8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 38 19 10 21 6 10 3 3 8 5 7 9 10 8 12 5 7 5 3 0 201
II. Novotvary 4 27 32 18 8 34 48 70 63 90 178 191 334 378 505 332 170 59 25 1 0 2 567
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 39 15 12 2 6 3 5 9 14 8 5 11 6 10 4 1 1 4 1 0 161
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 42 29 24 23 11 18 15 18 11 14 18 37 28 30 21 12 7 5 3 0 375
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 8 19 36 46 31 78 64 36 30 21 18 6 8 6 3 0 0 0 410
VI. Nemoci nervové soustavy 1 6 25 21 23 19 26 38 41 39 55 47 85 65 97 58 34 16 3 1 0 700
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 7 2 2 7 7 9 4 14 10 14 27 27 22 30 10 5 5 1 0 204
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 4 1 3 3 4 3 2 5 2 5 4 6 3 3 0 2 0 0 0 0 54
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 1 5 6 15 16 30 34 53 83 107 178 244 303 262 184 128 50 20 0 1 719
X. Nemoci dýchací soustavy 31 145 74 28 18 17 14 33 35 43 35 34 39 51 79 34 27 17 7 3 0 764
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 37 47 45 103 60 57 58 87 89 83 92 131 136 119 74 63 50 16 5 0 1 372
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 9 12 3 27 20 26 11 22 14 17 14 21 23 23 21 6 8 8 3 0 291
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 6 17 45 73 92 98 108 143 186 195 230 285 293 262 214 93 38 18 1 0 2 397
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 37 52 29 35 50 55 73 65 53 56 71 42 79 69 43 39 20 7 3 0 890
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 33 135 254 241 122 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 45 90 84 27 22 12 11 12 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 311
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22 34 23 35 67 24 19 17 11 25 16 16 22 20 26 17 16 13 6 1 0 430
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 59 66 66 128 140 128 151 153 117 116 124 121 119 108 62 61 64 32 11 2 1 836
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 360 31 41 16 21 93 209 387 405 200 120 66 76 115 85 49 19 9 2 1 0 2 305
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 646 605 545 398 634 781 1 048 1 294 1 299 1 052 1 034 1 073 1 446 1 615 1 755 1 241 748 446 193 58 2 17 913
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 6 3 0 0 17
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 4 0 0 0 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6 7 0 6 3 0 0 26
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 6 13 5 19 18 12 0 90
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 5 1 1 0 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1 0 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 5 10 6 6 5 7 4 4 1 0 58
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 6 2 0 9 5 2 0 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 7 10 6 9 4 1 0 0 0 43
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 1 4 2 3 7 6 16 27 33 38 44 24 61 42 20 1 329
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 17 84 44 97 147 117 120 73 85 64 64 41 19 11 13 4 1 0 0 1 001
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 4 1 0 0 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 17 84 44 97 147 117 122 73 85 64 64 42 20 14 15 8 2 0 0 1 015
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 5 0 2 0 0 0 15
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 3 1 0 15
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 0 5 1 0 0 0 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 1 2 1 0 0 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 2 3 5 7 1 0 27
X. Nemoci dýchací soustavy 0 337 445 133 17 0 1 0 1 2 0 1 5 10 14 16 7 10 2 0 0 1 001
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 6 9 10 16 19 14 16 7 0 0 105
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 0 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 1 3 5 6 2 7 16 27 75 105 181 198 138 76 16 1 0 857
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 338 447 135 19 3 10 8 8 14 20 37 97 138 225 247 176 116 43 4 0 2 085
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 38 19 10 21 6 12 3 3 9 6 7 9 13 9 17 5 10 5 4 0 218
péče celkem II. Novotvary 4 27 32 18 8 34 48 70 63 91 178 194 336 380 508 335 174 66 31 2 0 2 599
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 39 15 12 2 6 3 5 9 14 8 5 11 6 10 4 2 1 4 1 0 162
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 42 29 24 23 11 18 16 18 12 14 20 39 32 34 21 17 12 5 3 0 399
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 17 92 63 133 193 148 198 137 121 94 85 59 26 20 20 7 3 1 0 1 417
VI. Nemoci nervové soustavy 1 6 25 21 23 19 26 39 45 40 56 48 88 66 109 68 37 28 8 1 0 754
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 7 2 2 7 7 9 4 14 10 14 27 27 22 30 10 5 5 1 0 204
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 5 2 4 3 4 3 2 5 2 5 4 6 3 3 0 2 0 0 0 0 57
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 1 5 6 15 16 30 34 53 85 109 186 257 310 277 192 152 75 33 0 1 836
X. Nemoci dýchací soustavy 31 482 519 161 35 17 15 33 36 45 35 35 45 63 93 52 35 32 10 4 0 1 778
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 37 47 45 103 60 57 58 87 89 83 92 131 137 119 75 66 52 20 6 0 1 384
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 9 12 4 28 20 26 11 22 14 17 14 21 23 25 24 7 9 12 4 0 305
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 6 17 45 73 92 100 108 148 191 201 241 304 309 284 238 114 58 29 2 0 2 560
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 37 52 29 35 50 55 73 65 53 56 71 42 81 72 44 40 21 10 3 0 901
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 33 135 254 241 122 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 45 90 84 27 22 12 11 12 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 311
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22 34 24 35 67 24 20 17 11 27 16 16 23 21 27 17 19 17 7 1 1 446
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 59 66 66 128 141 130 152 153 117 116 128 122 121 115 68 62 74 38 14 2 1 880
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 360 31 41 16 22 96 215 394 408 208 136 95 158 230 272 256 161 86 18 2 0 3 205
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 646 943 1 009 617 697 882 1 209 1 421 1 432 1 146 1 145 1 190 1 634 1 828 2 038 1 546 963 631 280 82 3 21 342
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 189,2 144,9 56,7 35,2 72,1 15,1 23,8 6,8 5,5 16,7 12 17,5 20,8 22,5 20 41,7 25,8 47 61,7 108 0 31,6
II. Novotvary 63,1 102,9 95,5 63,4 27,5 85,4 114,3 157,7 114,9 187,4 428,5 476,2 773,1 850 1 264,2 1 154,9 877,6 396,2 308,3 36 0 403,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 78,8 148,7 44,8 42,2 6,9 15,1 7,1 11,3 16,4 29,1 19,3 12,5 25,5 13,5 25 13,9 5,2 6,7 49,3 36 0 25,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 141,9 160,1 86,6 84,5 79 27,6 42,9 33,8 32,8 22,9 33,7 44,9 85,6 63 75,1 73,1 61,9 47 61,7 108 0 59
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 28,2 65,3 90,4 109,5 69,8 142,3 133,2 86,7 74,8 48,6 40,5 15 27,8 31 20,1 0 0 0 64,5
VI. Nemoci nervové soustavy 15,8 22,9 74,6 73,9 79 47,7 61,9 85,6 74,8 81,2 132,4 117,2 196,7 146,2 242,8 201,8 175,5 107,4 37 36 0 110
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 3,8 20,9 7 6,9 17,6 16,7 20,3 7,3 29,1 24,1 34,9 62,5 60,7 55,1 104,4 51,6 33,6 61,7 36 0 32,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 63,1 15,3 3 10,6 10,3 10 7,1 4,5 9,1 4,2 12 10 13,9 6,7 7,5 0 10,3 0 0 0 0 8,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 3 17,6 20,6 37,7 38,1 67,6 62 110,3 199,8 266,8 412 548,7 758,5 911,4 949,9 859,6 616,7 720,2 0 270,2
X. Nemoci dýchací soustavy 488,8 552,8 220,9 98,6 61,8 42,7 33,3 74,3 63,9 89,5 84,3 84,8 90,3 114,7 197,8 118,3 139,4 114,2 86,3 108 0 120,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 315,4 141,1 140,3 158,4 353,7 150,7 135,7 130,7 158,7 185,3 199,8 229,4 303,2 305,8 297,9 257,4 325,2 335,8 197,3 180,1 0 215,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47,3 34,3 35,8 10,6 92,7 50,2 61,9 24,8 40,1 29,1 40,9 34,9 48,6 51,7 57,6 73,1 31 53,7 98,7 108 0 45,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 22,9 50,8 158,4 250,7 231,1 233,4 243,3 260,9 387,2 469,4 573,5 659,7 658,9 655,9 744,5 480,1 255,2 222 36 0 376,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 189,2 141,1 155,3 102,1 120,2 125,6 131 164,4 118,6 110,3 134,8 177 97,2 177,7 172,7 149,6 201,3 134,3 86,3 108 0 139,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 3,5 113,3 339,1 604,9 542,9 222,6 60,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 734,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 709,6 343,1 250,8 95 75,6 30,1 26,2 27 1,8 2,1 2,4 7,5 2,3 0 0 0 0 6,7 0 0 0 48,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 346,9 129,6 68,7 123,2 230,1 60,3 45,2 38,3 20,1 52 38,5 39,9 50,9 45 65,1 59,1 82,6 87,3 74 36 0 67,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 126,1 225 197,1 232,3 439,6 351,7 304,8 340,1 279,1 243,6 279,2 309,2 280,1 267,6 270,4 215,7 314,9 429,8 394,7 396,1 636,9 288,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 676,4 118,2 122,4 56,3 72,1 233,6 497,7 871,8 738,9 416,3 288,9 164,6 175,9 258,6 212,8 170,5 98,1 60,4 24,7 36 0 362,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 186,1 2 306,7 1 627,2 1 401,0 2 177,3 1 961,9 2 495,8 2 914,9 2 369,9 2 190,0 2 489,0 2 675,3 3 347,0 3 631,7 4 393,4 4 317,1 3 861,4 2 995,1 2 380,4 2 088,6 636,9 2 816,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 36 0 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,5 4,6 0 5 3,5 5,2 40,3 37 0 0 2,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,3 2,2 5 0 0 26,9 0 0 0 1,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,2 0 24,7 36 0 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,1 2,4 2,5 0 0 15 24,4 0 40,3 37 0 0 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5 11,6 18 15 45,2 25,8 127,6 222 432,1 0 14,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,5 0 7 5,2 33,6 12,3 36 0 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,5 5,2 13,4 12,3 36 0 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5,2 6,7 37 36 0 1,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,6 8,3 7,2 12,5 23,1 13,5 15 17,4 36,1 26,9 49,3 36 0 9,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5 3,5 5,2 6,7 24,7 0 0 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 10,3 13,4 0 0 318,5 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 2,5 4,8 0 0 0 0 7,5 2,3 4,5 15 7 0 60,4 61,7 72 0 5,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 1,8 2,1 0 5 16,2 22,5 15 31,3 20,6 6,7 0 0 0 6,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 2,5 9,5 4,5 5,5 14,6 14,4 39,9 62,5 74,2 95,1 153,1 123,9 409,6 518 720,2 318,5 51,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 50,8 295,7 151,1 243,7 350,1 263,6 218,9 152 204,6 159,6 148,1 92,2 47,6 38,3 67,1 26,9 12,3 0 0 157,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 2,2 2,5 10,4 10,3 26,9 12,3 0 0 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 50,8 295,7 151,1 243,7 350,1 263,6 222,6 152 204,6 159,6 148,1 94,4 50,1 48,7 77,4 53,7 24,7 0 0 159,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 2,1 2,4 0 0 6,7 2,5 17,4 0 13,4 0 0 0 2,4
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4,5 2,5 7 15,5 6,7 37 36 0 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,1 0 0 2,3 6,7 5 0 25,8 6,7 0 0 0 2,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 6,9 0 12,5 0 5,2 13,4 12,3 0 0 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 3,8 3 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 11,2 2,5 7 15,5 33,6 86,3 36 0 4,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 1 284,9 1 328,6 468,2 58,4 0 2,4 0 1,8 4,2 0 2,5 11,6 22,5 35 55,7 36,1 67,2 24,7 0 0 157,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 37 0 0 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 3,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 12,3 0 0 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,5 2,1 7,2 15 20,8 22,5 40,1 66,1 72,3 107,4 86,3 0 0 16,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 12,3 0 0 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 4,2 0 0 2,3 0 2,5 0 5,2 13,4 12,3 0 0 1,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 0 0 2,5 13,9 5,2 6,7 12,3 36 0 1,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 3,4 7,5 11,9 13,5 3,6 14,6 38,5 67,3 173,6 236,1 453,1 688,8 712,4 510,4 197,3 36 0 134,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 1 288,7 1 334,6 475,2 65,3 7,5 23,8 18 14,6 29,1 48,1 92,3 224,5 310,3 563,3 859,2 908,6 779 530,3 144 0 327,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189,2 144,9 56,7 35,2 72,1 15,1 28,6 6,8 5,5 18,7 14,4 17,5 20,8 29,2 22,5 59,1 25,8 67,2 61,7 144 0 34,3
péče celkem II. Novotvary 63,1 102,9 95,5 63,4 27,5 85,4 114,3 157,7 114,9 189,4 428,5 483,7 777,7 854,5 1 271,7 1 165,4 898,2 443,2 382,3 72 0 408,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 78,8 148,7 44,8 42,2 6,9 15,1 7,1 11,3 16,4 29,1 19,3 12,5 25,5 13,5 25 13,9 10,3 6,7 49,3 36 0 25,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 141,9 160,1 86,6 84,5 79 27,6 42,9 36 32,8 25 33,7 49,9 90,3 72 85,1 73,1 87,8 80,6 61,7 108 0 62,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 50,8 323,8 216,4 334,1 459,6 333,4 361,2 285,2 291,3 234,4 196,7 132,7 65,1 69,6 103,2 47 37 36 0 222,8
VI. Nemoci nervové soustavy 15,8 22,9 74,6 73,9 79 47,7 61,9 87,9 82,1 83,3 134,8 119,7 203,7 148,4 272,9 236,6 191 188 98,7 36 0 118,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 3,8 20,9 7 6,9 17,6 16,7 20,3 7,3 29,1 24,1 34,9 62,5 60,7 55,1 104,4 51,6 33,6 61,7 36 0 32,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 63,1 19,1 6 14,1 10,3 10 7,1 4,5 9,1 4,2 12 10 13,9 6,7 7,5 0 10,3 0 0 0 0 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 3 17,6 20,6 37,7 38,1 67,6 62 110,3 204,6 271,8 430,5 577,9 776 963,6 991,2 1 020,8 925 1 188,3 0 288,6
X. Nemoci dýchací soustavy 488,8 1 837,7 1 549,5 566,7 120,2 42,7 35,7 74,3 65,7 93,7 84,3 87,3 104,2 141,7 232,8 180,9 180,7 214,9 123,3 144 0 279,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 315,4 141,1 140,3 158,4 353,7 150,7 135,7 130,7 158,7 185,3 199,8 229,4 303,2 308,1 297,9 260,9 340,7 349,2 246,7 216,1 0 217,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47,3 34,3 35,8 14,1 96,2 50,2 61,9 24,8 40,1 29,1 40,9 34,9 48,6 51,7 62,6 83,5 36,1 60,4 148 144 0 47,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 22,9 50,8 158,4 250,7 231,1 238,1 243,3 270 397,6 483,8 600,9 703,7 694,9 711 827,9 588,5 389,5 357,7 72 0 402,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 189,2 141,1 155,3 102,1 120,2 125,6 131 164,4 118,6 110,3 134,8 177 97,2 182,1 180,2 153,1 206,5 141 123,3 108 0 141,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 3,5 113,3 339,1 604,9 542,9 222,6 60,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 734,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 709,6 343,1 250,8 95 75,6 30,1 26,2 27 1,8 2,1 2,4 7,5 2,3 0 0 0 0 6,7 0 0 0 48,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 346,9 129,6 71,7 123,2 230,1 60,3 47,6 38,3 20,1 56,2 38,5 39,9 53,2 47,2 67,6 59,1 98,1 114,2 86,3 36 318,5 70,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 126,1 225 197,1 232,3 439,6 354,2 309,6 342,4 279,1 243,6 279,2 319,1 282,4 272,1 287,9 236,6 320,1 496,9 468,7 504,1 636,9 295,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 676,4 118,2 122,4 56,3 75,6 241,2 512 887,5 744,3 433 327,4 236,9 365,7 517,2 680,9 890,6 831,1 577,5 222 72 0 503,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 186,1 3 595,4 3 012,5 2 171,8 2 393,7 2 215,6 2 879,2 3 201,0 2 612,5 2 385,7 2 756,2 2 967,0 3 782,1 4 110,7 5 101,9 5 378,1 4 971,3 4 237,5 3 453,4 2 952,8 955,4 3 355,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)