8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 295 16 33 13 15 17 28 35 32 17 16 7 12 6 16 8 3 4 7 8 2 0
II. Novotvary 1 507 19 44 29 38 30 41 53 44 87 73 100 122 157 178 276 113 60 32 9 0 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 9 5 3 3 5 4 6 4 5 8 5 4 1 6 6 6 1 2 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 359 12 30 22 13 25 22 31 16 12 44 19 30 23 13 13 16 7 2 6 0 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 373 0 6 8 9 35 51 45 39 43 32 28 29 20 9 13 4 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 483 6 19 27 26 25 26 22 34 32 40 41 36 26 34 42 26 13 7 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 262 6 17 22 10 8 8 5 10 10 6 19 14 23 26 21 24 14 12 6 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71 2 4 4 3 1 6 7 6 6 4 6 5 7 5 2 0 0 1 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 042 5 2 4 13 12 14 20 21 55 69 62 93 103 143 157 108 74 51 28 6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 482 24 64 42 11 13 17 32 15 25 19 26 25 26 30 36 37 16 12 9 1 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 142 7 25 29 45 60 71 121 78 86 68 83 87 102 89 80 56 21 19 11 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 189 6 6 8 9 13 17 14 8 12 11 10 9 9 14 17 15 4 3 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 548 0 7 60 49 56 53 66 78 96 109 116 138 165 177 163 120 69 16 8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 847 9 12 31 18 30 57 96 100 69 67 75 57 51 48 49 31 18 13 9 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278 0 0 0 0 28 175 413 437 185 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 359 111 73 81 28 26 4 7 10 5 5 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 354 15 23 19 31 41 28 34 21 17 15 16 22 12 15 13 8 13 3 6 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 293 11 46 52 50 85 109 135 108 86 95 94 77 82 75 68 53 29 15 14 7 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 457 684 129 62 64 50 84 200 224 222 157 77 84 109 116 92 59 31 11 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 557 1 072 545 516 435 560 815 1 342 1 285 1 070 877 788 846 922 995 1 058 680 374 208 124 32 13
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 1 7 1 1 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 1 4 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 2 5 2 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 11 11 8 11 12 15 10 0
X. Nemoci dýchací soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 2 4 3 2 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 8 8 17 7 8 23 6 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 3 4 2 3 3 3 6 4 4 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 5 4 6 3 2 1 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361 0 0 0 0 0 1 7 5 5 9 15 16 32 35 49 43 34 52 36 18 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 688 0 0 25 63 49 58 95 59 76 61 55 60 45 16 13 4 3 3 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 696 0 0 25 63 49 58 95 59 76 61 56 60 45 18 13 4 5 6 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 2 1 0 0 0
II. Novotvary 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 6 8 16 2 1 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 1 3 3 9 0 1 0 0 2 4 3 0 2 0 1 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 1 2 3
X. Nemoci dýchací soustavy 731 0 257 347 108 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 0 0 4 2 0 0 2 2 3 4 1 1 5 4 4 3 4 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 1 0 0 3 1 1 2 1 4 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 368 0 0 0 0 0 3 6 14 21 20 8 9 30 36 63 63 54 30 10 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 297 0 265 361 117 29 4 11 18 25 31 17 17 43 53 79 80 83 39 13 9 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 317 16 33 13 15 17 29 35 32 18 18 10 14 9 18 10 6 6 8 8 2 0
péče celkem II. Novotvary 1 573 19 44 29 38 30 41 54 44 87 74 101 123 164 188 283 128 77 35 10 2 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 88 9 5 3 3 5 4 6 4 5 8 5 4 2 7 6 6 1 2 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 378 12 30 23 13 26 22 31 16 12 44 19 30 24 14 17 20 8 3 10 1 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 065 0 6 33 72 84 109 140 98 119 93 83 90 65 25 27 9 4 5 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 540 6 20 30 29 34 26 24 34 32 42 46 42 28 39 44 32 18 12 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 263 6 17 22 10 8 8 5 10 10 6 19 14 23 26 21 24 14 12 6 0 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 2 7 6 3 1 6 7 6 6 4 6 5 7 5 2 0 0 1 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 147 5 2 4 14 13 14 20 21 55 69 65 97 105 156 169 117 90 64 44 18 5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 237 24 321 389 119 28 17 32 15 25 19 28 26 30 33 39 41 20 15 11 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 147 7 25 29 45 60 71 121 78 86 68 84 87 102 89 82 57 22 19 11 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 197 6 7 10 11 13 17 14 8 12 11 10 9 9 14 17 15 4 6 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 679 0 7 64 51 56 53 68 81 101 115 122 142 178 189 184 130 81 40 14 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 851 9 12 31 18 30 57 96 100 69 67 75 57 51 48 49 31 18 13 9 10 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278 0 0 0 0 28 175 413 437 185 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 364 111 75 83 29 26 4 7 10 5 5 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 367 15 23 19 31 41 28 36 22 17 15 16 22 14 15 13 8 14 7 9 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 358 11 47 52 50 88 110 136 112 88 103 98 81 87 78 73 57 32 21 19 11 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 856 684 129 62 64 50 87 210 239 244 178 85 94 144 156 161 125 87 42 14 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 911 1 072 810 902 615 638 878 1 455 1 367 1 176 978 876 939 1 042 1 101 1 199 807 496 305 175 60 20
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 24,4 134,9 70,4 19,9 26,4 30,8 40,2 42,4 39,8 18,5 16,2 8,4 14 7,7 19,3 10,2 5,1 9,9 28,2 55,6 39,8 0
II. Novotvary 124,4 160,2 93,9 44,5 66,8 54,3 58,8 64,2 54,8 94,8 74 119,8 142,8 200,6 214,4 351,8 193 148,6 128,8 62,6 0 283,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,1 75,9 10,7 4,6 5,3 9,1 5,7 7,3 5 5,4 8,1 6 4,7 1,3 7,2 7,6 10,2 2,5 8 20,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,6 101,2 64 33,8 22,9 45,3 31,6 37,6 19,9 13,1 44,6 22,8 35,1 29,4 15,7 16,6 27,3 17,3 8 41,7 0 424,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30,8 0 12,8 12,3 15,8 63,4 73,2 54,5 48,6 46,9 32,4 33,5 33,9 25,6 10,8 16,6 6,8 0 8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 39,9 50,6 40,5 41,4 45,7 45,3 37,3 26,7 42,3 34,9 40,6 49,1 42,1 33,2 41 53,5 44,4 32,2 28,2 7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 21,6 50,6 36,3 33,8 17,6 14,5 11,5 6,1 12,5 10,9 6,1 22,8 16,4 29,4 31,3 26,8 41 34,7 48,3 41,7 0 141,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,9 16,9 8,5 6,1 5,3 1,8 8,6 8,5 7,5 6,5 4,1 7,2 5,9 8,9 6 2,5 0 0 4 13,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 86 42,2 4,3 6,1 22,9 21,7 20,1 24,2 26,2 59,9 70 74,2 108,9 131,6 172,3 200,1 184,5 183,3 205,3 194,7 119,4 283,3
X. Nemoci dýchací soustavy 39,8 202,3 136,6 64,4 19,3 23,5 24,4 38,8 18,7 27,2 19,3 31,1 29,3 33,2 36,1 45,9 63,2 39,6 48,3 62,6 19,9 283,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 94,3 59 53,4 44,5 79,1 108,6 101,9 146,7 97,1 93,7 68,9 99,4 101,8 130,3 107,2 102 95,7 52 76,5 76,5 79,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,6 50,6 12,8 12,3 15,8 23,5 24,4 17 10 13,1 11,2 12 10,5 11,5 16,9 21,7 25,6 9,9 12,1 13,9 39,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 127,8 0 14,9 92,1 86,2 101,4 76 80 97,1 104,6 110,5 138,9 161,6 210,9 213,2 207,8 205 170,9 64,4 55,6 39,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 69,9 75,9 25,6 47,6 31,7 54,3 81,8 116,4 124,5 75,2 67,9 89,8 66,7 65,2 57,8 62,5 53 44,6 52,3 62,6 139,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 105,5 0 0 0 0 50,7 251 500,6 544,2 201,6 39,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 1 096,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29,6 935,8 155,8 124,3 49,2 47,1 5,7 8,5 12,5 5,4 5,1 3,6 2,3 0 1,2 2,5 1,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,2 126,5 49,1 29,2 54,5 74,2 40,2 41,2 26,2 18,5 15,2 19,2 25,8 15,3 18,1 16,6 13,7 32,2 12,1 41,7 19,9 141,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 106,7 92,7 98,2 79,8 87,9 153,9 156,4 163,6 134,5 93,7 96,3 112,6 90,1 104,8 90,3 86,7 90,5 71,8 60,4 97,4 139,3 283,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 202,8 5 766,8 275,3 95,1 112,5 90,5 120,5 242,4 278,9 241,9 159,2 92,2 98,3 139,3 139,7 117,3 100,8 76,8 44,3 13,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 201,6 9 038,0 1 163,1 791,8 764,9 1 013,7 1 169,1 1 626,6 1 600,2 1 166,1 889,1 943,6 990,4 1 178,3 1 198,6 1 348,5 1 161,5 926,3 837,2 862,4 636,7 1 841,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,1 1 2,4 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 5,1 3,6 1,3 12 2,5 4 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,1 6,8 2,5 4 27,8 19,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,3 1,7 2,5 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 3,5 2,6 1,2 2,5 8,5 5 8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,7 2,6 13,3 14 13,7 27,2 48,3 104,3 199 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 5,1 3,6 2,5 6,8 7,4 8 13,9 19,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,5 1,7 2,5 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,2 2 6 3,5 10,2 9,6 21,7 12 19,8 92,6 41,7 19,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,9 141,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,5 16,1 20,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 4,1 1,2 3,5 5,1 2,4 3,8 5,1 7,4 24,1 27,8 79,6 283,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 0 0 0 0 0 0 4,8 1,2 1,1 1 0 1,2 6,4 4,8 7,6 5,1 5 4 13,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,8 0 0 0 0 0 1,4 8,5 6,2 5,4 9,1 18 18,7 40,9 42,2 62,5 73,4 84,2 209,3 250,4 358,1 566,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,8 0 0 38,4 110,8 88,7 83,2 115,1 73,5 82,8 61,8 65,9 70,2 57,5 19,3 16,6 6,8 7,4 12,1 13,9 19,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,4 0 0 5 12,1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,5 0 0 38,4 110,8 88,7 83,2 115,1 73,5 82,8 61,8 67,1 70,2 57,5 21,7 16,6 6,8 12,4 24,1 13,9 19,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 2,3 3,8 1,2 2,5 5,1 5 4 0 0 0
II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 3,8 8,4 7,6 13,7 39,6 8 7 39,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 1,5 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 2,1 4,6 5,3 16,3 0 1,2 0 0 2 4,8 3,5 0 2,4 0 1,7 2,5 0 0 19,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 6,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,3 1,7 12,4 4 7 39,8 424,9
X. Nemoci dýchací soustavy 60,3 0 548,5 532,5 189,9 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 4 0 19,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 2,1 3,1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 0 6,1 3,5 0 0 2,4 2,5 3,3 4,1 1,2 1,2 6,4 4,8 5,1 5,1 9,9 4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 4,3 3,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 0 2,1 0 0 5,4 1,4 1,2 2,5 1,1 4,1 3,6 1,2 1,3 1,2 2,5 1,7 0 0 7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,4 0 0 0 0 0 4,3 7,3 17,4 22,9 20,3 9,6 10,5 38,3 43,4 80,3 107,6 133,7 120,7 69,5 19,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107,1 0 565,6 554 205,7 52,5 5,7 13,3 22,4 27,2 31,4 20,4 19,9 55 63,8 100,7 136,6 205,6 157 90,4 179,1 424,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,2 134,9 70,4 19,9 26,4 30,8 41,6 42,4 39,8 19,6 18,2 12 16,4 11,5 21,7 12,7 10,2 14,9 32,2 55,6 39,8 0
péče celkem II. Novotvary 129,8 160,2 93,9 44,5 66,8 54,3 58,8 65,5 54,8 94,8 75 120,9 144 209,6 226,5 360,7 218,6 190,7 140,9 69,5 39,8 283,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,3 75,9 10,7 4,6 5,3 9,1 5,7 7,3 5 5,4 8,1 6 4,7 2,6 8,4 7,6 10,2 2,5 8 20,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,2 101,2 64 35,3 22,9 47,1 31,6 37,6 19,9 13,1 44,6 22,8 35,1 30,7 16,9 21,7 34,2 19,8 12,1 69,5 19,9 424,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,9 0 12,8 50,6 126,6 152,1 156,4 169,7 122 129,7 94,3 99,4 105,4 83,1 30,1 34,4 15,4 9,9 20,1 13,9 19,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44,6 50,6 42,7 46 51 61,5 37,3 29,1 42,3 34,9 42,6 55,1 49,2 35,8 47 56,1 54,7 44,6 48,3 7 19,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 21,7 50,6 36,3 33,8 17,6 14,5 11,5 6,1 12,5 10,9 6,1 22,8 16,4 29,4 31,3 26,8 41 34,7 48,3 41,7 0 283,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,3 16,9 14,9 9,2 5,3 1,8 8,6 8,5 7,5 6,5 4,1 7,2 5,9 8,9 6 2,5 0 0 4 13,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 94,7 42,2 4,3 6,1 24,6 23,5 20,1 24,2 26,2 59,9 70 77,8 113,6 134,2 187,9 215,4 199,8 222,9 257,6 306 358,1 708,2
X. Nemoci dýchací soustavy 102,1 202,3 685,1 596,9 209,2 50,7 24,4 38,8 18,7 27,2 19,3 33,5 30,4 38,3 39,8 49,7 70 49,5 60,4 76,5 59,7 283,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 94,7 59 53,4 44,5 79,1 108,6 101,9 146,7 97,1 93,7 68,9 100,6 101,8 130,3 107,2 104,5 97,4 54,5 76,5 76,5 79,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,3 50,6 14,9 15,3 19,3 23,5 24,4 17 10 13,1 11,2 12 10,5 11,5 16,9 21,7 25,6 9,9 24,1 13,9 39,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 138,6 0 14,9 98,2 89,7 101,4 76 82,4 100,9 110,1 116,6 146,1 166,2 227,5 227,7 234,5 222,1 200,6 161 97,4 59,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70,2 75,9 25,6 47,6 31,7 54,3 81,8 116,4 124,5 75,2 67,9 89,8 66,7 65,2 57,8 62,5 53 44,6 52,3 62,6 199 141,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 105,5 0 0 0 0 50,7 251 500,6 544,2 201,6 39,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 1 096,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30 935,8 160,1 127,4 51 47,1 5,7 8,5 12,5 5,4 5,1 3,6 2,3 0 1,2 2,5 1,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,3 126,5 49,1 29,2 54,5 74,2 40,2 43,6 27,4 18,5 15,2 19,2 25,8 17,9 18,1 16,6 13,7 34,7 28,2 62,6 19,9 141,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 112,1 92,7 100,3 79,8 87,9 159,3 157,8 164,8 139,5 95,9 104,4 117,4 94,8 111,2 94 93 97,4 79,3 84,5 132,1 218,9 566,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 235,8 5 766,8 275,3 95,1 112,5 90,5 124,8 254,5 297,6 265,9 180,5 101,8 110 184 187,9 205,2 213,5 215,5 169 97,4 19,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 395,9 9 038,0 1 728,7 1 384,1 1 081,4 1 154,9 1 259,5 1 763,5 1 702,3 1 281,6 991,5 1 049,0 1 099,3 1 331,6 1 326,3 1 528,2 1 378,4 1 228,5 1 227,6 1 217,1 1 193,8 2 832,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)