8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 746 32 81 48 45 48 55 74 53 37 43 26 27 48 23 25 16 18 27 15 4 1
II. Novotvary 3 287 34 103 54 72 85 63 78 80 181 176 216 304 372 413 404 325 188 91 38 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 256 12 20 7 32 7 6 10 12 12 10 11 8 28 16 20 26 12 4 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 648 18 46 24 25 22 22 46 56 61 52 56 45 47 38 27 20 15 15 10 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 110 1 23 35 52 91 117 168 153 155 103 68 41 36 31 11 10 9 6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 009 12 60 64 41 45 65 55 61 61 85 72 69 72 78 66 61 20 13 6 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 567 10 35 57 32 15 12 9 9 23 26 15 21 45 38 68 61 38 31 20 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 293 9 63 52 36 9 14 8 12 6 16 9 15 9 7 10 8 3 1 4 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 251 10 5 13 41 35 40 57 51 103 137 168 215 328 427 494 450 342 195 90 44 6
X. Nemoci dýchací soustavy 971 35 153 111 26 34 66 64 42 40 29 31 49 46 53 36 41 36 35 30 10 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 385 41 64 54 70 95 210 190 168 183 200 121 162 188 188 155 132 81 42 31 6 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 558 19 32 24 26 26 46 51 39 37 45 29 48 31 30 29 13 14 13 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 685 1 25 86 213 176 93 98 111 165 202 210 255 240 248 246 151 92 55 16 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 812 9 34 26 18 42 144 166 178 160 147 143 110 125 150 117 95 69 48 21 7 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 233 0 0 0 0 34 226 751 796 360 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 625 166 124 124 61 42 21 17 10 14 7 6 12 7 7 2 3 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 546 28 53 24 34 35 25 33 31 21 22 22 37 36 31 28 30 26 18 8 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 445 36 148 126 108 181 359 292 256 279 252 211 234 194 175 172 154 90 86 63 24 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 063 1 473 322 285 180 170 159 178 215 313 312 346 523 611 600 681 390 209 80 16 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 628 2 084 1 391 1 214 1 112 1 192 1 743 2 345 2 333 2 211 1 923 1 767 2 175 2 463 2 553 2 591 1 986 1 263 761 376 119 26
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 3 1 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 8 9 5 5 2
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 2 6 4 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 131 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 2 3 7 9 22 16 30 20 11 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 341 0 0 0 0 3 24 57 37 49 42 28 28 25 20 10 5 4 2 6 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 5 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 364 0 0 0 0 3 24 57 38 49 42 29 32 30 23 11 10 6 2 6 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 9 12 7 7 5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83 0 1 12 59 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 75 0 26 12 15 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 431 0 54 198 150 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 0 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 146 0 0 0 1 0 1 12 38 52 29 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 853 0 98 241 237 61 4 12 39 52 29 10 4 8 11 10 13 7 9 5 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 746 32 81 48 45 48 55 74 53 37 43 26 27 48 23 25 16 18 27 15 4 1
péče celkem II. Novotvary 3 359 34 103 54 72 85 63 78 80 181 177 218 306 380 422 416 338 196 101 44 11 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 258 12 21 7 33 7 6 10 12 12 10 11 8 28 16 20 26 12 4 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 732 18 47 36 84 33 22 46 56 61 53 56 45 47 38 27 20 15 15 10 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 463 1 23 36 54 94 141 225 190 204 145 96 69 61 51 21 16 13 11 8 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 101 12 86 76 56 61 68 56 63 61 85 72 70 73 83 67 62 21 14 10 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 567 10 35 57 32 15 12 9 9 23 26 15 21 45 38 68 61 38 31 20 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 293 9 63 52 36 9 14 8 12 6 16 9 15 9 7 10 8 3 1 4 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 296 10 5 13 41 35 40 57 51 103 137 168 216 328 427 496 461 350 205 95 50 8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 409 35 207 309 176 62 66 64 43 40 29 31 49 46 53 37 41 38 38 31 10 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 392 41 64 54 70 95 210 190 168 183 201 122 163 188 188 155 133 81 42 33 7 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 572 19 33 30 27 28 46 52 39 37 45 29 48 32 31 29 13 14 14 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 721 1 26 90 218 179 93 98 111 165 202 211 258 245 249 247 158 94 57 17 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 814 9 34 26 18 42 144 166 178 160 147 143 110 125 150 117 95 70 48 21 8 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 233 0 0 0 0 34 226 751 796 360 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 635 166 130 126 63 42 21 17 10 14 7 6 12 7 7 2 3 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 567 28 61 30 35 36 25 33 31 21 22 22 37 36 32 28 31 26 20 8 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 468 36 148 126 108 181 359 292 256 279 252 212 235 194 177 174 158 92 92 67 24 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 212 1 473 322 285 181 170 160 190 253 365 341 354 524 612 602 682 391 210 81 16 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 976 2 084 1 489 1 455 1 349 1 256 1 771 2 416 2 411 2 312 1 997 1 808 2 213 2 504 2 594 2 621 2 031 1 292 802 407 135 29
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,6 249,8 161,1 76 88 96,8 81,7 95,1 60,9 36,6 45,9 34 36,3 64,3 29,3 34 28,7 49,6 99,6 92 67,5 133,2
II. Novotvary 280,1 265,4 204,8 85,5 140,8 171,5 93,5 100,2 92 179 187,8 282,5 408,4 498,7 526,4 549,7 583,6 518,1 335,8 233,1 168,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,8 93,7 39,8 11,1 62,6 14,1 8,9 12,9 13,8 11,9 10,7 14,4 10,7 37,5 20,4 27,2 46,7 33,1 14,8 18,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,2 140,5 91,5 38 48,9 44,4 32,7 59,1 64,4 60,3 55,5 73,2 60,5 63 48,4 36,7 35,9 41,3 55,3 61,4 33,7 133,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 94,6 7,8 45,7 55,4 101,7 183,6 173,7 215,9 175,9 153,3 109,9 88,9 55,1 48,3 39,5 15 18 24,8 22,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 86 93,7 119,3 101,4 80,2 90,8 96,5 70,7 70,1 60,3 90,7 94,2 92,7 96,5 99,4 89,8 109,5 55,1 48 36,8 33,7 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,3 78,1 69,6 90,3 62,6 30,3 17,8 11,6 10,3 22,7 27,7 19,6 28,2 60,3 48,4 92,5 109,5 104,7 114,4 122,7 33,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25 70,2 125,3 82,4 70,4 18,2 20,8 10,3 13,8 5,9 17,1 11,8 20,2 12,1 8,9 13,6 14,4 8,3 3,7 24,5 33,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 277 78,1 9,9 20,6 80,2 70,6 59,4 73,2 58,6 101,8 146,2 219,7 288,8 439,7 544,2 672,1 808 942,5 719,5 552,2 742 798,9
X. Nemoci dýchací soustavy 82,7 273,2 304,3 175,8 50,8 68,6 98 82,2 48,3 39,6 30,9 40,5 65,8 61,7 67,5 49 73,6 99,2 129,1 184,1 168,6 532,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 203,2 320 127,3 85,5 136,9 191,6 311,8 244,2 193,2 180,9 213,4 158,3 217,6 252 239,6 210,9 237 223,2 155 190,2 101,2 532,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47,6 148,3 63,6 38 50,8 52,4 68,3 65,5 44,8 36,6 48 37,9 64,5 41,6 38,2 39,5 23,3 38,6 48 30,7 16,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 228,8 7,8 49,7 136,2 416,6 355 138,1 125,9 127,6 163,1 215,5 274,7 342,6 321,7 316,1 334,7 271,1 253,5 202,9 98,2 16,9 133,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 154,4 70,2 67,6 41,2 35,2 84,7 213,8 213,3 204,7 158,2 156,8 187 147,8 167,6 191,2 159,2 170,6 190,1 177,1 128,8 118 399,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 190,3 0 0 0 0 68,6 335,5 965 915,4 356 62,9 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,8 1 077,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53,3 1 295,7 246,6 196,4 119,3 84,7 31,2 21,8 11,5 13,8 7,5 7,8 16,1 9,4 8,9 2,7 5,4 2,8 3,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,5 218,5 105,4 38 66,5 70,6 37,1 42,4 35,6 20,8 23,5 28,8 49,7 48,3 39,5 38,1 53,9 71,6 66,4 49,1 67,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293,6 281 294,3 199,6 211,2 365,1 533 375,2 294,4 275,9 268,8 276 314,3 260,1 223 234 276,5 248 317,3 386,5 404,7 665,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 601,9 11 497,0 640,4 451,4 352 342,9 236,1 228,7 247,2 309,5 332,8 452,5 702,6 819,1 764,7 926,6 700,3 575,9 295,2 98,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 865,7 16 266,0 2 766,5 1 922,9 2 174,8 2 404,4 2 587,7 3 013,4 2 682,8 2 186,1 2 051,5 2 311,0 2 921,8 3 301,9 3 253,8 3 525,4 3 566,2 3 480,5 2 807,9 2 306,9 2 006,7 3 462,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 1,3 4,1 1,8 2,8 11,1 6,1 16,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 7,4 12,3 33,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,8 3,7 24,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 2,7 19,8 22 33,2 30,7 84,3 266,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 5,5 11,1 6,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,3 0 0 0 0 1,8 0 0 12,3 16,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 3,7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 3,6 2,8 7,4 6,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 16,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 0 7,4 0 16,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 2,5 2,7 7,2 5,5 22,1 24,5 0 133,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 3,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,2 0 0 0 0 0 0 2,6 1,1 0 3,2 2,6 2,7 4 8,9 12,2 39,5 44,1 110,7 122,7 185,5 399,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,1 0 0 0 0 6,1 35,6 73,2 42,5 48,4 44,8 36,6 37,6 33,5 25,5 13,6 9 11 7,4 36,8 16,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,3 1,3 2,5 1,4 0 0 0 0 16,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 5,4 1,3 0 9 2,8 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 0 0 0 0 6,1 35,6 73,2 43,7 48,4 44,8 37,9 43 40,2 29,3 15 18 16,5 7,4 36,8 33,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,7 9,4 10,2 12,2 21,5 19,3 25,8 30,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 0 2 19 115,4 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 1,6 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 16,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 0 51,7 19 29,3 32,3 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 0 0 0 16,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 16,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 36,7 0 107,4 313,6 293,4 56,5 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 2 9,5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 2 6,3 9,8 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0 11,9 3,2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 15,9 9,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,4 0 0 0 2 0 1,5 15,4 43,7 51,4 30,9 10,5 1,3 1,3 2,5 1,4 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,7 0 194,9 381,7 463,5 123 5,9 15,4 44,8 51,4 30,9 13,1 5,4 10,7 14 13,6 23,3 19,3 33,2 30,7 50,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,6 249,8 161,1 76 88 96,8 81,7 95,1 60,9 36,6 45,9 34 36,3 64,3 29,3 34 28,7 49,6 99,6 92 67,5 133,2
péče celkem II. Novotvary 286,2 265,4 204,8 85,5 140,8 171,5 93,5 100,2 92 179 188,8 285,1 411,1 509,4 537,8 566 606,9 540,1 372,7 270 185,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 93,7 41,8 11,1 64,5 14,1 8,9 12,9 13,8 11,9 10,7 14,4 10,7 37,5 20,4 27,2 46,7 33,1 14,8 18,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,4 140,5 93,5 57 164,3 66,6 32,7 59,1 64,4 60,3 56,5 73,2 60,5 63 48,4 36,7 35,9 41,3 55,3 61,4 33,7 133,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 124,7 7,8 45,7 57 105,6 189,6 209,3 289,1 218,5 201,7 154,7 125,6 92,7 81,8 65 28,6 28,7 35,8 40,6 49,1 67,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 93,8 93,7 171 120,4 109,5 123 101 72 72,4 60,3 90,7 94,2 94 97,9 105,8 91,2 111,3 57,9 51,7 61,4 67,5 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,3 78,1 69,6 90,3 62,6 30,3 17,8 11,6 10,3 22,7 27,7 19,6 28,2 60,3 48,4 92,5 109,5 104,7 114,4 122,7 33,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25 70,2 125,3 82,4 70,4 18,2 20,8 10,3 13,8 5,9 17,1 11,8 20,2 12,1 8,9 13,6 14,4 8,3 3,7 24,5 33,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 280,9 78,1 9,9 20,6 80,2 70,6 59,4 73,2 58,6 101,8 146,2 219,7 290,2 439,7 544,2 674,9 827,8 964,5 756,4 582,9 843,2 1 065,2
X. Nemoci dýchací soustavy 120,1 273,2 411,7 489,4 344,2 125,1 98 82,2 49,4 39,6 30,9 40,5 65,8 61,7 67,5 50,3 73,6 104,7 140,2 190,2 168,6 532,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 203,8 320 127,3 85,5 136,9 191,6 311,8 244,2 193,2 180,9 214,4 159,6 219 252 239,6 210,9 238,8 223,2 155 202,5 118 532,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,7 148,3 65,6 47,5 52,8 56,5 68,3 66,8 44,8 36,6 48 37,9 64,5 42,9 39,5 39,5 23,3 38,6 51,7 30,7 16,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 231,9 7,8 51,7 142,6 426,3 361,1 138,1 125,9 127,6 163,1 215,5 276 346,6 328,4 317,4 336,1 283,7 259 210,3 104,3 16,9 133,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 154,6 70,2 67,6 41,2 35,2 84,7 213,8 213,3 204,7 158,2 156,8 187 147,8 167,6 191,2 159,2 170,6 192,9 177,1 128,8 134,9 399,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 190,3 0 0 0 0 68,6 335,5 965 915,4 356 62,9 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,8 1 077,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 54,1 1 295,7 258,5 199,6 123,2 84,7 31,2 21,8 11,5 13,8 7,5 7,8 16,1 9,4 8,9 2,7 5,4 2,8 3,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,3 218,5 121,3 47,5 68,5 72,6 37,1 42,4 35,6 20,8 23,5 28,8 49,7 48,3 40,8 38,1 55,7 71,6 73,8 49,1 84,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 295,5 281 294,3 199,6 211,2 365,1 533 375,2 294,4 275,9 268,8 277,3 315,7 260,1 225,6 236,7 283,7 253,5 339,5 411,1 404,7 798,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 614,6 11 497,0 640,4 451,4 354 342,9 237,5 244,2 290,9 360,9 363,8 463 703,9 820,4 767,3 927,9 702,1 578,7 298,9 98,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 980,6 16 266,0 2 961,4 2 304,7 2 638,3 2 533,5 2 629,2 3 104,6 2 772,5 2 286,0 2 130,5 2 364,6 2 972,9 3 356,8 3 306,1 3 566,2 3 647,0 3 560,4 2 959,2 2 497,1 2 276,6 3 861,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)