8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 30 20 12 10 9 7 10 10 3 4 7 4 8 18 10 13 13 4 2 0 208
II. Novotvary 0 0 3 0 2 7 3 11 20 31 41 47 47 79 104 100 40 28 15 4 0 582
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 5 3 3 6 1 0 32
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 19 14 9 6 18 30 38 42 50 62 52 30 19 13 22 11 6 6 3 0 453
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 34 54 32 9 16 10 11 9 7 12 6 6 3 10 3 4 3 0 0 230
VI. Nemoci nervové soustavy 0 1 4 18 9 14 29 18 32 33 25 28 19 28 30 24 8 12 7 4 0 343
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 1 0 2 1 0 0 13
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 4 1 1 0 1 2 3 1 0 2 3 3 5 6 3 3 2 1 0 0 44
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 5 5 5 11 15 16 39 44 48 89 123 228 274 213 157 154 88 29 1 1 545
X. Nemoci dýchací soustavy 45 116 58 11 12 12 11 13 18 10 15 5 11 16 24 18 18 10 14 4 1 442
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 13 28 16 26 41 58 50 69 62 83 69 88 102 92 63 48 25 17 4 0 963
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 3 4 2 3 12 13 4 12 12 11 14 5 14 11 8 8 4 5 1 0 147
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 5 4 12 38 35 37 54 103 136 159 210 264 255 368 220 123 68 24 1 0 2 116
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 12 11 12 34 54 63 73 88 81 78 67 67 86 84 60 34 18 18 4 0 951
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 33 133 360 396 185 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 3 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 18
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 28 27 36 19 5 12 11 10 16 12 20 21 26 25 29 13 15 11 4 0 349
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 59 67 117 98 105 120 78 107 87 89 73 106 94 97 88 40 60 45 7 0 1 548
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 797 11 6 5 14 55 105 182 158 116 46 73 84 144 188 122 85 49 37 7 0 2 284
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 939 307 290 315 342 522 884 969 905 740 686 770 880 1 116 1 342 996 608 473 302 75 2 13 463
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 5 0 0 14
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 6 2 12 8 6 0 41
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 5 5 1 1 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 3 1 0 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 5 17 18 24 26 12 1 115
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 5 3 2 0 2 1 5 3 1 3 1 1 1 0 0 0 28
II. Novotvary 0 0 1 2 2 2 1 1 5 5 4 4 8 11 15 7 7 1 2 1 0 79
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 13 10 10 12 8 19 45 58 79 89 104 77 100 53 28 18 3 0 0 726
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 164 165 40 3 0 4 2 1 7 6 4 31 61 38 46 36 24 8 1 0 641
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 12 7 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 33
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 3 6 6 15 15 21 19 20 28 40 69 106 83 91 57 14 7 4 0 0 604
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 112 59 21 9 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 13 32 16 62 86 73 104 111 91 82 68 85 62 29 24 14 1 2 0 0 955
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 1 2 0 2 6 14 34 46 33 15 7 17 14 4 0 0 0 0 0 0 195
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 307 288 101 104 129 126 184 231 231 231 246 357 313 283 191 106 53 19 4 0 3 516
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 30 20 12 10 14 10 12 10 5 5 12 7 9 21 11 14 14 4 2 0 236
péče celkem II. Novotvary 0 0 4 2 4 9 4 12 25 36 45 51 55 91 119 111 50 30 22 5 0 675
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 5 3 3 6 1 0 37
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 19 14 9 6 18 30 38 42 51 62 52 30 21 13 22 12 6 7 3 0 458
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 34 54 32 9 16 10 11 9 7 12 6 6 3 11 3 6 3 0 0 233
VI. Nemoci nervové soustavy 0 1 17 28 19 26 37 37 77 91 104 117 123 105 131 77 38 32 11 5 0 1 076
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 4 1 0 2 1 0 0 15
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 5 2 1 0 1 2 3 1 0 2 3 3 5 6 3 3 2 1 0 0 46
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 5 5 5 11 15 16 39 45 48 89 126 228 277 219 161 166 96 36 1 1 589
X. Nemoci dýchací soustavy 45 280 223 51 15 12 15 15 19 17 21 9 42 77 62 65 55 34 25 5 1 1 088
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 13 28 16 26 41 58 50 69 62 83 69 89 102 92 63 48 25 17 5 0 965
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 15 11 7 3 12 13 4 13 13 12 14 5 16 12 9 9 5 5 1 0 180
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 8 10 18 53 50 58 73 123 164 199 279 370 338 460 277 143 76 28 2 0 2 729
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 12 11 12 35 55 63 74 89 84 80 67 67 87 84 61 34 18 18 5 0 963
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 33 133 360 396 185 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 115 61 23 10 3 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 239
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 28 27 36 19 5 12 12 10 17 13 21 23 27 25 32 18 20 16 6 1 377
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 72 99 133 160 191 193 182 218 178 171 141 192 157 126 115 55 62 50 8 0 2 514
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 797 12 8 5 16 61 119 216 204 149 61 80 101 158 192 122 85 49 37 7 0 2 479
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 951 614 578 416 446 651 1 010 1 153 1 136 972 918 1 017 1 242 1 433 1 630 1 204 732 550 347 91 3 17 094
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 312,4 155,5 82,7 58,6 48,5 33,4 24,3 32,4 26 8,7 14,1 26,7 14,4 25 61,3 53,6 112 143,8 77 112,1 0 47,4
II. Novotvary 0 0 12,4 0 9,7 26 10,4 35,6 52,1 89,9 144,7 179,5 168,7 246,5 353,9 535,6 344,6 309,8 288,9 224,2 0 132,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 10,4 8,3 9,8 0 0 0 0 0 0 3,5 0 7,2 9,4 6,8 26,8 25,8 33,2 115,5 56,1 0 7,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66,9 98,5 57,9 43,9 29,1 66,8 104,2 123,1 109,3 145,1 218,8 198,5 107,7 59,3 44,2 117,8 94,8 66,4 115,5 168,2 0 103,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 0 140,6 263,7 155,3 33,4 55,6 32,4 28,6 26,1 24,7 45,8 21,5 18,7 10,2 53,6 25,8 44,3 57,8 0 0 52,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 5,2 16,5 87,9 43,7 52 100,7 58,3 83,3 95,7 88,2 106,9 68,2 87,4 102,1 128,5 68,9 132,8 134,8 224,2 0 78,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 4,9 0 0 0 6,5 0 0 0 3,8 0 6,2 10,2 5,4 0 22,1 19,3 0 0 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66,9 20,7 4,1 4,9 0 3,7 6,9 9,7 2,6 0 7,1 11,5 10,8 15,6 20,4 16,1 25,8 22,1 19,3 0 0 10
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 5,2 20,7 24,4 24,3 40,8 52,1 51,8 101,5 127,7 169,4 339,8 441,5 711,4 932,4 1 140,8 1 352,4 1 703,7 1 694,6 1 625,6 561,8 352,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 004,2 601,1 239,8 53,7 58,2 44,6 38,2 42,1 46,8 29 52,9 19,1 39,5 49,9 81,7 96,4 155,1 110,6 269,6 224,2 561,8 100,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 200,8 67,4 115,8 78,1 126,2 152,3 201,5 162 179,6 179,9 293 263,4 315,9 318,3 313,1 337,4 413,5 276,6 327,4 224,2 0 219,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,3 15,5 16,5 9,8 14,6 44,6 45,2 13 31,2 34,8 38,8 53,5 17,9 43,7 37,4 42,8 68,9 44,3 96,3 56,1 0 33,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 25,9 16,5 58,6 184,4 130 128,5 174,9 268,1 394,6 561,2 801,8 947,7 795,6 1 252,3 1 178,3 1 059,5 752,3 462,2 56,1 0 482,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 156,2 62,2 45,5 58,6 165 200,5 218,9 236,5 229 235 275,3 255,8 240,5 268,3 285,9 321,4 292,9 199,1 346,6 224,2 0 216,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 160,1 493,9 1 250,7 1 282,9 481,5 145,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 781,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 89,3 15,5 8,3 9,8 4,9 3,7 10,4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,6 0 0 0 0 4,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 200,8 145,1 111,6 175,8 92,2 18,6 41,7 35,6 26 46,4 42,4 76,4 75,4 81,1 85,1 155,3 112 165,9 211,8 224,2 0 79,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 245,5 305,7 277 571,3 475,6 389,9 416,9 252,7 278,5 252,4 314,2 278,7 380,5 293,3 330,1 471,3 344,6 663,8 866,6 392,4 0 352,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 786,2 57 24,8 24,4 67,9 204,2 364,8 589,6 411,2 336,6 162,4 278,7 301,5 449,3 639,8 653,4 732,2 542,1 712,5 392,4 0 520,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 955,1 1 590,8 1 198,9 1 538,1 1 659,7 1 938,5 3 071,0 3 139,2 2 355,3 2 147,0 2 421,5 2 939,9 3 159,0 3 482,1 4 566,8 5 334,5 5 237,3 5 232,9 5 815,5 4 204,0 1 123,6 3 068,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 21,4 25,8 11,1 96,3 0 0 3,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,6 0 19,3 0 0 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 22,1 0 0 0 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 17,2 22,1 19,3 56,1 0 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 10,8 0 10,2 32,1 17,2 132,8 154,1 336,3 0 9,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 8,6 0 57,8 0 0 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,1 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 51,7 11,1 0 56,1 0 2,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 5,4 0 0 0 56,1 0 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 3,6 0 0 5,4 17,2 55,3 96,3 56,1 561,8 4,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 0 16,1 8,6 11,1 57,8 56,1 0 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,5 3,8 17,9 12,5 17 91,1 155,1 265,5 500,7 672,6 561,8 26,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 18,6 10,4 6,5 0 5,8 3,5 19,1 10,8 3,1 10,2 5,4 8,6 11,1 0 0 0 6,4
II. Novotvary 0 0 4,1 9,8 9,7 7,4 3,5 3,2 13 14,5 14,1 15,3 28,7 34,3 51 37,5 60,3 11,1 38,5 56,1 0 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 5,2 8,3 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 1,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 53,7 48,8 48,5 44,6 27,8 61,6 117,1 168,3 278,9 339,8 373,3 240,2 340,3 283,9 241,2 199,1 57,8 0 0 165,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 5,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 0 0 56,1 0 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 849,8 682,2 195,3 14,6 0 13,9 6,5 2,6 20,3 21,2 15,3 111,3 190,3 129,3 246,4 310,1 265,5 154,1 56,1 0 146,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 62,2 28,9 24,4 0 0 0 0 2,6 2,9 3,5 0 0 6,2 3,4 5,4 8,6 11,1 0 0 0 7,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 15,5 24,8 29,3 72,8 55,7 73 61,6 52,1 81,2 141,2 263,4 380,5 259 309,7 305,3 120,6 77,4 77 0 0 137,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 4,9 3,7 0 3,2 2,6 8,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 267,8 580,4 243,9 102,5 43,7 7,4 6,9 3,2 2,6 2,9 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 0 0 3,6 3,1 0 10,7 25,8 0 0 56,1 0 2,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 67,4 132,3 78,1 300,9 319,4 253,6 336,9 288,9 264 289,4 259,6 305,1 193,4 98,7 128,5 120,6 11,1 38,5 0 0 217,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 5,2 8,3 0 9,7 22,3 48,6 110,1 119,7 95,7 52,9 26,7 61 43,7 13,6 0 0 0 0 0 0 44,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 267,8 1 590,8 1 190,7 493,2 504,7 479,1 437,7 596,1 601,2 670,2 815,4 939,3 1 281,5 976,6 963 1 023,0 913,1 586,3 365,9 224,2 0 801,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 312,4 155,5 82,7 58,6 48,5 52 34,7 38,9 26 14,5 17,6 45,8 25,1 28,1 71,5 58,9 120,6 154,9 77 112,1 0 53,8
péče celkem II. Novotvary 0 0 16,5 9,8 19,4 33,4 13,9 38,9 65,1 104,4 158,8 194,7 197,4 283,9 405 594,5 430,7 331,9 423,6 280,3 0 153,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 15,5 16,5 14,6 0 0 0 0 0 0 3,5 0 7,2 9,4 10,2 26,8 25,8 33,2 115,5 56,1 0 8,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66,9 98,5 57,9 43,9 29,1 66,8 104,2 123,1 109,3 148 218,8 198,5 107,7 65,5 44,2 117,8 103,4 66,4 134,8 168,2 0 104,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 0 140,6 263,7 155,3 33,4 55,6 32,4 28,6 26,1 24,7 45,8 21,5 18,7 10,2 58,9 25,8 66,4 57,8 0 0 53,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 5,2 70,3 136,7 92,2 96,6 128,5 119,9 200,4 264 367,1 446,7 441,5 327,6 445,8 412,4 327,3 354 211,8 280,3 0 245,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 4,9 0 0 0 6,5 0 0 0 3,8 3,6 6,2 13,6 5,4 0 22,1 19,3 0 0 3,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66,9 25,9 8,3 4,9 0 3,7 6,9 9,7 2,6 0 7,1 11,5 10,8 15,6 20,4 16,1 25,8 22,1 19,3 0 0 10,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 5,2 20,7 24,4 24,3 40,8 52,1 51,8 101,5 130,6 169,4 339,8 452,3 711,4 942,6 1 172,9 1 386,9 1 836,5 1 848,6 2 017,9 561,8 362,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 004,2 1 450,9 921,9 249 72,8 44,6 52,1 48,6 49,4 49,3 74,1 34,4 150,8 240,2 211 348,1 473,8 376,1 481,4 280,3 561,8 247,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 200,8 67,4 115,8 78,1 126,2 152,3 201,5 162 179,6 179,9 293 263,4 319,5 318,3 313,1 337,4 413,5 276,6 327,4 280,3 0 219,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,3 77,7 45,5 34,2 14,6 44,6 45,2 13 33,8 37,7 42,4 53,5 17,9 49,9 40,8 48,2 77,5 55,3 96,3 56,1 0 41
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 41,5 41,3 87,9 257,2 185,7 201,5 236,5 320,1 475,8 702,4 1 065,3 1 328,2 1 054,6 1 565,4 1 483,6 1 231,8 840,8 539,2 112,1 0 621,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 156,2 62,2 45,5 58,6 169,9 204,2 218,9 239,7 231,6 243,7 282,4 255,8 240,5 271,5 285,9 326,7 292,9 199,1 346,6 280,3 0 219,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 160,1 493,9 1 250,7 1 282,9 481,5 145,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 781,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 357,1 595,9 252,2 112,3 48,5 11,1 17,4 3,2 2,6 2,9 3,5 0 0 3,1 0 0 8,6 0 0 0 0 54,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 200,8 145,1 111,6 175,8 92,2 18,6 41,7 38,9 26 49,3 45,9 80,2 82,6 84,2 85,1 171,4 155,1 221,3 308,1 336,3 561,8 85,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 245,5 373,1 409,3 649,4 776,5 709,3 670,5 589,6 567,4 516,4 603,6 538,4 689,2 489,9 428,8 615,9 473,8 685,9 962,8 448,4 0 572,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 786,2 62,2 33,1 24,4 77,6 226,5 413,4 699,8 530,9 432,3 215,3 305,4 362,6 493 653,4 653,4 732,2 542,1 712,5 392,4 0 564,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 222,9 3 181,7 2 389,6 2 031,3 2 164,4 2 417,6 3 508,8 3 735,3 2 956,5 2 820,1 3 240,4 3 883,0 4 458,5 4 471,1 5 546,9 6 448,5 6 305,5 6 084,7 6 682,1 5 100,9 1 685,4 3 895,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)