8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 261 22 45 17 11 11 9 8 12 12 17 4 14 15 17 13 16 9 6 2 1 0
II. Novotvary 1 773 8 11 11 15 9 11 22 42 67 87 121 153 195 243 291 248 109 88 32 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 6 8 5 5 3 1 1 1 2 4 3 0 1 3 6 3 2 5 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 309 8 23 20 6 14 11 8 9 15 14 17 19 22 34 30 26 14 11 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 310 0 11 7 17 21 32 22 26 32 38 32 19 20 7 10 3 5 5 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 689 6 15 22 28 49 17 21 28 30 73 51 58 67 93 61 39 17 10 2 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 172 1 5 11 15 5 2 7 2 1 11 4 7 9 12 37 21 12 8 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 171 8 10 21 9 3 7 4 7 12 6 14 9 11 13 10 9 11 6 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 572 3 2 9 11 15 9 25 30 35 55 74 111 96 193 255 245 202 114 72 14 2
X. Nemoci dýchací soustavy 891 33 238 128 21 28 23 35 24 23 31 22 25 43 58 49 39 28 16 13 13 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 147 39 30 43 44 40 33 48 60 70 98 83 97 86 99 98 81 46 26 20 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 197 5 13 4 11 5 8 11 7 23 21 5 13 17 16 11 9 8 3 7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 157 0 6 16 25 46 24 30 39 66 112 87 108 124 109 138 119 64 32 12 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 285 12 20 13 21 30 47 101 110 123 133 107 105 86 110 91 89 46 25 9 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 294 0 0 0 0 38 158 391 410 224 69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 320 66 79 60 31 10 8 6 7 7 14 7 6 13 3 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 391 16 38 14 32 29 9 18 16 14 28 24 19 19 25 25 22 14 15 10 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 717 20 99 150 158 113 93 104 102 100 140 96 93 88 98 78 73 48 27 25 9 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 872 754 37 42 45 22 42 139 197 228 167 102 111 176 187 222 196 116 57 26 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 930 1 346 690 593 505 491 544 1 001 1 129 1 084 1 118 857 967 1 088 1 320 1 427 1 239 751 454 245 72 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 4 6 6 2 1
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 6 9 7 9 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 5 7 3 0 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 10 10 20 24 24 28 17 6 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123 0 0 0 0 2 18 11 21 18 17 6 8 12 7 3 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123 0 0 0 0 2 18 11 21 18 17 6 8 12 7 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 208 0 0 0 0 1 0 0 2 10 20 20 24 25 39 32 21 11 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 96 0 16 73 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 10 14 17 15 21 4 5 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 7 6 13 16 15 20 11 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 67 0 0 0 0 1 1 3 3 2 4 7 2 3 6 4 7 8 11 4 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 15 18 37 48 19 13 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 750 0 16 73 7 2 3 3 5 13 30 39 41 60 91 109 109 81 45 20 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 263 22 45 17 11 11 9 8 12 12 17 5 14 16 17 13 16 9 6 2 1 0
péče celkem II. Novotvary 1 799 8 11 11 15 9 11 22 42 67 88 122 155 197 244 295 251 112 94 35 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 6 8 5 5 3 1 1 1 2 4 3 0 1 3 6 3 2 5 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 313 8 23 20 6 14 11 8 9 15 15 17 19 22 34 32 27 14 11 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 435 0 11 7 17 23 50 33 47 50 55 38 27 32 14 13 3 5 5 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 904 6 15 22 28 50 17 21 30 40 94 72 82 92 133 94 60 30 14 2 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 268 1 21 84 22 5 2 7 2 1 11 4 7 9 12 37 21 12 8 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 173 8 10 21 9 3 8 4 7 12 6 14 9 11 13 10 10 11 6 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 707 3 2 9 11 15 9 25 30 36 56 80 115 106 210 277 269 227 124 83 17 3
X. Nemoci dýchací soustavy 898 33 238 128 21 28 23 35 24 23 31 22 25 44 59 51 39 29 17 14 13 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 148 39 30 43 44 40 33 48 60 70 98 83 97 86 99 98 81 47 26 20 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 198 5 13 4 11 5 8 11 7 23 21 5 13 17 16 11 10 8 3 7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 305 0 6 16 25 46 25 30 39 66 113 92 117 136 125 160 143 91 52 22 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 288 12 20 13 21 30 47 101 110 123 133 107 105 86 110 92 91 46 25 9 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 294 0 0 0 0 38 158 391 410 224 69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 320 66 79 60 31 10 8 6 7 7 14 7 6 13 3 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 393 16 38 14 32 29 9 18 16 14 28 24 19 19 26 25 22 14 15 10 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 810 20 99 150 158 114 94 108 105 103 145 103 95 92 105 84 81 61 45 32 10 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 038 754 37 42 45 22 42 139 197 228 170 103 113 191 205 259 244 138 71 30 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 956 1 346 706 666 512 495 565 1 016 1 155 1 116 1 168 905 1 018 1 170 1 428 1 559 1 372 856 527 282 81 13
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,4 390,8 204,5 56,6 40,8 44,1 31,4 23,3 34,4 29,9 36,3 10,6 39,4 46,7 44,2 34 51,8 47,4 46,3 24,1 35,1 0
II. Novotvary 321,9 142,1 50 36,7 55,7 36,1 38,3 64 120,4 167,2 186 321 430,9 606,6 632,1 761,7 802,6 573,6 679,4 386 351,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,4 106,6 36,4 16,7 18,6 12 3,5 2,9 2,9 5 8,6 8 0 3,1 7,8 15,7 9,7 10,5 38,6 48,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56,1 142,1 104,5 66,6 22,3 56,1 38,3 23,3 25,8 37,4 29,9 45,1 53,5 68,4 88,4 78,5 84,1 73,7 84,9 96,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,3 0 50 23,3 63,1 84,2 111,5 64 74,5 79,8 81,2 84,9 53,5 62,2 18,2 26,2 9,7 26,3 38,6 12,1 70,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 125,1 106,6 68,2 73,3 103,9 196,5 59,2 61,1 80,3 74,9 156,1 135,3 163,3 208,4 241,9 159,7 126,2 89,5 77,2 24,1 35,1 200,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 31,2 17,8 22,7 36,7 55,7 20 7 20,4 5,7 2,5 23,5 10,6 19,7 28 31,2 96,9 68 63,1 61,8 12,1 35,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31 142,1 45,4 70 33,4 12 24,4 11,6 20,1 29,9 12,8 37,1 25,3 34,2 33,8 26,2 29,1 57,9 46,3 12,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 285,4 53,3 9,1 30 40,8 60,1 31,4 72,7 86 87,3 117,6 196,3 312,6 298,6 502 667,5 792,9 1 062,9 880,2 868,4 492,1 401,6
X. Nemoci dýchací soustavy 161,8 586,2 1 081,5 426,5 77,9 112,3 80,1 101,8 68,8 57,4 66,3 58,4 70,4 133,8 150,9 128,3 126,2 147,3 123,5 156,8 456,9 200,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 208,2 692,8 136,3 143,3 163,2 160,4 115 139,6 172 174,7 209,5 220,2 273,2 267,5 257,5 256,5 262,1 242,1 200,7 241,2 210,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,8 88,8 59,1 13,3 40,8 20 27,9 32 20,1 57,4 44,9 13,3 36,6 52,9 41,6 28,8 29,1 42,1 23,2 84,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 210 0 27,3 53,3 92,8 184,4 83,6 87,3 111,8 164,7 239,5 230,8 304,1 385,7 283,5 361,2 385,1 336,8 247,1 144,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,3 213,2 90,9 43,3 77,9 120,3 163,8 293,8 315,3 306,9 284,4 283,8 295,7 267,5 286,1 238,2 288 242,1 193 108,6 210,9 200,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 234,9 0 0 0 0 152,4 550,6 1 137,5 1 175,2 558,9 147,5 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 61,5 6 022,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 58,1 1 172,5 359 199,9 115 40,1 27,9 17,5 20,1 17,5 29,9 18,6 16,9 40,4 7,8 5,2 3,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71 284,2 172,7 46,6 118,7 116,3 31,4 52,4 45,9 34,9 59,9 63,7 53,5 59,1 65 65,4 71,2 73,7 115,8 120,6 105,4 200,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 311,7 355,3 449,9 499,8 586,2 453,1 324,1 302,6 292,4 249,5 299,3 254,7 261,9 273,7 254,9 204,2 236,3 252,6 208,5 301,5 316,3 602,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 521,4 13 394,9 168,1 139,9 167 88,2 146,4 404,4 564,7 568,9 357 270,6 312,6 547,5 486,4 581,1 634,3 610,4 440,1 313,6 210,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 073,4 23 911,9 3 135,4 1 975,9 1 873,6 1 968,7 1 895,6 2 912,1 3 236,1 2 704,7 2 390,3 2 273,3 2 723,1 3 384,3 3 433,4 3 735,3 4 009,8 3 951,8 3 505,3 2 955,0 2 530,8 1 807,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2,6 3,2 5,3 23,2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 5,2 3,2 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,7 0 0 2,6 2,6 0 10,5 7,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 13,1 29,1 21 46,3 72,4 70,3 200,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,6 5,2 0 5,3 7,7 12,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 18,7 7,8 15,7 29,1 36,8 69,5 60,3 35,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,5 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 35,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,7 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 2,1 0 0 3,1 2,6 5,2 3,2 26,3 54 36,2 0 602,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 15,8 7,7 12,1 70,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,8 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 6,4 8 5,6 31,1 26 52,4 77,7 126,3 216,2 205 210,9 803,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 0 0 0 0 8 62,7 32 60,2 44,9 36,3 15,9 22,5 37,3 18,2 7,9 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,3 0 0 0 0 8 62,7 32 60,2 44,9 36,3 15,9 22,5 37,3 18,2 7,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,7 5,6 3,1 2,6 7,9 6,5 10,5 23,2 36,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37,8 0 0 0 0 4 0 0 5,7 25 42,8 53,1 67,6 77,8 101,4 83,8 68 57,9 23,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,4 0 72,7 243,2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 15,9 11,3 31,1 36,4 44,5 48,5 110,5 30,9 60,3 35,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,2 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,1 13,3 19,7 18,7 33,8 41,9 48,5 105,2 84,9 60,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,2 0 0 0 0 4 3,5 8,7 8,6 5 8,6 18,6 5,6 9,3 15,6 10,5 22,7 42,1 84,9 48,2 35,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 5,6 46,7 46,8 96,9 155,3 100 100,4 36,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136,2 0 72,7 243,2 26 8 10,5 8,7 14,3 32,4 64,1 103,5 115,5 186,6 236,7 285,3 352,8 426,2 347,4 241,2 105,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,7 390,8 204,5 56,6 40,8 44,1 31,4 23,3 34,4 29,9 36,3 13,3 39,4 49,8 44,2 34 51,8 47,4 46,3 24,1 35,1 0
péče celkem II. Novotvary 326,6 142,1 50 36,7 55,7 36,1 38,3 64 120,4 167,2 188,1 323,6 436,5 612,8 634,7 772,2 812,3 589,3 725,8 422,1 351,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,4 106,6 36,4 16,7 18,6 12 3,5 2,9 2,9 5 8,6 8 0 3,1 7,8 15,7 9,7 10,5 38,6 48,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56,8 142,1 104,5 66,6 22,3 56,1 38,3 23,3 25,8 37,4 32,1 45,1 53,5 68,4 88,4 83,8 87,4 73,7 84,9 96,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79 0 50 23,3 63,1 92,2 174,2 96 134,7 124,8 117,6 100,8 76 99,5 36,4 34 9,7 26,3 38,6 24,1 105,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 164,1 106,6 68,2 73,3 103,9 200,5 59,2 61,1 86 99,8 201 191 230,9 286,2 345,9 246,1 194,2 157,9 108,1 24,1 35,1 200,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,7 17,8 95,4 279,9 81,6 20 7 20,4 5,7 2,5 23,5 10,6 19,7 28 31,2 96,9 68 63,1 61,8 12,1 35,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31,4 142,1 45,4 70 33,4 12 27,9 11,6 20,1 29,9 12,8 37,1 25,3 34,2 33,8 26,2 32,4 57,9 46,3 12,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 309,9 53,3 9,1 30 40,8 60,1 31,4 72,7 86 89,8 119,7 212,2 323,8 329,7 546,2 725,1 870,6 1 194,5 957,4 1 001,1 597,5 602,4
X. Nemoci dýchací soustavy 163 586,2 1 081,5 426,5 77,9 112,3 80,1 101,8 68,8 57,4 66,3 58,4 70,4 136,9 153,5 133,5 126,2 152,6 131,3 168,9 456,9 200,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 208,4 692,8 136,3 143,3 163,2 160,4 115 139,6 172 174,7 209,5 220,2 273,2 267,5 257,5 256,5 262,1 247,3 200,7 241,2 210,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,9 88,8 59,1 13,3 40,8 20 27,9 32 20,1 57,4 44,9 13,3 36,6 52,9 41,6 28,8 32,4 42,1 23,2 84,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 236,9 0 27,3 53,3 92,8 184,4 87,1 87,3 111,8 164,7 241,6 244 329,5 423 325,1 418,8 462,8 478,8 401,5 265,3 35,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,8 213,2 90,9 43,3 77,9 120,3 163,8 293,8 315,3 306,9 284,4 283,8 295,7 267,5 286,1 240,8 294,5 242,1 193 108,6 210,9 200,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 234,9 0 0 0 0 152,4 550,6 1 137,5 1 175,2 558,9 147,5 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 61,5 6 022,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 58,1 1 172,5 359 199,9 115 40,1 27,9 17,5 20,1 17,5 29,9 18,6 16,9 40,4 7,8 5,2 3,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71,3 284,2 172,7 46,6 118,7 116,3 31,4 52,4 45,9 34,9 59,9 63,7 53,5 59,1 67,6 65,4 71,2 73,7 115,8 120,6 140,6 200,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 328,6 355,3 449,9 499,8 586,2 457,1 327,5 314,2 301 257 310 273,2 267,5 286,2 273,1 219,9 262,1 321 347,4 386 351,5 1 204,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 551,5 13 394,9 168,1 139,9 167 88,2 146,4 404,4 564,7 568,9 363,5 273,2 318,2 594,1 533,2 678 789,7 726,2 548,2 361,8 281,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 259,7 23 911,9 3 208,1 2 219,2 1 899,5 1 984,8 1 968,8 2 955,7 3 310,6 2 784,5 2 497,2 2 400,7 2 866,7 3 639,4 3 714,3 4 080,8 4 440,3 4 504,3 4 068,9 3 401,3 2 847,1 2 610,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)