8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 26 21 25 20 21 14 13 6 9 7 8 7 13 23 15 8 11 5 4 1 263
II. Novotvary 3 7 0 0 1 5 16 14 24 32 25 28 47 58 72 45 42 29 15 3 0 466
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 3 2 4 2 0 20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 24 18 7 13 8 8 4 3 9 9 13 14 16 22 12 13 11 7 5 0 220
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 1 5 19 17 10 11 14 12 12 6 4 6 3 12 5 6 1 1 0 146
VI. Nemoci nervové soustavy 2 4 6 17 7 9 11 11 10 12 16 17 22 17 28 17 16 12 4 1 0 239
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 5 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 2 0 1 1 4 0 0 0 27
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 17 13 1 3 4 3 5 4 4 1 6 5 13 5 6 3 2 0 0 0 95
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 4 6 8 4 17 15 29 36 40 62 99 136 198 162 135 120 60 21 4 1 157
X. Nemoci dýchací soustavy 31 94 49 18 13 18 16 13 11 15 7 15 12 29 28 14 36 26 17 1 0 463
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 20 24 14 25 23 28 42 32 33 32 39 39 52 47 47 43 33 23 3 1 611
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 2 2 1 1 9 5 6 6 2 7 3 3 3 3 3 2 2 0 1 0 63
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 3 4 8 15 26 17 30 41 31 63 55 64 86 69 58 35 20 10 1 0 636
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 18 9 6 21 42 50 65 88 66 69 63 57 97 73 52 45 27 26 4 0 886
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 34 128 255 268 111 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 3 7 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 25
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 21 24 31 35 23 16 28 23 27 12 17 37 32 48 23 22 18 17 2 1 471
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 74 79 74 96 116 100 88 91 80 81 85 86 87 89 65 45 57 43 10 2 1 468
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 363 5 7 2 11 52 139 194 185 84 40 33 29 40 56 29 30 29 7 4 0 1 339
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 589 325 271 215 322 506 706 809 680 495 431 452 528 689 768 563 484 409 239 63 9 9 553
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 2 0 0 10
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 9 4 12 12 8 3 1 54
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 0 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 6 4 0 6 8 4 3 1 0 41
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 2 2 0 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 7 9 18 12 19 14 5 0 96
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 6 8 15 16 25 34 39 44 37 17 1 251
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 29 191 133 92 145 140 145 81 78 61 37 26 18 9 2 4 1 1 0 1 195
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 2 29 191 133 92 145 140 145 81 78 61 37 26 18 10 2 4 2 3 0 1 199
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 3 4 0 0 0 17
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 1 0 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4 3 4 5 6 4 5 4 43
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 26 21 25 20 21 14 14 6 9 7 8 7 13 25 15 8 11 6 4 1 267
péče celkem II. Novotvary 3 7 0 0 1 5 16 14 24 32 25 30 53 63 74 45 45 36 17 3 0 493
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 4 2 4 2 0 21
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 24 18 7 13 8 8 4 3 9 9 13 14 16 22 12 14 12 7 5 0 222
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3 30 196 152 109 155 151 159 93 90 67 41 32 22 21 8 10 6 6 0 1 351
VI. Nemoci nervové soustavy 2 4 6 17 7 9 12 11 13 12 16 17 22 18 29 20 16 12 5 4 0 252
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 5 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 2 0 1 1 4 0 0 0 27
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 17 13 1 3 4 3 5 4 4 1 6 5 13 5 6 3 2 0 0 0 95
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 4 6 8 4 17 15 29 36 43 62 100 137 207 167 147 133 68 24 5 1 213
X. Nemoci dýchací soustavy 31 94 49 18 13 18 16 13 11 15 7 15 13 30 29 19 39 28 20 5 0 483
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 20 24 14 25 23 28 42 32 33 32 40 39 52 47 47 43 33 23 5 1 614
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 2 2 1 1 9 5 6 6 2 7 3 3 3 3 3 2 2 0 1 0 63
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 3 4 8 15 26 17 30 42 33 64 60 70 90 69 64 43 24 14 2 4 682
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 18 9 6 21 42 50 65 88 66 69 63 57 97 74 53 47 28 26 4 0 891
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 34 128 255 268 111 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 3 7 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 25
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 21 24 31 35 23 16 28 23 27 12 17 37 32 48 23 22 18 20 2 1 474
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 74 79 74 96 116 100 88 91 80 81 85 86 88 91 66 46 60 45 12 2 1 480
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 363 5 7 2 11 52 139 194 185 86 42 35 35 47 65 47 42 48 21 9 0 1 435
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 589 327 300 406 455 598 852 950 829 580 515 523 585 735 814 611 530 463 282 88 14 11 046
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 93,7 96,5 61,6 86,3 68 53,8 33,9 29,4 11,2 18,7 16,8 19,8 15,7 28,8 56,6 53,8 41,9 74,1 65 158,9 331,1 41,3
II. Novotvary 46,9 26 0 0 3,4 12,8 38,8 31,7 44,7 66,3 60 69,3 105,6 128,5 177 161,3 220,1 195,3 194,9 119,2 0 73,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 5,9 0 0 2,6 0 0 3,7 0 2,4 0 0 0 2,5 7,2 15,7 13,5 52 79,5 0 3,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,5 89,1 52,8 24,2 44,2 20,5 19,4 9 5,6 18,7 21,6 32,2 31,5 35,5 54,1 43 68,1 74,1 91 198,6 0 34,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3,7 2,9 17,3 64,6 43,5 24,2 24,9 26,1 24,9 28,8 14,9 9 13,3 7,4 43 26,2 40,4 13 39,7 0 22,9
VI. Nemoci nervové soustavy 31,2 14,8 17,6 58,7 23,8 23 26,7 24,9 18,6 24,9 38,4 42,1 49,4 37,7 68,9 60,9 83,9 80,8 52 39,7 0 37,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,6 18,6 2,9 0 0 0 0 0 0 4,1 14,4 5 4,5 4,4 0 3,6 5,2 26,9 0 0 0 4,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 63,1 38,2 3,5 10,2 10,2 7,3 11,3 7,5 8,3 2,4 14,9 11,2 28,8 12,3 21,5 15,7 13,5 0 0 0 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3,7 11,7 20,7 27,2 10,2 41,2 33,9 54 74,6 96 153,5 222,4 301,4 486,9 580,8 707,6 808,1 779,7 834,3 1 324,5 181,7
X. Nemoci dýchací soustavy 484,1 348,8 143,8 62,1 44,2 46,1 38,8 29,4 20,5 31,1 16,8 37,1 27 64,3 68,9 50,2 188,7 175,1 220,9 39,7 0 72,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 171,8 74,2 70,5 48,3 85 58,9 67,9 95 59,6 68,4 76,8 96,6 87,6 115,2 115,6 168,5 225,4 222,2 298,9 119,2 331,1 95,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,2 7,4 5,9 3,5 3,4 23 12,1 13,6 11,2 4,1 16,8 7,4 6,7 6,6 7,4 10,8 10,5 13,5 0 39,7 0 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 11,1 11,7 27,6 51 66,6 41,2 67,9 76,4 64,2 151,3 136,2 143,8 190,6 169,7 207,9 183,5 134,7 130 39,7 0 99,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 124,9 66,8 26,4 20,7 71,4 107,5 121,2 147 163,9 136,8 165,7 156 128,1 214,9 179,5 186,4 235,9 181,8 337,9 158,9 0 139,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 115,6 327,7 618,2 606,3 206,8 80,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 889,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,9 11,1 20,5 0 0 0 2,4 4,5 0 4,1 2,4 0 2,2 4,4 7,4 0 0 0 0 0 0 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 218,6 77,9 70,5 107 119 58,9 38,8 63,3 42,8 56 28,8 42,1 83,1 70,9 118 82,5 115,3 121,2 220,9 79,5 331,1 74
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 312,4 274,6 231,9 255,4 326,5 297 242,4 199,1 169,5 165,8 194,5 210,5 193,2 192,8 218,9 233 235,9 383,8 558,8 397,3 662,3 230,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 669,2 18,6 20,5 6,9 37,4 133,1 337 438,9 344,6 174,1 96 81,7 65,2 88,6 137,7 104 157,2 195,3 91 158,9 0 210,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 198,8 1 206,0 795,5 742,1 1 095,2 1 295,4 1 711,4 1 830,1 1 266,7 1 025,9 1 034,8 1 119,4 1 186,3 1 526,7 1 888,5 2 018,4 2 537,0 2 754,2 3 105,9 2 503,0 2 980,1 1 499,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 13 0 0 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,4 2,5 0 0 20,2 26 0 0 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 6,7 0 0 0 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5,2 0 26 39,7 0 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,6 0 0 0 0 2,2 0 7,2 0 0 0 0 0 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 2,2 2,2 22,1 14,3 62,9 80,8 104 119,2 331,1 8,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 5,2 6,7 39 119,2 0 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 79,5 0 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,1 2,4 12,4 13,5 8,9 0 21,5 41,9 26,9 39 39,7 0 6,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,6 10,5 6,7 0 0 0 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,9 3,6 5,2 20,2 26 79,5 0 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,8 5 13,5 15,5 22,1 64,5 62,9 127,9 181,9 198,6 0 15,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7,5 8,3 14,4 19,8 33,7 35,5 61,5 121,9 204,4 296,3 480,8 675,4 331,1 39,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 7,4 85,1 659,3 452,4 235,5 351,5 316,7 270,1 167,9 187,3 151,1 83,1 57,6 44,3 32,3 10,5 26,9 13 39,7 0 187,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 13 79,5 0 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 7,4 85,1 659,3 452,4 235,5 351,5 316,7 270,1 167,9 187,3 151,1 83,1 57,6 44,3 35,9 10,5 26,9 26 119,2 0 188,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6,6 2,5 0 15,7 26,9 0 0 0 2,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 119,2 0 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 39,7 0 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 6,7 0 0 0 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 2,5 10,8 10,5 6,7 0 39,7 0 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 324,5 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 5 11,2 8,9 7,4 14,3 26,2 40,4 52 198,6 1 324,5 6,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 93,7 96,5 61,6 86,3 68 53,8 33,9 31,7 11,2 18,7 16,8 19,8 15,7 28,8 61,5 53,8 41,9 74,1 78 158,9 331,1 41,9
péče celkem II. Novotvary 46,9 26 0 0 3,4 12,8 38,8 31,7 44,7 66,3 60 74,3 119,1 139,6 182 161,3 235,9 242,4 220,9 119,2 0 77,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 5,9 0 0 2,6 0 0 3,7 0 2,4 0 0 0 2,5 7,2 21 13,5 52 79,5 0 3,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,5 89,1 52,8 24,2 44,2 20,5 19,4 9 5,6 18,7 21,6 32,2 31,5 35,5 54,1 43 73,4 80,8 91 198,6 0 34,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 11,1 88,1 676,6 517 279 375,7 341,6 296,2 192,7 216,1 165,9 92,1 70,9 54,1 75,3 41,9 67,3 78 238,4 0 212,1
VI. Nemoci nervové soustavy 31,2 14,8 17,6 58,7 23,8 23 29,1 24,9 24,2 24,9 38,4 42,1 49,4 39,9 71,3 71,7 83,9 80,8 65 158,9 0 39,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,6 18,6 2,9 0 0 0 0 0 0 4,1 14,4 5 4,5 4,4 0 3,6 5,2 26,9 0 0 0 4,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 63,1 38,2 3,5 10,2 10,2 7,3 11,3 7,5 8,3 2,4 14,9 11,2 28,8 12,3 21,5 15,7 13,5 0 0 0 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3,7 11,7 20,7 27,2 10,2 41,2 33,9 54 74,6 103,2 153,5 224,7 303,6 509 598,7 770,5 895,6 883,7 953,5 1 655,6 190,5
X. Nemoci dýchací soustavy 484,1 348,8 143,8 62,1 44,2 46,1 38,8 29,4 20,5 31,1 16,8 37,1 29,2 66,5 71,3 68,1 204,4 188,6 259,9 198,6 0 75,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 171,8 74,2 70,5 48,3 85 58,9 67,9 95 59,6 68,4 76,8 99,1 87,6 115,2 115,6 168,5 225,4 222,2 298,9 198,6 331,1 96,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,2 7,4 5,9 3,5 3,4 23 12,1 13,6 11,2 4,1 16,8 7,4 6,7 6,6 7,4 10,8 10,5 13,5 0 39,7 0 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 11,1 11,7 27,6 51 66,6 41,2 67,9 78,2 68,4 153,7 148,6 157,3 199,4 169,7 229,4 225,4 161,6 181,9 79,5 1 324,5 107,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 124,9 66,8 26,4 20,7 71,4 107,5 121,2 147 163,9 136,8 165,7 156 128,1 214,9 182 190 246,4 188,6 337,9 158,9 0 139,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 115,6 327,7 618,2 606,3 206,8 80,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 889,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,9 11,1 20,5 0 0 0 2,4 4,5 0 4,1 2,4 0 2,2 4,4 7,4 0 0 0 0 0 0 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 218,6 77,9 70,5 107 119 58,9 38,8 63,3 42,8 56 28,8 42,1 83,1 70,9 118 82,5 115,3 121,2 259,9 79,5 331,1 74,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 312,4 274,6 231,9 255,4 326,5 297 242,4 199,1 169,5 165,8 194,5 210,5 193,2 195 223,8 236,6 241,1 404 584,8 476,8 662,3 232,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 669,2 18,6 20,5 6,9 37,4 133,1 337 438,9 344,6 178,2 100,8 86,7 78,6 104,1 159,8 168,5 220,1 323,2 272,9 357,6 0 225,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 198,8 1 213,4 880,7 1 401,4 1 547,6 1 530,9 2 065,4 2 149,1 1 544,3 1 202,0 1 236,5 1 295,2 1 314,3 1 628,7 2 001,6 2 190,4 2 778,1 3 117,8 3 664,7 3 496,2 4 635,8 1 734,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)