8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 886 287 605 372 246 283 334 353 312 310 273 222 260 266 335 352 345 256 205 180 70 20
II. Novotvary 30 504 298 584 529 440 472 372 588 822 1 271 1 755 2 060 2 482 2 675 4 004 4 709 3 723 2 155 1 028 420 96 21
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 610 47 102 124 62 53 39 50 56 62 87 88 74 76 114 134 125 103 103 68 35 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 398 199 541 370 327 288 261 324 370 407 498 504 502 452 594 567 474 276 187 169 74 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 595 25 205 397 451 813 608 594 569 602 542 464 368 269 207 148 99 71 63 66 29 5
VI. Nemoci nervové soustavy 12 132 199 485 514 472 443 382 497 546 814 1 003 1 043 1 042 972 1 045 1 034 795 448 230 109 40 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 374 67 307 336 145 123 89 99 97 134 153 167 221 274 380 589 535 339 170 122 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 561 66 321 331 160 83 88 83 115 160 162 146 146 139 176 160 94 72 35 20 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 553 48 50 81 156 254 283 441 557 927 1 511 1 949 2 581 3 381 5 051 6 905 6 709 4 565 2 964 1 569 505 66
X. Nemoci dýchací soustavy 14 869 786 2 790 1 582 363 398 422 517 503 505 529 484 549 644 923 1 093 985 655 488 436 183 34
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 502 343 666 867 794 1 156 1 122 1 395 1 486 1 726 2 079 1 744 1 697 1 625 1 986 2 110 1 596 949 592 377 166 26
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 232 92 159 105 98 163 213 245 216 243 238 191 222 192 207 227 184 98 69 53 14 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 299 11 165 290 578 1 019 855 1 136 1 242 1 847 2 611 2 527 3 019 2 986 3 412 3 418 2 816 1 487 619 219 37 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 412 220 372 390 333 553 944 1 614 1 829 1 928 2 118 1 968 1 736 1 396 1 727 1 943 1 564 889 473 289 100 26
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 25 050 0 0 0 4 624 2 779 7 213 8 434 4 664 1 218 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 196 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 282 1 164 1 274 1 112 476 271 123 114 100 88 127 104 74 71 62 38 39 13 8 1 0 23
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 027 430 681 447 588 642 344 373 369 390 502 419 459 467 626 661 596 438 279 228 76 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 890 325 1 351 1 528 1 598 1 678 1 845 2 012 1 847 1 933 2 236 1 758 1 778 1 476 1 689 1 555 1 512 993 761 676 284 55
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 732 15 020 712 778 652 755 1 195 2 491 3 736 3 968 2 939 1 779 2 105 2 405 3 107 3 505 2 884 1 609 690 317 75 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 329 104 22 823 11 370 10 153 7 943 10 071 12 298 20 139 23 206 21 979 20 581 17 719 19 317 19 766 25 645 29 148 25 075 15 416 8 964 5 319 1 813 359
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 200 0 0 0 0 2 4 12 13 4 10 10 29 31 20 13 14 13 7 13 5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 451 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 17 27 49 69 105 75 40 44 16 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 3 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 254 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 20 34 32 31 43 32 28 20 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 197 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 6 3 15 10 21 17 29 50 31 3
VI. Nemoci nervové soustavy 462 0 0 0 0 2 1 7 6 6 18 17 30 23 46 52 51 70 62 52 16 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 079 0 0 0 0 0 0 1 0 6 15 29 36 54 143 227 296 293 347 391 203 38
X. Nemoci dýchací soustavy 1 856 0 183 191 35 1 5 2 2 8 21 29 53 76 210 330 287 176 128 88 28 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 176 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 6 11 18 20 27 17 26 27 13 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0 5 2 0 0 0 0 3 1 1 2 5 8 5 10 12 9 7 10 3 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 044 0 0 0 0 0 1 2 5 5 23 22 48 66 114 156 182 181 124 83 30 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 23 19 20 28 49 19 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 320 0 0 0 2 0 2 0 2 4 5 4 6 7 25 30 41 37 53 67 33 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 925 0 0 0 0 0 4 3 9 13 15 22 37 34 49 77 107 123 154 169 93 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 445 0 0 0 0 1 3 0 3 6 4 8 19 28 39 53 58 48 75 65 31 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 693 0 189 193 38 6 21 28 48 57 122 160 299 391 771 1 105 1 255 1 123 1 117 1 140 545 85
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 105 0 5 173 665 838 1 086 1 442 1 457 1 574 1 549 1 150 1 109 852 693 504 340 263 189 145 60 11
VI. Nemoci nervové soustavy 529 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 16 27 51 76 98 123 88 36 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 649 0 5 173 665 838 1 086 1 443 1 459 1 576 1 555 1 153 1 114 869 720 556 416 363 315 234 96 13
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 132 0 0 2 0 1 3 5 6 7 3 6 11 13 19 17 14 12 7 5 1 0
II. Novotvary 742 0 0 1 0 1 2 1 6 9 15 12 27 51 98 138 140 84 85 56 14 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250 0 3 37 138 44 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2 7 3 1 6 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0 2 7 3 1 3 3 4 4 1 5 9 7 6 5 4 1 2 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 135 2 78 61 50 67 65 65 95 129 160 157 205 196 255 224 164 101 48 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0 16 73 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 378 0 0 0 0 2 4 7 3 19 28 71 99 134 177 267 239 174 82 51 20 1
X. Nemoci dýchací soustavy 2 215 2 518 831 313 73 1 1 3 1 4 7 20 22 46 92 117 63 59 31 11 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 0 0 1 0 0 2 1 1 4 6 6 5 8 8 3 4 4 3 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34 0 3 5 14 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 448 0 7 24 41 38 20 41 59 92 156 245 372 481 586 708 707 503 247 97 18 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 199 0 3 6 2 9 5 5 2 8 18 18 17 28 18 17 14 17 8 3 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 73 0 23 27 13 4 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 257 0 35 14 9 2 0 0 3 2 1 5 9 12 15 30 39 29 23 21 5 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 639 0 3 3 3 9 12 27 26 30 29 40 62 50 52 61 64 59 62 36 11 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 139 0 0 3 1 4 20 48 122 161 148 102 163 274 452 778 842 659 282 70 9 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 880 4 694 1 099 594 257 139 205 333 467 572 674 1 003 1 280 1 733 2 345 2 359 1 711 909 392 96 14
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 218 287 605 374 246 286 341 370 331 321 286 238 300 310 374 382 373 281 219 198 76 20
péče celkem II. Novotvary 31 697 298 584 530 440 473 374 589 828 1 281 1 771 2 077 2 526 2 753 4 151 4 916 3 968 2 314 1 153 520 126 25
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 634 47 103 126 62 53 39 50 56 62 87 88 74 77 114 139 129 105 105 71 39 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 902 199 544 407 465 332 262 324 372 407 503 506 509 473 629 601 512 322 220 203 95 17
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 967 25 212 577 1 119 1 652 1 698 2 040 2 032 2 180 2 096 1 623 1 492 1 131 921 667 464 352 283 262 122 19
VI. Nemoci nervové soustavy 15 258 201 563 575 522 512 448 569 647 951 1 185 1 219 1 281 1 207 1 373 1 361 1 086 717 463 259 95 24
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 477 67 323 409 153 123 89 99 98 134 153 167 222 274 380 589 535 340 172 123 25 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 571 66 324 333 160 83 89 83 115 160 162 147 147 139 176 160 95 72 36 20 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 016 48 50 81 156 256 287 449 562 952 1 555 2 049 2 717 3 569 5 371 7 399 7 244 5 032 3 395 2 011 728 105
X. Nemoci dýchací soustavy 18 940 788 3 491 2 604 711 472 428 520 508 514 554 520 622 742 1 179 1 515 1 389 894 675 555 222 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 735 343 666 868 794 1 156 1 124 1 396 1 487 1 733 2 087 1 754 1 708 1 644 2 012 2 133 1 627 970 621 405 179 28
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 351 92 167 112 112 165 213 245 219 244 239 193 228 201 212 238 199 107 76 67 17 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 797 11 172 314 619 1 057 876 1 179 1 306 1 944 2 791 2 795 3 439 3 533 4 112 4 283 3 705 2 173 990 400 85 13
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 785 220 375 396 335 562 949 1 619 1 832 1 936 2 136 1 987 1 754 1 427 1 749 1 983 1 597 926 509 341 120 32
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 25 050 0 0 0 4 624 2 779 7 213 8 434 4 664 1 218 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 196 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 355 1 164 1 297 1 139 489 275 123 115 102 89 128 104 74 72 62 38 39 13 8 1 0 23
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 604 430 716 461 599 644 346 373 374 396 508 428 474 486 666 721 676 504 355 316 114 17
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 456 325 1 354 1 531 1 601 1 687 1 861 2 042 1 882 1 976 2 280 1 820 1 877 1 561 1 790 1 693 1 683 1 175 978 881 388 71
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55 317 15 020 712 781 653 760 1 218 2 540 3 861 4 135 3 091 1 889 2 287 2 707 3 598 4 336 3 784 2 316 1 047 452 115 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 369 326 22 827 12 258 11 618 9 240 11 172 13 544 21 815 25 046 24 079 22 830 19 706 21 733 22 306 28 869 33 154 29 105 18 613 11 305 7 085 2 550 471
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,6 253,1 136,1 63,2 48,1 61,5 61,9 51,8 42,9 37,2 29,5 30,6 37,3 42,6 47,5 51,2 62,6 73,3 90 128,3 141,6 234,1
II. Novotvary 288,1 262,8 131,4 89,8 86 102,6 69 86,3 113,1 152,7 189,9 283,5 356,1 428,5 568 684,7 675,7 617,2 451,1 299,5 194,2 245,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,2 41,5 23 21,1 12,1 11,5 7,2 7,3 7,7 7,4 9,4 12,1 10,6 12,2 16,2 19,5 22,7 29,5 45,2 48,5 70,8 93,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69,9 175,5 121,7 62,8 63,9 62,6 48,4 47,6 50,9 48,9 53,9 69,4 72 72,4 84,3 82,4 86 79 82,1 120,5 149,7 163,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,3 22 46,1 67,4 88,1 176,7 112,8 87,2 78,3 72,3 58,7 63,9 52,8 43,1 29,4 21,5 18 20,3 27,6 47,1 58,7 58,5
VI. Nemoci nervové soustavy 114,6 175,5 109,1 87,3 92,2 96,3 70,8 73 75,1 97,8 108,5 143,6 149,5 155,7 148,2 150,3 144,3 128,3 100,9 77,7 80,9 222,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 41,3 59,1 69,1 57 28,3 26,7 16,5 14,5 13,3 16,1 16,6 23 31,7 43,9 53,9 85,6 97,1 97,1 74,6 87 50,6 23,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,2 58,2 72,2 56,2 31,3 18 16,3 12,2 15,8 19,2 17,5 20,1 20,9 22,3 25 23,3 17,1 20,6 15,4 14,3 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 383 42,3 11,3 13,8 30,5 55,2 52,5 64,7 76,6 111,4 163,5 268,3 370,3 541,6 716,5 1 004,0 1 217,7 1 307,4 1 300,5 1 118,7 1 021,7 772,5
X. Nemoci dýchací soustavy 140,4 693,3 627,8 268,6 70,9 86,5 78,3 75,9 69,2 60,7 57,2 66,6 78,8 103,2 130,9 158,9 178,8 187,6 214,1 310,9 370,2 397,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 231,4 302,5 149,9 147,2 155,1 251,2 208,1 204,8 204,4 207,3 225 240,1 243,5 260,3 281,7 306,8 289,7 271,8 259,8 268,8 335,8 304,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,5 81,1 35,8 17,8 19,1 35,4 39,5 36 29,7 29,2 25,8 26,3 31,9 30,8 29,4 33 33,4 28,1 30,3 37,8 28,3 35,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 286,1 9,7 37,1 49,2 112,9 221,4 158,6 166,8 170,8 221,9 282,6 347,8 433,1 478,3 484 497 511,1 425,9 271,6 156,2 74,9 58,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 211,6 194 83,7 66,2 65,1 120,2 175,1 236,9 251,6 231,6 229,2 270,9 249,1 223,6 245 282,5 283,9 254,6 207,5 206,1 202,3 304,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 236,6 0 0 0 0,8 135,6 515,4 1 058,9 1 160,1 560,2 131,8 14 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 117
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30,2 2 818,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 49,9 1 026,6 286,7 188,8 93 58,9 22,8 16,7 13,8 10,6 13,7 14,3 10,6 11,4 8,8 5,5 7,1 3,7 3,5 0,7 0 269,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85,2 379,3 153,2 75,9 114,9 139,5 63,8 54,8 50,8 46,8 54,3 57,7 65,9 74,8 88,8 96,1 108,2 125,4 122,4 162,6 153,8 140,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 272,8 286,6 304 259,4 312,2 364,6 342,2 295,4 254,1 232,2 242 242 255,1 236,4 239,6 226,1 274,4 284,4 333,9 482 574,6 643,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 479,1 13 247,6 160,2 132,1 127,4 164,1 221,6 365,7 513,9 476,6 318,1 244,9 302 385,3 440,7 509,6 523,4 460,8 302,8 226 151,7 117
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 107,8 20 129,8 2 558,4 1 723,7 1 551,9 2 188,3 2 280,9 2 956,5 3 192,1 2 640,1 2 227,3 2 438,9 2 771,4 3 166,4 3 637,7 4 238,3 4 551,1 4 415,0 3 933,2 3 792,5 3 668,0 4 201,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0,4 0,7 1,8 1,8 0,5 1,1 1,4 4,2 5 2,8 1,9 2,5 3,7 3,1 9,3 10,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 2,4 4,3 7 10 19,1 21,5 17,6 31,4 32,4 23,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0,3 0,9 2,1 8,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0,7 3,2 4,8 4,7 5,6 12,3 14 20 40,5 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0,4 0,6 0,9 0,5 2,1 1,5 3,8 4,9 12,7 35,7 62,7 35,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0,4 0,2 1 0,8 0,7 1,9 2,3 4,3 3,7 6,5 7,6 9,3 20 27,2 37,1 32,4 35,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 1,6 4 5,2 8,7 20,3 33 53,7 83,9 152,3 278,8 410,7 444,8
X. Nemoci dýchací soustavy 17,5 0 41,2 32,4 6,8 0,2 0,9 0,3 0,3 1 2,3 4 7,6 12,2 29,8 48 52,1 50,4 56,2 62,7 56,6 35,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,6 0,9 1,8 2,6 2,9 4,9 4,9 11,4 19,3 26,3 23,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 1,1 0,3 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 0,7 1,5 2,2 2,6 3,1 7,1 6,1 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 0,6 2,5 3 6,9 10,6 16,2 22,7 33 51,8 54,4 59,2 60,7 23,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 3,3 3,4 5,7 12,3 34,9 38,4 70,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 1,1 3,5 4,4 7,4 10,6 23,3 47,8 66,8 23,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 0 0 0 0 0 0,7 0,4 1,2 1,6 1,6 3 5,3 5,4 7 11,2 19,4 35,2 67,6 120,5 188,2 187,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 0 0 0 0 0,2 0,6 0 0,4 0,7 0,4 1,1 2,7 4,5 5,5 7,7 10,5 13,7 32,9 46,3 62,7 46,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,1 0 42,5 32,8 7,4 1,3 3,9 4,1 6,6 6,8 13,2 22 42,9 62,6 109,4 160,7 227,8 321,6 490,1 812,8 1 102,6 994,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,2 0 1,1 29,4 129,9 182,1 201,4 211,7 200,4 189,1 167,6 158,3 159,1 136,5 98,3 73,3 61,7 75,3 82,9 103,4 121,4 128,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,6 2,6 3,8 7,4 13,8 28,1 54 62,7 72,8 23,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138,3 0 1,1 29,4 129,9 182,1 201,4 211,8 200,7 189,3 168,3 158,7 159,8 139,2 102,1 80,8 75,5 104 138,2 166,8 194,2 152,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0,3 0 0,2 0,6 0,7 0,8 0,8 0,3 0,8 1,6 2,1 2,7 2,5 2,5 3,4 3,1 3,6 2 0
II. Novotvary 7 0 0 0,2 0 0,2 0,4 0,1 0,8 1,1 1,6 1,7 3,9 8,2 13,9 20,1 25,4 24,1 37,3 39,9 28,3 23,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0,7 6,3 27 9,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0,1 0,3 1,3 0,9 0,4 4,3 2 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0,5 1,2 0,6 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,1 0,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,3 0,9 0,7 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,2 1,8 17,6 10,4 9,8 14,6 12,1 9,5 13,1 15,5 17,3 21,6 29,4 31,4 36,2 32,6 29,8 28,9 21,1 7,1 6,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 3,6 12,4 1,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,5 0,3 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 0 0 0 0 0,4 0,7 1 0,4 2,3 3 9,8 14,2 21,5 25,1 38,8 43,4 49,8 36 36,4 40,5 11,7
X. Nemoci dýchací soustavy 20,9 1,8 116,6 141,1 61,2 15,9 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 1 2,9 3,5 6,5 13,4 21,2 18 25,9 22,1 22,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0,2 0 0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 0,7 1,3 1,1 0,4 0,7 1,1 1,3 0,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,7 0,8 2,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,5 0 0 2,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42 0 1,6 4,1 8 8,3 3,7 6 8,1 11,1 16,9 33,7 53,4 77,1 83,1 102,9 128,3 144,1 108,4 69,2 36,4 70,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,9 0 0,7 1 0,4 2 0,9 0,7 0,3 1 1,9 2,5 2,4 4,5 2,6 2,5 2,5 4,9 3,5 2,1 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 5,2 4,6 2,5 0,9 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 0 7,9 2,4 1,8 0,4 0 0 0,4 0,2 0,1 0,7 1,3 1,9 2,1 4,4 7,1 8,3 10,1 15 10,1 35,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 0 0,7 0,5 0,6 2 2,2 4 3,6 3,6 3,1 5,5 8,9 8 7,4 8,9 11,6 16,9 27,2 25,7 22,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,1 0 0 0,5 0,2 0,9 3,7 7 16,8 19,3 16 14 23,4 43,9 64,1 113,1 152,8 188,7 123,7 49,9 18,2 11,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 159,4 3,5 156,2 186,6 116,1 55,8 25,8 30,1 45,8 56,1 61,9 92,8 143,9 205 245,8 341 428,2 490 398,9 279,5 194,2 163,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,7 253,1 136,1 63,5 48,1 62,1 63,2 54,3 45,5 38,6 31 32,8 43 49,7 53,1 55,5 67,7 80,5 96,1 141,2 153,8 234,1
péče celkem II. Novotvary 299,3 262,8 131,4 90 86 102,8 69,4 86,5 113,9 153,9 191,7 285,9 362,4 441 588,8 714,8 720,2 662,7 505,9 370,8 254,9 292,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,4 41,5 23,2 21,4 12,1 11,5 7,2 7,3 7,7 7,4 9,4 12,1 10,6 12,3 16,2 20,2 23,4 30,1 46,1 50,6 78,9 93,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74,6 175,5 122,4 69,1 90,8 72,1 48,6 47,6 51,2 48,9 54,4 69,6 73 75,8 89,2 87,4 92,9 92,2 96,5 144,7 192,2 199
V. Poruchy duševní a poruchy chování 198 22 47,7 98 218,6 359 314,9 299,5 279,5 261,9 226,8 223,4 214,1 181,2 130,6 97 84,2 100,8 124,2 186,8 246,8 222,4
VI. Nemoci nervové soustavy 144,1 177,3 126,7 97,6 102 111,3 83,1 83,5 89 114,2 128,2 167,8 183,8 193,4 194,8 197,9 197,1 205,3 203,2 184,7 192,2 280,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 42,3 59,1 72,7 69,4 29,9 26,7 16,5 14,5 13,5 16,1 16,6 23 31,9 43,9 53,9 85,6 97,1 97,4 75,5 87,7 50,6 23,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,3 58,2 72,9 56,5 31,3 18 16,5 12,2 15,8 19,2 17,5 20,2 21,1 22,3 25 23,3 17,2 20,6 15,8 14,3 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 415,7 42,3 11,3 13,8 30,5 55,6 53,2 65,9 77,3 114,4 168,3 282 389,8 571,7 761,9 1 075,9 1 314,8 1 441,1 1 489,7 1 433,9 1 472,9 1 228,9
X. Nemoci dýchací soustavy 178,9 695 785,5 442,1 138,9 102,6 79,4 76,3 69,9 61,7 60 71,6 89,2 118,9 167,2 220,3 252,1 256 296,2 395,7 449,1 433,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 233,6 302,5 149,9 147,4 155,1 251,2 208,5 204,9 204,5 208,2 225,9 241,4 245 263,4 285,4 310,2 295,3 277,8 272,5 288,8 362,2 327,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,6 81,1 37,6 19 21,9 35,9 39,5 36 30,1 29,3 25,9 26,6 32,7 32,2 30,1 34,6 36,1 30,6 33,3 47,8 34,4 58,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 338 9,7 38,7 53,3 120,9 229,7 162,5 173,1 179,6 233,5 302 384,7 493,4 566 583,3 622,8 672,5 622,3 434,4 285,2 172 152,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 215,2 194 84,4 67,2 65,5 122,1 176 237,7 252 232,6 231,2 273,5 251,6 228,6 248,1 288,3 289,9 265,2 223,3 243,1 242,8 374,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 236,6 0 0 0 0,8 135,6 515,4 1 058,9 1 160,1 560,2 131,8 14 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 117
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30,2 2 818,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 50,6 1 026,6 291,8 193,4 95,5 59,8 22,8 16,9 14 10,7 13,9 14,3 10,6 11,5 8,8 5,5 7,1 3,7 3,5 0,7 0 269,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 90,7 379,3 161,1 78,3 117 139,9 64,2 54,8 51,4 47,6 55 58,9 68 77,9 94,5 104,8 122,7 144,3 155,8 225,3 230,6 199
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 287,6 286,6 304,7 259,9 312,8 366,6 345,2 299,8 258,9 237,4 246,7 250,5 269,3 250,1 253,9 246,2 305,5 336,5 429,1 628,2 785 831
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 522,4 13 247,6 160,2 132,6 127,6 165,1 225,9 372,9 531,1 496,7 334,5 260 328,1 433,6 510,4 630,5 686,8 663,3 459,4 322,3 232,7 175,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 487,7 20 133,4 2 758,2 1 972,4 1 805,3 2 427,5 2 512,0 3 202,5 3 445,2 2 892,4 2 470,6 2 712,4 3 118,0 3 573,3 4 095,0 4 820,8 5 282,5 5 330,6 4 960,4 5 051,7 5 159,1 5 512,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)