8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 215 7 13 9 3 12 13 16 17 10 7 8 13 6 16 20 12 17 13 2 1 0
II. Novotvary 1 797 6 33 17 29 23 14 24 50 68 107 101 128 162 263 334 228 126 54 20 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 75 3 5 8 3 5 1 1 2 3 2 1 6 4 4 8 3 3 6 3 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 222 8 12 15 20 15 8 8 7 8 13 17 10 17 18 18 8 5 8 5 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 320 1 5 13 25 39 28 33 45 26 26 22 28 9 7 7 2 1 1 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 651 10 24 28 16 13 12 10 21 29 41 75 82 67 83 68 34 24 12 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 155 2 5 18 4 8 4 3 8 3 8 7 8 8 10 23 19 8 6 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 2 5 14 5 3 1 6 9 1 5 5 4 6 8 5 1 3 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 123 4 2 2 3 8 14 14 21 54 60 72 128 210 285 449 306 267 153 61 9 1
X. Nemoci dýchací soustavy 513 17 70 43 17 18 17 16 21 26 21 40 30 26 32 39 24 31 16 5 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 004 27 15 22 34 49 54 70 54 71 83 74 65 67 90 100 43 33 31 11 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 132 4 5 2 2 4 11 4 7 14 6 5 11 5 16 17 7 6 5 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 065 0 3 13 24 35 23 34 44 66 84 123 109 100 124 142 65 48 20 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 173 4 22 18 8 28 48 73 57 76 78 113 97 101 113 127 110 61 30 7 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 693 0 0 0 0 32 120 213 184 107 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 241 43 42 48 25 8 7 7 7 9 7 9 9 5 9 2 1 3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 349 15 19 15 10 28 20 27 10 16 26 17 17 27 20 30 21 11 9 7 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 995 5 49 43 44 47 79 62 44 46 49 131 63 36 67 68 50 48 34 16 10 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 217 331 42 65 21 37 45 59 88 105 104 108 121 223 252 303 176 97 22 16 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 096 561 371 393 293 412 519 680 696 738 764 928 929 1 079 1 417 1 760 1 110 792 420 169 56 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1 1 6 1 0 0 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 4 1 0 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 12 6 7 14 4 8 6 1
X. Nemoci dýchací soustavy 70 0 2 5 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 7 17 14 12 2 1 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 115 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 3 8 11 34 26 16 4 3 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 1 1 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 4 4 4 9 9 10 5 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 2 1 0 3 2 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 416 0 3 5 0 0 0 7 7 4 6 8 13 24 47 74 64 69 37 29 15 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 573 0 0 6 28 27 58 52 64 58 65 60 52 36 25 23 7 4 5 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 2 8 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 604 0 0 6 28 27 58 52 64 58 65 60 52 36 26 27 14 6 13 10 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 6 12 3 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53 0 0 0 1 2 2 2 6 4 3 4 5 6 11 5 1 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 4 2 0 6 5 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 23 0 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 56 0 0 0 1 3 1 0 0 3 5 6 1 1 10 8 9 5 1 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44 0 1 0 2 1 3 1 0 6 7 8 2 6 2 4 1 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 2 4 2 2 5 5 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 302 0 15 18 13 6 7 3 11 19 21 25 13 20 26 37 24 19 11 9 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 234 7 13 9 3 12 13 19 19 11 9 8 14 7 22 21 12 17 15 2 1 0
péče celkem II. Novotvary 1 848 6 33 17 29 23 14 24 50 68 107 102 128 166 265 347 237 142 58 20 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 78 3 5 8 4 5 1 1 2 3 2 1 6 4 4 8 3 4 6 4 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 8 12 16 23 15 8 8 7 8 13 17 10 18 18 18 8 7 9 7 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 901 1 5 20 53 66 86 85 109 84 91 82 80 45 32 31 9 7 7 6 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 753 10 24 28 17 15 14 13 27 33 44 80 88 74 97 78 44 29 22 14 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 155 2 5 18 4 8 4 3 8 3 8 7 8 8 10 23 19 8 6 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 2 5 14 5 3 1 6 9 1 5 5 4 6 8 5 1 3 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 217 4 2 3 3 8 15 14 21 54 62 74 129 216 298 459 315 281 163 74 20 2
X. Nemoci dýchací soustavy 606 17 75 63 20 18 17 16 23 27 23 40 32 28 39 58 38 43 18 6 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 014 27 15 22 34 49 54 70 54 71 83 74 67 68 90 100 44 33 36 12 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 139 4 6 2 3 4 11 4 7 14 6 5 11 5 16 19 8 6 7 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 236 0 3 13 25 38 24 34 47 70 90 132 113 109 145 184 100 69 25 12 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 178 4 22 18 8 28 48 73 57 76 78 113 97 101 113 128 110 62 31 8 1 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 693 0 0 0 0 32 120 213 184 107 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 253 43 53 48 26 8 7 7 7 9 7 9 9 5 9 2 1 3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 366 15 19 15 10 28 20 27 10 16 26 21 17 28 21 32 22 14 10 9 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 091 5 50 43 46 48 82 64 44 53 56 140 67 46 73 76 60 57 44 21 12 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 268 331 42 65 21 37 45 61 93 111 109 111 127 225 256 309 181 101 24 17 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 418 561 389 422 334 445 584 742 778 819 856 1 021 1 007 1 159 1 516 1 898 1 212 886 481 217 78 13
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,3 253,8 116,5 54,3 21,6 89,2 79,5 82,7 87,7 44,3 27,7 38,7 63,9 31,3 75,3 96 86,7 172,3 215,3 61,6 90,5 0
II. Novotvary 604,4 217,5 295,7 102,6 208,5 170,9 85,6 124 257,9 301,4 423,4 488,1 629,3 845,6 1 238,0 1 602,5 1 647,9 1 277,0 894,3 616 905 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,2 108,8 44,8 48,3 21,6 37,2 6,1 5,2 10,3 13,3 7,9 4,8 29,5 20,9 18,8 38,4 21,7 30,4 99,4 92,4 362 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74,7 290,1 107,5 90,5 143,8 111,5 48,9 41,3 36,1 35,5 51,4 82,2 49,2 88,7 84,7 86,4 57,8 50,7 132,5 154 181 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 107,6 36,3 44,8 78,5 179,7 289,8 171,2 170,6 232,1 115,2 102,9 106,3 137,7 47 33 33,6 14,5 10,1 16,6 61,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 219 362,6 215,1 169 115 96,6 73,4 51,7 108,3 128,5 162,3 362,5 403,2 349,7 390,7 326,2 245,7 243,2 198,7 61,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 52,1 72,5 44,8 108,6 28,8 59,4 24,5 15,5 41,3 13,3 31,7 33,8 39,3 41,8 47,1 110,3 137,3 81,1 99,4 92,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,3 72,5 44,8 84,5 35,9 22,3 6,1 31 46,4 4,4 19,8 24,2 19,7 31,3 37,7 24 7,2 30,4 0 30,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 714,1 145 17,9 12,1 21,6 59,4 85,6 72,4 108,3 239,3 237,4 348 629,3 1 096,1 1 341,6 2 154,2 2 211,6 2 706,0 2 534,0 1 878,7 814,5 621,1
X. Nemoci dýchací soustavy 172,5 616,4 627,2 259,5 122,2 133,8 103,9 82,7 108,3 115,2 83,1 193,3 147,5 135,7 150,6 187,1 173,5 314,2 265 154 271,5 621,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 337,7 979 134,4 132,8 244,4 364,1 330,2 361,8 278,5 314,6 328,5 357,6 319,6 349,7 423,6 479,8 310,8 334,4 513,4 338,8 905 621,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44,4 145 44,8 12,1 14,4 29,7 67,3 20,7 36,1 62 23,7 24,2 54,1 26,1 75,3 81,6 50,6 60,8 82,8 30,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 358,2 0 26,9 78,5 172,5 260,1 140,6 175,7 226,9 292,5 332,4 594,5 535,9 521,9 583,7 681,3 469,8 486,5 331,2 215,6 90,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 394,5 145 197,1 108,6 57,5 208,1 293,5 377,3 294 336,8 308,7 546,1 476,9 527,2 531,9 609,3 795 618,2 496,9 215,6 90,5 621,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 233,1 0 0 0 0 237,8 733,7 1 100,8 948,9 474,2 146,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,2 2 610,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 81,1 1 559,1 376,3 289,7 179,7 59,4 42,8 36,2 36,1 39,9 27,7 43,5 44,2 26,1 42,4 9,6 7,2 30,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 117,4 543,9 170,3 90,5 71,9 208,1 122,3 139,5 51,6 70,9 102,9 82,2 83,6 140,9 94,1 143,9 151,8 111,5 149,1 215,6 362 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 334,7 181,3 439,1 259,5 316,3 349,3 483 320,4 226,9 203,9 193,9 633,1 309,7 187,9 315,4 326,2 361,4 486,5 563,1 492,8 905 2 484,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 745,7 12 001,5 376,3 392,3 150,9 274,9 275,1 304,9 453,8 465,3 411,6 522 594,9 1 163,9 1 186,2 1 453,7 1 272,0 983,1 364,4 492,8 90,5 621,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 741,1 20 340,8 3 324,4 2 371,6 2 106,1 3 061,6 3 173,3 3 514,4 3 589,3 3 270,6 3 023,5 4 485,0 4 567,6 5 631,8 6 670,1 8 444,1 8 022,5 8 026,8 6 955,9 5 204,8 5 067,9 5 590,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,4 0 0 0 0 0 0 15,5 10,3 4,4 7,9 0 4,9 5,2 28,2 4,8 0 0 33,1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 9,4 28,8 21,7 40,5 16,6 0 181 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 30,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 20,3 16,6 30,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 20,3 16,6 61,6 90,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 4,8 4,9 5,2 9,4 4,8 14,5 20,3 33,1 123,2 90,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 26,1 56,5 28,8 50,6 141,9 66,2 246,4 543 621,1
X. Nemoci dýchací soustavy 23,5 0 17,9 30,2 0 0 0 0 10,3 4,4 7,9 0 9,8 10,4 33 81,6 101,2 121,6 33,1 30,8 0 621,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 7,2 0 82,8 30,8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 16,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,7 0 0 0 0 0 0 0 15,5 4,4 4 14,5 14,7 41,8 51,8 163,1 187,9 162,2 66,2 92,4 90,5 621,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 10,1 16,6 30,8 0 621,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 4,7 9,6 7,2 30,4 16,6 30,8 181 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,5 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4,4 0 4,8 9,8 20,9 18,8 19,2 65 91,2 165,6 154 181 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 4 4,8 9,8 0 9,4 4,8 0 30,4 33,1 30,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 139,9 0 26,9 30,2 0 0 0 36,2 36,1 17,7 23,7 38,7 63,9 125,3 221,2 355 462,6 699,3 612,8 893,1 1 357,5 2 484,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 192,7 0 0 36,2 201,3 200,6 354,6 268,7 330,1 257 257,2 290 255,7 187,9 117,7 110,3 50,6 40,5 82,8 61,6 90,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 19,2 50,6 20,3 132,5 246,4 90,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 203,2 0 0 36,2 201,3 200,6 354,6 268,7 330,1 257 257,2 290 255,7 187,9 122,4 129,5 101,2 60,8 215,3 308 181 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 10,4 0 33,6 43,4 121,6 49,7 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 6 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,8 0 0 0 7,2 14,9 12,2 10,3 30,9 17,7 11,9 19,3 24,6 31,3 51,8 24 7,2 10,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,1 0 0 6 0 0 6,1 0 0 0 7,9 4,8 4,9 5,2 4,7 19,2 14,5 0 99,4 154 452,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7,7 0 26,9 90,5 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 16,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,8 0 0 0 7,2 22,3 6,1 0 0 13,3 19,8 29 4,9 5,2 47,1 38,4 65 50,7 16,6 61,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 98,6 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 5,2 0 0 0 0 0 30,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,8 0 9 0 14,4 7,4 18,3 5,2 0 26,6 27,7 38,7 9,8 31,3 9,4 19,2 7,2 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,1 0 0 0 0 0 0 0 25,8 26,6 15,8 9,7 19,7 10,4 9,4 24 36,1 10,1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101,6 0 134,4 108,6 93,4 44,6 42,8 15,5 56,7 84,2 83,1 120,8 63,9 104,4 122,4 177,5 173,5 192,6 182,2 277,2 452,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 78,7 253,8 116,5 54,3 21,6 89,2 79,5 98,2 98 48,7 35,6 38,7 68,8 36,5 103,6 100,8 86,7 172,3 248,4 61,6 90,5 0
péče celkem II. Novotvary 621,6 217,5 295,7 102,6 208,5 170,9 85,6 124 257,9 301,4 423,4 493 629,3 866,4 1 247,4 1 664,8 1 712,9 1 439,1 960,6 616 1 086,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,2 108,8 44,8 48,3 28,8 37,2 6,1 5,2 10,3 13,3 7,9 4,8 29,5 20,9 18,8 38,4 21,7 40,5 99,4 123,2 362 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 78 290,1 107,5 96,6 165,3 111,5 48,9 41,3 36,1 35,5 51,4 82,2 49,2 94 84,7 86,4 57,8 70,9 149,1 215,6 181 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 303 36,3 44,8 120,7 381 490,5 525,8 439,3 562,1 372,3 360,1 396,3 393,3 234,9 150,6 148,7 65 70,9 115,9 184,8 181 0
VI. Nemoci nervové soustavy 253,3 362,6 215,1 169 122,2 111,5 85,6 67,2 139,2 146,2 174,1 386,6 432,7 386,2 456,6 374,2 318 293,9 364,4 431,2 181 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 52,1 72,5 44,8 108,6 28,8 59,4 24,5 15,5 41,3 13,3 31,7 33,8 39,3 41,8 47,1 110,3 137,3 81,1 99,4 92,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,3 72,5 44,8 84,5 35,9 22,3 6,1 31 46,4 4,4 19,8 24,2 19,7 31,3 37,7 24 7,2 30,4 0 30,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 745,7 145 17,9 18,1 21,6 59,4 91,7 72,4 108,3 239,3 245,4 357,6 634,2 1 127,4 1 402,7 2 202,2 2 276,7 2 847,9 2 699,6 2 279,0 1 810,0 1 242,2
X. Nemoci dýchací soustavy 203,8 616,4 672 380,2 143,8 133,8 103,9 82,7 118,6 119,7 91 193,3 157,3 146,1 183,6 278,3 274,6 435,8 298,1 184,8 271,5 1 242,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 341,1 979 134,4 132,8 244,4 364,1 330,2 361,8 278,5 314,6 328,5 357,6 329,4 354,9 423,6 479,8 318 334,4 596,2 369,6 905 621,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 46,8 145 53,8 12,1 21,6 29,7 67,3 20,7 36,1 62 23,7 24,2 54,1 26,1 75,3 91,2 57,8 60,8 115,9 30,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 415,7 0 26,9 78,5 179,7 282,4 146,7 175,7 242,4 310,2 356,2 638 555,6 568,9 682,5 882,8 722,8 699,3 414 369,6 181 621,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 396,2 145 197,1 108,6 57,5 208,1 293,5 377,3 294 336,8 308,7 546,1 476,9 527,2 531,9 614,1 795 628,4 513,4 246,4 90,5 1 242,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 233,1 0 0 0 0 237,8 733,7 1 100,8 948,9 474,2 146,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,2 2 610,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 85,1 1 559,1 474,9 289,7 186,9 59,4 42,8 36,2 36,1 39,9 27,7 43,5 44,2 26,1 42,4 9,6 7,2 30,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 123,1 543,9 170,3 90,5 71,9 208,1 122,3 139,5 51,6 70,9 102,9 101,5 83,6 146,1 98,9 153,5 159 141,9 165,6 277,2 543 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 366,9 181,3 448 259,5 330,6 356,7 501,4 330,8 226,9 234,9 221,6 676,6 329,4 240,1 343,6 364,6 433,7 577,7 728,7 646,8 1 086,0 2 484,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 762,8 12 001,5 376,3 392,3 150,9 274,9 275,1 315,3 479,6 491,9 431,4 536,5 624,4 1 174,4 1 205,0 1 482,5 1 308,2 1 023,6 397,5 523,6 90,5 621,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 185,7 20 340,8 3 485,7 2 546,6 2 400,8 3 306,8 3 570,8 3 834,8 4 012,2 3 629,5 3 387,5 4 934,5 4 951,1 6 049,4 7 136,1 9 106,2 8 759,8 8 979,4 7 966,2 6 683,1 7 058,8 8 074,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)