8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 313 13 34 18 17 18 27 32 10 16 17 7 10 10 22 18 19 16 4 3 2 0
II. Novotvary 1 251 6 29 22 16 13 13 27 30 38 75 108 94 121 172 160 168 92 40 21 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 92 0 9 15 3 1 2 0 1 1 7 3 2 4 3 6 7 7 4 5 12 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 247 3 26 16 11 9 11 7 17 13 16 12 16 14 19 16 10 13 7 10 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 240 1 6 10 21 21 20 17 25 33 17 30 12 5 6 13 0 0 2 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 427 11 23 30 20 18 20 21 32 25 38 25 18 38 35 29 17 11 8 6 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 129 10 15 15 8 6 2 3 2 2 6 3 5 6 10 6 8 9 10 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 143 5 7 26 10 4 7 5 6 11 17 8 8 4 9 8 3 2 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 418 12 2 6 8 10 16 9 37 39 66 51 102 137 193 210 179 147 109 67 17 1
X. Nemoci dýchací soustavy 840 20 139 89 13 24 23 27 16 28 31 29 41 35 58 84 66 41 46 24 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 911 10 10 18 34 30 56 73 63 66 78 71 79 81 66 60 37 30 26 12 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 110 4 7 1 5 4 8 6 9 10 12 1 9 4 9 7 5 2 4 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 891 1 2 25 26 53 22 33 39 49 68 56 76 82 116 111 64 37 21 10 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 158 7 12 7 10 38 45 76 95 102 100 93 76 86 108 105 91 63 22 15 4 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 087 0 0 0 1 29 145 317 398 153 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 152 40 22 33 13 13 4 6 1 3 5 4 2 0 1 1 3 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 365 9 15 16 18 39 12 20 13 9 18 13 19 15 27 29 23 20 20 25 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 101 15 57 53 47 70 72 90 92 85 82 66 63 56 63 37 40 54 28 21 7 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 402 727 94 51 31 39 54 124 195 163 130 109 93 116 145 108 103 80 28 11 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 361 978 509 451 312 439 559 893 1 081 846 823 693 725 814 1 062 1 008 843 625 382 236 73 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 11 9 5 2 2 4 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 2 5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 5 6 2 5 0 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 8 6 8 20 17 27 9 1
X. Nemoci dýchací soustavy 80 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 4 14 10 10 10 14 4 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 2 2 1 7 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 6 2 7 9 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 3 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 5 10 7 4 4 14 7 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 12 6 4 4 14 6 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 543 0 1 1 0 0 1 0 1 6 17 15 26 36 74 63 43 64 87 69 34 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 119 0 0 19 53 48 60 88 114 108 107 115 69 85 69 53 31 33 25 33 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 8 18 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 176 0 0 19 53 48 60 88 114 109 107 115 69 85 71 58 45 41 43 41 9 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 4 1 0 0 0
II. Novotvary 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 6 5 3 4 3 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23 0 0 5 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 131 0 5 5 4 6 3 11 10 6 11 10 11 7 10 17 8 3 4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 86 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5 7 7 16 20 15 8 0 1 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 91 0 12 32 10 2 0 0 0 0 0 3 1 1 5 8 2 8 6 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 228 0 2 0 0 0 1 2 0 7 11 14 21 24 39 40 32 20 13 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 0 4 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 4 2 2 2 5 6 5 4 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 408 0 0 0 0 0 1 4 21 21 11 11 6 24 52 76 86 56 35 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 076 1 25 49 32 12 8 21 32 38 37 51 51 70 132 174 156 109 66 10 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 334 13 34 18 17 18 28 32 10 16 18 7 12 13 23 19 24 21 5 4 2 0
péče celkem II. Novotvary 1 329 6 29 22 16 13 13 27 30 39 75 112 100 131 189 174 176 98 45 27 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 97 0 9 15 3 1 2 0 1 1 7 3 2 4 3 7 7 7 5 6 14 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 287 3 26 21 24 12 11 7 17 13 16 12 16 14 21 20 11 17 9 15 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 373 1 6 29 74 69 80 105 139 141 126 146 82 90 75 67 32 38 28 34 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 644 11 28 35 24 24 23 32 42 33 51 37 32 46 52 57 41 27 30 15 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 131 10 15 17 8 6 2 3 2 2 6 3 5 6 10 6 8 9 10 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 143 5 7 26 10 4 7 5 6 11 17 8 8 4 9 8 3 2 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 615 12 2 6 8 10 16 11 37 40 69 60 113 151 217 236 202 175 126 95 27 2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 011 20 152 122 23 26 24 27 16 29 32 33 45 40 77 102 78 59 66 29 8 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 943 10 10 18 34 30 56 73 63 66 79 72 80 86 71 62 39 31 33 17 13 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 120 4 8 2 5 4 8 6 9 11 13 1 9 6 11 9 5 2 4 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 161 1 4 25 26 53 23 35 39 57 82 72 99 108 159 157 98 64 43 14 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 168 7 12 7 10 38 45 76 95 102 100 93 76 87 108 105 93 64 25 17 5 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 087 0 0 0 1 29 145 317 398 153 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 165 40 26 36 17 14 4 6 1 3 5 5 2 0 1 1 3 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 386 10 16 17 19 39 12 20 13 9 19 13 20 15 29 34 24 21 23 27 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 208 15 57 53 47 70 74 92 93 89 86 73 66 63 75 49 50 63 46 29 14 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 870 727 94 51 31 39 55 128 217 184 143 120 104 141 209 190 193 140 77 21 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 156 979 535 520 397 499 628 1 002 1 228 999 984 874 871 1 005 1 339 1 303 1 087 839 578 356 118 15
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 49,4 198,2 134,2 51,8 57,4 64,2 76,7 77 23,9 31,7 32 16,8 24,3 24,9 49,9 42,7 61,6 76,2 27,6 35,3 65 0
II. Novotvary 197,3 91,5 114,4 63,3 54 46,4 36,9 64,9 71,8 75,3 141,1 259,5 228 301,8 390 379,9 544,8 437,9 275,6 247,4 195,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,5 0 35,5 43,1 10,1 3,6 5,7 0 2,4 2 13,2 7,2 4,9 10 6,8 14,2 22,7 33,3 27,6 58,9 390,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39 45,7 102,6 46 37,1 32,1 31,2 16,8 40,7 25,8 30,1 28,8 38,8 34,9 43,1 38 32,4 61,9 48,2 117,8 32,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37,9 15,2 23,7 28,8 70,9 74,9 56,8 40,9 59,8 65,4 32 72,1 29,1 12,5 13,6 30,9 0 0 13,8 0 0 212,3
VI. Nemoci nervové soustavy 67,3 167,7 90,8 86,3 67,5 64,2 56,8 50,5 76,6 49,6 71,5 60,1 43,7 94,8 79,4 68,9 55,1 52,4 55,1 70,7 65 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,3 152,5 59,2 43,1 27 21,4 5,7 7,2 4,8 4 11,3 7,2 12,1 15 22,7 14,2 25,9 42,8 68,9 35,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22,6 76,2 27,6 74,8 33,8 14,3 19,9 12 14,4 21,8 32 19,2 19,4 10 20,4 19 9,7 9,5 20,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 223,6 183 7,9 17,3 27 35,7 45,4 21,6 88,6 77,3 124,1 122,6 247,4 341,7 437,6 498,6 580,5 699,8 750,9 789,3 552,8 212,3
X. Nemoci dýchací soustavy 132,5 304,9 548,5 255,9 43,9 85,6 65,3 64,9 38,3 55,5 58,3 69,7 99,4 87,3 131,5 199,4 214 195,2 316,9 282,7 162,6 212,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 143,7 152,5 39,5 51,8 114,8 107 159 175,6 150,8 130,8 146,7 170,6 191,6 202 149,6 142,5 120 142,8 179,1 141,4 357,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,3 61 27,6 2,9 16,9 14,3 22,7 14,4 21,5 19,8 22,6 2,4 21,8 10 20,4 16,6 16,2 9,5 27,6 35,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 140,5 15,2 7,9 71,9 87,8 189 62,5 79,4 93,3 97,1 127,9 134,6 184,3 204,5 263 263,5 207,5 176,1 144,7 117,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 182,6 106,7 47,4 20,1 33,8 135,5 127,8 182,8 227,4 202,2 188,1 223,5 184,3 214,5 244,9 249,3 295,1 299,9 151,6 176,7 130,1 636,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 171,4 0 0 0 3,4 103,4 411,8 762,4 952,6 303,3 75,2 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,2 1 280,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 24 609,8 86,8 94,9 43,9 46,4 11,4 14,4 2,4 5,9 9,4 9,6 4,9 0 2,3 2,4 9,7 4,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 57,6 137,2 59,2 46 60,8 139,1 34,1 48,1 31,1 17,8 33,9 31,2 46,1 37,4 61,2 68,9 74,6 95,2 137,8 294,5 162,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 173,6 228,7 224,9 152,4 158,7 249,6 204,5 216,5 220,2 168,5 154,2 158,6 152,8 139,7 142,8 87,8 129,7 257,1 192,9 247,4 227,6 636,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 378,8 11 084,0 370,9 146,6 104,7 139,1 153,4 298,2 466,7 323,1 244,5 261,9 225,6 289,3 328,7 256,4 334 380,8 192,9 129,6 32,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 107,1 14 910,8 2 008,5 1 296,7 1 053,5 1 565,3 1 587,6 2 147,8 2 587,4 1 677,0 1 547,8 1 665,3 1 758,6 2 030,3 2 407,8 2 393,3 2 733,8 2 975,2 2 631,6 2 780,1 2 374,0 1 910,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 0 0 6,5 4,8 0 11,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 12,1 17,5 24,9 21,4 16,2 9,5 13,8 47,1 32,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 6,9 11,8 65 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7,1 3,2 14,3 13,8 58,9 32,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 2,4 0 0 2,4 3,2 23,8 6,9 11,8 32,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,8 4,8 7,3 2,5 11,3 14,2 6,5 23,8 0 11,8 32,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,7 17,5 18,1 14,2 25,9 95,2 117,1 318,1 292,7 212,3
X. Nemoci dýchací soustavy 12,6 0 3,9 2,9 0 0 2,8 0 0 2 1,9 2,4 7,3 10 31,7 23,7 32,4 47,6 96,4 47,1 97,6 424,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 2,4 12,5 11,3 4,7 6,5 4,8 48,2 58,9 65 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 0 5 4,5 4,7 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 4,8 4,9 5 9,1 14,2 6,5 33,3 62 35,3 32,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 6,5 4,8 20,7 23,6 32,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 0 2,3 9,5 0 4,8 20,7 23,6 32,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,5 7,2 2,4 12,5 22,7 16,6 13 19 96,4 82,5 227,6 212,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,8 0 12,1 2,5 27,2 14,2 13 19 96,4 70,7 130,1 212,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,6 0 3,9 2,9 0 0 2,8 0 2,4 11,9 32 36 63,1 89,8 167,8 149,6 139,4 304,7 599,3 812,8 1 105,7 1 061,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176,5 0 0 54,6 179 171,2 170,4 211,7 272,9 214,1 201,2 276,4 167,4 212 156,4 125,8 100,5 157,1 172,2 388,7 260,2 212,3
VI. Nemoci nervové soustavy 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 11,9 45,4 38,1 124 94,2 32,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185,5 0 0 54,6 179 171,2 170,4 211,7 272,9 216,1 201,2 276,4 167,4 212 161 137,7 145,9 195,2 296,2 483 292,7 212,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 4,9 5 2,3 2,4 9,7 19 6,9 0 0 0
II. Novotvary 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,2 2,4 7,5 13,6 11,9 9,7 19 20,7 23,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 0 0 14,4 43,9 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,8 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,7 0 19,7 14,4 13,5 21,4 8,5 26,5 23,9 11,9 20,7 24 26,7 17,5 22,7 40,4 25,9 14,3 27,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,6 0 0 0 0 0 0 4,8 0 2 5,6 12 17 17,5 36,3 47,5 48,6 38,1 0 11,8 32,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 14,4 0 47,4 92 33,8 7,1 0 0 0 0 0 7,2 2,4 2,5 11,3 19 6,5 38,1 41,3 11,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 3,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 36 0 7,9 0 0 0 2,8 4,8 0 13,9 20,7 33,6 50,9 59,9 88,4 95 103,8 95,2 89,6 11,8 32,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 0 15,8 8,6 13,5 3,6 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 15,2 3,9 2,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 3,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 0 0 0 0 0 5,7 4,8 2,4 4 0 9,6 4,9 5 4,5 11,9 19,5 23,8 27,6 11,8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64,3 0 0 0 0 0 2,8 9,6 50,3 41,6 20,7 26,4 14,6 59,9 117,9 180,4 278,9 266,6 241,1 47,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169,7 15,2 98,7 140,9 108,1 42,8 22,7 50,5 76,6 75,3 69,6 122,6 123,7 174,6 299,3 413,1 505,9 518,9 454,7 117,8 65 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,7 198,2 134,2 51,8 57,4 64,2 79,5 77 23,9 31,7 33,9 16,8 29,1 32,4 52,1 45,1 77,8 100 34,4 47,1 65 0
péče celkem II. Novotvary 209,6 91,5 114,4 63,3 54 46,4 36,9 64,9 71,8 77,3 141,1 269,1 242,6 326,7 428,5 413,1 570,8 466,5 310 318,1 227,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,3 0 35,5 43,1 10,1 3,6 5,7 0 2,4 2 13,2 7,2 4,9 10 6,8 16,6 22,7 33,3 34,4 70,7 455,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,3 45,7 102,6 60,4 81 42,8 31,2 16,8 40,7 25,8 30,1 28,8 38,8 34,9 47,6 47,5 35,7 80,9 62 176,7 65 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 216,5 15,2 23,7 83,4 249,9 246 227,2 252,5 332,7 279,5 237 350,9 198,9 224,5 170 159,1 103,8 180,9 192,9 400,5 292,7 424,6
VI. Nemoci nervové soustavy 101,6 167,7 110,5 100,6 81 85,6 65,3 77 100,5 65,4 95,9 88,9 77,6 114,7 117,9 135,3 133 128,5 206,7 176,7 130,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,7 152,5 59,2 48,9 27 21,4 5,7 7,2 4,8 4 11,3 7,2 12,1 15 22,7 14,2 25,9 42,8 68,9 35,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22,6 76,2 27,6 74,8 33,8 14,3 19,9 12 14,4 21,8 32 19,2 19,4 10 20,4 19 9,7 9,5 20,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 254,7 183 7,9 17,3 27 35,7 45,4 26,5 88,6 79,3 129,8 144,2 274,1 376,6 492 560,3 655,1 833,1 868 1 119,1 878 424,6
X. Nemoci dýchací soustavy 159,4 304,9 599,8 350,8 77,7 92,7 68,2 64,9 38,3 57,5 60,2 79,3 109,2 99,8 174,6 242,2 253 280,9 454,7 341,6 260,2 636,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 148,7 152,5 39,5 51,8 114,8 107 159 175,6 150,8 130,8 148,6 173 194 214,5 161 147,2 126,5 147,6 227,3 200,3 422,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,9 61 31,6 5,8 16,9 14,3 22,7 14,4 21,5 21,8 24,4 2,4 21,8 15 24,9 21,4 16,2 9,5 27,6 35,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 183,1 15,2 15,8 71,9 87,8 189 65,3 84,2 93,3 113 154,2 173 240,1 269,4 360,5 372,8 317,8 304,7 296,2 164,9 65 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 184,2 106,7 47,4 20,1 33,8 135,5 127,8 182,8 227,4 202,2 188,1 223,5 184,3 217 244,9 249,3 301,6 304,7 172,2 200,3 162,6 636,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 171,4 0 0 0 3,4 103,4 411,8 762,4 952,6 303,3 75,2 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,2 1 280,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 609,8 102,6 103,5 57,4 49,9 11,4 14,4 2,4 5,9 9,4 12 4,9 0 2,3 2,4 9,7 4,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60,9 152,5 63,1 48,9 64,2 139,1 34,1 48,1 31,1 17,8 35,7 31,2 48,5 37,4 65,7 80,7 77,8 100 158,4 318,1 195,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 190,5 228,7 224,9 152,4 158,7 249,6 210,2 221,3 222,6 176,4 161,7 175,4 160,1 157,1 170 116,3 162,1 299,9 316,9 341,6 455,3 849,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 452,6 11 084,0 370,9 146,6 104,7 139,1 156,2 307,9 519,4 364,7 268,9 288,4 252,3 351,7 473,8 451,1 625,9 666,4 530,4 247,4 162,6 212,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 547,9 14 926,1 2 111,1 1 495,1 1 340,5 1 779,3 1 783,5 2 409,9 2 939,3 1 980,3 1 850,6 2 100,3 2 112,7 2 506,7 3 035,8 3 093,7 3 525,1 3 993,9 3 981,8 4 193,7 3 837,4 3 184,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)