8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 239 18 16 18 13 9 18 16 4 11 9 6 10 13 19 14 16 15 9 4 1 0
II. Novotvary 1 552 0 1 4 2 11 14 18 31 46 56 95 134 184 262 282 204 120 63 23 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 1 3 5 3 3 3 5 1 1 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 301 8 34 12 5 1 16 14 23 33 21 18 18 18 19 11 12 12 10 11 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 184 0 7 2 10 14 13 13 17 20 13 8 22 15 14 6 6 2 0 0 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 374 3 20 18 9 25 14 14 33 27 26 34 30 25 37 25 13 8 7 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 220 22 40 6 2 2 4 5 6 8 14 18 17 25 18 10 7 13 3 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 3 7 7 2 2 8 4 14 6 8 10 13 7 9 9 6 2 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 667 0 1 2 3 6 13 22 30 51 74 99 150 229 356 483 470 312 248 95 22 1
X. Nemoci dýchací soustavy 843 27 113 85 14 22 33 25 29 40 36 36 39 52 71 74 56 46 18 15 12 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 724 4 14 20 8 18 30 36 40 71 69 39 62 57 83 52 50 29 28 10 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 129 1 4 2 7 7 10 6 8 10 10 7 8 16 4 8 8 7 3 0 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 666 0 4 5 6 14 32 31 33 36 61 65 70 80 67 77 40 25 16 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 123 9 18 22 7 23 70 91 91 84 54 76 71 105 105 114 85 60 27 9 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 608 0 0 0 0 30 76 182 199 100 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 84 18 9 11 5 3 4 5 3 4 5 5 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 314 14 16 8 10 24 19 12 11 15 17 19 23 25 25 24 20 19 9 0 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 031 13 61 40 46 44 79 76 90 75 82 70 69 60 56 46 46 32 24 16 3 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 945 308 7 16 7 18 51 114 225 196 111 57 92 126 113 184 156 86 59 18 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 201 485 372 278 156 274 509 684 887 833 694 663 836 1 044 1 263 1 423 1 200 794 527 210 65 4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 2 1 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 3 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 3 2 0 2 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2 7 8 9 18 8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 101 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 3 11 13 15 18 12 14 4 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 3 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 7 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 296 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 9 10 25 25 30 39 39 41 46 18 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 436 0 0 7 23 32 49 54 42 60 34 35 38 23 12 9 6 2 7 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 437 0 0 7 23 32 49 54 42 60 34 35 38 23 12 9 7 2 7 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 7 8 5 8 2 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 0 0 2 10 0 1 3 3 2 2 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 267 0 3 2 1 6 9 15 20 18 21 16 27 26 30 24 28 14 6 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 365 0 0 0 0 0 2 3 2 5 10 19 36 31 60 72 72 37 12 4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 66 0 16 26 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 855 0 1 2 2 2 0 8 11 24 27 40 61 106 127 149 143 92 51 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 0 0 0 0 0 1 2 2 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 0 2 1 1 0 6 4 3 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 227 0 0 0 0 1 11 6 5 9 8 13 15 25 20 29 28 21 20 13 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 321 0 0 0 0 2 7 10 19 21 12 12 12 32 33 45 60 31 20 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 255 0 23 34 32 12 39 52 67 92 86 115 169 232 280 330 338 204 114 30 6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 253 18 16 18 13 9 18 16 4 11 10 8 11 14 21 16 17 18 10 4 1 0
péče celkem II. Novotvary 1 605 0 1 4 2 11 15 18 31 46 57 96 137 191 272 291 210 130 66 25 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 1 3 5 3 3 3 5 2 2 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 340 8 34 14 15 1 17 17 26 35 23 20 21 18 20 14 13 13 13 11 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 637 0 7 9 33 46 63 67 59 80 47 43 60 39 26 16 12 6 14 5 3 2
VI. Nemoci nervové soustavy 659 3 23 20 10 31 23 29 54 45 47 51 59 54 68 50 45 24 13 7 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 240 22 40 6 2 2 4 5 8 9 15 23 24 28 18 10 7 13 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 3 7 7 2 2 8 4 14 6 8 10 13 7 9 9 6 2 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 093 0 1 2 3 6 15 25 32 56 84 119 189 261 420 557 549 357 269 117 30 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 010 27 129 111 32 24 33 25 30 41 38 40 42 64 85 90 74 59 32 19 15 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 736 4 14 20 8 18 30 36 40 73 69 39 62 59 83 53 52 31 28 12 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 138 1 4 2 7 7 10 6 8 10 10 9 11 19 4 8 8 7 4 0 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 535 0 5 7 8 16 32 39 44 60 88 105 131 187 196 228 186 118 70 12 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 148 9 18 22 7 23 71 93 93 89 56 81 72 105 105 114 87 62 27 12 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 608 0 0 0 0 30 76 182 199 100 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 111 18 11 12 6 3 10 9 6 10 7 6 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 324 14 17 9 10 24 19 13 11 15 17 19 24 27 26 25 21 20 9 0 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 276 13 61 40 46 45 90 83 95 84 91 83 84 86 76 76 76 54 45 36 9 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 276 308 7 16 7 20 58 124 244 217 123 69 104 158 146 231 216 119 81 26 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 189 485 395 319 211 319 597 791 998 987 818 822 1 053 1 324 1 580 1 792 1 584 1 039 689 288 90 8
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 19,7 152,1 33,8 27,7 23,3 16 24,1 19,3 5 11,5 9,4 7,2 11,9 16,1 22,6 18,4 27,5 40 35,9 28,7 20,4 0
II. Novotvary 127,7 0 2,1 6,1 3,6 19,6 18,7 21,7 38,4 47,9 58,2 113,6 159,6 228,6 311,6 370,6 350,7 320,3 251,5 164,8 40,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 8,4 0 0 0 1,8 6,7 0 0 0 8,3 1,2 3,6 6,2 3,6 3,9 5,2 13,3 4 7,2 40,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,8 67,6 71,9 18,4 9 1,8 21,4 16,9 28,5 34,4 21,8 21,5 21,4 22,4 22,6 14,5 20,6 32 39,9 78,8 102,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,1 0 14,8 3,1 18 24,9 17,4 15,7 21,1 20,8 13,5 9,6 26,2 18,6 16,6 7,9 10,3 5,3 0 0 40,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,8 25,3 42,3 27,7 16,2 44,5 18,7 16,9 40,9 28,1 27 40,7 35,7 31,1 44 32,9 22,4 21,4 27,9 35,8 20,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,1 185,9 84,5 9,2 3,6 3,6 5,4 6 7,4 8,3 14,5 21,5 20,2 31,1 21,4 13,1 12 34,7 12 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,8 25,3 14,8 10,8 3,6 3,6 10,7 4,8 17,3 6,2 8,3 12 15,5 8,7 10,7 11,8 10,3 5,3 8 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 219,5 0 2,1 3,1 5,4 10,7 17,4 26,5 37,1 53,1 76,9 118,4 178,6 284,4 423,4 634,8 808,1 832,9 990 680,7 449,5 191,2
X. Nemoci dýchací soustavy 69,4 228,1 238,8 130,7 25,1 39,1 44,2 30,1 35,9 41,6 37,4 43,1 46,4 64,6 84,4 97,3 96,3 122,8 71,9 107,5 245,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 59,6 33,8 29,6 30,7 14,4 32 40,2 43,4 49,5 73,9 71,7 46,6 73,8 70,8 98,7 68,3 86 77,4 111,8 71,7 81,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,6 8,4 8,5 3,1 12,6 12,5 13,4 7,2 9,9 10,4 10,4 8,4 9,5 19,9 4,8 10,5 13,8 18,7 12 0 61,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54,8 0 8,5 7,7 10,8 24,9 42,8 37,4 40,9 37,5 63,4 77,7 83,4 99,4 79,7 101,2 68,8 66,7 63,9 21,5 20,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 92,4 76 38 33,8 12,6 40,9 93,7 109,7 112,7 87,5 56,1 90,9 84,5 130,4 124,9 149,8 146,1 160,2 107,8 64,5 40,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 50 0 0 0 0 53,4 101,7 219,3 246,4 104,1 20,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 304,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,9 152,1 19 16,9 9 5,3 5,4 6 3,7 4,2 5,2 6 4,8 2,5 2,4 1,3 3,4 2,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,8 118,3 33,8 12,3 18 42,7 25,4 14,5 13,6 15,6 17,7 22,7 27,4 31,1 29,7 31,5 34,4 50,7 35,9 0 81,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 84,8 109,8 128,9 61,5 82,6 78,3 105,7 91,6 111,4 78,1 85,2 83,7 82,2 74,5 66,6 60,5 79,1 85,4 95,8 114,6 61,3 573,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 160,1 2 602,5 14,8 24,6 12,6 32 68,3 137,4 278,6 204,1 115,4 68,2 109,6 156,5 134,4 241,8 268,2 229,6 235,5 129 20,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 086,4 4 098,0 786,3 427,4 280 487,4 681,3 824,3 1 098,4 867,3 721,2 793 995,5 1 296,8 1 502,0 1 870,3 2 063,2 2 119,6 2 103,7 1 504,7 1 328,2 764,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,7 8 4 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 3,6 1,3 1,7 5,3 4 7,2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,2 20,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,7 8 0 20,4 191,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 5,3 27,9 21,5 0 382,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 2,4 3,7 1,2 1,3 5,2 5,3 0 14,3 0 191,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,6 1,2 4,8 2,6 12 21,4 35,9 129 163,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,3 0 0 0 0 1,8 0 0 1,2 0 2,1 4,8 3,6 13,7 15,5 19,7 30,9 32 55,9 28,7 61,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 2,5 0 1,3 3,4 5,3 0 14,3 20,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 2,6 5,2 2,7 12 7,2 20,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 3,4 5,3 0 21,5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,3 0 2,7 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 0 0 1,2 0 1,3 3,4 2,7 4 50,2 61,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 8 28,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,4 0 0 0 0 1,8 0 1,2 2,5 2,1 4,2 10,8 11,9 31,1 29,7 39,4 67,1 104,1 163,7 329,6 367,8 764,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35,9 0 0 10,8 41,3 56,9 65,6 65,1 52 62,5 35,3 41,9 45,2 28,6 14,3 11,8 10,3 5,3 27,9 14,3 20,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 0 0 10,8 41,3 56,9 65,6 65,1 52 62,5 35,3 41,9 45,2 28,6 14,3 11,8 12 5,3 27,9 14,3 20,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1 1,2 2,4 5 8,3 10,5 8,6 21,4 8 7,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 3,1 18 0 1,3 3,6 3,7 2,1 2,1 2,4 3,6 0 1,2 1,3 1,7 0 4 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 6,3 3,1 1,8 10,7 12 18,1 24,8 18,7 21,8 19,1 32,2 32,3 35,7 31,5 48,1 37,4 24 0 20,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1 1 6 8,3 3,7 0 0 0 0 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30 0 0 0 0 0 2,7 3,6 2,5 5,2 10,4 22,7 42,9 38,5 71,4 94,6 123,8 98,8 47,9 28,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,4 0 33,8 40 32,3 1,8 0 0 0 1 0 0 0 1,2 1,2 1,3 0 2,7 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,6 3,7 0 0 0 0 4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 70,4 0 2,1 3,1 3,6 3,6 0 9,6 13,6 25 28,1 47,8 72,6 131,7 151 195,8 245,9 245,6 203,6 57,3 20,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,4 0 0 0 0 0 1,3 2,4 2,5 5,2 2,1 4,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 0 4,2 1,5 1,8 0 8 4,8 3,7 6,2 2,1 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 2,1 1,5 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 1,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,7 0 0 0 0 1,8 14,7 7,2 6,2 9,4 8,3 15,5 17,9 31,1 23,8 38,1 48,1 56,1 79,8 93,1 61,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,4 0 0 0 0 3,6 9,4 12,1 23,5 21,9 12,5 14,4 14,3 39,7 39,2 59,1 103,2 82,8 79,8 28,7 20,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185,6 0 48,6 52,3 57,4 21,3 52,2 62,7 83 95,8 89,4 137,6 201,2 288,2 333 433,7 581,1 544,6 455,1 215 122,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 20,8 152,1 33,8 27,7 23,3 16 24,1 19,3 5 11,5 10,4 9,6 13,1 17,4 25 21 29,2 48,1 39,9 28,7 20,4 0
péče celkem II. Novotvary 132,1 0 2,1 6,1 3,6 19,6 20,1 21,7 38,4 47,9 59,2 114,8 163,1 237,2 323,5 382,5 361,1 347 263,5 179,1 40,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 8,4 0 0 0 1,8 6,7 0 0 0 8,3 1,2 3,6 6,2 3,6 3,9 5,2 13,3 8 14,3 61,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 67,6 71,9 21,5 26,9 1,8 22,8 20,5 32,2 36,4 23,9 23,9 25 22,4 23,8 18,4 22,4 34,7 51,9 78,8 122,6 191,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,4 0 14,8 13,8 59,2 81,8 84,3 80,7 73,1 83,3 48,8 51,4 71,4 48,4 30,9 21 20,6 16 55,9 35,8 61,3 382,4
VI. Nemoci nervové soustavy 54,2 25,3 48,6 30,7 18 55,1 30,8 34,9 66,9 46,9 48,8 61 70,3 67,1 80,9 65,7 77,4 64,1 51,9 50,2 40,9 191,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 19,8 185,9 84,5 9,2 3,6 3,6 5,4 6 9,9 9,4 15,6 27,5 28,6 34,8 21,4 13,1 12 34,7 16 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,8 25,3 14,8 10,8 3,6 3,6 10,7 4,8 17,3 6,2 8,3 12 15,5 8,7 10,7 11,8 10,3 5,3 8 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 254,5 0 2,1 3,1 5,4 10,7 20,1 30,1 39,6 58,3 87,3 142,3 225,1 324,2 499,5 732,1 943,9 953 1 073,8 838,3 613 191,2
X. Nemoci dýchací soustavy 83,1 228,1 272,7 170,7 57,4 42,7 44,2 30,1 37,1 42,7 39,5 47,8 50 79,5 101,1 118,3 127,2 157,5 127,7 136,1 306,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 60,6 33,8 29,6 30,7 14,4 32 40,2 43,4 49,5 76 71,7 46,6 73,8 73,3 98,7 69,7 89,4 82,8 111,8 86 102,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,4 8,4 8,5 3,1 12,6 12,5 13,4 7,2 9,9 10,4 10,4 10,8 13,1 23,6 4,8 10,5 13,8 18,7 16 0 61,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 126,3 0 10,6 10,8 14,4 28,5 42,8 47 54,5 62,5 91,5 125,6 156 232,3 233,1 299,7 319,8 315 279,4 86 61,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94,5 76 38 33,8 12,6 40,9 95 112,1 115,2 92,7 58,2 96,9 85,7 130,4 124,9 149,8 149,6 165,5 107,8 86 40,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 50 0 0 0 0 53,4 101,7 219,3 246,4 104,1 20,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 304,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,1 152,1 23,2 18,4 10,8 5,3 13,4 10,8 7,4 10,4 7,3 7,2 6 2,5 2,4 1,3 3,4 2,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,7 118,3 35,9 13,8 18 42,7 25,4 15,7 13,6 15,6 17,7 22,7 28,6 33,5 30,9 32,9 36,1 53,4 35,9 0 81,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 105 109,8 128,9 61,5 82,6 80 120,5 100 117,6 87,5 94,6 99,3 100 106,8 90,4 99,9 130,7 144,2 179,6 258 183,9 573,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187,3 2 602,5 14,8 24,6 12,6 35,6 77,6 149,4 302,2 225,9 127,8 82,5 123,8 196,3 173,6 303,6 371,4 317,7 323,3 186,3 40,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 332,3 4 098,0 834,9 490,5 378,8 567,4 799 953,3 1 235,9 1 027,7 850,1 983,2 1 253,9 1 644,6 1 879,0 2 355,3 2 723,4 2 773,6 2 750,4 2 063,6 1 839,0 1 529,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)