8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 412 16 31 16 14 15 22 27 32 17 17 16 20 14 29 25 30 21 26 14 9 1
II. Novotvary 1 707 25 37 43 42 19 35 36 46 72 96 100 144 134 204 299 191 104 49 27 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 97 5 7 3 4 3 1 1 2 3 3 3 2 5 7 11 10 9 8 4 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 460 7 23 10 22 19 11 13 23 20 29 35 20 44 33 52 33 23 23 12 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 407 1 5 32 19 36 33 44 34 43 36 32 18 23 6 9 12 6 6 7 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 794 21 33 29 21 25 29 45 43 61 56 69 61 67 48 64 52 34 18 12 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 400 0 15 24 10 11 13 9 5 12 13 19 12 31 48 57 48 38 18 13 3 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 233 3 12 21 8 14 8 4 11 10 23 16 14 20 13 23 14 16 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 710 7 0 5 8 11 13 26 40 67 103 117 161 213 336 416 434 292 218 167 66 10
X. Nemoci dýchací soustavy 1 160 37 225 137 45 34 52 37 38 38 47 34 43 54 56 66 69 47 43 33 20 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 492 28 30 36 59 51 62 99 94 120 117 105 99 88 112 129 99 61 45 39 17 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 207 3 9 9 3 7 6 17 13 13 16 13 13 15 11 18 15 8 10 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 083 0 4 11 25 44 27 33 66 78 118 94 95 103 122 97 68 53 31 10 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 300 9 17 15 12 33 75 100 99 115 117 74 85 90 100 130 88 51 35 37 16 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 110 0 0 0 0 34 144 343 337 197 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 310 69 58 70 34 27 6 7 4 4 4 8 0 3 6 6 1 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 546 25 36 21 27 39 23 27 30 17 39 25 28 30 35 33 41 30 23 12 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 021 16 80 73 80 94 148 145 142 170 152 147 109 88 121 107 92 81 74 60 41 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 276 545 36 50 31 34 64 148 215 256 167 78 68 113 98 147 97 87 26 12 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 947 1 039 658 605 464 550 772 1 161 1 274 1 313 1 206 987 992 1 135 1 385 1 689 1 394 963 656 465 213 26
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 3 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 2 2 5 4 4 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 9 15 16 18 12 19 8 3
X. Nemoci dýchací soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 3 16 8 5 3 3 2 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 146 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 8 6 9 31 34 22 21 3 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 3 5 10 5 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 3 1 5 5 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 463 0 0 0 1 1 0 2 5 2 7 17 19 23 30 77 82 70 54 42 24 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 049 0 0 8 28 49 101 108 96 127 122 115 76 64 49 42 22 16 16 5 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 4 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 072 0 0 8 28 49 101 108 96 127 122 115 76 64 50 45 27 22 20 8 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 20 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 4 1 4 1 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 0 0 7 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 168 0 12 12 6 5 5 3 10 17 12 8 12 6 21 12 15 9 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 2 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 117 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 11 16 17 21 17 10 5 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 37 0 8 17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 112 0 0 0 1 0 0 3 5 12 10 11 17 17 11 10 8 5 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 266 0 0 4 2 10 4 8 10 12 10 23 30 17 30 43 26 14 18 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 56 0 0 1 0 0 0 4 2 5 1 5 5 6 6 2 4 3 6 6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 132 0 0 0 0 0 2 0 5 4 5 6 8 6 14 21 25 24 9 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 981 0 32 59 26 21 13 24 35 57 47 60 83 68 103 118 101 69 45 20 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 415 16 31 16 14 15 22 28 32 18 17 16 20 14 29 25 30 21 27 14 9 1
péče celkem II. Novotvary 1 742 25 37 43 43 19 35 36 47 72 98 101 145 136 209 305 194 110 53 30 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 101 5 7 4 4 3 1 1 2 3 3 3 2 5 7 11 12 9 8 4 6 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 491 7 23 17 30 21 11 14 23 21 29 35 20 44 33 53 37 24 24 15 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 467 1 5 40 47 86 134 152 130 172 158 148 95 87 56 51 35 23 23 13 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 011 21 45 41 27 30 34 48 55 78 68 80 74 75 71 81 77 53 29 17 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 418 0 17 38 11 12 13 9 5 12 13 19 12 31 48 57 48 38 18 13 3 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 233 3 12 21 8 14 8 4 11 10 23 16 14 20 13 23 14 16 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 943 7 0 5 8 11 13 27 42 69 111 126 177 234 363 452 467 320 235 189 74 13
X. Nemoci dýchací soustavy 1 250 37 233 154 50 36 52 37 38 38 50 36 45 59 59 84 80 52 46 36 22 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 612 28 30 36 60 51 62 102 99 132 127 116 117 105 123 141 107 68 47 40 19 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 215 3 9 9 3 7 7 18 13 13 16 14 13 15 11 19 16 9 10 7 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 495 0 4 15 28 55 31 42 77 91 129 121 133 126 161 171 128 89 70 18 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 311 9 17 15 12 33 76 103 99 115 118 74 85 90 100 131 89 51 38 37 16 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 110 0 0 0 0 34 144 343 337 197 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 317 69 62 72 35 27 6 7 4 4 4 8 0 3 6 6 1 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 567 25 42 22 28 39 23 27 30 18 39 25 28 31 39 35 43 31 23 14 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 109 16 80 74 80 94 148 149 146 176 154 154 114 94 128 112 101 94 85 67 42 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 434 545 36 50 31 34 66 148 220 260 172 85 76 121 112 172 125 114 36 20 8 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 463 1 039 690 672 519 621 886 1 295 1 410 1 499 1 382 1 179 1 170 1 290 1 568 1 929 1 604 1 124 775 535 242 34
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 93,6 333,8 169,5 62,4 66,2 74,1 90,4 94,8 108,9 48 44,7 55 71,9 54,8 96,2 79,3 142,4 162,5 296,9 265,6 447,3 378,8
II. Novotvary 387,8 521,6 202,3 167,6 198,7 93,8 143,8 126,4 156,6 203,4 252,4 343,9 517,5 524,9 676,9 948,2 906,7 804,9 559,6 512,1 198,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 104,3 38,3 11,7 18,9 14,8 4,1 3,5 6,8 8,5 7,9 10,3 7,2 19,6 23,2 34,9 47,5 69,7 91,4 75,9 248,5 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 104,5 146 125,7 39 104,1 93,8 45,2 45,6 78,3 56,5 76,3 120,4 71,9 172,3 109,5 164,9 156,7 178 262,6 227,6 347,9 378,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92,5 20,9 27,3 124,7 89,9 177,7 135,6 154,5 115,7 121,5 94,7 110 64,7 90,1 19,9 28,5 57 46,4 68,5 132,8 198,8 378,8
VI. Nemoci nervové soustavy 180,4 438,1 180,4 113 99,3 123,4 119,2 158 146,4 172,3 147,2 237,3 219,2 262,4 159,3 202,9 246,8 263,1 205,5 227,6 298,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 90,9 0 82 93,5 47,3 54,3 53,4 31,6 17 33,9 34,2 65,3 43,1 121,4 159,3 180,8 227,9 294,1 205,5 246,6 149,1 378,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52,9 62,6 65,6 81,8 37,8 69,1 32,9 14 37,4 28,2 60,5 55 50,3 78,3 43,1 72,9 66,5 123,8 22,8 19 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 615,7 146 0 19,5 37,8 54,3 53,4 91,3 136,1 189,2 270,8 402,3 578,6 834,3 1 114,9 1 319,2 2 060,2 2 259,9 2 489,4 3 167,7 3 280,3 3 787,9
X. Nemoci dýchací soustavy 263,5 772 1 230,0 533,9 212,9 167,9 213,7 129,9 129,3 107,3 123,6 116,9 154,5 211,5 185,8 209,3 327,5 363,7 491 625,9 994 1 893,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 339 584,2 164 140,3 279,1 251,8 254,7 347,6 319,9 339 307,6 361,1 355,8 344,7 371,6 409,1 470 472,1 513,9 739,8 844,9 757,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47 62,6 49,2 35,1 14,2 34,6 24,7 59,7 44,2 36,7 42,1 44,7 46,7 58,8 36,5 57,1 71,2 61,9 114,2 94,8 149,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 246 0 21,9 42,9 118,3 217,2 110,9 115,9 224,6 220,3 310,3 323,2 341,4 403,4 404,8 307,6 322,8 410,2 354 189,7 198,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 295,3 187,8 92,9 58,5 56,8 162,9 308,2 351,1 337 324,8 307,6 254,5 305,5 352,5 331,8 412,2 417,7 394,7 399,7 701,8 795,2 757,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 252,2 0 0 0 0 167,9 591,7 1 204,2 1 147,0 556,5 139,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 50,4 4 631,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70,4 1 439,6 317,1 272,8 160,8 133,3 24,7 24,6 13,6 11,3 10,5 27,5 0 11,8 19,9 19 4,7 15,5 11,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124 521,6 196,8 81,8 127,7 192,5 94,5 94,8 102,1 48 102,5 86 100,6 117,5 116,1 104,6 194,6 232,2 262,6 227,6 248,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 459,1 333,8 437,3 284,5 378,4 464,1 608,1 509,1 483,3 480,2 399,7 505,5 391,7 344,7 401,5 339,3 436,7 626,9 845 1 138,1 2 037,8 378,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 517,1 11 370,7 196,8 194,9 146,6 167,9 263 519,6 731,8 723,1 439,1 268,2 244,4 442,6 325,2 466,1 460,5 673,3 296,9 227,6 149,1 378,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 304,4 21 677,4 3 597,0 2 357,8 2 195,0 2 715,2 3 172,0 4 076,1 4 336,1 3 708,7 3 171,0 3 394,1 3 565,0 4 445,8 4 595,5 5 356,0 6 617,3 7 453,0 7 491,1 8 820,2 10 586,5 9 848,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,8 6,6 6,3 9,5 15,5 34,3 19 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 49,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 19 7,7 11,4 56,9 99,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,6 0 3,3 0 4,7 7,7 11,4 19 49,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 10,3 3,6 7,8 6,6 6,3 23,7 31 45,7 37,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 10,3 18 19,6 29,9 47,6 76 139,3 137 360,4 397,6 1 136,4
X. Nemoci dýchací soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 6,9 7,2 19,6 10 50,7 38 38,7 34,3 56,9 99,4 378,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 6,3 0 15,5 11,4 0 99,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 4,7 7,7 0 37,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,2 0 0 0 4,7 4,9 0 3,5 3,4 2,8 2,6 13,8 28,8 23,5 29,9 98,3 161,4 170,3 239,8 56,9 99,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 378,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 10 3,2 4,7 7,7 0 37,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,3 0 0 0 0 0 0 0 6,8 2,8 2,6 6,9 0 0 3,3 9,5 23,7 77,4 57,1 19 49,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 7,8 0 12,7 14,2 23,2 11,4 94,8 248,5 757,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 105,2 0 0 0 4,7 4,9 0 7 17 5,6 18,4 58,5 68,3 90,1 99,5 244,2 389,3 541,8 616,6 796,7 1 192,8 2 651,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 238,3 0 0 31,2 132,5 241,9 415 379,2 326,7 358,7 320,8 395,5 273,1 250,7 162,6 133,2 104,4 123,8 182,7 94,8 198,8 378,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 23,7 46,4 45,7 56,9 49,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 243,5 0 0 31,2 132,5 241,9 415 379,2 326,7 358,7 320,8 395,5 273,1 250,7 165,9 142,7 128,2 170,3 228,4 151,7 248,5 378,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 4,5 0 0 0 4,7 0 0 0 3,4 0 5,3 3,4 0 0 10 12,7 4,7 31 11,4 37,9 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,3 0 0 27,3 37,8 9,9 0 3,5 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 4,9 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 38,2 0 65,6 46,8 28,4 24,7 20,5 10,5 34 48 31,6 27,5 43,1 23,5 69,7 38,1 71,2 69,7 34,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,1 0 10,9 54,6 4,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,6 0 0 0 0 0 0 3,5 6,8 5,6 15,8 20,6 39,5 62,7 56,4 66,6 80,7 77,4 57,1 56,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,4 0 43,7 66,3 23,7 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 14,2 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,4 0 0 0 4,7 0 0 10,5 17 33,9 26,3 37,8 61,1 66,6 36,5 31,7 38 38,7 11,4 19 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 4,1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60,4 0 0 15,6 9,5 49,4 16,4 28,1 34 33,9 26,3 79,1 107,8 66,6 99,5 136,4 123,4 108,4 205,5 94,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 4,1 10,5 0 0 2,6 0 0 0 0 3,2 4,7 0 22,8 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 0 21,9 7,8 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 32,8 3,9 4,7 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 3,3 3,2 4,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,7 0 0 3,9 0 0 0 14 6,8 14,1 2,6 17,2 18 23,5 19,9 6,3 19 23,2 68,5 113,8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 8,2 0 17 11,3 13,1 20,6 28,8 23,5 46,5 66,6 118,7 185,7 102,8 56,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 222,9 0 174,9 229,9 123 103,7 53,4 84,3 119,1 161 123,6 206,3 298,3 266,4 341,8 374,2 479,4 534 513,9 379,4 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 94,3 333,8 169,5 62,4 66,2 74,1 90,4 98,3 108,9 50,8 44,7 55 71,9 54,8 96,2 79,3 142,4 162,5 308,3 265,6 447,3 378,8
péče celkem II. Novotvary 395,7 521,6 202,3 167,6 203,4 93,8 143,8 126,4 160 203,4 257,7 347,3 521,1 532,7 693,5 967,2 920,9 851,3 605,2 569 198,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,9 104,3 38,3 15,6 18,9 14,8 4,1 3,5 6,8 8,5 7,9 10,3 7,2 19,6 23,2 34,9 57 69,7 91,4 75,9 298,2 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 111,5 146 125,7 66,3 141,9 103,7 45,2 49,2 78,3 59,3 76,3 120,4 71,9 172,3 109,5 168,1 175,6 185,7 274,1 284,5 447,3 378,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 333,3 20,9 27,3 155,9 222,3 424,6 550,6 533,7 442,5 485,8 415,4 508,9 341,4 340,8 185,8 161,7 166,1 178 262,6 246,6 447,3 757,6
VI. Nemoci nervové soustavy 229,7 438,1 246 159,8 127,7 148,1 139,7 168,5 187,2 220,3 178,8 275,1 265,9 293,8 235,6 256,9 365,5 410,2 331,2 322,5 347,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 95 0 92,9 148,1 52 59,2 53,4 31,6 17 33,9 34,2 65,3 43,1 121,4 159,3 180,8 227,9 294,1 205,5 246,6 149,1 378,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52,9 62,6 65,6 81,8 37,8 69,1 32,9 14 37,4 28,2 60,5 55 50,3 78,3 43,1 72,9 66,5 123,8 22,8 19 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 668,6 146 0 19,5 37,8 54,3 53,4 94,8 142,9 194,9 291,9 433,3 636,1 916,6 1 204,5 1 433,3 2 216,8 2 476,6 2 683,6 3 585,0 3 677,9 4 924,2
X. Nemoci dýchací soustavy 284 772 1 273,7 600,2 236,5 177,7 213,7 129,9 129,3 107,3 131,5 123,8 161,7 231,1 195,8 266,4 379,8 402,4 525,3 682,9 1 093,4 2 272,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 366,2 584,2 164 140,3 283,8 251,8 254,7 358,1 337 372,8 333,9 398,9 420,5 411,3 408,1 447,1 507,9 526,3 536,7 758,7 944,3 757,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,8 62,6 49,2 35,1 14,2 34,6 28,8 63,2 44,2 36,7 42,1 48,1 46,7 58,8 36,5 60,3 76 69,7 114,2 132,8 149,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 339,6 0 21,9 58,5 132,5 271,5 127,4 147,5 262,1 257 339,2 416,1 478 493,5 534,2 542,3 607,6 688,8 799,4 341,4 298,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 297,8 187,8 92,9 58,5 56,8 162,9 312,3 361,6 337 324,8 310,3 254,5 305,5 352,5 331,8 415,4 422,5 394,7 433,9 701,8 795,2 1 136,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 252,2 0 0 0 0 167,9 591,7 1 204,2 1 147,0 556,5 139,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 50,4 4 631,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 72 1 439,6 338,9 280,6 165,6 133,3 24,7 24,6 13,6 11,3 10,5 27,5 0 11,8 19,9 19 4,7 15,5 11,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 128,8 521,6 229,6 85,7 132,5 192,5 94,5 94,8 102,1 50,8 102,5 86 100,6 121,4 129,4 111 204,1 239,9 262,6 265,6 248,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 479,1 333,8 437,3 288,4 378,4 464,1 608,1 523,1 496,9 497,1 404,9 529,6 409,7 368,2 424,7 355,2 479,4 727,5 970,7 1 270,9 2 087,5 378,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 553 11 370,7 196,8 194,9 146,6 167,9 271,2 519,6 748,8 734,4 452,3 292,3 273,1 474 371,6 545,4 593,4 882,3 411,1 379,4 397,6 1 136,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 876,0 21 677,4 3 771,9 2 618,9 2 455,2 3 065,8 3 640,4 4 546,6 4 799,0 4 234,1 3 633,8 4 054,3 4 204,7 5 052,9 5 202,7 6 117,0 7 614,2 8 699,0 8 850,1 10 148,0 12 027,8 12 878,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)