8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 52 32 21 13 5 10 5 21 18 14 16 27 34 24 15 15 7 0 0 1 363
II. Novotvary 3 15 10 12 13 25 29 48 69 117 138 165 216 254 297 222 146 80 18 4 0 1 881
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 4 8 5 2 5 1 0 1 3 4 4 7 18 17 7 10 3 1 0 0 103
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 14 12 10 16 13 10 13 13 12 19 21 29 38 33 24 18 10 6 2 0 320
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 7 7 9 15 18 39 35 27 25 30 25 24 16 9 4 4 4 2 0 0 300
VI. Nemoci nervové soustavy 5 25 38 22 52 14 28 43 48 63 75 77 78 81 89 42 19 14 4 2 0 819
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 6 11 12 8 4 9 7 13 10 13 12 17 29 30 34 13 7 1 0 0 238
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 10 18 2 8 8 6 9 10 15 9 9 10 15 7 7 4 2 1 1 0 157
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 4 6 12 12 20 22 27 39 67 87 104 170 261 294 304 168 150 57 13 2 1 822
X. Nemoci dýchací soustavy 29 261 175 29 34 35 26 16 33 25 33 38 43 59 51 23 19 15 21 4 0 969
XI. Nemoci trávicí soustavy 45 49 45 35 35 40 47 55 88 74 69 79 74 95 82 60 33 31 8 2 0 1 046
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 17 16 20 18 11 14 8 14 16 13 8 13 11 15 10 10 7 0 1 0 222
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 11 14 29 35 20 29 40 63 75 87 78 112 121 141 108 63 40 11 1 0 1 079
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 21 20 13 39 69 99 100 129 106 90 116 89 101 110 72 40 21 12 2 2 1 263
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 32 140 400 484 227 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 336
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 81 87 55 29 11 13 7 9 6 12 6 5 4 7 1 2 2 0 0 0 0 337
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15 34 23 29 25 16 16 22 23 29 20 19 24 26 27 19 19 12 8 4 0 410
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 125 124 134 156 109 107 84 114 135 83 92 100 110 67 85 48 52 34 18 0 1 797
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 725 69 55 38 33 66 151 246 288 173 99 102 129 172 206 153 101 73 16 2 0 2 897
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 353 811 669 462 557 631 1 050 1 251 1 226 1 019 897 970 1 166 1 448 1 500 1 191 732 528 200 56 5 17 722
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 10
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 10 2 4 12 10 7 0 51
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 5 9 10 4 5 6 2 0 52
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 1 0 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 5 0 0 2 0 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 7 10 11 29 20 22 27 24 14 0 172
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 3 19 23 18 22 16 12 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 134
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 3 19 23 18 22 16 12 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 134
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 4 4 8 6 7 8 5 4 2 0 53
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 5 4 6 13 19 41 41 39 28 15 8 2 0 1 0 223
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 10 63 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 5 11 24 33 16 13 12 8 1 0 134
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 6 9 9 15 16 12 2 1 0 85
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 1 3 4 6 2 5 3 6 1 8 4 9 7 7 3 0 69
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 16 18 21 21 12 4 1 0 105
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 10 63 5 1 3 10 9 18 19 34 66 74 97 102 78 75 51 28 10 0 753
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 52 32 21 13 5 10 5 21 18 14 16 27 34 24 15 15 7 0 0 1 363
péče celkem II. Novotvary 3 15 10 12 13 25 31 48 72 117 138 169 220 262 306 231 154 87 22 6 0 1 941
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 4 8 5 2 5 1 0 1 3 5 4 7 18 17 7 10 3 1 0 0 104
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 14 12 10 16 13 10 13 14 12 19 21 29 39 37 24 18 11 7 2 0 328
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 7 7 9 18 37 62 53 49 41 42 32 31 22 10 5 6 5 2 3 0 441
VI. Nemoci nervové soustavy 5 25 38 22 52 15 33 47 55 76 94 118 119 120 117 58 30 20 5 3 0 1 052
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 16 74 17 9 4 9 7 13 10 13 12 17 29 30 34 13 7 1 0 0 317
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 10 18 2 8 8 6 9 10 15 9 9 10 15 7 7 4 2 1 1 0 157
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 4 6 12 12 21 22 28 40 69 94 111 181 288 337 322 185 174 75 21 2 2 007
X. Nemoci dýchací soustavy 29 261 175 29 34 35 26 16 33 25 33 38 45 59 51 24 19 16 23 4 0 975
XI. Nemoci trávicí soustavy 45 49 45 35 35 40 47 55 88 74 69 79 74 95 82 61 33 31 8 2 0 1 047
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 17 16 20 18 11 14 8 14 16 14 8 13 11 15 10 12 7 0 1 0 225
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 11 14 29 35 20 29 41 65 77 91 91 122 135 159 133 83 57 19 4 0 1 216
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 21 20 13 39 69 99 100 129 106 90 116 89 102 110 72 42 21 12 2 2 1 266
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 32 140 400 484 227 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 336
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 81 87 55 29 11 13 7 9 6 12 6 5 4 7 1 2 2 0 0 0 0 337
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15 34 23 29 25 16 16 22 23 29 20 19 24 27 28 19 19 14 15 5 0 422
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 125 124 134 156 110 110 88 120 137 89 95 109 111 77 91 62 59 41 23 0 1 881
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 725 69 55 38 33 66 151 246 288 173 100 107 136 188 224 174 122 85 20 3 0 3 003
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 353 821 732 467 561 653 1 083 1 279 1 268 1 054 948 1 050 1 257 1 562 1 632 1 289 829 606 252 80 5 18 781
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 604,1 227,9 108,7 84,4 50,6 14,9 28,3 13,6 45,3 42,8 39,3 47,9 73 85 65,1 58,9 88,7 51 0 0 354,6 65,8
II. Novotvary 54,9 65,7 34 48,2 50,6 74,3 82,1 130,5 148,7 278,2 387,1 493,6 584,2 635,2 806,1 871,2 863,7 582,4 238,3 164,5 0 340,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 54,9 17,5 27,2 20,1 7,8 14,9 2,8 0 2,2 7,1 11,2 12 18,9 45 46,1 27,5 59,2 21,8 13,2 0 0 18,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 128,1 61,4 40,8 40,2 62,2 38,7 28,3 35,4 28 28,5 53,3 62,8 78,4 95 89,6 94,2 106,5 72,8 79,4 82,3 0 58
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 30,7 23,8 36,2 58,3 53,5 110,4 95,2 58,2 59,4 84,2 74,8 64,9 40 24,4 15,7 23,7 29,1 26,5 0 0 54,4
VI. Nemoci nervové soustavy 91,5 109,6 129,1 88,4 202,2 41,6 79,3 116,9 103,5 149,8 210,4 230,3 211 202,6 241,6 164,8 112,4 101,9 53 82,3 0 148,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 36,6 26,3 37,4 48,2 31,1 11,9 25,5 19 28 23,8 36,5 35,9 46 72,5 81,4 133,4 76,9 51 13,2 0 0 43,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 109,8 43,8 61,2 8 31,1 23,8 17 24,5 21,6 35,7 25,2 26,9 27 37,5 19 27,5 23,7 14,6 13,2 41,1 0 28,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,9 17,5 20,4 48,2 46,7 59,5 62,3 73,4 84,1 159,3 244 311,1 459,8 652,7 797,9 1 193,0 993,8 1 091,9 754,6 534,8 709,2 330,2
X. Nemoci dýchací soustavy 530,8 1 143,9 594,7 116,5 132,2 104,1 73,6 43,5 71,1 59,4 92,6 113,7 116,3 147,6 138,4 90,3 112,4 109,2 278 164,5 0 175,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 823,7 214,8 152,9 140,7 136,1 118,9 133,1 149,6 189,7 176 193,6 236,3 200,2 237,6 222,6 235,5 195,2 225,7 105,9 82,3 0 189,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 74,5 54,4 80,4 70 32,7 39,6 21,8 30,2 38 36,5 23,9 35,2 27,5 40,7 39,2 59,2 51 0 41,1 0 40,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,3 48,2 47,6 116,5 136,1 59,5 82,1 108,8 135,8 178,3 244 233,3 302,9 302,6 382,7 423,8 372,7 291,2 145,6 41,1 0 195,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 219,7 92 68 52,2 151,7 205,2 280,3 271,9 278,1 252,1 252,5 347 240,7 252,6 298,5 282,6 236,6 152,9 158,9 82,3 709,2 228,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 4 124,5 416,3 1 132,6 1 316,2 489,4 104,6 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 644,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 482,7 381,3 186,9 116,5 42,8 38,7 19,8 24,5 12,9 28,5 16,8 15 10,8 17,5 2,7 7,8 11,8 0 0 0 0 61,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 274,6 149 78,2 116,5 97,2 47,6 45,3 59,8 49,6 69 56,1 56,8 64,9 65 73,3 74,6 112,4 87,4 105,9 164,5 0 74,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 366,1 547,8 421,4 538,5 606,7 324,1 303 228,4 245,8 321 232,8 275,2 270,5 275,1 181,8 333,6 284 378,5 450,1 740,4 0 325,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 271,1 302,4 186,9 152,7 128,3 196,3 427,5 669 620,9 411,4 277,7 305,1 348,9 430,2 559,1 600,4 597,5 531,4 211,8 82,3 0 525,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 766,6 3 554,4 2 273,5 1 856,7 2 166,4 1 876,4 2 973,0 3 402,0 2 643,0 2 423,1 2 516,2 2 901,6 3 153,8 3 621,4 4 071,1 4 674,1 4 330,3 3 843,6 2 647,6 2 303,6 1 773,0 3 212,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 7,8 0 14,6 0 0 0 1,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 2,5 10,9 0 0 7,3 0 0 0 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 11,8 7,3 0 82,3 0 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 3,9 17,7 29,1 13,2 0 0 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 0 7,5 27,1 7,8 23,7 87,4 132,4 287,9 0 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 3,9 0 0 13,2 0 0 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 11,8 0 0 0 0 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,8 15 10,8 12,5 24,4 39,2 23,7 36,4 79,4 82,3 0 9,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 11,8 0 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 0 14,6 79,4 41,1 0 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 8,1 0 5,4 7,8 29,6 0 0 82,3 0 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,3 0 14 20,9 27 27,5 78,7 78,5 130,1 196,5 317,7 575,9 0 31,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 11,7 56,5 65,1 48,9 47,4 38 33,7 20,9 18,9 15 2,7 0 0 0 0 0 0 24,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 11,7 56,5 65,1 48,9 47,4 38 33,7 20,9 18,9 15 2,7 0 0 0 0 0 0 24,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 5,7 0 6,5 0 0 12 10,8 20 16,3 27,5 47,3 36,4 53 82,3 0 9,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,1 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 3 14,2 10,9 12,9 30,9 53,3 122,6 110,9 97,5 76 58,9 47,3 14,6 0 41,1 0 40,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 43,8 214,1 20,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,2 4,8 16,8 15 29,8 60 89,6 62,8 76,9 87,4 105,9 41,1 0 24,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 13,2 0 0 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 8,4 23,9 16,2 22,5 24,4 58,9 94,7 87,4 26,5 41,1 0 15,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 3 8,5 10,9 12,9 4,8 14 9 16,2 2,5 21,7 15,7 53,2 51 92,7 123,4 0 12,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 15 16,2 40 48,9 82,4 124,2 87,4 53 41,1 0 19
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 43,8 214,1 20,1 3,9 8,9 28,3 24,5 38,8 45,2 95,4 197,4 200,2 242,6 276,8 306,1 443,7 371,3 370,7 411,4 0 136,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 604,1 227,9 108,7 84,4 50,6 14,9 28,3 13,6 45,3 42,8 39,3 47,9 73 85 65,1 58,9 88,7 51 0 0 354,6 65,8
péče celkem II. Novotvary 54,9 65,7 34 48,2 50,6 74,3 87,8 130,5 155,2 278,2 387,1 505,5 595,1 655,2 830,5 906,6 911 633,3 291,2 246,8 0 351,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 54,9 17,5 27,2 20,1 7,8 14,9 2,8 0 2,2 7,1 14 12 18,9 45 46,1 27,5 59,2 21,8 13,2 0 0 18,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 128,1 61,4 40,8 40,2 62,2 38,7 28,3 35,4 30,2 28,5 53,3 62,8 78,4 97,5 100,4 94,2 106,5 80,1 92,7 82,3 0 59,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 30,7 23,8 36,2 70 110 175,5 144,1 105,6 97,5 117,8 95,7 83,8 55 27,1 19,6 35,5 36,4 26,5 123,4 0 79,9
VI. Nemoci nervové soustavy 91,5 109,6 129,1 88,4 202,2 44,6 93,4 127,8 118,6 180,7 263,7 353 321,9 300,1 317,5 227,6 177,5 145,6 66,2 123,4 0 190,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 36,6 70,1 251,5 68,3 35 11,9 25,5 19 28 23,8 36,5 35,9 46 72,5 81,4 133,4 76,9 51 13,2 0 0 57,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 109,8 43,8 61,2 8 31,1 23,8 17 24,5 21,6 35,7 25,2 26,9 27 37,5 19 27,5 23,7 14,6 13,2 41,1 0 28,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,9 17,5 20,4 48,2 46,7 62,4 62,3 76,1 86,2 164,1 263,7 332 489,6 720,3 914,6 1 263,7 1 094,4 1 266,7 992,9 863,8 709,2 363,8
X. Nemoci dýchací soustavy 530,8 1 143,9 594,7 116,5 132,2 104,1 73,6 43,5 71,1 59,4 92,6 113,7 121,7 147,6 138,4 94,2 112,4 116,5 304,5 164,5 0 176,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 823,7 214,8 152,9 140,7 136,1 118,9 133,1 149,6 189,7 176 193,6 236,3 200,2 237,6 222,6 239,4 195,2 225,7 105,9 82,3 0 189,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 74,5 54,4 80,4 70 32,7 39,6 21,8 30,2 38 39,3 23,9 35,2 27,5 40,7 39,2 71 51 0 41,1 0 40,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,3 48,2 47,6 116,5 136,1 59,5 82,1 111,5 140,1 183,1 255,3 272,2 330 337,6 431,5 522 491 414,9 251,5 164,5 0 220,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 219,7 92 68 52,2 151,7 205,2 280,3 271,9 278,1 252,1 252,5 347 240,7 255,1 298,5 282,6 248,5 152,9 158,9 82,3 709,2 229,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 4 124,5 416,3 1 132,6 1 316,2 489,4 104,6 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 644,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 482,7 381,3 186,9 116,5 42,8 38,7 19,8 24,5 12,9 28,5 16,8 15 10,8 17,5 2,7 7,8 11,8 0 0 0 0 61,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 274,6 149 78,2 116,5 97,2 47,6 45,3 59,8 49,6 69 56,1 56,8 64,9 67,5 76 74,6 112,4 101,9 198,6 205,7 0 76,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 366,1 547,8 421,4 538,5 606,7 327,1 311,5 239,3 258,7 325,8 249,7 284,2 294,8 277,6 209 357,1 366,8 429,5 542,8 946,1 0 340,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 271,1 302,4 186,9 152,7 128,3 196,3 427,5 669 620,9 411,4 280,5 320,1 367,9 470,2 608 682,9 721,7 618,8 264,8 123,4 0 544,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 766,6 3 598,2 2 487,6 1 876,8 2 181,9 1 941,8 3 066,4 3 478,1 2 733,5 2 506,3 2 659,3 3 140,9 3 400,0 3 906,5 4 429,4 5 058,7 4 904,2 4 411,4 3 336,0 3 290,8 1 773,0 3 404,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)