8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 22 30 14 10 8 10 7 4 3 4 3 8 5 4 11 8 3 1 3 2 0
II. Novotvary 508 0 2 3 1 5 5 11 13 15 36 44 52 40 55 64 68 53 30 9 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 1 1 0 0 0 1 0 4 0 1 2 2 1 3 0 8 2 1 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 492 2 12 9 6 10 17 45 73 64 67 59 55 24 23 9 8 4 3 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176 0 0 16 49 29 17 11 3 9 6 7 5 3 7 2 2 2 5 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 083 1 7 4 6 11 11 26 38 63 119 99 136 146 109 124 100 46 25 11 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 2 2 1 3 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 41 1 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 4 7 5 2 0 3 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 058 0 2 1 11 5 11 7 12 18 39 50 79 78 116 153 186 112 85 72 17 4
X. Nemoci dýchací soustavy 339 40 80 21 8 3 5 6 2 10 4 5 14 12 21 30 30 19 14 11 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 819 3 23 30 20 24 39 42 49 62 78 65 54 44 73 67 67 32 18 17 11 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 97 0 4 1 6 5 2 7 7 9 9 3 4 8 10 9 4 5 3 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 923 1 15 2 8 42 47 43 57 102 168 160 211 244 274 265 165 71 34 11 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 842 5 11 13 8 27 33 53 54 69 93 83 73 44 61 83 61 42 13 11 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 337 0 0 0 0 45 173 384 410 251 62 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260 12 143 69 20 8 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 299 14 25 23 31 27 4 8 11 10 19 6 19 15 9 22 28 6 6 12 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 351 11 57 111 121 160 143 175 203 194 199 167 179 125 159 95 102 76 28 29 16 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 585 1 066 16 14 10 22 54 126 227 250 166 68 69 57 92 126 102 60 33 20 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 439 1 197 430 336 315 432 575 954 1 168 1 131 1 072 836 964 853 1 024 1 069 946 536 302 217 71 11
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 4 4 4 2 2 1 0 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 10 12 6 0 1 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 3 3 0 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 6 23 24 9 4
X. Nemoci dýchací soustavy 719 0 183 191 35 1 0 0 1 1 13 5 15 9 59 88 45 42 18 12 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 2 3 3 2 1 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 7 10 5 8 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 965 0 189 193 38 1 1 1 4 2 21 9 24 20 78 106 69 67 66 48 22 6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 6 1 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189 22 30 14 10 8 10 8 7 4 8 7 12 9 6 14 9 3 2 4 2 0
péče celkem II. Novotvary 558 0 2 3 1 5 5 11 13 15 36 44 55 40 64 75 82 60 30 12 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 1 1 0 0 0 1 0 4 0 1 2 2 1 3 0 8 2 1 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 498 2 12 9 6 10 17 45 73 64 67 59 55 27 23 9 8 5 5 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 0 0 16 49 29 17 11 3 9 6 7 5 3 7 2 3 2 7 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 095 1 7 4 6 11 11 26 38 63 121 99 137 146 110 124 100 49 28 11 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 2 2 1 3 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 4 7 5 2 0 3 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 138 0 2 1 11 5 11 7 12 18 39 50 79 79 120 155 191 118 108 97 26 9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 058 40 263 212 43 4 5 6 3 11 17 10 29 21 80 118 75 61 32 23 4 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 823 3 23 30 20 24 39 42 49 62 78 65 54 44 74 67 67 32 19 19 11 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107 0 9 3 6 5 2 7 7 9 9 3 4 8 10 9 4 5 5 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 927 1 15 2 8 42 47 43 57 102 168 160 211 245 274 265 165 72 36 11 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 844 5 11 13 8 27 33 53 54 69 93 83 73 44 61 83 61 42 14 12 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 337 0 0 0 0 45 173 384 410 251 62 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260 12 143 69 20 8 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 322 14 25 23 33 27 5 8 11 10 21 6 21 17 12 25 30 7 7 15 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 389 11 57 111 121 160 143 175 203 194 199 167 180 125 160 96 105 83 38 34 24 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 585 1 066 16 14 10 22 54 126 227 250 166 68 69 57 92 126 102 60 33 20 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 422 1 197 619 529 353 433 576 955 1 172 1 133 1 093 845 990 873 1 104 1 177 1 017 604 368 271 94 19
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,3 456,7 161,9 55,1 45,5 39,4 43,5 24,9 13,7 8,9 10,2 9,9 28,4 20,2 13,8 35,2 34,4 21,8 11,6 56,1 97,9 0
II. Novotvary 115,2 0 10,8 11,8 4,6 24,6 21,7 39,1 44,7 44,4 92,2 145,5 184,5 161,8 189,2 204,7 292,5 385,9 347,6 168,3 97,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,8 20,8 5,4 0 0 0 4,3 0 13,7 0 2,6 6,6 7,1 4 10,3 0 34,4 14,6 11,6 37,4 48,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 111,6 41,5 64,8 35,4 27,3 49,2 73,9 159,8 250,9 189,6 171,6 195,1 195,1 97,1 79,1 28,8 34,4 29,1 34,8 18,7 48,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,9 0 0 62,9 223 142,8 73,9 39,1 10,3 26,7 15,4 23,2 17,7 12,1 24,1 6,4 8,6 14,6 57,9 56,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 245,6 20,8 37,8 15,7 27,3 54,2 47,8 92,3 130,6 186,6 304,9 327,4 482,4 590,4 375 396,6 430,1 334,9 289,7 205,7 48,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,8 0 0 3,9 0 0 0 0 3,4 0 2,6 6,6 0 8,1 13,8 6,4 8,6 7,3 34,8 18,7 48,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,3 20,8 10,8 15,7 0 4,9 0 0 0 3 0 3,3 14,2 20,2 13,8 22,4 21,5 14,6 0 56,1 48,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 239,9 0 10,8 3,9 50,1 24,6 47,8 24,9 41,2 53,3 99,9 165,4 280,2 315,4 399,1 489,3 800 815,5 984,8 1 346,5 832,1 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 76,9 830,4 431,7 82,6 36,4 14,8 21,7 21,3 6,9 29,6 10,2 16,5 49,7 48,5 72,2 95,9 129 138,3 162,2 205,7 146,8 301,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 185,7 62,3 124,1 118 91 118,2 169,5 149,1 168,4 183,7 199,8 215 191,6 177,9 251,1 214,3 288,2 233 208,6 317,9 538,4 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 0 21,6 3,9 27,3 24,6 8,7 24,9 24,1 26,7 23,1 9,9 14,2 32,4 34,4 28,8 17,2 36,4 34,8 18,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 436,1 20,8 80,9 7,9 36,4 206,8 204,3 152,7 195,9 302,2 430,4 529,2 748,5 986,8 942,6 847,5 709,7 517 393,9 205,7 97,9 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 191 103,8 59,4 51,1 36,4 132,9 143,4 188,2 185,6 204,4 238,2 274,5 259 177,9 209,9 265,5 262,4 305,8 150,6 205,7 146,8 602,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 303,2 0 0 0 0 221,6 752 1 363,4 1 409,2 743,6 158,8 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,1 373,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 249,1 771,7 271,4 91 39,4 13 10,7 0 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67,8 290,6 134,9 90,5 141,1 132,9 17,4 28,4 37,8 29,6 48,7 19,8 67,4 60,7 31 70,4 120,4 43,7 69,5 224,4 195,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 533,2 228,4 307,6 436,6 550,7 787,8 621,6 621,3 697,7 574,7 509,8 552,3 635 505,5 547 303,8 438,7 553,4 324,4 542,4 783,2 301,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 586,3 22 130,0 86,3 55,1 45,5 108,3 234,7 447,4 780,2 740,6 425,3 224,9 244,8 230,5 316,5 403 438,7 436,9 382,3 374 293,7 301,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 274,6 24 849,5 2 320,4 1 321,6 1 433,5 2 127,1 2 499,5 3 387,2 4 014,4 3 350,6 2 746,3 2 764,8 3 419,7 3 449,7 3 522,8 3 418,9 4 069,0 3 902,7 3 499,0 4 058,4 3 475,3 3 313,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,4 0 0 0 0 0 0 3,6 10,3 3 10,2 13,2 14,2 16,2 6,9 6,4 4,3 0 11,6 18,7 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 24,1 32 51,6 43,7 0 18,7 97,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0 0 7,3 23,2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 23,2 18,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 3,5 0 3,4 0 0 21,8 34,8 0 97,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13,8 6,4 21,5 43,7 266,5 448,8 440,5 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 163,1 0 987,5 751,3 159,3 4,9 0 0 3,4 3 33,3 16,5 53,2 36,4 203 281,4 193,6 305,8 208,6 224,4 48,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 11,6 37,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 27 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7,3 23,2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 18,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,5 0 0 0 9,1 0 4,3 0 0 0 5,1 0 7,1 8,1 10,3 9,6 8,6 7,3 11,6 18,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,4 3,2 12,9 51 115,9 93,5 391,6 602,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218,9 0 1 019,9 759,2 172,9 4,9 4,3 3,6 13,7 5,9 53,8 29,8 85,1 80,9 268,3 339 296,8 487,8 764,7 897,7 1 076,8 1 807,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 6,9 3,2 8,6 7,3 0 37,4 48,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7 0 301,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,4 0 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 6,9 6,4 8,6 7,3 0 112,2 48,9 602,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,9 456,7 161,9 55,1 45,5 39,4 43,5 28,4 24,1 11,9 20,5 23,2 42,6 36,4 20,6 44,8 38,7 21,8 23,2 74,8 97,9 0
péče celkem II. Novotvary 126,5 0 10,8 11,8 4,6 24,6 21,7 39,1 44,7 44,4 92,2 145,5 195,1 161,8 220,2 239,9 352,7 436,9 347,6 224,4 244,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,8 20,8 5,4 0 0 0 4,3 0 13,7 0 2,6 6,6 7,1 4 10,3 0 34,4 14,6 11,6 37,4 48,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 112,9 41,5 64,8 35,4 27,3 49,2 73,9 159,8 250,9 189,6 171,6 195,1 195,1 109,2 79,1 28,8 34,4 36,4 57,9 18,7 48,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,8 0 0 62,9 223 142,8 73,9 39,1 10,3 26,7 15,4 23,2 17,7 12,1 24,1 6,4 12,9 14,6 81,1 74,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 248,3 20,8 37,8 15,7 27,3 54,2 47,8 92,3 130,6 186,6 310 327,4 486 590,4 378,4 396,6 430,1 356,8 324,4 205,7 146,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 3,9 4,6 0 0 0 3,4 0 2,6 6,6 0 8,1 13,8 6,4 8,6 7,3 34,8 18,7 48,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,5 20,8 16,2 15,7 0 4,9 0 0 0 3 0 3,3 14,2 20,2 13,8 22,4 21,5 14,6 0 56,1 48,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 258,1 0 10,8 3,9 50,1 24,6 47,8 24,9 41,2 53,3 99,9 165,4 280,2 319,5 412,8 495,7 821,5 859,2 1 251,3 1 814,1 1 272,6 2 710,8
X. Nemoci dýchací soustavy 239,9 830,4 1 419,2 833,9 195,7 19,7 21,7 21,3 10,3 32,6 43,6 33,1 102,9 84,9 275,2 377,4 322,6 444,2 370,8 430,1 195,8 301,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 186,6 62,3 124,1 118 91 118,2 169,5 149,1 168,4 183,7 199,8 215 191,6 177,9 254,6 214,3 288,2 233 220,1 355,3 538,4 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24,3 0 48,6 11,8 27,3 24,6 8,7 24,9 24,1 26,7 23,1 9,9 14,2 32,4 34,4 28,8 17,2 36,4 57,9 37,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 437 20,8 80,9 7,9 36,4 206,8 204,3 152,7 195,9 302,2 430,4 529,2 748,5 990,8 942,6 847,5 709,7 524,2 417,1 205,7 97,9 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 191,4 103,8 59,4 51,1 36,4 132,9 143,4 188,2 185,6 204,4 238,2 274,5 259 177,9 209,9 265,5 262,4 305,8 162,2 224,4 146,8 602,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 303,2 0 0 0 0 221,6 752 1 363,4 1 409,2 743,6 158,8 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,1 373,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 249,1 771,7 271,4 91 39,4 13 10,7 0 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73 290,6 134,9 90,5 150,2 132,9 21,7 28,4 37,8 29,6 53,8 19,8 74,5 68,8 41,3 80 129 51 81,1 280,5 195,8 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 541,8 228,4 307,6 436,6 550,7 787,8 621,6 621,3 697,7 574,7 509,8 552,3 638,5 505,5 550,4 307 451,6 604,3 440,3 635,9 1 174,7 903,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 586,3 22 130,0 86,3 55,1 45,5 108,3 234,7 447,4 780,2 740,6 425,3 224,9 244,8 230,5 316,5 403 438,7 436,9 382,3 374 293,7 301,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 497,6 24 849,5 3 340,3 2 080,8 1 606,4 2 132,1 2 503,8 3 390,7 4 028,2 3 356,5 2 800,1 2 794,6 3 511,9 3 530,6 3 798,0 3 764,4 4 374,4 4 397,8 4 263,7 5 068,3 4 601,1 5 722,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)