8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 270 10 32 27 14 15 10 9 13 17 10 7 12 12 11 16 21 9 17 4 3 1
II. Novotvary 391 2 1 0 0 2 4 9 9 16 28 30 19 34 44 69 44 38 23 16 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 5 4 3 3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 241 8 23 13 8 5 9 5 19 11 11 14 16 8 17 19 28 11 8 4 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 165 2 1 3 6 24 6 20 18 16 13 13 9 8 11 5 1 3 1 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 221 0 6 5 8 13 6 14 10 18 17 13 7 13 19 24 18 15 6 6 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 3 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 48 0 6 6 1 0 2 1 2 2 3 4 4 2 3 3 6 2 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 951 0 0 5 5 7 1 8 17 28 32 35 58 67 107 163 160 101 75 61 16 5
X. Nemoci dýchací soustavy 523 49 110 45 12 13 13 15 14 16 13 14 10 19 32 40 33 24 22 18 8 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 679 6 8 20 19 30 26 41 37 46 47 41 48 49 54 67 50 43 27 12 6 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62 0 3 4 3 2 0 8 5 2 5 3 6 4 7 2 6 1 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 593 0 1 7 1 19 14 21 26 40 59 45 42 54 69 67 71 21 25 8 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 686 14 14 17 5 20 18 32 52 47 58 52 67 55 45 69 51 44 11 10 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 877 0 0 0 0 22 129 289 261 135 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 1 4 4 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 469 15 26 28 41 42 27 23 15 17 21 24 24 18 29 25 32 25 21 12 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 606 17 78 108 117 98 115 92 84 89 115 92 95 75 100 82 91 57 44 33 22 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 685 456 16 8 10 19 68 139 242 243 136 37 45 43 58 51 63 21 17 9 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 679 721 333 303 251 331 449 727 826 744 608 432 463 463 616 714 679 421 305 196 78 19
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 5 6 2 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 3 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 8 9 4 9 9 1 5 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 181 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 2 3 10 11 18 25 23 40 33 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 323 0 0 0 0 0 3 3 2 9 10 8 13 23 18 33 46 34 61 42 15 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 145 0 1 18 96 85 60 124 155 141 134 105 81 53 33 27 13 11 5 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 147 0 1 18 96 85 60 124 155 141 134 105 81 53 34 27 13 11 6 3 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 2 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 277 10 32 27 14 15 10 10 13 18 10 7 13 13 14 16 21 9 17 4 3 1
péče celkem II. Novotvary 403 2 1 0 0 2 4 9 9 16 28 30 19 34 45 70 45 40 29 17 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 5 4 3 3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 242 8 23 13 8 5 9 5 19 11 11 14 16 8 17 19 28 11 8 4 3 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 310 2 2 21 102 109 66 144 173 157 147 118 90 61 44 32 14 14 6 6 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 241 0 6 5 8 13 6 16 10 19 20 14 7 14 20 26 20 16 8 8 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 3 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 48 0 6 6 1 0 2 1 2 2 3 4 4 2 3 3 6 2 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 975 0 0 5 5 7 1 8 17 28 32 36 58 68 107 167 162 106 81 63 19 5
X. Nemoci dýchací soustavy 538 49 110 45 12 13 14 15 14 16 13 14 10 20 32 40 40 25 25 20 8 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 681 6 8 20 19 30 26 41 37 46 47 41 49 49 54 67 50 43 27 12 7 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 0 3 4 3 2 0 8 5 2 5 3 6 4 7 2 6 1 0 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 657 0 1 7 1 19 14 21 26 44 65 49 50 63 73 77 80 22 30 10 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 687 14 14 17 5 20 18 32 52 47 58 52 67 55 45 69 51 44 12 10 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 877 0 0 0 0 22 129 289 261 135 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 1 4 4 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 470 15 26 28 41 42 27 23 15 17 21 24 24 18 29 25 32 25 21 12 3 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 616 17 78 108 117 98 115 92 85 89 115 92 95 75 100 82 93 59 47 34 23 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 866 456 16 8 10 19 70 139 243 246 137 39 48 53 69 69 88 44 57 42 11 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 163 721 334 321 347 416 512 854 983 894 752 545 557 539 669 776 740 467 376 243 95 22
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,2 147,6 121,5 76,8 44,7 52,2 30,2 22,1 31,4 35,4 18,5 16,1 28,5 30,4 24,4 37,6 62,7 42,9 117,4 46,5 104,3 200,4
II. Novotvary 61,2 29,5 3,8 0 0 7 12,1 22,1 21,7 33,3 51,9 69,1 45,2 86,1 97,7 162,1 131,3 181,2 158,8 186 104,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 29,5 7,6 5,7 0 0 0 0 4,8 0 3,7 4,6 2,4 2,5 0 11,7 11,9 14,3 20,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,7 118 87,4 37 25,5 17,4 27,1 12,3 45,9 22,9 20,4 32,2 38 20,3 37,7 44,6 83,6 52,5 55,2 46,5 104,3 200,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25,8 29,5 3,8 8,5 19,1 83,6 18,1 49,1 43,5 33,3 24,1 29,9 21,4 20,3 24,4 11,7 3 14,3 6,9 34,9 69,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,6 0 22,8 14,2 25,5 45,3 18,1 34,4 24,1 37,4 31,5 29,9 16,6 32,9 42,2 56,4 53,7 71,5 41,4 69,7 104,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 0 7,6 2,8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,5 13,3 16,4 0 14,3 27,6 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,5 0 22,8 17,1 3,2 0 6 2,5 4,8 4,2 5,6 9,2 9,5 5,1 6,7 7 17,9 9,5 6,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 148,8 0 0 14,2 15,9 24,4 3 19,6 41,1 58,2 59,3 80,6 137,9 169,6 237,5 382,9 477,6 481,6 517,8 709,1 556,3 1 002,0
X. Nemoci dýchací soustavy 81,8 723 417,8 127,9 38,3 45,3 39,2 36,8 33,8 33,3 24,1 32,2 23,8 48,1 71 94 98,5 114,4 151,9 209,2 278,2 601,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 106,2 88,5 30,4 56,9 60,6 104,5 78,4 100,7 89,4 95,7 87,1 94,4 114,1 124 119,9 157,4 149,3 205,1 186,4 139,5 208,6 400,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,7 0 11,4 11,4 9,6 7 0 19,6 12,1 4,2 9,3 6,9 14,3 10,1 15,5 4,7 17,9 4,8 0 0 34,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 92,8 0 3,8 19,9 3,2 66,2 42,2 51,6 62,8 83,2 109,4 103,6 99,9 136,7 153,1 157,4 211,9 100,1 172,6 93 69,5 200,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 107,3 206,6 53,2 48,3 15,9 69,6 54,3 78,6 125,6 97,7 107,5 119,8 159,3 139,2 99,9 162,1 152,2 209,8 75,9 116,2 139,1 200,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 137,2 0 0 0 0 76,6 389,1 709,8 630,3 280,7 66,7 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,7 2 051,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 14,8 15,2 11,4 3,2 0 0 2,5 0 2,1 3,7 2,3 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,4 221,3 98,8 79,6 130,8 146,3 81,4 56,5 36,2 35,4 38,9 55,3 57,1 45,6 64,4 58,7 95,5 119,2 145 139,5 69,5 400,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 251,3 250,8 296,3 307 373,2 341,3 346,9 226 202,8 185,1 213,2 211,9 225,9 189,9 222 192,6 271,6 271,8 303,8 383,6 765 400,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 263,6 6 728,6 60,8 22,7 31,9 66,2 205,1 341,4 584,4 505,3 252,2 85,2 107 108,9 128,7 119,8 188,1 100,1 117,4 104,6 104,3 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 514,3 10 638,9 1 264,8 861,3 800,7 1 152,6 1 354,3 1 785,5 1 994,7 1 547,2 1 127,3 994,9 1 101,0 1 172,1 1 367,2 1 677,4 2 026,9 2 007,6 2 105,6 2 278,3 2 712,1 3 807,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,1 0 0 2,4 2,5 6,7 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 13,8 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 4,9 0 2,1 5,6 2,3 0 2,5 0 4,7 6 4,8 6,9 23,2 34,8 200,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 0 9,4 3 23,8 41,4 23,2 69,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 20,9 4,8 20,7 23,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 11,1 9,2 19 22,8 8,9 21,1 26,9 4,8 34,5 23,2 69,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 6 9,5 20,7 11,6 34,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,3 0 0 0 0 0 6 0 2,4 6,2 1,9 4,6 7,1 25,3 24,4 42,3 74,6 109,7 276,1 383,6 278,2 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,5 0 0 0 0 0 9 7,4 4,8 18,7 18,5 18,4 30,9 58,2 40 77,5 137,3 162,1 421,1 488,2 521,6 601,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 179,1 0 3,8 51,2 306,2 296 181 304,5 374,3 293,2 248,5 241,8 192,6 134,2 73,2 63,4 38,8 52,5 34,5 34,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 6,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 179,4 0 3,8 51,2 306,2 296 181 304,5 374,3 293,2 248,5 241,8 192,6 134,2 75,5 63,4 38,8 52,5 41,4 34,9 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 3 4,8 27,6 11,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,7 6 4,8 27,6 23,2 69,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,3 147,6 121,5 76,8 44,7 52,2 30,2 24,6 31,4 37,4 18,5 16,1 30,9 32,9 31,1 37,6 62,7 42,9 117,4 46,5 104,3 200,4
péče celkem II. Novotvary 63 29,5 3,8 0 0 7 12,1 22,1 21,7 33,3 51,9 69,1 45,2 86,1 99,9 164,5 134,3 190,7 200,2 197,6 104,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 29,5 7,6 5,7 0 0 0 0 4,8 0 3,7 4,6 2,4 2,5 0 11,7 11,9 14,3 20,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,9 118 87,4 37 25,5 17,4 27,1 12,3 45,9 22,9 20,4 32,2 38 20,3 37,7 44,6 83,6 52,5 55,2 46,5 104,3 400,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 205 29,5 7,6 59,7 325,4 379,6 199,1 353,7 417,8 326,5 272,6 271,8 214 154,4 97,7 75,2 41,8 66,8 41,4 69,7 69,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37,7 0 22,8 14,2 25,5 45,3 18,1 39,3 24,1 39,5 37,1 32,2 16,6 35,4 44,4 61,1 59,7 76,3 55,2 93 139,1 200,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 0 7,6 2,8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,5 13,3 16,4 0 14,3 27,6 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,5 0 22,8 17,1 3,2 0 6 2,5 4,8 4,2 5,6 9,2 9,5 5,1 6,7 7 17,9 9,5 6,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 152,5 0 0 14,2 15,9 24,4 3 19,6 41,1 58,2 59,3 82,9 137,9 172,1 237,5 392,3 483,6 505,5 559,2 732,3 660,6 1 002,0
X. Nemoci dýchací soustavy 84,2 723 417,8 127,9 38,3 45,3 42,2 36,8 33,8 33,3 24,1 32,2 23,8 50,6 71 94 119,4 119,2 172,6 232,5 278,2 601,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 106,5 88,5 30,4 56,9 60,6 104,5 78,4 100,7 89,4 95,7 87,1 94,4 116,5 124 119,9 157,4 149,3 205,1 186,4 139,5 243,4 400,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,9 0 11,4 11,4 9,6 7 0 19,6 12,1 4,2 9,3 6,9 14,3 10,1 15,5 4,7 17,9 4,8 0 11,6 34,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 102,8 0 3,8 19,9 3,2 66,2 42,2 51,6 62,8 91,5 120,5 112,8 118,9 159,5 162 180,9 238,8 104,9 207,1 116,2 139,1 200,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 107,5 206,6 53,2 48,3 15,9 69,6 54,3 78,6 125,6 97,7 107,5 119,8 159,3 139,2 99,9 162,1 152,2 209,8 82,8 116,2 139,1 200,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 137,2 0 0 0 0 76,6 389,1 709,8 630,3 280,7 66,7 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,7 2 051,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 14,8 15,2 11,4 3,2 0 0 2,5 0 2,1 3,7 2,3 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,5 221,3 98,8 79,6 130,8 146,3 81,4 56,5 36,2 35,4 38,9 55,3 57,1 45,6 64,4 58,7 95,5 119,2 145 139,5 104,3 400,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 252,8 250,8 296,3 307 373,2 341,3 346,9 226 205,3 185,1 213,2 211,9 225,9 189,9 222 192,6 277,6 281,4 324,5 395,2 799,7 400,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 291,9 6 728,6 60,8 22,7 31,9 66,2 211,1 341,4 586,8 511,6 254 89,8 114,1 134,2 153,1 162,1 262,7 209,8 393,5 488,2 382,5 400,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 746,5 10 638,9 1 268,6 912,5 1 106,9 1 448,6 1 544,3 2 097,5 2 373,8 1 859,2 1 394,3 1 255,1 1 324,5 1 364,5 1 484,9 1 823,1 2 209,0 2 227,0 2 595,8 2 824,6 3 303,2 4 408,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)