8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 15 9 3 5 4 3 6 1 4 1 0 4 4 6 8 1 3 2 1 0 81
II. Novotvary 0 0 0 0 1 1 1 5 6 4 13 10 18 41 49 16 20 14 2 3 0 204
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 14 5 3 3 5 6 12 6 20 17 18 23 26 30 14 10 4 0 1 0 222
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 8 17 9 14 29 12 14 17 16 12 4 3 4 1 0 0 0 160
VI. Nemoci nervové soustavy 1 1 1 1 2 2 8 3 1 6 6 3 5 8 5 3 1 3 6 0 0 66
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 5 10 17 20 14 17 8 0 0 0 102
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 3 1 1 0 1 1 2 0 6 2 6 6 4 3 7 1 1 0 0 47
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 4 2 1 0 2 7 11 6 10 17 41 46 37 50 43 34 17 5 1 334
X. Nemoci dýchací soustavy 22 57 29 10 7 7 8 12 7 13 8 17 27 35 55 40 31 26 7 2 0 420
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 8 11 10 9 11 14 20 28 27 18 24 40 28 36 24 15 12 4 6 1 351
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3 4 3 5 2 4 1 4 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2 0 0 45
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 1 2 4 6 2 9 22 35 36 56 55 122 134 76 31 28 7 0 0 627
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 2 3 2 12 13 15 22 15 16 17 24 17 30 28 19 16 5 10 4 0 274
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 18 38 74 53 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 18 9 6 17 5 8 6 8 8 2 16 9 13 15 22 11 7 4 1 0 194
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 12 24 17 26 32 38 28 42 29 33 38 29 32 23 34 21 20 15 1 1 497
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 109 5 3 4 11 25 63 86 83 35 20 25 32 46 66 46 26 15 6 1 0 707
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168 140 111 64 131 169 258 286 306 227 207 274 334 467 515 374 261 184 83 25 3 4 587
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 4 3 2 3 1 0 23
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 1 1 2 0 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 1 5 13 9 0 41
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 5 0 0 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 7 14 7 12 14 27 16 0 113
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 15 9 3 5 4 3 6 1 4 1 0 4 4 6 8 2 3 2 1 0 82
péče celkem II. Novotvary 0 0 0 0 1 1 1 5 6 4 14 10 21 43 53 20 23 16 5 4 0 227
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 14 5 3 3 5 6 12 6 20 17 18 23 27 30 14 12 5 2 2 0 229
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 8 17 9 14 29 12 14 17 16 12 4 3 4 2 1 2 0 164
VI. Nemoci nervové soustavy 1 1 1 1 2 2 8 3 1 6 6 4 7 8 8 3 2 4 7 2 0 77
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 5 10 17 20 14 17 8 0 0 0 102
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 3 1 1 0 1 1 2 0 6 2 6 6 4 3 7 1 1 0 0 47
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 4 2 1 0 2 7 11 6 10 18 44 48 41 53 44 39 30 14 1 375
X. Nemoci dýchací soustavy 22 57 29 10 7 7 8 12 7 13 9 17 28 35 56 40 31 27 7 2 0 424
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 8 11 10 9 11 14 20 28 27 18 24 40 28 36 24 16 12 4 6 1 352
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3 4 3 5 2 4 1 4 3 2 1 2 1 2 2 3 1 3 0 0 48
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 1 2 4 6 2 9 22 35 36 56 55 122 134 76 31 30 7 1 0 630
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 2 3 2 12 13 15 22 15 16 17 24 17 30 28 19 16 5 10 4 0 274
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 18 38 74 53 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 18 9 6 17 5 8 6 8 8 2 16 9 13 15 22 11 7 5 1 0 195
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 12 24 17 26 32 38 28 42 29 33 38 31 34 24 34 23 21 20 1 1 510
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 109 5 3 4 11 25 63 86 83 35 20 25 32 46 66 46 27 15 6 1 0 708
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168 140 111 64 131 169 258 286 306 227 209 276 346 474 529 381 273 198 110 41 3 4 700
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36 123,7 56,2 22,1 35,7 21,7 15 29,9 4 17 4,8 0 19,4 18,1 31,2 60,6 11,3 50,8 65,4 99,7 0 27
II. Novotvary 0 0 0 0 7,1 5,4 5 24,9 23,9 17 63 51,2 87,2 185,7 254,8 121,2 225,1 237,3 65,4 299,1 0 68
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 8,2 0 0 0 0 0 0 8 4,3 0 0 4,8 0 10,4 0 33,8 33,9 0 0 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 180,2 115,4 31,2 22,1 21,4 27,1 30 59,8 23,9 85,2 82,4 92,2 111,4 117,8 156 106 112,5 67,8 0 99,7 0 74
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 57,2 92,2 44,9 69,8 115,3 51,1 67,8 87,1 77,5 54,4 20,8 22,7 45 16,9 0 0 0 53,4
VI. Nemoci nervové soustavy 36 8,2 6,2 7,4 14,3 10,8 39,9 15 4 25,6 29,1 15,4 24,2 36,2 26 22,7 11,3 50,8 196,3 0 0 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 7,1 5,4 5 5 8 4,3 19,4 25,6 48,4 77 104 106 191,3 135,6 0 0 0 34
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 16,5 18,7 7,4 7,1 0 5 5 8 0 29,1 10,2 29,1 27,2 20,8 22,7 78,8 16,9 32,7 0 0 15,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 25 14,7 7,1 0 10 34,9 43,7 25,6 48,4 87,1 198,5 208,4 192,4 378,7 484 576,3 556,1 498,5 1 111,1 111,4
X. Nemoci dýchací soustavy 793,1 469,9 181,1 73,7 50 38 39,9 59,8 27,8 55,4 38,8 87,1 130,7 158,5 286 303 348,9 440,7 229 199,4 0 140,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 180,2 66 68,7 73,7 64,3 59,6 69,9 99,7 111,3 115,1 87,2 122,9 193,7 126,8 187,2 181,8 168,8 203,4 130,8 598,2 1 111,1 117
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72,1 24,7 25 22,1 35,7 10,8 20 5 15,9 12,8 9,7 5,1 4,8 4,5 5,2 15,1 33,8 16,9 65,4 0 0 15
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 8,2 6,2 14,7 28,6 32,5 10 44,9 87,5 149,2 174,4 286,9 266,3 552,6 696,8 575,7 348,9 474,6 229 0 0 209,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 144,2 16,5 18,7 14,7 85,8 70,5 74,9 109,7 59,6 68,2 82,4 122,9 82,3 135,9 145,6 143,9 180,1 84,7 327,1 398,8 0 91,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 128,7 206 369,5 264,2 147,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 288,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 8,2 31,2 0 0 0 5 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 324,4 148,4 56,2 44,2 121,5 27,1 39,9 29,9 31,8 34,1 9,7 82 43,6 58,9 78 166,6 123,8 118,6 130,8 99,7 0 64,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 72,1 98,9 149,9 125,3 185,9 173,5 189,7 139,6 167 123,6 159,9 194,7 140,4 144,9 119,6 257,5 236,4 339 490,7 99,7 1 111,1 165,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 929,3 41,2 18,7 29,5 78,6 135,5 314,6 428,7 329,9 149,2 96,9 128,1 154,9 208,4 343,2 348,4 292,6 254,2 196,3 99,7 0 235,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 056,2 1 154,2 693,1 471,8 936,6 916,3 1 288,3 1 425,6 1 216,4 967,6 1 002,9 1 403,6 1 617,3 2 115,3 2 678,1 2 832,9 2 937,5 3 118,6 2 715,1 2 492,5 3 333,3 1 529,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 14,5 9,1 20,8 30,3 33,8 33,9 98,1 99,7 0 7,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 22,5 16,9 65,4 99,7 0 2,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 32,7 199,4 0 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,7 0 15,6 0 11,3 16,9 32,7 199,4 0 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 14,5 9,1 20,8 22,7 11,3 84,7 425,3 897,3 0 13,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,8 0 5,2 0 0 16,9 0 0 0 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 5,2 0 0 0 32,7 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,9 0 99,7 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7 0 0 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 9,1 5,2 0 22,5 16,9 163,6 0 0 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 10,2 58,1 31,7 72,8 53 135,1 237,3 883,2 1 595,2 0 37,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36 123,7 56,2 22,1 35,7 21,7 15 29,9 4 17 4,8 0 19,4 18,1 31,2 60,6 22,5 50,8 65,4 99,7 0 27,3
péče celkem II. Novotvary 0 0 0 0 7,1 5,4 5 24,9 23,9 17 67,8 51,2 101,7 194,8 275,6 151,5 258,9 271,2 163,6 398,8 0 75,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 8,2 0 0 0 0 0 0 8 4,3 0 0 4,8 0 10,4 0 33,8 33,9 0 0 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 180,2 115,4 31,2 22,1 21,4 27,1 30 59,8 23,9 85,2 82,4 92,2 111,4 122,3 156 106 135,1 84,7 65,4 199,4 0 76,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 57,2 92,2 44,9 69,8 115,3 51,1 67,8 87,1 77,5 54,4 20,8 22,7 45 33,9 32,7 199,4 0 54,7
VI. Nemoci nervové soustavy 36 8,2 6,2 7,4 14,3 10,8 39,9 15 4 25,6 29,1 20,5 33,9 36,2 41,6 22,7 22,5 67,8 229 199,4 0 25,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 7,1 5,4 5 5 8 4,3 19,4 25,6 48,4 77 104 106 191,3 135,6 0 0 0 34
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 16,5 18,7 7,4 7,1 0 5 5 8 0 29,1 10,2 29,1 27,2 20,8 22,7 78,8 16,9 32,7 0 0 15,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 25 14,7 7,1 0 10 34,9 43,7 25,6 48,4 92,2 213,1 217,4 213,2 401,5 495,2 661 981,4 1 395,8 1 111,1 125,1
X. Nemoci dýchací soustavy 793,1 469,9 181,1 73,7 50 38 39,9 59,8 27,8 55,4 43,6 87,1 135,6 158,5 291,2 303 348,9 457,6 229 199,4 0 141,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 180,2 66 68,7 73,7 64,3 59,6 69,9 99,7 111,3 115,1 87,2 122,9 193,7 126,8 187,2 181,8 180,1 203,4 130,8 598,2 1 111,1 117,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72,1 24,7 25 22,1 35,7 10,8 20 5 15,9 12,8 9,7 5,1 9,7 4,5 10,4 15,1 33,8 16,9 98,1 0 0 16
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 8,2 6,2 14,7 28,6 32,5 10 44,9 87,5 149,2 174,4 286,9 266,3 552,6 696,8 575,7 348,9 508,5 229 99,7 0 210,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 144,2 16,5 18,7 14,7 85,8 70,5 74,9 109,7 59,6 68,2 82,4 122,9 82,3 135,9 145,6 143,9 180,1 84,7 327,1 398,8 0 91,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 128,7 206 369,5 264,2 147,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 288,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 8,2 31,2 0 0 0 5 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 324,4 148,4 56,2 44,2 121,5 27,1 39,9 29,9 31,8 34,1 9,7 82 43,6 58,9 78 166,6 123,8 118,6 163,6 99,7 0 65
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 72,1 98,9 149,9 125,3 185,9 173,5 189,7 139,6 167 123,6 159,9 194,7 150,1 154 124,8 257,5 258,9 355,9 654,2 99,7 1 111,1 170,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 929,3 41,2 18,7 29,5 78,6 135,5 314,6 428,7 329,9 149,2 96,9 128,1 154,9 208,4 343,2 348,4 303,9 254,2 196,3 99,7 0 236,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 056,2 1 154,2 693,1 471,8 936,6 916,3 1 288,3 1 425,6 1 216,4 967,6 1 012,5 1 413,9 1 675,4 2 147,0 2 750,9 2 885,9 3 072,6 3 355,9 3 598,3 4 087,7 3 333,3 1 567,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)