8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 316 19 67 43 17 17 18 17 13 8 11 3 6 16 12 15 6 8 5 14 1 0
II. Novotvary 821 2 2 6 2 11 6 24 20 57 58 62 68 65 125 134 97 39 30 12 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55 0 3 5 0 3 0 1 2 5 5 1 1 0 2 13 2 3 5 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 384 6 34 17 14 11 20 18 13 22 22 27 30 16 27 47 29 12 13 6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 270 0 6 13 7 24 20 25 15 33 42 26 15 14 11 6 5 0 3 3 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 414 3 9 10 12 16 12 21 22 35 24 31 26 45 34 34 34 20 19 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 136 4 12 8 3 3 4 4 7 3 12 10 7 11 14 14 9 4 4 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 156 2 19 18 6 2 6 7 10 10 8 11 10 12 15 9 6 2 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 152 5 0 5 4 12 10 24 25 50 40 51 78 99 138 163 122 117 107 79 21 2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 018 37 325 205 33 22 20 25 22 28 27 27 24 32 29 45 31 27 22 21 13 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 922 10 21 33 24 35 64 62 74 58 67 75 74 51 78 75 33 32 35 17 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 111 0 3 4 4 2 11 13 7 4 10 2 12 7 4 12 2 5 4 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 229 0 3 9 14 43 50 38 53 75 117 104 96 151 111 151 116 55 31 12 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 917 8 11 23 9 21 47 67 76 83 73 70 72 51 66 77 84 26 30 19 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 006 0 0 0 0 24 119 284 373 164 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 166 37 43 26 9 12 7 4 7 4 4 1 1 1 4 3 1 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 341 13 28 17 27 33 22 17 15 17 20 21 8 18 10 17 17 11 22 6 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 388 29 69 64 89 101 121 91 99 99 99 97 74 62 79 51 59 37 18 33 15 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 390 586 25 27 10 24 60 186 421 381 197 80 70 59 68 86 45 33 19 13 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 308 877 680 533 284 416 617 928 1 274 1 136 876 701 672 710 827 952 698 433 369 251 65 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 4 3 2 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 1 2 3 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 2 1 2 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 13 12 19 12 19 8 3
X. Nemoci dýchací soustavy 88 0 23 16 4 0 0 0 0 0 2 2 1 5 8 5 8 3 7 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3 0 0 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 7 6 2 6 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 4 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 2 3 8 6 6 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 383 0 24 17 4 0 0 2 0 3 7 9 9 18 34 42 43 47 49 47 23 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 654 0 1 63 130 116 112 128 131 165 162 137 153 105 86 56 35 35 17 15 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 10 5 9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 692 0 1 63 130 116 112 128 131 165 162 137 153 105 87 61 43 45 22 24 6 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 0 0 0 0 0 1 2 1 3 5 5 3 1 8 0 4 1 1 1 1 0
II. Novotvary 23 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 3 3 4 3 0 1 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 243 0 1 11 3 12 5 5 13 14 21 14 10 26 40 27 28 7 5 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 238 0 0 0 0 2 0 2 0 4 4 13 26 28 33 45 47 25 6 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 250 0 40 53 15 4 0 0 0 0 0 3 5 8 18 28 29 21 14 11 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 494 0 1 0 3 5 3 2 4 6 9 23 28 52 60 94 96 60 35 12 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57 0 1 0 2 2 4 4 5 6 3 6 2 1 5 4 4 4 2 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 015 0 2 0 0 0 2 5 3 10 17 20 30 78 134 200 253 164 76 17 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 394 0 47 70 31 27 16 20 26 46 59 85 108 200 304 402 469 288 140 48 8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 357 19 67 43 17 17 19 20 14 11 17 8 9 17 20 15 10 9 8 15 2 0
péče celkem II. Novotvary 863 2 2 6 2 12 6 24 20 58 58 64 69 69 130 143 105 45 32 14 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57 0 3 5 1 3 0 1 2 5 5 1 1 0 2 13 2 3 6 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 407 6 34 17 17 11 20 18 13 23 22 27 32 17 28 52 31 14 16 8 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 943 0 7 77 137 140 132 153 146 199 204 163 168 119 99 63 42 38 22 20 11 3
VI. Nemoci nervové soustavy 718 3 10 21 15 28 17 26 35 49 46 46 37 73 79 69 72 38 31 19 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 137 4 12 9 3 3 4 4 7 3 12 10 7 11 14 14 9 4 4 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 2 19 18 7 2 6 7 10 10 8 11 10 12 15 9 6 2 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 488 5 0 5 4 14 10 26 25 54 44 67 104 132 175 221 181 161 125 101 29 5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 356 37 388 274 52 26 20 25 22 28 29 32 30 45 55 78 68 51 43 35 15 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 939 10 22 33 25 35 65 62 74 58 68 75 76 53 82 78 33 32 37 17 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 116 0 3 4 4 3 11 13 7 4 10 2 12 7 5 13 2 6 5 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 755 0 4 9 17 48 53 41 57 82 127 128 126 204 173 246 219 121 68 30 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 924 8 11 23 9 21 47 67 76 83 73 70 72 51 66 77 87 27 31 20 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 006 0 0 0 0 24 119 284 373 164 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 173 37 44 30 9 12 7 4 7 5 4 1 2 1 4 3 1 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 363 13 29 18 29 33 22 17 15 17 20 22 10 19 12 19 19 14 26 7 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 486 29 70 64 91 103 125 95 104 106 103 103 77 65 89 57 66 49 26 41 20 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 416 586 27 27 10 24 62 191 424 391 214 100 100 138 204 287 300 197 98 32 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 777 877 752 683 449 559 745 1 078 1 431 1 350 1 104 932 942 1 033 1 252 1 457 1 253 813 580 370 102 15
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,8 146,2 133 66,8 32,2 34,7 28,4 22,1 15,1 8,2 11,2 3,9 7,9 22,2 15,3 20,2 10,3 20,9 18,7 83,8 16,4 0
II. Novotvary 69,8 15,4 4 9,3 3,8 22,4 9,5 31,2 23,2 58,2 59,1 80,2 89,7 90,4 159,6 180,7 166,7 101,8 112,3 71,8 16,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,7 0 6 7,8 0 6,1 0 1,3 2,3 5,1 5,1 1,3 1,3 0 2,6 17,5 3,4 7,8 18,7 23,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,6 46,2 67,5 26,4 26,5 22,4 31,6 23,4 15,1 22,4 22,4 34,9 39,6 22,2 34,5 63,4 49,8 31,3 48,7 35,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,9 0 11,9 20,2 13,2 49 31,6 32,5 17,4 33,7 42,8 33,6 19,8 19,5 14 8,1 8,6 0 11,2 18 16,4 98,1
VI. Nemoci nervové soustavy 35,2 23,1 17,9 15,5 22,7 32,6 18,9 27,3 25,5 35,7 24,4 40,1 34,3 62,6 43,4 45,9 58,4 52,2 71,1 29,9 32,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,6 30,8 23,8 12,4 5,7 6,1 6,3 5,2 8,1 3,1 12,2 12,9 9,2 15,3 17,9 18,9 15,5 10,4 15 18 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,3 15,4 37,7 28 11,3 4,1 9,5 9,1 11,6 10,2 8,1 14,2 13,2 16,7 19,2 12,1 10,3 5,2 7,5 6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 97,9 38,5 0 7,8 7,6 24,5 15,8 31,2 29 51 40,7 65,9 102,9 137,6 176,2 219,9 209,6 305,5 400,6 472,8 343,5 196,3
X. Nemoci dýchací soustavy 86,5 284,7 645,3 318,4 62,4 44,9 31,6 32,5 25,5 28,6 27,5 34,9 31,6 44,5 37 60,7 53,3 70,5 82,4 125,7 212,6 294,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 78,3 76,9 41,7 51,3 45,4 71,4 101 80,5 85,9 59,2 68,2 97 97,6 70,9 99,6 101,2 56,7 83,6 131,1 101,7 65,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,4 0 6 6,2 7,6 4,1 17,4 16,9 8,1 4,1 10,2 2,6 15,8 9,7 5,1 16,2 3,4 13,1 15 18 32,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 104,4 0 6 14 26,5 87,7 78,9 49,3 61,5 76,5 119,1 134,5 126,6 209,9 141,7 203,7 199,3 143,6 116,1 71,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 77,9 61,5 21,8 35,7 17 42,8 74,2 87 88,2 84,7 74,3 90,5 94,9 70,9 84,3 103,9 144,3 67,9 112,3 113,7 49,1 98,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 85,5 0 0 0 0 49 187,8 368,7 433,1 167,3 40,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,9 892,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14,1 284,7 85,4 40,4 17 24,5 11 5,2 8,1 4,1 4,1 1,3 1,3 1,4 5,1 4 1,7 5,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 100 55,6 26,4 51,1 67,3 34,7 22,1 17,4 17,3 20,4 27,1 10,5 25 12,8 22,9 29,2 28,7 82,4 35,9 32,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 117,9 223,1 137 99,4 168,3 206,1 190,9 118,1 115 101 100,8 125,4 97,6 86,2 100,9 68,8 101,4 96,6 67,4 197,5 245,3 196,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 203,1 4 508,4 49,6 41,9 18,9 49 94,7 241,4 488,9 388,7 200,6 103,4 92,3 82 86,8 116 77,3 86,2 71,1 77,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 130,7 6 747,2 1 350,3 827,9 537,2 848,7 973,5 1 204,6 1 479,3 1 159,0 892,1 906,2 886,2 987,2 1 055,9 1 284,1 1 199,4 1 130,7 1 381,7 1 502,1 1 063,1 883,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 2,6 8,1 6,9 7,8 7,5 6 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,6 0 1,3 5,4 1,7 5,2 11,2 12 16,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,3 3,4 5,2 7,5 12 65,4 98,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 1,3 2,8 5,1 4 3,4 2,6 7,5 23,9 32,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 7 5,1 17,5 20,6 49,6 44,9 113,7 130,8 294,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7,5 0 45,7 24,9 7,6 0 0 0 0 0 2 2,6 1,3 7 10,2 6,7 13,7 7,8 26,2 18 16,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,6 2,8 3,8 4 0 0 7,5 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 2,6 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 1 1,3 2,6 1,4 2,6 1,3 12 15,7 7,5 35,9 16,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 3,7 6 16,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 2,7 0 5,2 15 6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,3 2,8 6,4 2,7 5,2 20,9 22,5 35,9 81,8 98,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,6 1,3 3,4 0 11,2 12 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,5 0 47,7 26,4 7,6 0 0 2,6 0 3,1 7,1 11,6 11,9 25 43,4 56,7 73,9 122,7 183,5 281,3 376,2 490,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 140,5 0 2 97,9 245,9 236,7 176,7 166,2 152,1 168,3 165 177,1 201,8 146 109,8 75,5 60,1 91,4 63,7 89,8 98,1 98,1
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 6,7 13,7 26,1 18,7 53,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 143,8 0 2 97,9 245,9 236,7 176,7 166,2 152,1 168,3 165 177,1 201,8 146 111,1 82,3 73,9 117,5 82,4 143,6 98,1 98,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,1 0 0 0 0 0 1,6 2,6 1,2 3,1 5,1 6,5 4 1,4 10,2 0 6,9 2,6 3,7 6 16,4 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1,3 1,3 5,6 3,8 4 6,9 7,8 0 6 16,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 1,7 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 1,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,6 0 2 17,1 5,7 24,5 7,9 6,5 15,1 14,3 21,4 18,1 13,2 36,1 51,1 36,4 48,1 18,3 18,7 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,2 0 0 0 0 4,1 0 2,6 0 4,1 4,1 16,8 34,3 38,9 42,1 60,7 80,8 65,3 22,5 18 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 21,2 0 79,4 82,3 28,4 8,2 0 0 0 0 0 3,9 6,6 11,1 23 37,8 49,8 54,8 52,4 65,8 16,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 2 0 1,9 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42 0 2 0 5,7 10,2 4,7 2,6 4,6 6,1 9,2 29,7 36,9 72,3 76,6 126,8 165 156,7 131,1 71,8 16,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,6 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0 2 6,2 0 0 0 0 0 1 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 2,6 0 3,4 2,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 0 2 0 3,8 4,1 6,3 5,2 5,8 6,1 3,1 7,8 2,6 1,4 6,4 5,4 6,9 10,4 7,5 12 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86,2 0 4 0 0 0 3,2 6,5 3,5 10,2 17,3 25,9 39,6 108,4 171,1 269,8 434,7 428,3 284,6 101,7 65,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 203,4 0 93,3 108,7 58,6 55,1 25,2 26 30,2 46,9 60,1 109,9 142,4 278,1 388,2 542,2 805,9 752,1 524,2 287,3 130,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,3 146,2 133 66,8 32,2 34,7 30 26 16,3 11,2 17,3 10,3 11,9 23,6 25,5 20,2 17,2 23,5 30 89,8 32,7 0
péče celkem II. Novotvary 73,3 15,4 4 9,3 3,8 24,5 9,5 31,2 23,2 59,2 59,1 82,7 91 95,9 166 192,9 180,4 117,5 119,8 83,8 32,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,8 0 6 7,8 1,9 6,1 0 1,3 2,3 5,1 5,1 1,3 1,3 0 2,6 17,5 3,4 7,8 22,5 23,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,6 46,2 67,5 26,4 32,2 22,4 31,6 23,4 15,1 23,5 22,4 34,9 42,2 23,6 35,8 70,1 53,3 36,6 59,9 47,9 16,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 165,1 0 13,9 119,6 259,1 285,6 208,3 198,6 169,5 203 207,7 210,7 221,5 165,5 126,4 85 72,2 99,2 82,4 119,7 179,9 294,4
VI. Nemoci nervové soustavy 61 23,1 19,9 32,6 28,4 57,1 26,8 33,8 40,6 50 46,8 59,5 48,8 101,5 100,9 93,1 123,7 99,2 116,1 113,7 65,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,6 30,8 23,8 14 5,7 6,1 6,3 5,2 8,1 3,1 12,2 12,9 9,2 15,3 17,9 18,9 15,5 10,4 15 18 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,3 15,4 37,7 28 13,2 4,1 9,5 9,1 11,6 10,2 8,1 14,2 13,2 16,7 19,2 12,1 10,3 5,2 7,5 6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 126,4 38,5 0 7,8 7,6 28,6 15,8 33,8 29 55,1 44,8 86,6 137,1 183,5 223,4 298,1 311 420,4 468 604,4 474,3 490,7
X. Nemoci dýchací soustavy 115,2 284,7 770,4 425,6 98,4 53 31,6 32,5 25,5 28,6 29,5 41,4 39,6 62,6 70,2 105,2 116,8 133,2 161 209,5 245,3 294,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 79,8 76,9 43,7 51,3 47,3 71,4 102,6 80,5 85,9 59,2 69,2 97 100,2 73,7 104,7 105,2 56,7 83,6 138,5 101,7 65,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,9 0 6 6,2 7,6 6,1 17,4 16,9 8,1 4,1 10,2 2,6 15,8 9,7 6,4 17,5 3,4 15,7 18,7 18 32,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 149,1 0 7,9 14 32,2 97,9 83,6 53,2 66,2 83,7 129,3 165,5 166,2 283,6 220,9 331,8 376,3 316 254,6 179,5 32,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78,5 61,5 21,8 35,7 17 42,8 74,2 87 88,2 84,7 74,3 90,5 94,9 70,9 84,3 103,9 149,5 70,5 116,1 119,7 65,4 98,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 85,5 0 0 0 0 49 187,8 368,7 433,1 167,3 40,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,9 892,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14,7 284,7 87,4 46,6 17 24,5 11 5,2 8,1 5,1 4,1 1,3 2,6 1,4 5,1 4 1,7 5,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,8 100 57,6 28 54,9 67,3 34,7 22,1 17,4 17,3 20,4 28,4 13,2 26,4 15,3 25,6 32,6 36,6 97,4 41,9 32,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 126,3 223,1 139 99,4 172,1 210,1 197,2 123,3 120,8 108,2 104,9 133,2 101,5 90,4 113,6 76,9 113,4 128 97,4 245,4 327,1 294,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 290,2 4 508,4 53,6 41,9 18,9 49 97,8 247,9 492,3 398,9 217,9 129,3 131,9 191,9 260,5 387,1 515,5 514,4 366,9 191,5 65,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 510,4 6 747,2 1 493,2 1 060,9 849,3 1 140,4 1 175,4 1 399,3 1 661,6 1 377,4 1 124,3 1 204,9 1 242,3 1 436,2 1 598,6 1 965,2 2 153,1 2 123,0 2 171,7 2 214,2 1 668,3 1 472,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)