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 7 2,4 0 2,3 2,4 6,1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 7,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,7 7,2 2,6 0 7,1 3 0 0 11,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 130,1 0 1 268,3 1 197,7 247,6 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 3,9 2,9 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 7 12,1 12,9 13,8 26,2 48,7 22,7 55,7 79,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,6 0 3 0 0 11,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 146,3 0 0 0 0 3,6 0 9,7 9,8 8,3 31,1 53,8 94 152 255 436,1 590 812,9 619,8 205,5 31,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 294,4 0 1 284,0 1 203,6 250,9 49,9 0 9,7 12,2 10,4 36,6 72,6 115,7 177,7 278 476,6 663 835,6 675,5 308,3 95,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,7 210,4 93,7 46,7 29,3 32,1 27,4 17 19,5 8,3 5,5 14 14,5 30,9 20,7 21,4 33,5 54,5 55,7 125,6 31,9 0
péče celkem II. Novotvary 323,8 105,2 15,6 70,1 45,6 24,9 63,9 60,7 107,3 185,3 168,4 243,4 405 623,3 797,2 865 702,5 767,5 452,7 308,3 223,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,6 45,1 39 26,3 19,5 21,4 0 7,3 22 27,1 14,6 25,7 21,7 36,1 18,4 26,2 12,2 18,2 41,8 34,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 64,8 180,4 179,5 76 81,5 99,8 76,1 36,4 22 33,3 25,6 39,8 48,2 48,9 62 66,7 97,3 81,7 118,4 148,4 95,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 220,6 0 3,9 78,9 309,5 295,7 359,3 449,4 326,9 345,6 247,2 323 250,7 200,9 130,9 92,9 30,4 40,9 48,7 91,3 95,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 124,5 60,1 42,9 61,3 55,4 92,6 54,8 38,9 61 99,9 98,9 201,3 238,7 182,9 222,8 176,3 179,4 140,8 125,4 91,3 127,5 183,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,5 30,1 31,2 20,4 9,8 28,5 6,1 12,1 12,2 29,1 18,3 21,1 45,8 59,2 59,7 69,1 76 72,7 62,7 57,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,7 60,1 31,2 8,8 6,5 17,8 36,5 7,3 12,2 12,5 11 14 19,3 5,2 16,1 11,9 21,3 0 27,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 301,7 15 3,9 5,8 3,3 32,1 67 60,7 78,1 93,7 139,1 191,9 301,4 386,3 516,9 791,2 921,5 1 035,5 1 065,5 787,9 828,8 550,5
X. Nemoci dýchací soustavy 254,9 1 067,2 1 771,8 1 323,3 303 114 48,7 48,6 80,5 52 64,1 77,2 82 92,7 108 152,5 206,8 172,6 208,9 296,9 191,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 197,3 255,5 245,9 175,3 146,6 188,8 149,2 145,8 175,7 145,7 168,4 213 171,2 285,9 261,9 290,7 212,9 181,7 215,9 159,9 127,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45,5 75,2 31,2 20,4 32,6 57 48,7 43,7 48,8 41,6 22 53,8 53 61,8 34,5 81 57,8 36,3 27,9 57,1 63,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 378,4 0 46,8 40,9 136,8 281,5 261,8 264,8 226,9 289,4 397,3 444,7 619,6 615,6 597,3 626,7 663 467,8 306,4 274 223,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 141,7 255,5 124,9 76 88 146,1 158,3 121,5 156,1 104,1 153,8 149,8 171,2 152 172,3 188,3 130,8 131,7 125,4 102,8 223,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159,7 0 0 0 0 131,8 447,6 784,7 744,1 331 69,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,9 1 893,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,1 616,3 269,3 233,7 97,7 39,2 18,3 21,9 9,8 16,7 16,5 25,7 7,2 2,6 9,2 4,8 6,1 9,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 56,4 255,5 101,5 58,4 123,8 135,4 48,7 24,3 43,9 29,1 40,3 53,8 41 56,7 45,9 35,7 33,5 68,1 55,7 68,5 31,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 272,5 270,6 222,4 181,1 263,9 516,6 447,6 369,3 305 258,1 324,1 264,5 262,8 193,2 190,7 193 185,5 172,6 215,9 285,5 573,8 550,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 538,7 7 229,8 85,9 55,5 71,7 131,8 267,9 592,8 875,9 739 485,2 283,2 294,1 370,9 510 734 790,7 971,9 717,3 251,2 95,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 248,0 12 625,9 3 340,6 2 559,0 1 824,6 2 387,2 2 588,0 3 107,2 3 327,8 2 841,7 2 469,9 2 645,1 3 047,3 3 404,8 3 774,5 4 427,7 4 361,2 4 423,5 3 872,1 3 140,0 2 932,7 1 284,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)