8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 240 10 28 10 6 8 11 15 8 11 10 6 11 14 15 15 19 11 12 12 7 1
II. Novotvary 1 624 2 0 1 0 7 5 16 19 41 71 95 129 192 272 291 223 163 68 29 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 1 0 0 0 0 2 1 4 1 3 4 4 8 4 2 2 3 3 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 257 5 27 8 2 3 13 14 28 19 15 20 19 21 9 14 7 7 12 13 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 172 0 4 4 8 14 18 14 15 14 15 22 17 7 8 2 4 4 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 418 13 32 13 11 21 14 14 35 34 42 29 28 39 24 34 19 8 4 1 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 180 3 48 3 2 2 3 3 3 6 10 13 20 12 16 21 7 6 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 3 13 5 3 3 4 3 3 9 6 4 7 16 6 9 5 4 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 422 1 1 0 1 4 15 11 18 34 50 96 139 196 324 401 443 339 220 109 20 0
X. Nemoci dýchací soustavy 775 24 117 52 6 28 21 23 23 26 29 27 37 54 49 83 57 60 27 26 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 730 8 13 18 12 14 22 28 41 54 72 64 69 60 70 67 43 38 16 12 9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 128 3 9 2 6 4 7 11 5 9 12 9 10 9 8 7 10 4 0 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 794 0 4 5 7 17 16 37 31 49 61 68 108 80 111 82 63 42 7 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 127 5 15 25 5 20 65 98 94 81 72 68 55 90 87 124 99 62 27 26 7 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 665 0 0 0 0 37 80 196 214 108 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 108 39 18 11 1 2 5 1 3 0 4 4 2 7 2 2 3 2 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 291 7 22 14 20 13 14 16 15 11 19 19 12 20 19 18 20 11 11 7 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 998 14 58 47 53 75 61 72 64 59 88 68 62 61 68 51 42 26 13 11 4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 909 334 3 18 14 22 53 144 254 178 115 61 73 114 124 130 134 78 43 13 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 064 546 412 236 157 294 429 717 877 744 722 679 802 1 000 1 216 1 353 1 200 868 468 272 66 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 10 3 3 0 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 5 7 2 11 3 1
X. Nemoci dýchací soustavy 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 14 24 9 13 8 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 3 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 1 2 5 0 1 3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 8 5 3 6 11 11 6 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 285 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 4 15 23 34 47 27 37 30 41 13 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 449 0 0 5 29 27 39 53 45 59 45 41 48 20 17 9 3 7 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 449 0 0 5 29 27 39 53 45 59 45 41 48 20 17 9 3 7 1 1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
II. Novotvary 23 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 5 0 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 424 0 1 3 0 3 14 19 25 26 31 35 40 43 59 46 42 28 8 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 423 0 0 0 0 0 2 4 1 5 7 18 37 51 52 81 79 53 28 5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 53 0 15 21 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 344 0 0 1 2 0 3 10 13 17 34 69 113 154 208 252 227 165 59 15 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 243 0 0 0 0 0 2 12 8 11 9 9 21 23 19 30 35 23 23 15 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 378 0 0 0 0 0 8 5 26 18 20 16 21 25 37 80 52 40 22 6 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 927 0 20 30 21 9 31 51 75 79 103 149 235 301 379 492 444 316 141 43 7 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 253 10 28 10 6 8 11 15 9 12 10 6 13 16 15 17 22 11 12 13 8 1
péče celkem II. Novotvary 1 673 2 0 1 0 7 6 17 21 42 73 97 132 199 277 303 226 171 68 31 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50 1 0 0 0 0 2 1 4 1 3 4 4 8 4 2 2 4 3 5 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 274 5 27 10 8 5 14 14 28 19 15 20 19 22 11 14 8 7 13 14 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 628 0 4 9 37 41 57 67 61 73 60 63 65 28 27 11 7 13 2 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 850 13 33 16 11 24 28 33 62 60 74 64 68 83 84 80 61 36 13 3 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 180 3 48 3 2 2 3 3 3 6 10 13 20 12 16 21 7 6 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 3 13 5 3 3 4 3 3 9 6 4 7 16 6 9 5 4 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 882 1 1 0 1 4 17 15 19 39 57 115 179 248 377 484 527 399 250 125 23 1
X. Nemoci dýchací soustavy 911 24 132 73 19 32 21 23 23 26 29 27 40 61 63 107 66 73 35 31 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 736 8 13 18 12 14 22 28 41 54 72 64 69 60 70 67 43 41 18 13 9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 135 3 9 3 6 4 7 11 5 9 12 9 11 10 9 7 13 4 0 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 153 0 4 6 9 17 19 47 44 66 95 137 221 235 321 336 291 210 69 22 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 129 5 15 25 5 20 65 98 94 81 72 68 55 90 87 124 99 62 28 27 7 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 665 0 0 0 0 37 80 196 214 108 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 112 39 20 13 1 2 5 1 3 0 4 4 2 7 2 2 3 2 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 304 7 24 14 20 13 14 16 16 11 20 19 12 21 20 19 23 12 12 8 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 264 14 58 47 53 75 63 85 72 70 97 80 85 87 88 83 82 49 37 29 9 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 348 334 3 18 14 22 61 149 280 197 137 77 98 141 169 215 189 124 76 30 12 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 725 546 432 271 207 330 499 822 1 002 883 874 873 1 100 1 344 1 646 1 901 1 674 1 228 640 357 86 10
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 19,9 83,5 59,4 15,7 10,2 14,6 16,9 18,4 10 12,6 10 7,1 12,8 18,3 18,3 19 31,2 25,6 48,5 81,3 137,4 115,3
II. Novotvary 134,5 16,7 0 1,6 0 12,8 7,7 19,7 23,7 46,9 71,1 112,3 150,3 251 332,1 368,3 366,4 379,6 274,6 196,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 8,4 0 0 0 0 3,1 1,2 5 1,1 3 4,7 4,7 10,5 4,9 2,5 3,3 7 12,1 33,9 19,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,3 41,8 57,3 12,6 3,4 5,5 20 17,2 34,9 21,7 15 23,6 22,1 27,5 11 17,7 11,5 16,3 48,5 88 19,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,2 0 8,5 6,3 13,6 25,6 27,6 17,2 18,7 16 15 26 19,8 9,2 9,8 2,5 6,6 9,3 4 6,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,6 108,6 67,9 20,4 18,7 38,4 21,5 17,2 43,7 38,9 42 34,3 32,6 51 29,3 43 31,2 18,6 16,2 6,8 58,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,9 25,1 101,8 4,7 3,4 3,7 4,6 3,7 3,7 6,9 10 15,4 23,3 15,7 19,5 26,6 11,5 14 4 6,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,6 25,1 27,6 7,8 5,1 5,5 6,1 3,7 3,7 10,3 6 4,7 8,2 20,9 7,3 11,4 8,2 9,3 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 200,6 8,4 2,1 0 1,7 7,3 23 13,5 22,5 38,9 50 113,5 162 256,2 395,6 507,5 727,9 789,5 888,6 738,2 392,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 64,2 200,4 248,2 81,6 10,2 51,2 32,3 28,3 28,7 29,7 29 31,9 43,1 70,6 59,8 105 93,7 139,7 109,1 176,1 98,1 115,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 60,5 66,8 27,6 28,2 20,4 25,6 33,8 34,4 51,2 61,8 72,1 75,7 80,4 78,4 85,5 84,8 70,7 88,5 64,6 81,3 176,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,6 25,1 19,1 3,1 10,2 7,3 10,8 13,5 6,2 10,3 12 10,6 11,7 11,8 9,8 8,9 16,4 9,3 0 13,5 19,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 65,8 0 8,5 7,8 11,9 31,1 24,6 45,5 38,7 56 61,1 80,4 125,9 104,6 135,5 103,8 103,5 97,8 28,3 27,1 39,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 93,3 41,8 31,8 39,2 8,5 36,6 99,8 120,4 117,3 92,6 72,1 80,4 64,1 117,7 106,2 156,9 162,7 144,4 109,1 176,1 137,4 230,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 55,1 0 0 0 0 67,6 122,9 240,8 267 123,5 28 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,9 325,7 38,2 17,3 1,7 3,7 7,7 1,2 3,7 0 4 4,7 2,3 9,2 2,4 2,5 4,9 4,7 8,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,1 58,5 46,7 22 34 23,8 21,5 19,7 18,7 12,6 19 22,5 14 26,1 23,2 22,8 32,9 25,6 44,4 47,4 39,2 115,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 82,7 116,9 123 73,7 90,2 137,1 93,7 88,5 79,9 67,5 88,1 80,4 72,3 79,7 83 64,5 69 60,6 52,5 74,5 78,5 115,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 158,1 2 789,1 6,4 28,2 23,8 40,2 81,4 176,9 317 203,6 115,1 72,1 85,1 149 151,4 164,5 220,2 181,7 173,7 88 78,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 082,0 4 559,5 873,8 370,2 267,2 537,3 658,8 880,9 1 094,4 851 722,7 802,7 934,6 1 307,2 1 484,8 1 712,4 1 971,8 2 021,6 1 890,2 1 842,1 1 295,1 692
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,3 1,3 0 2,5 0 0 0 6,8 19,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 6,5 3,7 12,7 4,9 7 0 6,8 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0 4 6,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,3 2,4 0 0 2,3 0 6,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 0 0 1,3 1,2 0 0 0 4 13,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,5 1,3 1,2 2,5 8,2 16,3 8,1 74,5 58,9 115,3
X. Nemoci dýchací soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 9,2 17,1 30,4 14,8 30,3 32,3 33,9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 6,8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,4 2,5 1,6 7 12,1 20,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6,8 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 0 0 0 0 1,6 2,3 4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 3,5 2,3 3,9 1,2 2,5 8,2 0 4 20,3 39,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 0 4,7 2,6 9,8 6,3 4,9 14 44,4 74,5 117,7 230,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,6 0 0 0 0 0 0 1,2 6,2 1,1 4 4,7 17,5 30,1 41,5 59,5 44,4 86,2 121,2 277,7 255,1 346
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37,2 0 0 7,8 49,4 49,3 59,9 65,1 56,2 67,5 45 48,5 55,9 26,1 20,8 11,4 4,9 16,3 4 6,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37,2 0 0 7,8 49,4 49,3 59,9 65,1 56,2 67,5 45 48,5 55,9 26,1 20,8 11,4 4,9 16,3 4 6,8 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,3 0 0 4,9 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0 1,5 1,2 2,5 1,1 2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 0 11,6 0 6,8 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 0 0 3,1 10,2 3,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,6 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35,1 0 2,1 4,7 0 5,5 21,5 23,3 31,2 29,7 31 41,4 46,6 56,2 72 58,2 69 65,2 32,3 0 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 0 0 0 0 0 3,1 4,9 1,2 5,7 7 21,3 43,1 66,7 63,5 102,5 129,8 123,4 113,1 33,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,4 0 31,8 32,9 22,1 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 4,9 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 111,3 0 0 1,6 3,4 0 4,6 12,3 16,2 19,4 34 81,6 131,7 201,3 254 318,9 373 384,3 238,3 101,6 19,6 115,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 4,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,3 3,3 0 0 6,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,1 0 0 0 0 0 3,1 14,7 10 12,6 9 10,6 24,5 30,1 23,2 38 57,5 53,6 92,9 101,6 58,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,3 0 0 0 0 0 12,3 6,1 32,4 20,6 20 18,9 24,5 32,7 45,2 101,2 85,4 93,2 88,9 40,6 39,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 242,4 0 42,4 47,1 35,7 16,4 47,6 62,7 93,6 90,4 103,1 176,1 273,9 393,5 462,8 622,7 729,6 736 569,5 291,2 137,4 115,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 83,5 59,4 15,7 10,2 14,6 16,9 18,4 11,2 13,7 10 7,1 15,1 20,9 18,3 21,5 36,1 25,6 48,5 88 157 115,3
péče celkem II. Novotvary 138,6 16,7 0 1,6 0 12,8 9,2 20,9 26,2 48 73,1 114,7 153,8 260,1 338,2 383,5 371,4 398,3 274,6 209,9 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 8,4 0 0 0 0 3,1 1,2 5 1,1 3 4,7 4,7 10,5 4,9 2,5 3,3 9,3 12,1 33,9 39,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,7 41,8 57,3 15,7 13,6 9,1 21,5 17,2 34,9 21,7 15 23,6 22,1 28,8 13,4 17,7 13,1 16,3 52,5 94,8 19,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52 0 8,5 14,1 63 74,9 87,5 82,3 76,1 83,5 60,1 74,5 75,7 36,6 33 13,9 11,5 30,3 8,1 20,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 70,4 108,6 70 25,1 18,7 43,9 43 40,5 77,4 68,6 74,1 75,7 79,2 108,5 102,6 101,2 100,2 83,8 52,5 20,3 78,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,9 25,1 101,8 4,7 3,4 3,7 4,6 3,7 3,7 6,9 10 15,4 23,3 15,7 19,5 26,6 11,5 14 4 6,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,6 25,1 27,6 7,8 5,1 5,5 6,1 3,7 3,7 10,3 6 4,7 8,2 20,9 7,3 11,4 8,2 9,3 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 238,7 8,4 2,1 0 1,7 7,3 26,1 18,4 23,7 44,6 57,1 135,9 208,6 324,2 460,3 612,5 866 929,3 1 009,7 846,5 451,3 115,3
X. Nemoci dýchací soustavy 75,5 200,4 280 114,5 32,3 58,5 32,3 28,3 28,7 29,7 29 31,9 46,6 79,7 76,9 135,4 108,4 170 141,4 209,9 98,1 115,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 61 66,8 27,6 28,2 20,4 25,6 33,8 34,4 51,2 61,8 72,1 75,7 80,4 78,4 85,5 84,8 70,7 95,5 72,7 88 176,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 25,1 19,1 4,7 10,2 7,3 10,8 13,5 6,2 10,3 12 10,6 12,8 13,1 11 8,9 21,4 9,3 0 13,5 19,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 178,3 0 8,5 9,4 15,3 31,1 29,2 57,7 54,9 75,5 95,1 162 257,5 307,2 392 425,2 478,2 489,1 278,7 149 58,9 115,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 93,5 41,8 31,8 39,2 8,5 36,6 99,8 120,4 117,3 92,6 72,1 80,4 64,1 117,7 106,2 156,9 162,7 144,4 113,1 182,9 137,4 230,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 55,1 0 0 0 0 67,6 122,9 240,8 267 123,5 28 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,3 325,7 42,4 20,4 1,7 3,7 7,7 1,2 3,7 0 4 4,7 2,3 9,2 2,4 2,5 4,9 4,7 8,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,2 58,5 50,9 22 34 23,8 21,5 19,7 20 12,6 20 22,5 14 27,5 24,4 24 37,8 27,9 48,5 54,2 39,2 115,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104,7 116,9 123 73,7 90,2 137,1 96,8 104,4 89,8 80,1 97,1 94,6 99,1 113,7 107,5 105 134,7 114,1 149,4 196,4 176,6 115,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 194,5 2 789,1 6,4 28,2 23,8 40,2 93,7 183,1 349,4 225,3 137,1 91 114,2 184,3 206,4 272,1 310,6 288,8 307 203,2 235,5 230,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 385,2 4 559,5 916,3 425,1 352,3 603,1 766,3 1 009,9 1 250,4 1 010,0 874,8 1 032,0 1 281,9 1 756,9 2 009,8 2 405,9 2 750,7 2 860,0 2 584,9 2 417,7 1 687,6 1 153,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)