8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 243 12 25 11 6 23 22 11 20 9 14 8 8 8 14 14 12 11 5 6 4 0
II. Novotvary 900 7 27 33 19 41 12 21 26 62 44 60 50 49 124 118 91 68 31 16 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 3 12 5 0 2 1 1 1 3 3 0 3 1 2 1 0 0 5 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 223 1 6 11 12 13 11 16 21 7 16 7 18 15 12 20 14 6 4 10 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 292 1 8 20 19 35 26 30 31 23 28 26 13 9 7 4 5 2 3 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 457 3 25 10 8 28 18 31 24 44 27 25 50 24 33 26 37 17 20 5 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 134 6 12 11 2 2 2 2 4 6 3 5 9 7 6 15 10 7 16 9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 114 3 17 12 5 3 4 2 9 4 3 6 7 5 6 13 7 4 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 011 1 0 3 5 6 5 19 16 31 41 39 78 79 127 167 125 126 84 37 18 4
X. Nemoci dýchací soustavy 546 39 99 68 9 19 18 21 18 19 21 16 15 36 35 30 23 12 24 19 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 910 4 16 19 15 38 45 63 65 71 83 58 76 71 88 76 43 36 19 14 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 93 2 3 5 3 5 9 7 2 7 4 6 6 8 6 4 2 5 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 394 0 2 4 30 44 65 49 67 85 105 125 139 132 138 160 118 78 40 10 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 924 7 12 12 6 32 57 80 80 85 86 70 63 66 72 77 50 32 23 12 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 377 0 0 0 0 39 162 417 436 265 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 179 55 33 21 15 18 4 4 4 3 6 5 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 293 12 23 15 23 25 22 23 14 10 15 7 13 8 23 21 16 5 8 8 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 105 5 60 52 54 69 100 81 82 78 78 67 67 57 64 57 27 29 38 25 12 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 348 919 22 11 32 37 43 132 190 174 127 79 76 89 110 135 70 51 30 20 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 691 1 182 402 323 263 479 626 1 010 1 110 986 757 614 693 667 871 939 651 489 356 201 59 13
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 4 3 5 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 4 1 5 3 0 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 125 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 3 3 17 18 14 19 27 12 4
X. Nemoci dýchací soustavy 47 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 6 7 5 9 4 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 4 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 5 3 5 2 3 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 13 20 12 8 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 364 0 4 2 0 0 1 1 2 3 5 9 12 15 22 39 48 51 64 54 25 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 024 0 0 7 39 65 79 98 115 102 109 69 86 79 43 35 34 19 18 19 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 12 7 11 9 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 075 0 0 7 39 65 79 98 116 103 109 69 86 80 44 42 46 26 29 28 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 3 2 1 5 1 0 0
II. Novotvary 111 0 0 3 0 0 2 0 3 4 3 6 9 5 6 22 20 19 4 3 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 0 1 1 0 2 5 2 2 3 6 3 6 4 3 6 7 0 3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 344 0 11 4 4 3 8 7 7 15 17 31 41 32 37 47 31 25 17 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 136 0 0 0 0 0 2 3 1 3 6 4 8 12 16 25 22 13 8 10 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 161 0 11 9 4 1 0 1 0 3 1 1 5 8 28 22 23 18 15 8 2 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 68 0 0 0 0 0 2 3 3 11 9 10 7 6 3 7 4 3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 729 0 1 5 6 9 9 10 12 24 46 31 61 73 108 127 88 61 36 19 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 5 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 0 31 5 8 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59 0 12 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4 3 10 8 7 6 4 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 245 0 16 0 6 11 16 13 20 12 22 27 16 21 22 14 12 5 4 5 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 157 0 0 0 0 1 1 7 9 11 4 6 10 9 17 25 27 21 4 4 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 181 0 83 32 30 30 48 48 58 89 123 125 174 177 258 309 244 176 103 58 13 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 276 12 25 12 6 23 23 11 20 10 17 9 12 12 19 17 15 12 10 7 4 0
péče celkem II. Novotvary 1 034 7 27 36 19 41 14 21 29 66 48 67 60 54 134 141 115 90 40 21 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 3 12 5 0 2 1 1 1 3 3 0 3 1 2 1 1 1 5 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 242 1 6 13 13 13 11 16 21 8 16 7 19 16 14 24 15 7 7 12 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 379 1 9 28 58 102 110 130 148 128 143 98 106 93 54 46 47 21 25 24 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 872 3 36 14 12 31 26 38 31 60 44 59 93 58 71 84 81 54 51 20 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 135 6 12 11 2 2 2 2 4 6 3 5 9 8 6 15 10 7 16 9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 114 3 17 12 5 3 4 2 9 4 3 6 7 5 6 13 7 4 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 272 1 0 3 5 6 7 22 19 35 47 47 87 94 146 209 165 153 111 74 33 8
X. Nemoci dýchací soustavy 754 39 114 79 13 20 18 22 18 22 23 17 22 47 66 58 53 35 48 31 6 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 990 4 16 19 15 38 47 66 68 82 92 68 84 77 94 83 49 43 21 14 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 106 2 3 6 4 5 9 8 2 7 4 6 6 8 8 6 3 8 4 6 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 150 0 3 9 36 53 74 60 79 110 152 156 203 207 251 290 211 141 79 30 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 947 7 12 12 6 33 58 81 80 86 90 75 65 66 74 77 50 35 25 13 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 377 0 0 0 0 39 162 417 436 265 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 231 55 64 26 23 20 5 4 6 3 8 5 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 357 12 35 16 23 25 23 23 14 10 17 7 17 13 33 29 24 12 12 10 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 416 5 76 52 60 80 116 94 102 90 100 95 84 78 86 74 44 47 62 42 23 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 509 919 22 11 32 38 44 139 199 186 131 85 86 98 127 161 98 72 34 24 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 311 1 182 489 364 332 574 754 1 157 1 286 1 181 994 817 965 939 1 195 1 329 989 742 552 341 105 24
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,1 215,4 114,1 36 23,2 91,7 72,2 31,8 56,7 21,2 30,6 21,9 22,8 24 35,7 36,4 41,9 60,8 38 73,7 146,5 0
II. Novotvary 163,3 125,6 123,2 108,1 73,4 163,5 39,4 60,8 73,7 146,3 96,2 164,5 142,3 146,9 316,2 307 317,8 375,8 235,4 196,5 36,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,3 53,8 54,8 16,4 0 8 3,3 2,9 2,8 7,1 6,6 0 8,5 3 5,1 2,6 0 0 38 24,6 36,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,5 17,9 27,4 36 46,3 51,9 36,1 46,3 59,5 16,5 35 19,2 51,2 45 30,6 52 48,9 33,2 30,4 122,8 73,2 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 53 17,9 36,5 65,5 73,4 139,6 85,4 86,8 87,9 54,3 61,2 71,3 37 27 17,9 10,4 17,5 11,1 22,8 24,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 82,9 53,8 114,1 32,8 30,9 111,7 59,1 89,7 68 103,8 59 68,6 142,3 72 84,2 67,6 129,2 94 151,9 61,4 36,6 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 24,3 107,7 54,8 36 7,7 8 6,6 5,8 11,3 14,2 6,6 13,7 25,6 21 15,3 39 34,9 38,7 121,5 110,6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,7 53,8 77,6 39,3 19,3 12 13,1 5,8 25,5 9,4 6,6 16,5 19,9 15 15,3 33,8 24,4 22,1 15,2 24,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 183,4 17,9 0 9,8 19,3 23,9 16,4 55 45,4 73,1 89,6 106,9 222 236,9 323,9 434,4 436,5 696,4 638 454,5 659,1 973,2
X. Nemoci dýchací soustavy 99,1 699,9 451,9 222,8 34,8 75,8 59,1 60,8 51 44,8 45,9 43,9 42,7 108 89,3 78 80,3 66,3 182,3 233,4 109,8 486,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 165,1 71,8 73 62,2 57,9 151,6 147,7 182,3 184,3 167,5 181,5 159 216,3 212,9 224,4 197,7 150,2 199 144,3 172 329,5 243,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,9 35,9 13,7 16,4 11,6 19,9 29,5 20,3 5,7 16,5 8,7 16,5 17,1 24 15,3 10,4 7 27,6 30,4 49,1 36,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 252,9 0 9,1 13,1 115,8 175,5 213,4 141,8 189,9 200,5 229,6 342,8 395,7 395,8 351,9 416,2 412,1 431,1 303,8 122,8 109,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 167,6 125,6 54,8 39,3 23,2 127,6 187,1 231,5 226,8 200,5 188 192 179,3 197,9 183,6 200,3 174,6 176,9 174,7 147,4 73,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 249,8 0 0 0 0 155,6 531,9 1 206,6 1 236,0 625,2 115,9 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,5 1 830,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32,5 987,1 150,6 68,8 57,9 71,8 13,1 11,6 11,3 7,1 13,1 13,7 5,7 9 10,2 2,6 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,2 215,4 105 49,1 88,8 99,7 72,2 66,6 39,7 23,6 32,8 19,2 37 24 58,7 54,6 55,9 27,6 60,8 98,3 36,6 243,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 200,5 89,7 273,9 170,3 208,5 275,2 328,3 234,4 232,5 184 170,5 183,7 190,7 170,9 163,2 148,3 94,3 160,3 288,6 307,1 439,4 729,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 426 16 493,2 100,4 36 123,6 147,6 141,2 381,9 538,6 410,5 277,7 216,6 216,3 266,9 280,5 351,2 244,4 281,9 227,8 245,7 36,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 302,5 21 213,2 1 834,9 1 058,1 1 015,5 1 910,5 2 055,4 2 922,5 3 146,7 2 326,3 1 655,0 1 683,7 1 972,6 2 000,1 2 221,1 2 442,6 2 273,4 2 702,6 2 703,7 2 469,0 2 160,4 3 163,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 4,4 0 0 6 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 0 10,2 2,6 14 16,6 38 24,6 36,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 5,2 3,5 0 7,6 24,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 2,6 2,6 3,5 0 7,6 36,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 5,7 3 0 10,4 3,5 27,6 22,8 0 73,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,7 0 0 0 0 0 0 0 5,7 2,4 0 11 2,8 9 7,7 44,2 62,9 77,4 144,3 331,7 439,4 973,2
X. Nemoci dýchací soustavy 8,5 0 18,3 6,6 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,7 9 7,7 15,6 24,4 27,6 68,4 49,1 36,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 7,7 0 7 22,1 15,2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,5 16,6 0 12,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,9 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 2,2 0 8,5 6 12,8 7,8 17,5 11,1 22,8 12,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 5,5 7,6 12,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3,5 5,5 0 12,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,8 0 0 7,8 17,5 71,8 151,9 147,4 292,9 729,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,6 3,5 0 0 0 36,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 0 18,3 6,6 0 0 3,3 2,9 5,7 7,1 10,9 24,7 34,2 45 56,1 101,5 167,6 281,9 486,1 663,3 915,4 1 703,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 185,8 0 0 22,9 150,6 259,3 259,4 283,6 326 240,7 238,3 189,2 244,8 236,9 109,7 91 118,7 105 136,7 233,4 256,3 243,3
VI. Nemoci nervové soustavy 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 3 2,6 18,2 41,9 38,7 83,5 110,6 36,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 195 0 0 22,9 150,6 259,3 259,4 283,6 328,8 243 238,3 189,2 244,8 239,9 112,2 109,3 160,6 143,7 220,2 343,9 292,9 243,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,7 0 0 3,3 0 0 0 0 0 2,4 2,2 2,7 11,4 6 10,2 7,8 7 5,5 38 12,3 0 0
II. Novotvary 20,1 0 0 9,8 0 0 6,6 0 8,5 9,4 6,6 16,5 25,6 15 15,3 57,2 69,8 105 30,4 36,9 73,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,5 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 6,6 3,9 0 0 0 0 2,4 0 0 2,8 0 2,6 5,2 0 5,5 15,2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,8 0 4,6 3,3 0 8 16,4 5,8 5,7 7,1 13,1 8,2 17,1 12 7,7 15,6 24,4 0 22,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62,4 0 50,2 13,1 15,4 12 26,3 20,3 19,8 35,4 37,2 85 116,7 96 94,4 122,3 108,3 138,2 129,1 73,7 36,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,7 0 0 0 0 0 6,6 8,7 2,8 7,1 13,1 11 22,8 36 40,8 65 76,8 71,8 60,8 122,8 109,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 29,2 0 50,2 29,5 15,4 4 0 2,9 0 7,1 2,2 2,7 14,2 24 71,4 57,2 80,3 99,5 113,9 98,3 73,2 243,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 12,3 0 0 0 0 0 6,6 8,7 8,5 26 19,7 27,4 19,9 18 7,7 18,2 14 16,6 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0 3,3 3,9 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 5,1 2,6 0 0 0 12,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132,3 0 4,6 16,4 23,2 35,9 29,5 28,9 34 56,6 100,6 85 173,6 218,9 275,4 330,4 307,3 337,1 273,4 233,4 73,2 243,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,4 0 0 0 0 4 3,3 2,9 0 2,4 8,7 13,7 5,7 0 2,6 0 0 11,1 7,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,3 0 141,5 16,4 30,9 8 3,3 0 2,8 0 4,4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,7 0 54,8 3,3 0 0 3,3 0 0 0 4,4 0 11,4 9 25,5 20,8 24,4 33,2 30,4 12,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,5 0 73 0 23,2 43,9 52,5 37,6 56,7 28,3 48,1 74 45,5 63 56,1 36,4 41,9 27,6 30,4 61,4 109,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,5 0 0 0 0 4 3,3 20,3 25,5 26 8,7 16,5 28,5 27 43,4 65 94,3 116,1 30,4 49,1 0 243,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 395,7 0 378,8 104,8 115,8 119,7 157,6 138,9 164,4 210 268,9 342,8 495,3 530,8 657,9 803,8 852,1 972,7 782,3 712,4 476 729,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,1 215,4 114,1 39,3 23,2 91,7 75,5 31,8 56,7 23,6 37,2 24,7 34,2 36 48,5 44,2 52,4 66,3 75,9 86 146,5 0
péče celkem II. Novotvary 187,6 125,6 123,2 117,9 73,4 163,5 46 60,8 82,2 155,7 104,9 183,7 170,8 161,9 341,7 366,8 401,6 497,4 303,8 258 146,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,7 53,8 54,8 16,4 0 8 3,3 2,9 2,8 7,1 6,6 0 8,5 3 5,1 2,6 3,5 5,5 38 24,6 36,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,9 17,9 27,4 42,6 50,2 51,9 36,1 46,3 59,5 18,9 35 19,2 54,1 48 35,7 62,4 52,4 38,7 53,2 147,4 73,2 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250,2 17,9 41,1 91,7 224 406,8 361,2 376,2 419,6 302 312,6 268,7 301,7 278,9 137,7 119,7 164,1 116,1 189,9 294,8 256,3 243,3
VI. Nemoci nervové soustavy 158,2 53,8 164,3 45,9 46,3 123,6 85,4 110 87,9 141,6 96,2 161,8 264,7 173,9 181,1 218,5 282,9 298,4 387,3 245,7 183,1 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 24,5 107,7 54,8 36 7,7 8 6,6 5,8 11,3 14,2 6,6 13,7 25,6 24 15,3 39 34,9 38,7 121,5 110,6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,7 53,8 77,6 39,3 19,3 12 13,1 5,8 25,5 9,4 6,6 16,5 19,9 15 15,3 33,8 24,4 22,1 15,2 24,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 230,8 17,9 0 9,8 19,3 23,9 23 63,7 53,9 82,6 102,8 128,9 247,6 281,9 372,3 543,7 576,2 845,6 843 909 1 208,3 1 946,5
X. Nemoci dýchací soustavy 136,8 699,9 520,3 258,8 50,2 79,8 59,1 63,7 51 51,9 50,3 46,6 62,6 140,9 168,3 150,9 185,1 193,4 364,5 380,8 219,7 729,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 179,6 71,8 73 62,2 57,9 151,6 154,3 191 192,8 193,5 201,1 186,5 239,1 230,9 239,7 215,9 171,1 237,6 159,5 172 329,5 243,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,2 35,9 13,7 19,7 15,4 19,9 29,5 23,1 5,7 16,5 8,7 16,5 17,1 24 20,4 15,6 10,5 44,2 30,4 73,7 36,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 390,1 0 13,7 29,5 139 211,4 243 173,6 224 259,5 332,3 427,8 577,8 620,7 640,1 754,4 736,8 779,3 600 368,5 183,1 243,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171,8 125,6 54,8 39,3 23,2 131,6 190,4 234,4 226,8 202,9 196,8 205,7 185 197,9 188,7 200,3 174,6 193,4 189,9 159,7 73,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 249,8 0 0 0 0 155,6 531,9 1 206,6 1 236,0 625,2 115,9 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,5 1 830,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41,9 987,1 292,1 85,2 88,8 79,8 16,4 11,6 17 7,1 17,5 13,7 5,7 12 10,2 2,6 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,8 215,4 159,8 52,4 88,8 99,7 75,5 66,6 39,7 23,6 37,2 19,2 48,4 39 84,2 75,4 83,8 66,3 91,1 122,8 36,6 243,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 256,9 89,7 346,9 170,3 231,7 319,1 380,9 272 289,2 212,3 218,6 260,5 239,1 233,9 219,3 192,5 153,7 259,8 470,9 515,9 842,2 1 459,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 455,2 16 493,2 100,4 36 123,6 151,6 144,5 402,2 564,1 438,8 286,4 233,1 244,8 293,9 323,9 418,8 342,2 397,9 258,2 294,8 73,2 243,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 959,3 21 213,2 2 232,0 1 192,4 1 282,0 2 289,4 2 475,6 3 347,8 3 645,6 2 786,4 2 173,2 2 240,4 2 746,9 2 815,8 3 047,3 3 457,2 3 453,7 4 100,8 4 192,3 4 188,7 3 844,7 5 839,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)