8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 111 62 36 44 60 83 50 46 35 24 27 42 31 29 17 18 18 23 6 0 808
II. Novotvary 49 137 90 80 114 75 121 140 159 282 262 376 537 594 664 449 274 117 38 5 1 4 564
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 15 24 27 18 8 12 6 7 8 4 16 8 29 13 11 15 3 0 2 0 231
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 39 31 27 22 37 47 32 57 56 50 47 37 29 21 24 19 14 14 6 0 629
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 25 43 45 95 140 175 141 141 117 84 44 32 11 7 5 6 6 4 0 0 1 121
VI. Nemoci nervové soustavy 39 73 78 49 55 74 90 58 81 91 71 85 91 95 82 48 16 17 13 2 0 1 208
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 48 69 34 19 12 11 20 16 14 26 29 45 63 64 76 44 45 27 5 0 680
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 53 57 33 16 12 10 14 12 11 8 15 8 17 12 6 5 0 1 0 0 302
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 8 19 24 46 40 60 63 98 117 162 250 359 464 571 463 383 246 126 36 9 3 554
X. Nemoci dýchací soustavy 54 209 93 37 54 81 60 57 52 24 41 33 50 59 50 59 47 20 22 10 4 1 116
XI. Nemoci trávicí soustavy 35 79 72 66 119 241 250 206 190 196 159 169 225 215 166 135 116 52 24 13 1 2 729
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 26 35 25 17 52 55 37 41 39 50 42 45 26 32 9 23 6 7 1 0 587
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 18 92 190 213 129 95 119 194 199 231 265 290 285 282 218 140 44 11 9 1 3 028
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 39 24 22 68 157 192 182 148 155 117 125 137 158 155 116 66 40 17 9 3 1 938
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 56 250 639 778 320 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 104
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 174 131 163 86 55 27 24 14 12 14 14 15 10 3 6 4 3 0 0 0 0 755
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 67 21 31 41 27 33 43 31 25 25 39 43 41 34 30 26 17 13 7 1 623
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43 154 117 119 217 345 361 252 283 282 215 213 222 180 193 122 140 87 59 28 3 3 635
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 292 269 201 147 169 136 209 279 285 256 253 431 516 602 704 363 210 114 29 2 1 6 468
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 052 1 501 1 291 1 079 1 438 1 903 2 527 2 491 2 173 1 980 1 797 2 221 2 697 2 902 3 085 2 155 1 551 846 428 141 24 36 282
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 9 0 0 15
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 10 9 5 11 2 46
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 3 2 0 0 13
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 6 7 1 2 0 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 2 7 10 8 9 22 27 22 15 3 135
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 5 26 47 49 46 52 36 24 29 6 8 6 6 0 2 1 0 343
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 8 0 0 0 1 0 2 0 17
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 4 1 2 0 14
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 5 26 47 50 46 54 37 29 32 14 9 8 6 5 3 5 0 376
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3 3 10 6 13 4 6 2 0 54
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 3 24 77 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 28 24 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 89
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 78 191 193 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 3 15 58 62 38 8 3 1 4 1 1 1 0 0 1 0 196
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 123 258 303 45 3 15 59 63 38 8 8 5 8 11 8 16 9 9 4 1 994
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 112 62 36 44 60 83 51 47 35 24 27 43 32 29 17 19 18 23 6 0 814
péče celkem II. Novotvary 49 137 90 80 114 75 121 141 160 282 262 381 540 597 676 455 288 123 45 8 1 4 625
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 15 24 27 18 8 12 6 7 8 4 16 8 29 13 11 15 3 1 2 0 232
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 42 55 104 32 37 47 32 57 56 50 47 37 29 22 24 19 15 14 6 0 745
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 25 43 46 101 166 222 190 189 169 120 68 61 17 17 11 13 7 16 1 0 1 482
VI. Nemoci nervové soustavy 39 101 102 72 66 74 90 59 81 91 72 88 92 104 82 50 17 19 15 4 0 1 318
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 48 69 34 19 12 11 20 16 14 26 29 45 63 64 76 44 45 27 5 0 680
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 53 57 33 16 12 10 14 12 11 8 15 8 17 12 6 5 0 1 0 0 302
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 8 19 24 46 40 61 63 99 117 162 252 360 468 572 464 394 259 132 48 11 3 609
X. Nemoci dýchací soustavy 54 287 284 230 74 81 60 57 52 24 41 33 50 60 51 59 47 20 22 10 4 1 600
XI. Nemoci trávicí soustavy 35 79 73 66 119 241 250 206 190 196 159 169 225 215 166 135 116 53 24 13 2 2 732
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 30 40 27 18 52 55 37 41 39 50 42 46 26 32 12 23 6 7 2 0 604
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 18 96 192 215 129 95 120 194 202 231 267 292 286 283 221 142 51 15 11 1 3 064
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 39 24 22 68 157 192 182 148 155 117 125 137 158 155 116 66 41 17 9 4 1 940
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 56 250 639 778 320 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 104
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 174 134 166 89 55 27 24 14 12 14 14 15 10 3 6 4 3 0 0 0 0 764
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 73 26 33 41 27 33 43 31 25 25 39 45 42 34 30 26 18 14 7 1 641
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43 154 118 119 217 345 361 252 283 282 217 213 224 181 194 125 146 95 60 30 3 3 662
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 292 269 201 147 169 139 224 337 347 294 261 434 518 607 705 364 212 114 29 3 1 6 667
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 052 1 624 1 549 1 382 1 488 1 932 2 590 2 602 2 286 2 073 1 844 2 260 2 741 2 934 3 113 2 180 1 595 887 462 165 28 37 787
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 364,7 218,1 101,7 72,2 86,1 85,3 104,9 56,3 44,5 39,5 31,3 37,3 54,3 39,6 40,3 31,8 51,3 65,3 144,9 106,3 0 69
II. Novotvary 388,5 269,2 147,6 160,5 223 106,6 152,9 157,7 153,9 318,2 341,8 519,5 694,6 758,6 921,7 840 780,3 424,8 239,5 88,6 139,3 389,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 39,6 29,5 39,4 54,2 35,2 11,4 15,2 6,8 6,8 9 5,2 22,1 10,3 37 18 20,6 42,7 10,9 0 35,4 0 19,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 158,6 76,6 50,9 54,2 43 52,6 59,4 36,1 55,2 63,2 65,2 64,9 47,9 37 29,2 44,9 54,1 50,8 88,2 106,3 0 53,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 49,1 70,5 90,3 185,9 198,9 221,1 158,9 136,5 132 109,6 60,8 41,4 14 9,7 9,4 17,1 21,8 25,2 0 0 95,8
VI. Nemoci nervové soustavy 309,2 143,4 128 98,3 107,6 105,2 113,7 65,3 78,4 102,7 92,6 117,4 117,7 121,3 113,8 89,8 45,6 61,7 81,9 35,4 0 103,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 103,1 94,3 113,2 68,2 37,2 17,1 13,9 22,5 15,5 15,8 33,9 40,1 58,2 80,5 88,8 142,2 125,3 163,4 170,2 88,6 0 58,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95,1 104,1 93,5 66,2 31,3 17,1 12,6 15,8 11,6 12,4 10,4 20,7 10,3 21,7 16,7 11,2 14,2 0 6,3 0 0 25,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,3 15,7 31,2 48,2 90 56,8 75,8 71 94,9 132 211,3 345,4 464,4 592,6 792,6 866,2 1 090,7 893,1 794,1 638 1 253,5 303,6
X. Nemoci dýchací soustavy 428,2 410,7 152,6 74,2 105,6 115,1 75,8 64,2 50,3 27,1 53,5 45,6 64,7 75,4 69,4 110,4 133,8 72,6 138,6 177,2 557,1 95,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 277,5 155,2 118,1 132,4 232,8 342,5 315,8 232,1 183,9 221,1 207,4 233,5 291 274,6 230,4 252,6 330,3 188,8 151,2 230,4 139,3 233,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 150,7 51,1 57,4 50,2 33,3 73,9 69,5 41,7 39,7 44 65,2 58 58,2 33,2 44,4 16,8 65,5 21,8 44,1 17,7 0 50,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,8 35,4 150,9 381,3 416,7 183,3 120 134,1 187,8 224,5 301,3 366,1 375,1 364 391,5 407,8 398,7 159,7 69,3 159,5 139,3 258,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,4 76,6 39,4 44,1 133 223,1 242,6 205 143,2 174,9 152,6 172,7 177,2 201,8 215,2 217 188 145,2 107,1 159,5 417,8 165,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 109,6 355,2 807,2 876,5 309,7 66,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 601,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 379,6 257,4 267,4 172,6 107,6 38,4 30,3 15,8 11,6 15,8 18,3 20,7 12,9 3,8 8,3 7,5 8,5 0 0 0 0 64,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 222 131,7 34,5 62,2 80,2 38,4 41,7 48,4 30 28,2 32,6 53,9 55,6 52,4 47,2 56,1 74 61,7 81,9 124 139,3 53,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 340,9 302,6 191,9 238,8 424,5 490,2 456 283,9 273,9 318,2 280,5 294,3 287,2 229,9 267,9 228,2 398,7 315,9 371,8 496,2 417,8 310,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 244,2 528,6 329,7 295 330,6 193,3 264 314,3 275,8 288,8 330 595,5 667,5 768,8 977,3 679,1 598 413,9 182,8 35,4 139,3 552,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 270,2 2 949,4 2 117,9 2 165,1 2 813,4 2 704,1 3 192,3 2 806,4 2 103,2 2 234,0 2 344,2 3 068,5 3 488,7 3 706,2 4 282,5 4 031,6 4 416,9 3 071,4 2 697,3 2 498,7 3 342,6 3 099,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 0 0 0 1,3 1,3 0 0 2,8 0 0 0 0 0,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,8 7,3 6,3 17,7 0 0,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 3,6 0 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 2,8 0 2,8 3,6 56,7 0 0 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 3,6 12,6 0 0 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 0 0 1,4 1,3 5,1 1,4 0 28,5 32,7 31,5 194,9 278,6 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 5,6 0 0 0 17,7 0 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,1 0 1,4 0 1,3 0 3,7 5,7 10,9 12,6 0 0 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 139,3 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,3 0 0 0 3,6 6,3 0 0 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1,3 1,3 1,4 5,6 17,1 25,4 6,3 35,4 0 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 2,8 0 0 0 0 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 3,9 1,1 2,6 2,8 9,1 12,8 11,1 16,8 62,7 98 138,6 265,8 417,8 11,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 9,8 36,9 59,4 55,2 44,5 58,7 47 33,2 37,5 7,7 11,1 11,2 17,1 0 12,6 17,7 0 29,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 4,1 1,3 10,2 0 0 0 3,6 0 35,4 0 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1,4 2,6 0 1,4 1,9 0 14,5 6,3 35,4 0 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 9,8 36,9 59,4 56,3 44,5 60,9 48,3 40,1 41,4 17,9 12,5 15 17,1 18,2 18,9 88,6 0 32,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 0 0 6,9 3,9 3,8 13,9 11,2 37 14,5 37,8 35,4 0 4,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 5,9 39,4 154,5 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 55 39,4 46,2 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,9 2,8 0 0 0 0 7,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 14,5 6,3 17,7 0 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 153,3 313,3 387,3 39,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,3 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7,9 8,2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 6,6 4 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 5,9 4,9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 11,8 8,2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 4,3 18,9 65,3 60 42,9 10,4 4,1 1,3 5,1 1,4 1,9 2,8 0 0 17,7 0 16,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 241,7 423,3 608 88 4,3 18,9 66,5 61 42,9 10,4 11,1 6,5 10,2 15,3 15 45,6 32,7 56,7 70,9 139,3 84,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 364,7 220,1 101,7 72,2 86,1 85,3 104,9 57,5 45,5 39,5 31,3 37,3 55,6 40,9 40,3 31,8 54,1 65,3 144,9 106,3 0 69,5
péče celkem II. Novotvary 388,5 269,2 147,6 160,5 223 106,6 152,9 158,9 154,9 318,2 341,8 526,4 698,5 762,4 938,4 851,2 820,2 446,6 283,6 141,8 139,3 395,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 39,6 29,5 39,4 54,2 35,2 11,4 15,2 6,8 6,8 9 5,2 22,1 10,3 37 18 20,6 42,7 10,9 6,3 35,4 0 19,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 158,6 82,5 90,2 208,7 62,6 52,6 59,4 36,1 55,2 63,2 65,2 64,9 47,9 37 30,5 44,9 54,1 54,5 88,2 106,3 0 63,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 49,1 70,5 92,3 197,6 235,9 280,5 214,1 182,9 190,7 156,5 93,9 78,9 21,7 23,6 20,6 37 25,4 100,8 17,7 0 126,6
VI. Nemoci nervové soustavy 309,2 198,5 167,3 144,5 129,1 105,2 113,7 66,5 78,4 102,7 93,9 121,6 119 132,8 113,8 93,5 48,4 69 94,5 70,9 0 112,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 103,1 94,3 113,2 68,2 37,2 17,1 13,9 22,5 15,5 15,8 33,9 40,1 58,2 80,5 88,8 142,2 125,3 163,4 170,2 88,6 0 58,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95,1 104,1 93,5 66,2 31,3 17,1 12,6 15,8 11,6 12,4 10,4 20,7 10,3 21,7 16,7 11,2 14,2 0 6,3 0 0 25,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,3 15,7 31,2 48,2 90 56,8 77,1 71 95,8 132 211,3 348,2 465,7 597,7 794 868,1 1 122,0 940,3 831,9 850,6 1 532,0 308,3
X. Nemoci dýchací soustavy 428,2 563,9 465,9 461,5 144,8 115,1 75,8 64,2 50,3 27,1 53,5 45,6 64,7 76,6 70,8 110,4 133,8 72,6 138,6 177,2 557,1 136,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 277,5 155,2 119,8 132,4 232,8 342,5 315,8 232,1 183,9 221,1 207,4 233,5 291 274,6 230,4 252,6 330,3 192,4 151,2 230,4 278,6 233,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 150,7 58,9 65,6 54,2 35,2 73,9 69,5 41,7 39,7 44 65,2 58 59,5 33,2 44,4 22,4 65,5 21,8 44,1 35,4 0 51,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,8 35,4 157,5 385,3 420,6 183,3 120 135,2 187,8 227,9 301,3 368,9 377,7 365,3 392,8 413,4 404,4 185,2 94,5 194,9 139,3 261,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,4 76,6 39,4 44,1 133 223,1 242,6 205 143,2 174,9 152,6 172,7 177,2 201,8 215,2 217 188 148,9 107,1 159,5 557,1 165,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 109,6 355,2 807,2 876,5 309,7 66,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 601,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 379,6 263,3 272,3 178,6 107,6 38,4 30,3 15,8 11,6 15,8 18,3 20,7 12,9 3,8 8,3 7,5 8,5 0 0 0 0 65,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 222 143,4 42,7 66,2 80,2 38,4 41,7 48,4 30 28,2 32,6 53,9 58,2 53,6 47,2 56,1 74 65,3 88,2 124 139,3 54,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 340,9 302,6 193,6 238,8 424,5 490,2 456 283,9 273,9 318,2 283,1 294,3 289,8 231,2 269,3 233,9 415,8 344,9 378,1 531,6 417,8 312,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 244,2 528,6 329,7 295 330,6 197,5 283 379,7 335,8 331,7 340,5 599,6 670,1 775,2 978,7 681 603,7 413,9 182,8 53,2 139,3 569,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 270,2 3 191,1 2 541,2 2 773,1 2 911,2 2 745,3 3 271,9 2 931,5 2 212,5 2 338,9 2 405,5 3 122,4 3 545,6 3 747,1 4 321,3 4 078,3 4 542,2 3 220,3 2 911,5 2 924,0 3 899,7 3 227,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)