8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65 7 12 2 0 3 2 3 1 2 1 3 2 5 5 4 7 4 1 1 0 0
II. Novotvary 135 1 0 0 2 0 1 3 4 4 8 10 8 15 23 23 12 12 7 1 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 7 0 3 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 84 0 8 6 1 1 5 3 1 5 7 5 10 8 3 6 7 3 3 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 205 0 0 0 1 2 12 20 13 36 25 30 27 13 6 6 8 4 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 63 2 1 2 2 1 1 1 4 3 3 8 4 7 6 8 5 1 3 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 2 5 3 11 6 1 4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 44 1 1 1 0 0 3 0 2 0 3 3 5 5 9 6 1 4 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 423 0 0 1 0 1 0 3 3 10 18 19 33 43 56 63 62 51 40 9 11 0
X. Nemoci dýchací soustavy 324 20 42 23 6 7 9 5 11 4 5 11 19 13 28 30 42 27 11 10 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 260 0 9 6 8 5 6 6 15 20 28 20 30 18 21 32 12 11 6 4 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 3 0 3 5 2 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 297 0 2 5 6 3 6 7 3 10 24 17 33 30 35 40 49 17 6 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 228 3 7 4 1 8 8 15 15 23 22 17 18 14 17 23 15 8 7 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 256 0 0 0 0 8 49 84 67 35 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171 6 9 9 11 15 5 3 6 4 3 13 7 4 14 19 9 14 11 7 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 418 2 8 14 27 14 18 27 24 36 37 28 27 22 28 25 34 21 16 7 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 736 150 2 7 3 4 16 59 64 72 43 31 36 54 36 58 49 36 8 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 814 204 105 83 71 76 144 241 236 267 239 217 264 256 296 352 332 221 125 60 23 2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 2 4 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 9 6 8 7 3 8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 2 3 5 3 3 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 1 2 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 1 2 2 4 3 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 199 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 10 11 20 30 29 24 24 22 15 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 68 7 12 2 0 3 2 3 1 2 1 3 2 5 6 4 8 5 1 1 0 0
péče celkem II. Novotvary 154 1 0 0 2 0 1 3 4 4 8 10 10 16 24 26 17 14 11 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 7 0 4 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95 0 8 6 1 1 5 3 1 5 7 5 10 10 5 6 7 5 4 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 210 0 0 0 1 2 12 20 14 36 25 30 27 13 7 6 9 5 3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76 2 1 2 2 1 1 1 4 3 4 8 5 7 6 8 7 3 5 3 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 2 5 3 11 6 1 4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 44 1 1 1 0 0 3 0 2 0 3 3 5 5 9 6 1 4 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 474 0 0 1 0 1 0 3 3 11 18 20 37 44 59 72 68 59 47 12 19 0
X. Nemoci dýchací soustavy 331 20 42 23 6 7 9 5 11 4 5 11 19 13 30 31 42 28 12 12 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 270 0 9 6 8 5 6 6 15 20 29 21 30 18 24 33 14 12 6 4 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 4 0 4 6 4 1 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 325 0 2 5 6 3 6 8 4 10 25 18 34 35 37 43 54 20 9 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 243 3 7 4 1 8 8 15 16 23 22 17 18 14 20 27 17 9 9 4 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 256 0 0 0 0 8 49 84 67 35 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 175 6 9 9 11 15 5 3 6 4 3 13 7 4 14 20 11 14 11 8 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 440 2 8 14 27 14 18 27 24 37 38 28 28 23 29 29 35 23 18 11 6 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 738 150 2 7 3 4 16 59 64 72 43 31 36 55 36 59 49 36 8 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 013 204 105 83 71 76 144 242 239 269 243 220 274 267 316 382 361 245 149 82 38 3
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 254,3 108,3 12,4 0 22,2 13,1 15,9 5,2 9,4 3,9 14,2 9,7 27 24 19,2 47 39 16,4 29,6 0 0
II. Novotvary 45,6 36,3 0 0 13,8 0 6,5 15,9 20,8 18,7 31,3 47,3 39 81,1 110,2 110,5 80,5 117,1 114,5 29,6 89,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 10,8 4,8 4,8 47 0 49,1 88,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,4 0 72,2 37,3 6,9 7,4 32,7 15,9 5,2 23,4 27,3 23,6 48,7 43,3 14,4 28,8 47 29,3 49,1 29,6 89,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69,2 0 0 0 6,9 14,8 78,4 105,8 67,6 168,5 97,7 141,8 131,5 70,3 28,8 28,8 53,7 39 32,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21,3 72,6 9 12,4 13,8 7,4 6,5 5,3 20,8 14 11,7 37,8 19,5 37,8 28,8 38,5 33,5 9,8 49,1 0 89,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,2 0 0 0 0 0 6,5 0 5,2 14 3,9 0 4,9 10,8 24 14,4 73,8 58,6 16,4 118,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,9 36,3 9 6,2 0 0 19,6 0 10,4 0 11,7 14,2 24,4 27 43,1 28,8 6,7 39 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 142,9 0 0 6,2 0 7,4 0 15,9 15,6 46,8 70,3 89,8 160,8 232,5 268,4 302,8 415,9 497,9 654,1 266,4 988,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 109,4 726,5 379,1 142,8 41,5 51,8 58,8 26,5 57,2 18,7 19,5 52 92,6 70,3 134,2 144,2 281,7 263,6 179,9 295,9 0 523,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 87,8 0 81,2 37,3 55,4 37 39,2 31,7 77,9 93,6 109,4 94,5 146,2 97,3 100,7 153,8 80,5 107,4 98,1 118,4 269,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,8 0 18,1 0 13,8 29,6 13,1 10,6 0 0 0 0 14,6 0 14,4 24 13,4 9,8 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100,3 0 18,1 31 41,5 22,2 39,2 37 15,6 46,8 93,8 80,4 160,8 162,2 167,8 192,3 328,7 166 98,1 118,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 77 109 63,2 24,8 6,9 59,2 52,3 79,4 77,9 107,6 85,9 80,4 87,7 75,7 81,5 110,5 100,6 78,1 114,5 59,2 89,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,5 0 0 0 0 59,2 320,1 444,4 348,2 163,8 43 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 399,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 36,3 9 18,6 6,9 0 0 0 10,4 0 0 0 0 5,4 0 0 0 9,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 57,7 217,9 81,2 55,9 76,2 111 32,7 15,9 31,2 18,7 11,7 61,5 34,1 21,6 67,1 91,3 60,4 136,7 179,9 207,2 89,8 523,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 141,2 72,6 72,2 86,9 186,9 103,6 117,6 142,9 124,7 168,5 144,5 132,4 131,5 118,9 134,2 120,2 228,1 205 261,7 207,2 269,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 248,6 5 448,6 18,1 43,5 20,8 29,6 104,5 312,2 332,6 336,9 168 146,5 175,4 291,9 172,5 278,8 328,7 351,4 130,8 207,2 89,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 288,1 7 410,1 947,7 515,4 491,5 562,5 940,8 1 275,1 1 226,4 1 249,4 933,7 1 025,8 1 286,2 1 384,0 1 418,7 1 691,8 2 227,1 2 157,4 2 044,2 1 775,7 2 066,5 1 047,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 6,7 9,8 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 5,4 4,8 14,4 33,5 19,5 65,4 29,6 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 16,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 9,6 0 0 19,5 16,4 88,8 89,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 4,8 0 6,7 9,8 16,4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 4,9 0 0 0 13,4 19,5 32,7 88,8 179,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,7 19,5 5,4 14,4 43,3 40,2 78,1 114,5 88,8 718,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 0 9,8 16,4 59,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,7 0 0 14,4 4,8 13,4 9,8 0 0 89,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 4,8 4,8 13,4 0 0 29,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,5 0 0 0 0 0 0 5,3 5,2 0 3,9 4,7 4,9 27 9,6 14,4 33,5 29,3 49,1 59,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 14,4 19,2 13,4 9,8 32,7 59,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 13,4 0 0 29,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3,9 0 4,9 5,4 4,8 19,2 6,7 19,5 32,7 118,4 269,5 523,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,2 0 0 0 0 0 0 5,3 15,6 9,4 15,6 14,2 48,7 59,5 95,9 144,2 194,5 234,3 392,5 651,1 1 347,7 523,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 254,3 108,3 12,4 0 22,2 13,1 15,9 5,2 9,4 3,9 14,2 9,7 27 28,8 19,2 53,7 48,8 16,4 29,6 0 0
péče celkem II. Novotvary 52 36,3 0 0 13,8 0 6,5 15,9 20,8 18,7 31,3 47,3 48,7 86,5 115 125 114 136,7 179,9 59,2 89,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 10,8 4,8 14,4 47 0 65,4 88,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,1 0 72,2 37,3 6,9 7,4 32,7 15,9 5,2 23,4 27,3 23,6 48,7 54,1 24 28,8 47 48,8 65,4 118,4 179,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70,9 0 0 0 6,9 14,8 78,4 105,8 72,7 168,5 97,7 141,8 131,5 70,3 33,6 28,8 60,4 48,8 49,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,7 72,6 9 12,4 13,8 7,4 6,5 5,3 20,8 14 15,6 37,8 24,4 37,8 28,8 38,5 47 29,3 81,8 88,8 269,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,2 0 0 0 0 0 6,5 0 5,2 14 3,9 0 4,9 10,8 24 14,4 73,8 58,6 16,4 118,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,9 36,3 9 6,2 0 0 19,6 0 10,4 0 11,7 14,2 24,4 27 43,1 28,8 6,7 39 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 160,1 0 0 6,2 0 7,4 0 15,9 15,6 51,5 70,3 94,5 180,3 237,9 282,8 346,1 456,2 575,9 768,6 355,1 1 707,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 111,8 726,5 379,1 142,8 41,5 51,8 58,8 26,5 57,2 18,7 19,5 52 92,6 70,3 143,8 149 281,7 273,3 196,2 355,1 0 523,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 91,2 0 81,2 37,3 55,4 37 39,2 31,7 77,9 93,6 113,3 99,3 146,2 97,3 115 158,6 93,9 117,1 98,1 118,4 359,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,8 0 18,1 0 13,8 29,6 13,1 10,6 0 0 0 0 19,5 0 19,2 28,8 26,8 9,8 0 29,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 109,8 0 18,1 31 41,5 22,2 39,2 42,3 20,8 46,8 97,7 85,1 165,7 189,2 177,3 206,7 362,2 195,2 147,2 177,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 82,1 109 63,2 24,8 6,9 59,2 52,3 79,4 83,1 107,6 85,9 80,4 87,7 75,7 95,9 129,8 114 87,9 147,2 118,4 89,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,5 0 0 0 0 59,2 320,1 444,4 348,2 163,8 43 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 399,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 36,3 9 18,6 6,9 0 0 0 10,4 0 0 0 0 5,4 0 0 0 9,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,1 217,9 81,2 55,9 76,2 111 32,7 15,9 31,2 18,7 11,7 61,5 34,1 21,6 67,1 96,1 73,8 136,7 179,9 236,8 89,8 523,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 148,6 72,6 72,2 86,9 186,9 103,6 117,6 142,9 124,7 173,1 148,4 132,4 136,4 124,3 139 139,4 234,8 224,5 294,4 325,5 539,1 523,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 249,2 5 448,6 18,1 43,5 20,8 29,6 104,5 312,2 332,6 336,9 168 146,5 175,4 297,3 172,5 283,6 328,7 351,4 130,8 207,2 89,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 355,3 7 410,1 947,7 515,4 491,5 562,5 940,8 1 280,4 1 241,9 1 258,8 949,3 1 039,9 1 335,0 1 443,5 1 514,6 1 836,0 2 421,7 2 391,6 2 436,6 2 426,8 3 414,2 1 570,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)