8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 685 16 63 59 49 44 49 58 50 40 40 32 30 25 40 26 21 15 8 11 4 5
II. Novotvary 3 358 42 96 103 71 73 44 81 84 147 203 221 261 293 423 448 385 231 108 26 16 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 248 5 27 23 18 18 6 9 4 11 2 11 9 10 30 17 16 23 4 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 613 13 31 36 29 10 30 48 44 58 39 52 50 46 36 28 21 18 12 9 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 990 0 4 15 42 91 124 140 131 109 107 74 45 34 29 15 8 11 4 6 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 220 24 46 39 43 39 64 79 73 99 94 107 98 102 101 83 62 35 22 6 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 546 14 49 77 45 24 13 9 17 17 10 22 18 37 37 35 57 40 14 7 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 261 5 41 49 47 10 8 10 9 14 9 9 10 8 9 6 6 2 4 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 020 11 9 9 25 40 38 44 48 84 119 150 219 320 385 491 387 302 180 117 37 5
X. Nemoci dýchací soustavy 929 64 149 76 22 19 55 70 37 35 41 33 38 31 46 47 51 39 38 20 17 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 232 29 50 57 51 81 173 180 162 150 190 172 169 151 181 171 101 78 45 28 11 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 480 20 23 23 16 30 36 54 32 36 48 32 33 28 18 16 16 9 5 5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 652 2 38 74 161 191 87 115 131 180 194 213 193 234 240 250 178 115 32 23 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 751 11 27 31 33 46 117 152 154 133 143 164 108 88 130 147 117 76 48 17 4 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 396 0 0 0 1 51 229 788 899 341 73 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 661 163 134 149 46 37 19 15 20 7 18 18 14 8 7 2 1 1 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 619 25 43 20 35 20 39 43 32 24 45 42 38 51 38 40 21 27 15 18 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 134 23 132 128 138 160 275 303 222 226 263 193 197 182 167 152 123 100 71 54 19 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 584 1 708 273 295 219 163 172 221 238 338 324 295 387 532 786 736 487 289 80 30 10 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 447 2 243 1 235 1 263 1 091 1 147 1 578 2 419 2 387 2 049 1 962 1 845 1 917 2 180 2 703 2 710 2 058 1 411 690 385 132 42
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 3 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 4 8 7 11 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 114 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 7 12 8 19 16 26 17 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 316 0 0 0 0 6 30 40 43 43 42 33 26 25 14 6 1 3 4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 332 0 0 0 0 6 30 40 43 43 46 34 26 27 16 7 1 5 7 1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 7 6 11 4 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 109 0 3 17 65 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 83 0 27 23 16 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 440 0 76 215 119 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 0 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 0 15 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 230 0 0 1 0 0 5 17 54 85 50 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 974 0 129 272 216 70 7 17 55 85 51 13 6 1 6 8 8 8 12 6 4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 686 16 63 59 49 44 49 58 51 40 40 32 30 25 40 26 21 15 8 11 4 5
péče celkem II. Novotvary 3 413 42 96 103 71 73 44 81 84 147 203 221 263 294 430 455 394 238 120 33 19 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 249 5 27 23 18 18 6 9 4 11 2 11 9 10 30 17 16 23 4 3 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 729 13 34 53 94 34 30 48 44 58 39 52 50 46 37 28 21 18 13 9 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 317 0 4 18 43 98 154 180 174 152 149 107 71 59 43 21 9 16 8 9 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 315 24 73 62 59 51 66 79 73 99 97 107 98 103 103 83 63 39 25 7 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 546 14 49 77 45 24 13 9 17 17 10 22 18 37 37 35 57 40 14 7 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 262 5 41 50 47 10 8 10 9 14 9 9 10 8 9 6 6 2 4 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 074 11 9 9 25 40 38 44 48 84 120 150 221 320 388 497 392 311 189 130 43 5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 376 64 225 291 141 48 55 70 37 36 41 34 39 31 46 48 51 41 39 21 17 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 234 29 50 57 51 81 173 180 162 150 190 172 169 151 181 172 101 78 45 28 11 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 488 20 24 23 21 30 36 54 32 36 48 32 33 28 18 16 16 10 5 6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 669 2 39 76 162 193 87 115 131 180 195 214 194 235 240 252 178 117 34 24 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 756 11 27 31 33 46 117 152 154 133 143 164 108 88 130 151 117 76 48 18 4 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 396 0 0 0 1 51 229 788 899 341 73 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 676 163 140 154 49 38 19 15 20 7 18 18 14 8 7 2 1 1 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 647 25 58 25 39 21 39 43 32 24 45 42 38 51 39 40 21 28 15 19 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 152 23 132 128 140 160 275 303 223 226 263 193 197 183 167 152 124 101 74 58 24 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 814 1 708 273 296 219 163 177 238 292 423 374 307 392 532 787 736 487 289 80 30 10 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 867 2 243 1 364 1 535 1 307 1 223 1 615 2 476 2 486 2 178 2 059 1 892 1 954 2 209 2 732 2 737 2 075 1 443 725 418 153 43
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 120,1 123,3 91,5 89,1 89,5 82,4 75,8 58,7 42,1 39,4 40,4 39,2 35,9 51,5 35,3 34,1 37 30,2 64,9 63,8 414,6
II. Novotvary 284,5 315,2 187,8 159,7 129,1 148,5 74 105,8 98,7 154,8 199,8 278,8 341,2 420,7 544,7 609 624,9 570,5 408,2 153,4 255,1 165,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21 37,5 52,8 35,7 32,7 36,6 10,1 11,8 4,7 11,6 2 13,9 11,8 14,4 38,6 23,1 26 56,8 15,1 17,7 31,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,9 97,6 60,6 55,8 52,7 20,3 50,4 62,7 51,7 61,1 38,4 65,6 65,4 66 46,4 38,1 34,1 44,5 45,4 53,1 31,9 82,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 83,9 0 7,8 23,3 76,4 185,1 208,5 182,9 153,9 114,8 105,3 93,3 58,8 48,8 37,3 20,4 13 27,2 15,1 35,4 0 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 103,3 180,1 90 60,5 78,2 79,3 107,6 103,2 85,7 104,2 92,5 135 128,1 146,5 130,1 112,8 100,6 86,4 83,2 35,4 47,8 82,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 46,3 105,1 95,9 119,4 81,8 48,8 21,9 11,8 20 17,9 9,8 27,8 23,5 53,1 47,6 47,6 92,5 98,8 52,9 41,3 63,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22,1 37,5 80,2 76 85,5 20,3 13,4 13,1 10,6 14,7 8,9 11,4 13,1 11,5 11,6 8,2 9,7 4,9 15,1 29,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 255,8 82,6 17,6 14 45,5 81,4 63,9 57,5 56,4 88,5 117,1 189,2 286,3 459,5 495,8 667,4 628,1 745,8 680,3 690,1 590 414,6
X. Nemoci dýchací soustavy 78,7 480,3 291,5 117,8 40 38,7 92,5 91,4 43,5 36,9 40,3 41,6 49,7 44,5 59,2 63,9 82,8 96,3 143,6 118 271,1 82,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 189,1 217,6 97,8 88,4 92,7 164,8 290,8 235,1 190,3 157,9 187 217 220,9 216,8 233,1 232,4 163,9 192,6 170,1 165,2 175,4 165,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,7 150,1 45 35,7 29,1 61 60,5 70,5 37,6 37,9 47,2 40,4 43,1 40,2 23,2 21,7 26 22,2 18,9 29,5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 224,7 15 74,3 114,7 292,8 388,6 146,3 150,2 153,9 189,5 190,9 268,7 252,3 336 309,1 339,8 288,9 284 121 135,7 0 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 148,3 82,6 52,8 48,1 60 93,6 196,7 198,5 180,9 140 140,7 206,9 141,2 126,4 167,4 199,8 189,9 187,7 181,4 100,3 63,8 414,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 203 0 0 0 1,8 103,8 385 1 029,3 1 055,8 359,1 71,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,8 510,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56 1 223,3 262,2 231 83,7 75,3 31,9 19,6 23,5 7,4 17,7 22,7 18,3 11,5 9 2,7 1,6 2,5 0 0 0 165,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,4 187,6 84,1 31 63,6 40,7 65,6 56,2 37,6 25,3 44,3 53 49,7 73,2 48,9 54,4 34,1 66,7 56,7 106,2 47,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 265,5 172,6 258,2 198,5 251 325,5 462,3 395,8 260,7 238 258,8 243,5 257,5 261,3 215,1 206,6 199,6 247 268,4 318,5 303 497,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 642,5 12 818,0 534,1 457,4 398,2 331,6 289,2 288,7 279,5 355,9 318,8 372,1 505,9 763,9 1 012,2 1 000,5 790,5 713,7 302,4 177 159,5 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 833,3 16 833,0 2 416,1 1 958,4 1 984,0 2 333,5 2 652,9 3 159,6 2 803,4 2 157,6 1 930,8 2 327,4 2 505,9 3 130,1 3 480,8 3 683,8 3 340,4 3 484,7 2 608,0 2 271,0 2 104,9 3 482,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 1,4 3,2 2,5 3,8 17,7 15,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 3,8 0 79,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 17,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 7,4 7,6 5,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,9 6,8 6,5 19,8 26,5 64,9 79,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 0 0 1,4 0 4,9 3,8 5,9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 1,4 0 0 7,6 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 5,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 2,5 0 5,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,5 7,6 23,6 79,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 0 0 6,5 1,4 9 16,3 13 46,9 60,5 153,4 271,1 82,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,8 0 0 0 0 12,2 50,4 52,2 50,5 45,3 41,3 41,6 34 35,9 18 8,2 1,6 7,4 15,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 1,4 0 4,9 0 5,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 3,8 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,1 0 0 0 0 12,2 50,4 52,2 50,5 45,3 45,3 42,9 34 38,8 20,6 9,5 1,6 12,3 26,5 5,9 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 6,4 8,2 11,4 14,8 41,6 23,6 31,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 0 5,9 26,4 118,2 48,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 4,7 1,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 52,8 35,7 29,1 24,4 3,4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 3,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,6 2,5 0 11,8 15,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 37,3 0 148,7 333,4 216,4 59 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 2 0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 2 3,1 1,8 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 0 11,7 7,8 5,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,1 0 29,3 7,8 7,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 3,6 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,5 0 0 1,6 0 0 8,4 22,2 63,4 89,5 49,2 15,1 6,5 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,5 0 252,4 421,8 392,8 142,4 11,8 22,2 64,6 89,5 50,2 16,4 7,8 1,4 7,7 10,9 13 19,8 45,4 35,4 63,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,1 120,1 123,3 91,5 89,1 89,5 82,4 75,8 59,9 42,1 39,4 40,4 39,2 35,9 51,5 35,3 34,1 37 30,2 64,9 63,8 414,6
péče celkem II. Novotvary 289,1 315,2 187,8 159,7 129,1 148,5 74 105,8 98,7 154,8 199,8 278,8 343,8 422,1 553,7 618,5 639,5 587,8 453,6 194,7 303 165,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,1 37,5 52,8 35,7 32,7 36,6 10,1 11,8 4,7 11,6 2 13,9 11,8 14,4 38,6 23,1 26 56,8 15,1 17,7 47,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,8 97,6 66,5 82,2 170,9 69,2 50,4 62,7 51,7 61,1 38,4 65,6 65,4 66 47,6 38,1 34,1 44,5 49,1 53,1 111,6 82,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 111,6 0 7,8 27,9 78,2 199,4 258,9 235,1 204,4 160,1 146,6 135 92,8 84,7 55,4 28,5 14,6 39,5 30,2 53,1 15,9 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 111,4 180,1 142,8 96,1 107,3 103,8 111 103,2 85,7 104,2 95,5 135 128,1 147,9 132,6 112,8 102,3 96,3 94,5 41,3 47,8 82,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 46,3 105,1 95,9 119,4 81,8 48,8 21,9 11,8 20 17,9 9,8 27,8 23,5 53,1 47,6 47,6 92,5 98,8 52,9 41,3 63,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22,2 37,5 80,2 77,5 85,5 20,3 13,4 13,1 10,6 14,7 8,9 11,4 13,1 11,5 11,6 8,2 9,7 4,9 15,1 29,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 260,4 82,6 17,6 14 45,5 81,4 63,9 57,5 56,4 88,5 118,1 189,2 288,9 459,5 499,6 675,6 636,3 768,1 714,4 766,8 685,7 414,6
X. Nemoci dýchací soustavy 116,6 480,3 440,2 451,2 256,4 97,7 92,5 91,4 43,5 37,9 40,3 42,9 51 44,5 59,2 65,2 82,8 101,3 147,4 123,9 271,1 82,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 189,2 217,6 97,8 88,4 92,7 164,8 290,8 235,1 190,3 157,9 187 217 220,9 216,8 233,1 233,8 163,9 192,6 170,1 165,2 175,4 248,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41,3 150,1 47 35,7 38,2 61 60,5 70,5 37,6 37,9 47,2 40,4 43,1 40,2 23,2 21,7 26 24,7 18,9 35,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 226,1 15 76,3 117,8 294,6 392,7 146,3 150,2 153,9 189,5 191,9 269,9 253,6 337,4 309,1 342,5 288,9 289 128,5 141,6 0 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 148,8 82,6 52,8 48,1 60 93,6 196,7 198,5 180,9 140 140,7 206,9 141,2 126,4 167,4 205,3 189,9 187,7 181,4 106,2 63,8 414,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 203 0 0 0 1,8 103,8 385 1 029,3 1 055,8 359,1 71,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,8 510,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 57,3 1 223,3 273,9 238,8 89,1 77,3 31,9 19,6 23,5 7,4 17,7 22,7 18,3 11,5 9 2,7 1,6 2,5 0 0 0 165,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54,8 187,6 113,5 38,8 70,9 42,7 65,6 56,2 37,6 25,3 44,3 53 49,7 73,2 50,2 54,4 34,1 69,2 56,7 112,1 47,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 267 172,6 258,2 198,5 254,6 325,5 462,3 395,8 261,9 238 258,8 243,5 257,5 262,8 215,1 206,6 201,3 249,4 279,7 342,1 382,7 497,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 661,9 12 818,0 534,1 459 398,2 331,6 297,6 310,9 342,9 445,4 368 387,3 512,4 763,9 1 013,5 1 000,5 790,5 713,7 302,4 177 159,5 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 953,6 16 833,0 2 668,5 2 380,2 2 376,8 2 488,1 2 715,1 3 234,1 2 919,7 2 293,4 2 026,2 2 386,7 2 554,3 3 171,8 3 518,1 3 720,5 3 368,0 3 563,8 2 740,3 2 465,6 2 439,8 3 565,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)