8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 34 24 9 12 20 17 12 17 14 9 11 13 17 19 15 13 10 7 2 0 289
II. Novotvary 1 6 2 3 8 34 20 43 56 58 113 158 230 366 426 320 174 98 30 0 0 2 146
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 5 4 4 5 2 2 1 0 32
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 26 11 14 1 21 16 17 37 22 17 34 24 14 18 14 6 8 7 7 1 320
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 5 5 3 18 10 9 14 19 19 14 13 11 6 3 3 5 1 3 0 0 162
VI. Nemoci nervové soustavy 6 20 17 13 17 19 21 25 34 33 28 28 22 25 24 16 9 2 6 2 0 367
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 34 4 3 4 1 7 11 19 15 19 14 12 17 14 20 5 7 2 0 0 235
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 10 9 2 2 9 4 9 10 11 12 5 11 11 4 2 3 0 1 0 0 116
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 3 4 4 6 18 14 21 37 73 98 157 259 416 479 394 330 258 106 22 1 2 701
X. Nemoci dýchací soustavy 26 122 59 13 30 49 36 29 35 22 30 38 46 63 77 67 41 42 14 2 0 841
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 12 17 12 10 40 44 44 43 69 70 77 73 91 70 58 41 22 18 8 0 830
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 7 8 3 6 12 7 5 12 4 11 10 10 8 4 5 12 7 1 0 0 134
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 2 4 5 36 40 33 34 66 52 60 72 101 113 109 68 43 21 4 0 0 864
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 8 11 4 11 73 96 76 102 78 55 59 103 112 160 89 70 35 11 4 1 1 166
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 28 95 189 211 90 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 3 9 4 8 4 3 5 3 6 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 82
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 20 14 13 18 26 14 17 25 27 22 21 33 49 50 23 28 19 11 2 0 439
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 77 38 52 43 67 81 68 69 80 91 77 75 52 45 43 19 17 20 6 0 1 031
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 306 16 17 10 15 57 138 235 214 110 68 81 118 145 144 138 66 53 18 3 0 1 952
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495 406 253 168 273 596 749 876 889 704 721 856 1 148 1 511 1 651 1 279 870 602 262 59 3 14 371
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 0 0 0 8
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 6 3 0 0 2 0 0 19
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6 0 0 11
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 0 0 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 5 10 10 10 5 0 56
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 3 3 1 2 0 0 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 7 2 0 0 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 5 3 1 0 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 12 14 23 25 29 31 32 7 0 184
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 6 18 36 41 63 56 55 60 49 32 24 11 7 6 2 4 0 0 0 470
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 6 18 36 41 63 56 55 60 49 32 24 11 7 6 2 4 1 0 0 471
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 12
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 3 6 7 2 5 1 0 0 32
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 3 9 1 2 4 4 9 1 4 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 46
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 2 2 2 6 16 13 18 24 24 30 25 52 28 42 27 21 10 5 0 0 347
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 11
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 2 2 2 4 12 27 29 39 77 89 84 40 25 7 1 0 440
X. Nemoci dýchací soustavy 0 11 31 22 1 1 0 0 0 1 1 9 17 12 12 13 12 16 4 2 0 165
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 3 1 4 11 13 24 42 60 94 127 122 111 88 42 6 3 0 751
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 1 0 1 2 2 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 4 1 3 4 6 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1 0 0 1 0 2 2 3 1 3 2 2 9 4 3 2 1 0 0 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 2 5 2 5 11 5 11 15 25 26 20 24 31 21 16 8 0 227
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 5 8 9 19 19 11 12 23 21 52 67 70 44 17 15 2 0 394
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 14 42 35 22 42 43 65 93 96 129 176 258 333 373 342 243 141 56 16 0 2 519
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 34 24 9 12 20 17 12 17 18 9 13 15 19 20 17 15 15 7 2 0 309
péče celkem II. Novotvary 1 6 2 3 8 34 21 43 56 60 114 163 235 371 438 330 176 103 33 0 0 2 197
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 5 4 5 6 2 2 1 0 34
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 26 14 23 2 23 20 21 46 23 21 37 25 15 21 16 6 10 8 7 1 370
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 5 11 21 54 51 72 70 74 79 63 45 36 18 12 10 8 6 9 0 0 645
VI. Nemoci nervové soustavy 6 22 19 15 23 35 34 43 59 57 58 53 74 54 68 43 33 13 15 2 0 726
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 34 4 3 4 1 7 11 21 17 19 15 13 19 15 22 5 7 2 0 0 246
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 10 9 2 2 9 4 9 10 11 12 5 11 11 5 2 3 1 1 0 0 118
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 3 4 4 6 20 16 23 41 85 125 189 302 497 573 483 380 293 123 28 1 3 197
X. Nemoci dýchací soustavy 26 133 90 35 31 50 36 29 35 24 31 48 63 78 90 83 56 59 20 4 0 1 021
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 12 17 12 10 40 44 44 43 69 70 77 73 91 70 60 43 22 18 8 0 834
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 7 8 4 6 12 7 5 13 4 12 12 11 10 5 5 12 7 1 1 0 144
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 2 4 5 39 41 37 45 79 77 102 132 195 240 233 182 136 70 12 3 0 1 635
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 8 12 4 12 75 98 79 106 82 55 61 103 112 161 90 71 36 11 4 1 1 189
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 28 95 189 211 90 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 4 13 5 11 8 9 6 7 9 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 109
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 20 15 13 18 27 14 19 27 30 23 24 36 51 59 27 31 21 16 2 0 480
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 77 38 52 45 72 83 73 80 85 102 92 104 78 67 67 52 43 39 15 0 1 275
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 306 16 17 10 20 65 147 254 233 121 80 104 139 199 212 210 111 70 33 5 0 2 352
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495 420 301 221 331 679 855 997 1 038 862 900 1 071 1 442 1 869 2 054 1 652 1 144 778 351 82 3 17 545
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 119,5 69,7 37,8 16,3 20,6 25,3 20,4 14,5 17,1 15,1 10,6 13,5 15,6 20 25,8 26,1 36,9 39,6 51,5 42,9 0 23,7
II. Novotvary 8,5 12,3 3,1 5,4 13,8 43,1 24 51,9 56,3 62,4 132,8 194 276,6 431,2 578,4 556,8 493,8 387,6 220,7 0 0 175,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 2 0 0 0 1,3 0 0 1 0 2,4 0 4,8 5,9 5,4 7 14,2 7,9 14,7 21,5 0 2,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,7 53,3 17,3 25,4 1,7 26,6 19,2 20,5 37,2 23,7 20 41,8 28,9 16,5 24,4 24,4 17 31,6 51,5 150,2 191,2 26,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,5 10,2 7,9 5,4 30,9 12,7 10,8 16,9 19,1 20,5 16,5 16 13,2 7,1 4,1 5,2 14,2 4 22,1 0 0 13,3
VI. Nemoci nervové soustavy 51,2 41 26,8 23,6 29,2 24,1 25,2 30,2 34,2 35,5 32,9 34,4 26,5 29,5 32,6 27,8 25,5 7,9 44,1 42,9 0 30,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 230,4 69,7 6,3 5,4 6,9 1,3 8,4 13,3 19,1 16,2 22,3 17,2 14,4 20 19 34,8 14,2 27,7 14,7 0 0 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,5 20,5 14,2 3,6 3,4 11,4 4,8 10,9 10,1 11,8 14,1 6,1 13,2 13 5,4 3,5 8,5 0 7,4 0 0 9,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,5 6,1 6,3 7,3 10,3 22,8 16,8 25,3 37,2 78,6 115,2 192,8 311,5 490,1 650,4 685,6 936,5 1 020,5 779,9 472 191,2 221,4
X. Nemoci dýchací soustavy 221,9 249,9 92,8 23,6 51,6 62,1 43,2 35 35,2 23,7 35,3 46,7 55,3 74,2 104,5 116,6 116,3 166,1 103 42,9 0 69
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,9 24,6 26,8 21,8 17,2 50,7 52,8 53,1 43,2 74,3 82,3 94,6 87,8 107,2 95 100,9 116,3 87 132,4 171,6 0 68
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,1 14,3 12,6 5,4 10,3 15,2 8,4 6 12,1 4,3 12,9 12,3 12 9,4 5,4 8,7 34,1 27,7 7,4 0 0 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,5 4,1 6,3 9,1 61,9 50,7 39,6 41 66,4 56 70,5 88,4 121,5 133,1 148 118,3 122 83,1 29,4 0 0 70,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 68,3 16,4 17,3 7,3 18,9 92,5 115,2 91,7 102,6 84 64,6 72,5 123,9 132 217,2 154,9 198,6 138,4 80,9 85,8 191,2 95,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1,8 48,1 120,4 226,8 254,5 90,5 11,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 324,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 247,5 6,1 14,2 7,3 13,8 5,1 3,6 6 3 6,5 1,2 1,2 3,6 1,2 1,4 0 0 0 7,4 0 0 6,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,7 41 22 23,6 30,9 33 16,8 20,5 25,1 29,1 25,9 25,8 39,7 57,7 67,9 40 79,5 75,2 80,9 42,9 0 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 93,9 157,7 59,8 94,4 73,9 84,9 97,2 82 69,4 86,1 107 94,6 90,2 61,3 61,1 74,8 53,9 67,2 147,1 128,7 0 84,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 611,4 32,8 26,8 18,2 25,8 72,2 165,6 283,5 215,2 118,4 79,9 99,5 141,9 170,8 195,5 240,1 187,3 209,6 132,4 64,4 0 160
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 224,3 831,7 398,1 305 469,4 755,4 898,6 1 056,8 894,1 758 847,5 1 051,3 1 380,7 1 780,2 2 241,7 2 225,5 2 468,9 2 381,1 1 927,6 1 265,8 573,6 1 178,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3,5 2,8 15,8 0 0 0 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,6 2,4 8,1 5,2 0 0 14,7 0 0 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,8 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,5 0 4 0 0 0 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,7 1,7 2,8 0 44,1 0 0 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,2 2,7 0 8,5 4 22,1 0 0 0,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,8 4,7 6,8 8,7 28,4 39,6 73,6 107,3 0 4,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,2 0 3,5 1,4 5,2 8,5 4 14,7 0 0 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,8 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 2,7 5,2 14,2 27,7 14,7 0 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 2,8 4 0 0 0 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 29,4 0 0 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 2,7 0 5,7 19,8 22,1 21,5 0 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,4 3,5 2,8 0 0 0 0 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 1,2 8,6 14,4 16,5 31,2 43,5 82,3 122,6 235,4 150,2 0 15,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 9,4 32,7 61,9 52 75,6 67,6 55,3 64,6 57,6 39,3 28,9 13 9,5 10,4 5,7 15,8 0 0 0 38,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 9,4 32,7 61,9 52 75,6 67,6 55,3 64,6 57,6 39,3 28,9 13 9,5 10,4 5,7 15,8 7,4 0 0 38,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 2,5 2,4 1,2 1,4 0 2,8 4 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,2 1,2 2,5 2,4 3,5 8,1 12,2 5,7 19,8 7,4 0 0 2,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 4,7 16,3 1,7 2,5 4,8 4,8 9,1 1,1 4,7 3,7 1,2 1,2 2,7 0 0 4 7,4 0 0 3,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 4,1 3,1 3,6 10,3 20,3 15,6 21,7 24,1 25,8 35,3 30,7 62,5 33 57 47 59,6 39,6 36,8 0 0 28,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,2 0 1,2 1,2 2,4 1,4 3,5 0 0 0 0 0 0,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 2,5 2,4 2,4 4 12,9 31,7 35,6 46,9 90,7 120,8 146,2 113,5 98,9 51,5 21,5 0 36,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 22,5 48,8 39,9 1,7 1,3 0 0 0 1,1 1,2 11,1 20,4 14,1 16,3 22,6 34,1 63,3 29,4 42,9 0 13,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 1,8 0 0 0 0 1 0 0 2,5 1,2 2,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 5,2 1,3 4,8 13,3 13,1 25,8 49,4 73,7 113,1 149,6 165,7 193,1 249,7 166,1 44,1 64,4 0 61,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 1,6 0 1,7 2,5 2,4 3,6 4 4,3 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2 6,3 1,8 5,2 5,1 7,2 1,2 4 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1,6 0 0 1,3 0 2,4 2 3,2 1,2 3,7 2,4 2,4 12,2 7 8,5 7,9 7,4 0 0 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 3,4 6,3 2,4 6 11,1 5,4 12,9 18,4 30,1 30,6 27,2 41,8 88 83,1 117,7 171,6 0 18,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 8,6 10,1 10,8 22,9 19,1 11,8 14,1 28,2 25,3 61,3 91 121,8 124,9 67,2 110,4 42,9 0 32,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 28,7 66,1 63,5 37,8 53,2 51,6 78,4 93,5 103,4 151,6 216,1 310,3 392,3 506,5 595,1 689,6 557,7 412 343,3 0 206,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 119,5 69,7 37,8 16,3 20,6 25,3 20,4 14,5 17,1 19,4 10,6 16 18 22,4 27,2 29,6 42,6 59,3 51,5 42,9 0 25,3
péče celkem II. Novotvary 8,5 12,3 3,1 5,4 13,8 43,1 25,2 51,9 56,3 64,6 134 200,2 282,6 437,1 594,7 574,2 499,4 407,4 242,8 0 0 180,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 2 0 0 0 1,3 0 0 1 0 2,4 0 4,8 5,9 5,4 8,7 17 7,9 14,7 21,5 0 2,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,7 53,3 22 41,8 3,4 29,2 24 25,3 46,3 24,8 24,7 45,4 30,1 17,7 28,5 27,8 17 39,6 58,9 150,2 191,2 30,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,5 10,2 17,3 38,1 92,8 64,6 86,4 84,4 74,4 85,1 74,1 55,3 43,3 21,2 16,3 17,4 22,7 23,7 66,2 0 0 52,9
VI. Nemoci nervové soustavy 51,2 45,1 29,9 27,2 39,5 44,4 40,8 51,9 59,3 61,4 68,2 65,1 89 63,6 92,3 74,8 93,6 51,4 110,4 42,9 0 59,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 230,4 69,7 6,3 5,4 6,9 1,3 8,4 13,3 21,1 18,3 22,3 18,4 15,6 22,4 20,4 38,3 14,2 27,7 14,7 0 0 20,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,5 20,5 14,2 3,6 3,4 11,4 4,8 10,9 10,1 11,8 14,1 6,1 13,2 13 6,8 3,5 8,5 4 7,4 0 0 9,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,5 6,1 6,3 7,3 10,3 25,3 19,2 27,7 41,2 91,5 146,9 232,1 363,2 585,5 778 840,4 1 078,4 1 158,9 904,9 600,7 191,2 262,1
X. Nemoci dýchací soustavy 221,9 272,5 141,6 63,5 53,3 63,4 43,2 35 35,2 25,8 36,4 58,9 75,8 91,9 122,2 144,4 158,9 233,4 147,1 85,8 0 83,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,9 24,6 26,8 21,8 17,2 50,7 52,8 53,1 43,2 74,3 82,3 94,6 87,8 107,2 95 104,4 122 87 132,4 171,6 0 68,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,1 14,3 12,6 7,3 10,3 15,2 8,4 6 13,1 4,3 14,1 14,7 13,2 11,8 6,8 8,7 34,1 27,7 7,4 21,5 0 11,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,5 4,1 6,3 9,1 67,1 52 44,4 54,3 79,4 82,9 119,9 162,1 234,5 282,8 316,4 316,7 385,9 276,9 88,3 64,4 0 134
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 68,3 16,4 18,9 7,3 20,6 95,1 117,6 95,3 106,6 88,3 64,6 74,9 123,9 132 218,6 156,6 201,5 142,4 80,9 85,8 191,2 97,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1,8 48,1 120,4 226,8 254,5 90,5 11,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 324,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 247,5 8,2 20,5 9,1 18,9 10,1 10,8 7,2 7 9,7 1,2 1,2 3,6 1,2 1,4 0 0 0 7,4 0 0 8,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,7 41 23,6 23,6 30,9 34,2 16,8 22,9 27,2 32,3 27 29,5 43,3 60,1 80,1 47 88 83,1 117,7 42,9 0 39,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 93,9 157,7 59,8 94,4 77,4 91,3 99,6 88,1 80,5 91,5 119,9 113 125,1 91,9 91 116,6 147,6 170,1 286,9 321,8 0 104,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 611,4 32,8 26,8 18,2 34,4 82,4 176,4 306,4 234,3 130,3 94 127,7 167,2 234,5 287,9 365,4 315 276,9 242,8 107,3 0 192,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 224,3 860,4 473,7 401,2 569,1 860,6 1 025,8 1 202,7 1 043,9 928,1 1 057,9 1 315,3 1 734,2 2 202,0 2 788,9 2 874,5 3 246,4 3 077,3 2 582,4 1 759,3 573,6 1 438,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)