8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 95 8 12 6 8 7 5 4 2 4 3 1 3 2 3 8 5 6 4 1 3 0
II. Novotvary 135 0 0 0 1 0 0 2 1 11 7 5 9 16 18 22 15 16 11 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 174 5 15 8 5 2 7 6 3 4 14 12 11 15 17 26 8 8 5 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 134 0 0 0 1 4 11 5 17 18 22 16 10 16 4 4 4 1 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48 0 0 1 3 1 2 1 4 4 4 5 3 2 5 6 4 0 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 91 0 2 1 0 6 0 0 0 4 0 7 8 2 10 20 17 7 3 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 64 0 6 2 0 2 1 2 1 1 5 3 4 6 1 10 11 3 6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 333 0 0 6 1 0 0 4 2 9 11 11 31 40 44 43 42 40 25 15 9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 350 16 59 32 11 9 8 7 10 6 14 6 11 13 32 28 30 23 23 9 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 313 0 8 14 10 9 5 15 18 22 35 33 25 22 20 29 22 14 5 5 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 1 0 2 2 2 0 1 1 1 2 1 3 4 0 1 2 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 394 0 1 1 1 6 2 5 8 15 23 24 46 44 52 77 47 22 19 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 267 4 5 6 1 4 13 6 27 28 19 21 18 19 17 32 19 12 11 3 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 244 0 0 0 0 16 43 69 65 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 0 0 4 0 3 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 148 16 10 13 5 8 9 8 6 8 12 6 2 7 10 9 2 7 3 7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 487 4 23 17 19 29 17 26 33 35 36 40 33 31 29 32 26 21 21 13 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 752 135 5 8 1 13 26 62 92 90 39 21 18 32 46 61 50 30 21 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 081 193 146 121 69 121 150 224 293 302 255 215 235 274 308 410 304 210 163 59 27 2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 4 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 0 2 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 2 4 4 8 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 4 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 6 8 10 5 6 15 18 10 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 95 8 12 6 8 7 5 4 2 4 3 1 3 2 3 8 5 6 4 1 3 0
péče celkem II. Novotvary 145 0 0 0 1 0 0 2 1 11 7 5 10 16 19 24 16 16 15 1 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 175 5 15 8 5 2 7 6 3 4 14 12 11 15 17 27 8 8 5 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 138 0 0 0 1 4 11 5 17 18 22 16 11 16 4 4 4 1 3 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62 0 0 1 3 1 3 1 4 4 4 5 6 4 7 7 5 0 4 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 91 0 2 1 0 6 0 0 0 4 0 7 8 2 10 20 17 7 3 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 64 0 6 2 0 2 1 2 1 1 5 3 4 6 1 10 11 3 6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 365 0 0 6 1 0 0 4 2 9 11 11 33 40 48 46 44 44 29 23 14 0
X. Nemoci dýchací soustavy 353 16 59 32 11 9 8 7 10 6 14 6 11 14 32 29 30 23 23 9 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 315 0 8 14 10 9 5 15 18 22 35 33 25 23 20 30 22 14 5 5 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 1 0 2 2 2 0 1 1 1 2 1 3 5 0 1 2 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 394 0 1 1 1 6 2 5 8 15 23 24 46 44 52 77 47 22 19 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 273 4 5 6 1 4 13 6 27 28 19 21 19 20 17 32 19 12 11 5 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 244 0 0 0 0 16 43 69 65 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 0 0 4 0 3 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 151 16 10 13 5 8 9 8 6 8 12 6 2 7 10 9 3 7 4 8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 499 4 23 17 19 29 17 26 33 35 36 40 35 31 30 33 26 23 22 17 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 752 135 5 8 1 13 26 62 92 90 39 21 18 32 46 61 50 30 21 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 170 193 146 121 69 121 151 224 293 302 255 215 245 280 316 420 309 216 178 77 37 2
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,8 292,8 104,1 36,3 58,7 51,6 28,5 20,3 10,2 16,7 12,3 4,9 15 10 13,8 39,7 37,3 64,1 66,9 32 278,6 0
II. Novotvary 45,2 0 0 0 7,3 0 0 10,1 5,1 45,9 28,6 24,4 45 80,4 83 109,3 112 171 184,1 0 92,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 9,7 0 5 0 9,9 0 0 33,5 32 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,3 183 130,1 48,3 36,7 14,7 40 30,4 15,4 16,7 57,2 58,5 55 75,4 78,4 129,2 59,7 85,5 83,7 63,9 92,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44,9 0 0 0 7,3 29,5 62,8 25,4 87 75,1 89,9 78 50 80,4 18,4 19,9 29,9 10,7 0 32 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,1 0 0 6 22 7,4 11,4 5,1 20,5 16,7 16,3 24,4 15 10 23 29,8 29,9 0 33,5 32 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 30,5 0 17,3 6 0 44,2 0 0 0 16,7 0 34,1 40 10 46,1 99,4 126,9 74,8 50,2 32 278,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 21,4 0 52 12,1 0 14,7 5,7 10,1 5,1 4,2 20,4 14,6 20 30,1 4,6 49,7 82,1 32,1 100,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 111,6 0 0 36,3 7,3 0 0 20,3 10,2 37,6 45 53,6 154,9 201 202,8 213,6 313,5 427,5 418,4 479,5 835,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 117,3 585,7 511,8 193,4 80,7 66,4 45,7 35,5 51,2 25 57,2 29,2 55 65,3 147,5 139,1 223,9 245,8 384,9 287,7 278,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 104,9 0 69,4 84,6 73,3 66,4 28,5 76,1 92,1 91,8 143 160,8 125 110,5 92,2 144,1 164,2 149,6 83,7 159,8 92,9 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,4 36,6 0 12,1 14,7 14,7 0 5,1 5,1 4,2 8,2 4,9 15 20,1 0 5 14,9 0 33,5 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132 0 8,7 6 7,3 44,2 11,4 25,4 40,9 62,6 94 116,9 229,9 221,1 239,7 382,6 350,8 235,1 318 0 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 89,4 146,4 43,4 36,3 7,3 29,5 74,2 30,4 138,2 116,8 77,7 102,3 90 95,5 78,4 159 141,8 128,3 184,1 95,9 185,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 81,7 0 0 0 0 118 245,5 350,1 332,7 175,2 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 146,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,7 0 0 24,2 0 22,1 5,7 5,1 10,2 0 0 4,9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,6 585,7 86,7 78,6 36,7 59 51,4 40,6 30,7 33,4 49 29,2 10 35,2 46,1 44,7 14,9 74,8 50,2 223,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 163,2 146,4 199,5 102,7 139,3 213,8 97,1 131,9 168,9 146 147,1 194,9 164,9 155,8 133,7 159 194,1 224,5 351,5 415,6 92,9 952,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 251,9 4 941,4 43,4 48,3 7,3 95,9 148,4 314,6 470,9 375,5 159,4 102,3 90 160,8 212 303,1 373,2 320,6 351,5 0 185,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 367,2 7 064,4 1 266,5 731,3 506 892,3 856,4 1 136,5 1 499,7 1 260,1 1 042,2 1 047,6 1 174,6 1 376,8 1 419,7 2 037,0 2 269,2 2 244,5 2 728,0 1 886,2 2 507,0 1 904,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4,6 9,9 7,5 0 66,9 32 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 50,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 15 10 9,2 5 7,5 0 33,5 32 92,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 18,4 14,9 14,9 42,8 66,9 255,8 464,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 92,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 63,9 185,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 16,7 32 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4,6 5 0 21,4 16,7 127,9 92,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,8 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 50 30,1 36,9 49,7 37,3 64,1 251 575,4 928,5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,8 292,8 104,1 36,3 58,7 51,6 28,5 20,3 10,2 16,7 12,3 4,9 15 10 13,8 39,7 37,3 64,1 66,9 32 278,6 0
péče celkem II. Novotvary 48,6 0 0 0 7,3 0 0 10,1 5,1 45,9 28,6 24,4 50 80,4 87,6 119,2 119,4 171 251 32 92,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 9,7 0 5 0 9,9 0 0 33,5 63,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,6 183 130,1 48,3 36,7 14,7 40 30,4 15,4 16,7 57,2 58,5 55 75,4 78,4 134,1 59,7 85,5 83,7 63,9 92,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,2 0 0 0 7,3 29,5 62,8 25,4 87 75,1 89,9 78 55 80,4 18,4 19,9 29,9 10,7 50,2 32 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,8 0 0 6 22 7,4 17,1 5,1 20,5 16,7 16,3 24,4 30 20,1 32,3 34,8 37,3 0 66,9 63,9 92,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 30,5 0 17,3 6 0 44,2 0 0 0 16,7 0 34,1 40 10 46,1 99,4 126,9 74,8 50,2 32 278,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 21,4 0 52 12,1 0 14,7 5,7 10,1 5,1 4,2 20,4 14,6 20 30,1 4,6 49,7 82,1 32,1 100,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122,3 0 0 36,3 7,3 0 0 20,3 10,2 37,6 45 53,6 164,9 201 221,2 228,5 328,4 470,3 485,4 735,3 1 299,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 118,3 585,7 511,8 193,4 80,7 66,4 45,7 35,5 51,2 25 57,2 29,2 55 70,3 147,5 144,1 223,9 245,8 384,9 287,7 371,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 105,5 0 69,4 84,6 73,3 66,4 28,5 76,1 92,1 91,8 143 160,8 125 115,6 92,2 149 164,2 149,6 83,7 159,8 92,9 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,7 36,6 0 12,1 14,7 14,7 0 5,1 5,1 4,2 8,2 4,9 15 25,1 0 5 14,9 0 33,5 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132 0 8,7 6 7,3 44,2 11,4 25,4 40,9 62,6 94 116,9 229,9 221,1 239,7 382,6 350,8 235,1 318 0 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 91,5 146,4 43,4 36,3 7,3 29,5 74,2 30,4 138,2 116,8 77,7 102,3 95 100,5 78,4 159 141,8 128,3 184,1 159,8 371,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 81,7 0 0 0 0 118 245,5 350,1 332,7 175,2 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 146,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,7 0 0 24,2 0 22,1 5,7 5,1 10,2 0 0 4,9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50,6 585,7 86,7 78,6 36,7 59 51,4 40,6 30,7 33,4 49 29,2 10 35,2 46,1 44,7 22,4 74,8 66,9 255,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 167,2 146,4 199,5 102,7 139,3 213,8 97,1 131,9 168,9 146 147,1 194,9 174,9 155,8 138,3 164 194,1 245,8 368,2 543,5 185,7 952,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 251,9 4 941,4 43,4 48,3 7,3 95,9 148,4 314,6 470,9 375,5 159,4 102,3 90 160,8 212 303,1 373,2 320,6 351,5 0 185,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 397,0 7 064,4 1 266,5 731,3 506 892,3 862,1 1 136,5 1 499,7 1 260,1 1 042,2 1 047,6 1 224,6 1 407,0 1 456,6 2 086,6 2 306,5 2 308,7 2 979,1 2 461,6 3 435,5 1 904,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)