8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 312 20 55 33 24 9 15 12 10 11 7 13 10 16 18 20 20 7 5 4 3 0
II. Novotvary 1 659 2 2 6 4 15 18 37 43 65 100 113 157 182 239 277 195 115 71 14 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 76 2 4 5 5 4 1 4 0 1 6 3 5 6 5 7 8 6 1 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 371 7 51 24 13 20 15 12 18 12 31 18 18 18 25 38 19 17 3 8 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 287 0 6 7 8 11 24 25 43 32 30 22 22 16 17 9 5 5 2 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 720 4 21 23 32 49 18 15 24 41 52 63 65 92 83 62 45 12 12 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 273 1 14 18 9 11 1 5 7 7 10 7 19 16 29 42 34 21 18 3 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 149 5 7 9 6 11 7 3 8 8 10 12 12 13 12 5 8 5 5 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 651 2 5 7 9 6 12 14 24 43 58 63 107 160 236 276 270 174 103 58 22 2
X. Nemoci dýchací soustavy 962 32 255 163 23 30 30 23 21 25 42 32 31 34 58 44 38 30 22 23 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 037 44 50 51 27 43 38 37 42 75 85 63 76 81 84 84 55 40 23 28 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 223 3 9 25 11 17 13 10 19 19 8 16 14 5 16 16 11 4 6 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 945 1 4 15 28 34 27 29 40 57 73 72 69 106 107 102 98 49 30 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 270 9 28 18 26 23 46 88 110 126 134 99 100 88 115 98 76 43 19 16 7 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 364 0 0 0 0 28 177 384 474 226 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 309 74 74 64 32 8 9 8 8 4 8 2 3 4 1 9 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 408 17 43 22 20 16 19 32 17 25 21 24 26 19 26 25 25 15 9 6 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 616 11 110 152 135 106 99 88 97 133 119 91 57 75 88 71 60 47 40 22 14 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 103 793 54 37 39 40 61 126 241 289 165 128 150 178 175 240 175 111 71 23 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 049 1 341 792 679 451 481 630 952 1 246 1 199 1 032 843 941 1 109 1 334 1 425 1 143 701 440 225 80 5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 6 6 6 8 4 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 8 5 3 13 6 7 4 9 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 4 2 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 183 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 11 9 7 31 19 21 33 21 17 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 128 0 0 0 0 2 16 19 16 27 15 12 8 3 8 2 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 0 0 0 0 2 16 19 16 27 15 12 8 3 8 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 5 6 5 3 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 202 0 0 0 0 0 1 0 5 7 19 18 26 39 36 31 13 4 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 59 0 7 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 9 9 22 20 13 17 6 4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 9 10 14 19 16 15 4 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 4 5 8 9 6 4 12 2 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 115 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 9 16 25 28 15 9 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 690 0 7 44 8 0 2 0 8 15 32 37 49 74 94 104 85 61 49 15 6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 313 20 55 33 24 9 15 12 10 11 7 13 10 16 18 20 20 7 5 4 4 0
péče celkem II. Novotvary 1 699 2 2 6 4 15 18 37 43 66 100 116 158 185 241 285 202 121 77 17 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 77 2 4 5 5 4 1 4 0 1 6 3 6 6 5 7 8 6 1 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 386 7 51 24 13 20 15 12 18 13 31 19 20 18 25 40 20 18 4 11 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 420 0 6 7 8 13 40 44 59 59 45 34 30 19 25 11 5 5 7 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 931 4 21 23 32 49 19 15 29 49 72 81 91 131 119 94 59 18 16 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 332 1 21 62 17 11 1 5 7 7 10 7 19 16 29 42 34 21 18 3 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 149 5 7 9 6 11 7 3 8 8 10 12 12 13 12 5 8 5 5 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 804 2 5 7 9 6 12 14 24 43 63 74 116 170 259 302 289 197 117 66 27 2
X. Nemoci dýchací soustavy 967 32 255 163 23 30 30 23 21 25 42 32 31 35 58 44 39 31 23 23 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 039 44 50 51 27 43 38 37 42 75 86 63 76 81 85 84 55 40 23 28 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 226 3 9 25 11 17 13 10 19 19 8 16 14 6 16 16 11 5 7 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 108 1 4 15 28 34 27 29 41 62 76 76 82 120 120 129 123 72 49 17 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 271 9 28 18 26 23 46 88 110 126 134 99 100 88 115 98 76 43 19 16 8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 364 0 0 0 0 28 177 384 474 226 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 309 74 74 64 32 8 9 8 8 4 8 2 3 4 1 9 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 413 17 43 22 20 16 19 32 17 25 21 24 26 19 26 25 25 15 12 8 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 701 11 110 152 135 106 100 88 99 136 123 93 61 81 98 83 69 52 56 26 20 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 227 793 54 37 39 40 61 126 242 290 167 131 154 187 191 268 203 127 83 24 10 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 050 1 341 799 723 459 483 648 971 1 271 1 245 1 082 897 1 009 1 195 1 443 1 562 1 247 783 522 261 103 6
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,6 362 248,6 108,8 95 35,7 46,5 34,4 28 24,7 15,9 36,4 29,1 45,6 45,3 52,9 74,2 40,4 37,1 50,9 115,5 0
II. Novotvary 301 36,2 9 19,8 15,8 59,5 55,8 106,2 120,2 145,8 226,8 316,3 456,3 518,9 601,9 732,6 723 663,9 526,5 178,2 154 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,8 36,2 18,1 16,5 19,8 15,9 3,1 11,5 0 2,2 13,6 8,4 14,5 17,1 12,6 18,5 29,7 34,6 7,4 38,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 67,3 126,7 230,5 79,1 51,5 79,3 46,5 34,4 50,3 26,9 70,3 50,4 52,3 51,3 63 100,5 70,4 98,1 22,2 101,8 115,5 355,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,1 0 27,1 23,1 31,7 43,6 74,4 71,7 120,2 71,8 68 61,6 63,9 45,6 42,8 23,8 18,5 28,9 14,8 38,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 130,6 72,4 94,9 75,8 126,7 194,4 55,8 43 67,1 92 117,9 176,3 188,9 262,3 209 164 166,9 69,3 89 76,4 38,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 49,5 18,1 63,3 59,4 35,6 43,6 3,1 14,3 19,6 15,7 22,7 19,6 55,2 45,6 73 111,1 126,1 121,2 133,5 38,2 38,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27 90,5 31,6 29,7 23,8 43,6 21,7 8,6 22,4 17,9 22,7 33,6 34,9 37,1 30,2 13,2 29,7 28,9 37,1 38,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 299,5 36,2 22,6 23,1 35,6 23,8 37,2 40,2 67,1 96,4 131,5 176,3 311 456,2 594,3 729,9 1 001,1 1 004,5 763,8 738,4 846,8 711,7
X. Nemoci dýchací soustavy 174,5 579,2 1 152,7 537,5 91,1 119 93 66 58,7 56,1 95,2 89,6 90,1 96,9 146,1 116,4 140,9 173,2 163,1 292,8 230,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 188,1 796,4 226 168,2 106,9 170,6 117,8 106,2 117,5 168,2 192,7 176,3 220,9 230,9 211,5 222,2 203,9 230,9 170,6 356,5 423,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,5 54,3 40,7 82,4 43,6 67,4 40,3 28,7 53,1 42,6 18,1 44,8 40,7 14,3 40,3 42,3 40,8 23,1 44,5 12,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 171,4 18,1 18,1 49,5 110,9 134,9 83,7 83,2 111,9 127,8 165,5 201,5 200,5 302,2 269,5 269,8 363,4 282,9 222,5 50,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 230,4 162,9 126,6 59,4 103 91,3 142,6 252,5 307,6 282,6 303,8 277,1 290,6 250,9 289,6 259,2 281,8 248,2 140,9 203,7 269,4 355,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 247,5 0 0 0 0 111,1 548,8 1 102,0 1 325,5 506,9 165,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 57 5 683,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56,1 1 339,4 334,5 211 126,7 31,7 27,9 23 22,4 9 18,1 5,6 8,7 11,4 2,5 23,8 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74 307,7 194,4 72,5 79,2 63,5 58,9 91,8 47,5 56,1 47,6 67,2 75,6 54,2 65,5 66,1 92,7 86,6 66,7 76,4 38,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293,2 199,1 497,2 501,2 534,7 420,6 306,9 252,5 271,3 298,3 269,8 254,7 165,7 213,8 221,6 187,8 222,5 271,3 296,6 280,1 538,9 355,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 562,9 14 352,9 244,1 122 154,5 158,7 189,1 361,6 674 648,2 374,1 358,2 436 507,5 440,7 634,7 648,9 640,8 526,5 292,8 269,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 093,0 24 271,5 3 580,1 2 239,1 1 786,1 1 908,4 1 953,2 2 732,1 3 484,4 2 689,2 2 340,1 2 359,4 2 735,0 3 161,7 3 359,4 3 768,6 4 238,0 4 046,9 3 262,9 2 864,4 3 079,3 1 779,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 7,9 3,7 5,8 22,2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,9 0 0 5,3 3,7 5,8 7,4 38,2 115,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 0 0 0 0 2,6 3,7 11,5 14,8 12,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,6 0 2,9 2,5 15,9 22,2 34,6 59,3 50,9 192,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3,7 5,8 7,4 0 38,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 5,8 7,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,7 0 5,6 23,3 14,3 7,6 34,4 22,2 40,4 29,7 114,6 77 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 25,5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 7,9 11,1 5,8 29,7 25,5 77 355,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 5,8 22,2 0 77 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 9 6,8 14 32 25,7 17,6 82 70,4 121,2 244,7 267,3 654,3 355,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,2 0 0 0 0 7,9 49,6 54,5 44,7 60,6 34 33,6 23,3 8,6 20,1 5,3 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,2 0 0 0 0 7,9 49,6 54,5 44,7 60,6 34 33,6 23,3 8,6 20,1 5,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 8,4 0 8,6 5 13,2 22,2 28,9 22,2 38,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 36,6 0 0 0 0 0 3,1 0 14 15,7 43,1 50,4 75,6 111,2 90,7 82 48,2 23,1 14,8 12,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,7 0 31,6 145,1 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 25,2 26,2 25,7 55,4 52,9 48,2 98,1 44,5 50,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 6,8 5,6 14,5 25,7 25,2 37 70,4 92,4 111,2 50,9 38,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 3,1 0 5,6 6,7 9,1 5,6 11,6 14,3 20,1 23,8 22,2 23,1 89 25,5 154 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,2 4,5 8,4 11,6 25,7 40,3 66,1 103,8 86,6 66,7 12,7 38,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 125,2 0 31,6 145,1 31,7 0 6,2 0 22,4 33,6 72,6 103,6 142,4 211 236,7 275 315,2 352,2 363,4 191 230,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,8 362 248,6 108,8 95 35,7 46,5 34,4 28 24,7 15,9 36,4 29,1 45,6 45,3 52,9 74,2 40,4 37,1 50,9 154 0
péče celkem II. Novotvary 308,2 36,2 9 19,8 15,8 59,5 55,8 106,2 120,2 148 226,8 324,7 459,2 527,4 606,9 753,7 749 698,5 571 216,4 154 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 36,2 18,1 16,5 19,8 15,9 3,1 11,5 0 2,2 13,6 8,4 17,4 17,1 12,6 18,5 29,7 34,6 7,4 38,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 70 126,7 230,5 79,1 51,5 79,3 46,5 34,4 50,3 29,2 70,3 53,2 58,1 51,3 63 105,8 74,2 103,9 29,7 140 230,9 355,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76,2 0 27,1 23,1 31,7 51,6 124 126,3 165 132,3 102 95,2 87,2 54,2 63 29,1 18,5 28,9 51,9 38,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 168,9 72,4 94,9 75,8 126,7 194,4 58,9 43 81,1 109,9 163,3 226,7 264,5 373,5 299,7 248,6 218,8 103,9 118,7 101,8 38,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 60,2 18,1 94,9 204,5 67,3 43,6 3,1 14,3 19,6 15,7 22,7 19,6 55,2 45,6 73 111,1 126,1 121,2 133,5 38,2 38,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27 90,5 31,6 29,7 23,8 43,6 21,7 8,6 22,4 17,9 22,7 33,6 34,9 37,1 30,2 13,2 29,7 28,9 37,1 38,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 327,3 36,2 22,6 23,1 35,6 23,8 37,2 40,2 67,1 96,4 142,9 207,1 337,2 484,7 652,2 798,7 1 071,6 1 137,3 867,6 840,2 1 039,3 711,7
X. Nemoci dýchací soustavy 175,4 579,2 1 152,7 537,5 91,1 119 93 66 58,7 56,1 95,2 89,6 90,1 99,8 146,1 116,4 144,6 179 170,6 292,8 269,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 188,5 796,4 226 168,2 106,9 170,6 117,8 106,2 117,5 168,2 195 176,3 220,9 230,9 214,1 222,2 203,9 230,9 170,6 356,5 423,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41 54,3 40,7 82,4 43,6 67,4 40,3 28,7 53,1 42,6 18,1 44,8 40,7 17,1 40,3 42,3 40,8 28,9 51,9 12,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 201 18,1 18,1 49,5 110,9 134,9 83,7 83,2 114,7 139,1 172,3 212,7 238,3 342,1 302,2 341,2 456,1 415,7 363,4 216,4 115,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 230,6 162,9 126,6 59,4 103 91,3 142,6 252,5 307,6 282,6 303,8 277,1 290,6 250,9 289,6 259,2 281,8 248,2 140,9 203,7 307,9 355,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 247,5 0 0 0 0 111,1 548,8 1 102,0 1 325,5 506,9 165,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 57 5 683,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56,1 1 339,4 334,5 211 126,7 31,7 27,9 23 22,4 9 18,1 5,6 8,7 11,4 2,5 23,8 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74,9 307,7 194,4 72,5 79,2 63,5 58,9 91,8 47,5 56,1 47,6 67,2 75,6 54,2 65,5 66,1 92,7 86,6 89 101,8 38,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 308,6 199,1 497,2 501,2 534,7 420,6 310 252,5 276,9 305 278,9 260,3 177,3 230,9 246,8 219,5 255,8 300,2 415,3 331 769,8 711,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 585,4 14 352,9 244,1 122 154,5 158,7 189,1 361,6 676,8 650,4 378,7 366,6 447,6 533,1 481 708,8 752,7 733,2 615,5 305,5 384,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 274,6 24 271,5 3 611,8 2 384,2 1 817,8 1 916,3 2 009,1 2 786,6 3 554,3 2 792,4 2 453,5 2 510,5 2 932,6 3 406,9 3 633,9 4 131,0 4 623,7 4 520,3 3 871,0 3 322,7 3 964,6 2 135,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)