8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 217 6 13 8 9 17 18 18 18 10 12 14 8 15 7 10 17 5 6 6 0 0
II. Novotvary 1 535 11 35 18 44 33 32 44 56 65 76 78 140 156 233 222 165 82 34 9 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0 2 3 4 3 4 2 3 0 1 2 8 4 2 8 0 1 3 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 383 10 15 16 12 18 17 13 24 26 36 30 24 39 33 26 15 13 8 4 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 296 1 22 58 15 38 14 15 19 28 24 24 12 5 9 3 3 1 1 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 489 11 35 36 27 26 27 17 17 31 38 27 22 28 33 63 30 10 7 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 308 8 23 16 10 8 8 7 4 4 10 12 11 19 32 47 39 21 15 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 161 1 13 17 10 8 9 12 7 11 14 15 12 13 9 5 4 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 335 1 2 9 9 19 19 18 29 28 54 68 92 124 191 203 184 126 98 50 8 3
X. Nemoci dýchací soustavy 554 16 66 49 24 17 18 31 17 25 14 25 43 36 44 35 39 28 8 15 2 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 031 17 22 23 24 48 68 69 73 72 72 68 102 73 66 99 66 30 24 12 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 123 4 4 2 3 5 9 11 12 10 4 8 6 9 9 9 5 6 4 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 395 0 6 6 25 74 54 75 65 93 128 111 149 148 151 137 86 50 31 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 783 11 7 8 5 18 48 53 63 69 72 68 58 54 64 72 38 48 14 11 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 736 0 0 0 0 21 91 230 256 120 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 278 63 54 54 39 20 11 2 4 6 3 6 9 0 2 0 4 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 323 12 17 18 18 21 17 14 15 21 22 16 22 20 19 23 23 11 11 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 989 18 51 36 51 80 79 77 65 72 75 60 55 51 64 52 37 24 20 13 5 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 968 382 28 27 32 45 50 94 135 174 116 76 130 147 156 174 111 54 24 11 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 026 641 415 404 361 519 593 802 882 865 789 708 903 941 1 124 1 188 866 512 308 165 30 10
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 5 7 3 4 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 5 3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 3 2 8 8 2
VI. Nemoci nervové soustavy 42 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 2 2 2 5 13 5 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 8 15 11 14 36 21 14 1
X. Nemoci dýchací soustavy 53 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 10 7 5 8 2 6 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 146 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5 6 9 13 27 28 19 21 10 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 7 8 11 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 11 10 15 25 18 10 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 4 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 641 0 1 1 0 0 4 2 2 2 8 9 16 33 39 76 86 87 123 95 49 8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 751 0 1 2 9 41 88 68 69 83 79 80 63 46 45 28 20 12 9 2 2 4
VI. Nemoci nervové soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 11 8 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 786 0 1 2 9 41 88 68 69 83 79 80 63 47 46 33 23 23 17 8 2 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0
II. Novotvary 29 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 3 10 2 5 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 161 0 4 4 2 5 6 7 7 16 16 11 11 17 21 16 8 6 1 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 9 8 10 12 19 11 4 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 98 0 12 35 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 255 0 0 1 4 6 8 6 10 16 21 18 18 37 36 34 27 9 3 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 65 0 2 0 0 2 5 8 6 5 5 10 5 4 4 1 3 2 1 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 94 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 6 12 26 8 9 2 4 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 826 0 23 47 53 27 21 24 30 45 48 47 51 81 107 78 77 36 18 11 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 230 6 13 8 9 18 19 18 18 10 12 14 8 15 10 11 17 7 7 9 1 0
péče celkem II. Novotvary 1 594 11 35 18 45 33 32 45 56 65 76 79 143 159 236 231 180 91 42 14 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 56 0 2 4 4 3 4 2 3 0 1 2 8 4 2 8 0 1 5 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 415 10 15 20 20 19 17 13 24 26 37 30 24 39 33 27 18 18 13 7 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 082 1 23 60 24 79 102 83 88 111 103 105 75 51 56 32 31 16 12 12 12 6
VI. Nemoci nervové soustavy 727 11 39 40 29 31 34 24 25 48 54 39 34 51 57 86 43 32 29 18 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 310 8 23 17 11 8 8 7 4 4 10 12 11 19 32 47 39 21 15 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 161 1 13 17 10 8 9 12 7 11 14 15 12 13 9 5 4 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 545 1 2 9 9 19 19 19 30 30 58 71 102 136 209 230 214 151 138 72 22 4
X. Nemoci dýchací soustavy 705 16 79 85 60 27 18 31 18 25 14 25 46 43 57 44 44 36 10 21 4 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 041 17 22 23 24 48 68 69 73 72 73 68 102 76 66 100 69 30 24 14 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 130 4 4 2 3 5 9 11 12 10 5 8 6 10 9 12 6 7 4 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 796 0 6 7 29 80 62 83 75 110 151 134 173 194 200 198 141 78 55 15 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 795 11 7 8 5 18 48 53 63 69 73 69 58 54 65 72 41 51 15 12 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 736 0 0 0 0 21 91 230 256 120 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 286 63 58 55 40 22 11 2 4 6 3 6 9 0 2 0 4 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 371 12 18 18 18 21 17 14 15 21 22 16 23 22 21 25 28 20 19 14 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 152 18 53 36 51 82 85 85 71 77 80 71 61 57 70 64 50 41 46 33 15 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 078 382 28 27 32 45 53 95 141 180 120 80 138 159 182 183 123 56 32 18 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 279 641 440 454 423 587 706 896 983 995 924 844 1 033 1 102 1 316 1 375 1 052 658 466 279 83 22
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34 90,3 49,7 22,5 29,7 59,5 51,2 43,9 42,9 19,9 22,8 33,1 19,1 36,6 15,5 23,4 54,9 24,9 40,9 72,4 0 0
II. Novotvary 240,5 165,5 133,8 50,7 145,4 115,4 91 107,3 133,6 129,5 144,6 184,7 334,7 380,1 514,5 519,1 532,9 409 231,8 108,7 72,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,3 0 7,6 8,5 13,2 10,5 11,4 4,9 7,2 0 1,9 4,7 19,1 9,7 4,4 18,7 0 5 20,5 36,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 150,4 57,4 45,1 39,7 63 48,3 31,7 57,3 51,8 68,5 71 57,4 95 72,9 60,8 48,4 64,8 54,5 48,3 144,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,4 15 84,1 163,4 49,6 132,9 39,8 36,6 45,3 55,8 45,7 56,8 28,7 12,2 19,9 7 9,7 5 6,8 24,1 72,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76,6 165,5 133,8 101,4 89,2 91 76,8 41,4 40,6 61,7 72,3 63,9 52,6 68,2 72,9 147,3 96,9 49,9 47,7 48,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,3 120,3 88 45,1 33 28 22,7 17,1 9,5 8 19 28,4 26,3 46,3 70,7 109,9 126 104,7 102,3 169 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,2 15 49,7 47,9 33 28 25,6 29,3 16,7 21,9 26,6 35,5 28,7 31,7 19,9 11,7 12,9 5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 209,1 15 7,6 25,4 29,7 66,5 54 43,9 69,2 55,8 102,7 161 220 302,2 421,7 474,7 594,3 628,5 668,1 603,7 289,8 714,3
X. Nemoci dýchací soustavy 86,8 240,7 252,4 138,1 79,3 59,5 51,2 75,6 40,6 49,8 26,6 59,2 102,8 87,7 97,2 81,8 126 139,7 54,5 181,1 72,4 476,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 161,5 255,7 84,1 64,8 79,3 167,9 193,3 168,2 174,2 143,4 137 161 243,9 177,9 145,7 231,5 213,2 149,6 163,6 144,9 108,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,3 60,2 15,3 5,6 9,9 17,5 25,6 26,8 28,6 19,9 7,6 18,9 14,3 21,9 19,9 21 16,1 29,9 27,3 36,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 218,5 0 22,9 16,9 82,6 258,9 153,5 182,8 155,1 185,2 243,5 262,8 356,2 360,7 333,4 320,3 277,8 249,4 211,3 60,4 36,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 122,7 165,5 26,8 22,5 16,5 63 136,5 129,2 150,3 137,4 137 161 138,7 131,6 141,3 168,4 122,7 239,4 95,4 132,8 72,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 115,3 0 0 0 0 73,5 258,7 560,7 610,8 239 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 1 037,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 43,6 947,7 206,5 152,2 128,9 70 31,3 4,9 9,5 11,9 5,7 14,2 21,5 0 4,4 0 12,9 5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50,6 180,5 65 50,7 59,5 73,5 48,3 34,1 35,8 41,8 41,9 37,9 52,6 48,7 42 53,8 74,3 54,9 75 36,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154,9 270,8 195 101,4 168,5 279,9 224,6 187,7 155,1 143,4 142,7 142,1 131,5 124,3 141,3 121,6 119,5 119,7 136,4 157 181,1 952,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 308,3 5 746,1 107,1 76,1 105,8 157,4 142,2 229,2 322,1 346,5 220,7 179,9 310,8 358,2 344,5 406,9 358,5 269,4 163,6 132,8 36,2 238,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 040,7 9 642,0 1 587,1 1 138,4 1 193,0 1 815,6 1 685,9 1 955,1 2 104,4 1 722,7 1 500,9 1 676,4 2 158,9 2 293,1 2 481,9 2 777,9 2 797,0 2 553,9 2 099,8 1 992,3 1 086,6 2 381,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 0 0 6,8 24,1 36,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,9 0 14 16,1 34,9 20,5 48,3 36,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 9,7 24,9 34,1 36,2 36,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,2 2,3 22,6 15 13,6 96,6 289,8 476,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,6 0 0 0 0 0 2,8 0 2,4 2 0 2,4 2,4 12,2 4,4 4,7 6,5 24,9 88,6 60,4 72,4 238,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 2,4 9,7 17,7 35,1 35,5 69,8 245,4 253,6 507,1 238,1
X. Nemoci dýchací soustavy 8,3 0 3,8 2,8 0 0 0 0 2,4 0 0 0 7,2 17,1 22,1 16,4 16,1 39,9 13,6 72,4 72,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,4 0 2,3 9,7 0 0 24,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7 3,2 5 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,9 0 0 0 0 0 0 4,9 0 2 3,8 11,8 14,3 21,9 28,7 63,1 90,4 94,8 143,2 120,7 72,4 238,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 0 0 0 0 9,7 15 6,8 12,1 36,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 4,4 2,3 16,1 34,9 54,5 132,8 217,3 238,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,4 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,4 2,4 4,9 4,4 25,7 32,3 74,8 170,4 217,3 362,2 476,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 4,8 0 0 2,3 9,7 0 27,3 48,3 36,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100,4 0 3,8 2,8 0 0 11,4 4,9 4,8 4 15,2 21,3 38,3 80,4 86,1 177,7 277,8 434 838,6 1 147,1 1 774,7 1 904,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 117,7 0 3,8 5,6 29,7 143,4 250,2 165,8 164,6 165,3 150,3 189,4 150,6 112,1 99,4 65,5 64,6 59,9 61,4 24,1 72,4 952,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 11,7 9,7 54,9 54,5 72,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123,1 0 3,8 5,6 29,7 143,4 250,2 165,8 164,6 165,3 150,3 189,4 150,6 114,5 101,6 77,2 74,3 114,7 115,9 96,6 72,4 952,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 10 0 12,1 0 0
II. Novotvary 4,5 0 0 0 3,3 0 0 2,4 0 0 0 2,4 2,4 2,4 6,6 7 32,3 10 34,1 12,1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 11,3 26,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,2 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,2 0 15,3 11,3 6,6 17,5 17,1 17,1 16,7 31,9 30,4 26 26,3 41,4 46,4 37,4 25,8 29,9 6,8 36,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 2,8 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,8 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4 1,9 7,1 21,5 19,5 22,1 28,1 61,4 54,9 27,3 12,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 15,4 0 45,9 98,6 119 35 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 4,7 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,9 0 0 2,8 13,2 21 22,7 14,6 23,9 31,9 39,9 42,6 43 90,2 79,5 79,5 87,2 44,9 20,5 0 36,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 0 15,3 2,8 3,3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,3 0 10 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,2 0 7,6 0 0 7 14,2 19,5 14,3 10 9,5 23,7 12 9,7 8,8 2,3 9,7 10 6,8 24,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14,7 0 0 0 0 0 5,7 2,4 14,3 11,9 7,6 9,5 14,3 29,2 57,4 18,7 29,1 10 27,3 36,2 36,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 129,4 0 88 132,4 175,1 94,5 59,7 58,5 71,6 89,6 91,3 111,3 121,9 197,4 236,3 182,4 248,7 179,6 122,7 132,8 72,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36 90,3 49,7 22,5 29,7 63 54 43,9 42,9 19,9 22,8 33,1 19,1 36,6 22,1 25,7 54,9 34,9 47,7 108,7 36,2 0
péče celkem II. Novotvary 249,7 165,5 133,8 50,7 148,7 115,4 91 109,7 133,6 129,5 144,6 187,1 341,9 387,5 521,1 540,1 581,4 453,9 286,3 169 108,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 0 7,6 11,3 13,2 10,5 11,4 4,9 7,2 0 1,9 4,7 19,1 9,7 4,4 18,7 0 5 34,1 36,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 65 150,4 57,4 56,4 66,1 66,5 48,3 31,7 57,3 51,8 70,4 71 57,4 95 72,9 63,1 58,1 89,8 88,6 84,5 181,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 169,5 15 88 169,1 79,3 276,4 290 202,3 210 221,1 195,9 248,6 179,3 124,3 123,7 74,8 100,1 79,8 81,8 144,9 434,6 1 428,6
VI. Nemoci nervové soustavy 113,9 165,5 149,1 112,7 95,8 108,4 96,7 58,5 59,6 95,6 102,7 92,3 81,3 124,3 125,9 201,1 138,9 159,6 197,7 217,3 72,4 238,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,6 120,3 88 47,9 36,4 28 22,7 17,1 9,5 8 19 28,4 26,3 46,3 70,7 109,9 126 104,7 102,3 169 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,2 15 49,7 47,9 33 28 25,6 29,3 16,7 21,9 26,6 35,5 28,7 31,7 19,9 11,7 12,9 5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 242 15 7,6 25,4 29,7 66,5 54 46,3 71,6 59,7 110,3 168,1 243,9 331,4 461,5 537,8 691,2 753,2 940,8 869,4 796,8 952,4
X. Nemoci dýchací soustavy 110,4 240,7 302,1 239,5 198,3 94,5 51,2 75,6 42,9 49,8 26,6 59,2 110 104,8 125,9 102,9 142,1 179,6 68,2 253,6 144,9 476,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 163,1 255,7 84,1 64,8 79,3 167,9 193,3 168,2 174,2 143,4 138,9 161 243,9 185,2 145,7 233,8 222,9 149,6 163,6 169 108,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,4 60,2 15,3 5,6 9,9 17,5 25,6 26,8 28,6 19,9 9,5 18,9 14,3 24,4 19,9 28,1 19,4 34,9 27,3 36,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 281,4 0 22,9 19,7 95,8 279,9 176,3 202,3 178,9 219,1 287,3 317,3 413,6 472,7 441,6 463 455,4 389,1 375 181,1 144,9 238,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 124,5 165,5 26,8 22,5 16,5 63 136,5 129,2 150,3 137,4 138,9 163,4 138,7 131,6 143,5 168,4 132,4 254,4 102,3 144,9 108,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 115,3 0 0 0 0 73,5 258,7 560,7 610,8 239 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 1 037,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 44,8 947,7 221,8 155 132,2 77 31,3 4,9 9,5 11,9 5,7 14,2 21,5 0 4,4 0 12,9 5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58,1 180,5 68,8 50,7 59,5 73,5 48,3 34,1 35,8 41,8 41,9 37,9 55 53,6 46,4 58,5 90,4 99,8 129,5 169 217,3 238,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 180,5 270,8 202,7 101,4 168,5 286,9 241,7 207,2 169,4 153,4 152,2 168,1 145,8 138,9 154,6 149,7 161,5 204,5 313,6 398,5 543,3 1 428,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 325,5 5 746,1 107,1 76,1 105,8 157,4 150,7 231,6 336,4 358,5 228,3 189,4 329,9 387,5 401,9 427,9 397,3 279,3 218,2 217,3 108,7 238,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 393,7 9 642,0 1 682,7 1 279,3 1 397,9 2 053,5 2 007,2 2 184,3 2 345,3 1 981,6 1 757,8 1 998,4 2 469,7 2 685,4 2 905,8 3 215,2 3 397,7 3 282,1 3 177,0 3 368,8 3 006,2 5 238,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)