8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 722 351 770 429 264 350 440 433 345 358 279 226 246 321 401 426 322 261 256 171 66 7
II. Novotvary 37 344 253 914 835 602 625 594 796 1 052 1 577 2 030 2 316 2 746 3 940 5 166 5 864 4 091 2 150 1 214 477 95 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 761 60 123 124 69 57 43 56 48 73 77 76 72 110 149 157 126 125 110 75 28 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 791 239 590 384 391 403 315 330 377 540 543 562 602 659 674 695 528 376 272 209 94 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 005 53 287 588 460 755 575 630 619 683 570 494 355 309 195 117 94 73 73 54 18 3
VI. Nemoci nervové soustavy 11 633 220 577 600 504 497 454 559 645 796 868 845 850 938 924 963 609 371 243 131 36 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 018 88 308 291 146 100 104 116 140 156 160 201 238 400 517 645 574 367 308 138 20 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 767 82 362 356 148 96 94 117 153 161 162 149 173 165 204 145 85 68 32 13 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 47 264 39 72 131 210 299 336 507 679 1 091 1 550 2 050 2 841 4 567 6 675 8 160 6 698 5 034 3 827 1 835 606 57
X. Nemoci dýchací soustavy 17 226 748 3 428 2 178 483 530 605 542 633 680 575 546 608 867 1 029 1 173 841 618 578 378 166 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 125 425 776 1 016 863 1 263 1 388 1 515 1 613 1 932 1 755 1 680 1 685 1 978 2 246 2 103 1 578 979 752 432 137 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 779 72 160 153 108 198 276 314 200 278 222 251 222 227 260 256 214 156 120 69 21 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 617 20 131 294 628 997 1 066 1 107 1 324 2 076 2 354 2 506 2 837 3 520 3 765 4 097 2 918 1 668 959 291 56 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 980 195 403 384 295 655 1 248 1 874 2 020 2 211 2 026 1 772 1 719 1 644 1 983 2 128 1 463 948 554 334 109 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 132 0 0 0 7 618 2 800 6 899 8 418 4 382 950 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 966 2 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 668 1 398 1 272 1 040 492 363 183 151 108 109 100 91 86 77 68 79 30 13 6 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 788 441 767 468 549 668 447 407 440 468 489 472 523 604 697 727 558 421 354 217 64 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 834 351 1 562 1 338 1 398 1 739 2 142 2 227 2 008 2 248 2 013 1 797 1 689 1 806 1 783 1 775 1 423 1 143 1 190 824 340 38
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49 479 13 700 713 754 537 667 1 207 2 387 3 930 4 169 2 529 1 685 2 076 2 692 3 557 3 737 2 601 1 381 802 286 66 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 354 899 21 701 13 215 11 363 8 154 10 880 14 317 20 967 24 752 23 988 19 252 17 776 19 569 24 824 30 293 33 247 24 753 16 152 11 650 5 936 1 924 186
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 8 12 11 10 14 10 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 416 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 13 15 34 47 64 58 49 64 45 16 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 6 0 3 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 229 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 7 14 21 33 22 30 32 38 18 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 189 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 4 5 9 17 20 14 19 24 45 20 1
VI. Nemoci nervové soustavy 389 0 0 0 0 0 5 3 4 10 6 10 29 33 27 39 53 57 57 46 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 087 0 0 0 0 0 0 1 2 6 10 35 45 99 154 223 237 248 417 400 185 25
X. Nemoci dýchací soustavy 271 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 5 8 24 26 28 41 39 36 31 23 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 17 18 16 18 17 14 31 29 12 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 11 13 15 9 6 9 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 920 0 0 0 0 0 1 2 4 15 18 18 42 74 109 139 138 133 127 74 26 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 18 17 9 27 22 24 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 442 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 7 19 18 35 30 44 97 125 50 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 768 0 0 0 0 0 4 6 10 7 18 22 19 43 33 57 64 107 182 134 56 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 276 0 0 0 0 0 2 1 2 3 3 4 7 18 29 28 42 38 50 28 21 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 503 0 0 0 0 0 15 16 27 53 78 137 210 411 537 729 755 832 1 160 1 042 452 49
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 580 0 7 188 717 887 1 416 1 729 1 693 1 845 1 409 1 360 1 085 1 011 692 498 370 232 247 151 41 2
VI. Nemoci nervové soustavy 615 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 6 6 12 26 47 69 122 158 126 29 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 4 1 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 217 0 7 188 717 887 1 417 1 730 1 694 1 850 1 415 1 366 1 093 1 027 719 546 442 355 409 278 72 5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 328 0 1 0 0 5 8 17 20 20 26 28 38 31 24 32 26 16 21 13 2 0
II. Novotvary 1 188 0 3 5 4 4 6 7 8 14 19 37 59 88 164 249 178 133 118 67 25 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 285 0 4 45 141 24 2 4 5 11 3 5 3 2 5 8 4 10 5 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 97 0 1 2 1 4 0 4 6 10 10 10 5 11 4 7 5 2 3 7 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 823 1 63 81 84 64 104 93 113 176 207 217 274 337 300 303 200 110 62 23 11 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 93 0 10 63 5 1 0 0 0 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 625 0 0 0 0 1 6 7 10 36 39 74 108 153 279 297 251 145 123 65 27 4
X. Nemoci dýchací soustavy 3 777 1 716 1 022 485 68 2 7 9 7 32 37 56 144 237 293 234 178 157 70 22 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 269 0 4 6 4 2 3 9 11 14 24 21 24 31 28 36 22 16 9 4 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 0 22 20 14 2 1 1 0 3 2 2 3 2 5 3 2 2 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 099 0 7 36 55 60 68 96 138 149 218 310 395 572 663 778 683 458 284 109 16 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 60 0 0 1 0 3 4 4 5 7 11 5 4 2 2 4 0 1 4 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 12 126 77 32 14 6 8 4 6 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 494 2 14 9 4 0 6 10 23 16 34 28 31 49 56 60 65 45 22 14 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 690 0 14 38 26 82 112 91 139 150 120 130 112 150 128 97 87 95 59 40 20 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 195 0 7 4 3 15 27 70 171 210 144 117 152 296 541 764 758 539 261 95 21 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 426 16 996 1 414 861 349 355 428 662 831 896 1 022 1 265 1 871 2 441 2 936 2 518 1 751 1 130 517 158 9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 128 351 771 429 264 355 448 450 366 379 305 254 284 360 433 470 359 288 291 194 70 7
péče celkem II. Novotvary 38 948 253 917 840 606 629 600 803 1 060 1 592 2 057 2 366 2 820 4 062 5 377 6 177 4 327 2 332 1 396 589 136 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 797 60 125 126 71 57 43 56 48 73 78 77 73 111 153 159 129 132 110 79 34 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 307 239 594 429 532 427 318 334 383 552 549 576 612 675 700 736 555 416 309 251 112 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 871 53 295 778 1 178 1 646 1 991 2 363 2 320 2 542 1 994 1 868 1 450 1 340 908 642 483 326 347 257 84 6
VI. Nemoci nervové soustavy 15 460 221 640 681 588 561 563 656 763 987 1 085 1 078 1 159 1 320 1 277 1 352 931 660 520 326 85 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 117 88 318 354 151 101 104 116 140 158 163 201 239 403 520 648 576 368 308 140 20 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 778 82 364 359 149 96 94 117 153 161 162 149 173 165 204 146 87 69 33 13 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 978 39 72 131 210 300 342 515 691 1 133 1 599 2 159 2 995 4 819 7 108 8 680 7 187 5 427 4 367 2 300 818 86
X. Nemoci dýchací soustavy 21 274 749 4 144 3 200 968 598 609 550 642 689 610 588 672 1 035 1 292 1 494 1 116 835 771 479 211 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 580 425 780 1 022 867 1 265 1 391 1 524 1 625 1 948 1 781 1 709 1 726 2 027 2 290 2 157 1 617 1 009 792 465 149 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 956 72 182 173 122 200 277 315 200 281 224 258 230 241 276 272 231 167 128 79 26 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 650 20 138 330 683 1 057 1 135 1 205 1 466 2 240 2 592 2 834 3 275 4 168 4 537 5 015 3 740 2 259 1 374 475 100 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 172 195 403 385 295 658 1 252 1 878 2 025 2 218 2 037 1 777 1 725 1 652 2 003 2 149 1 472 976 580 361 115 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 132 0 0 0 7 618 2 800 6 899 8 418 4 382 950 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 966 2 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 964 1 410 1 398 1 117 524 377 190 159 112 115 104 92 87 78 69 81 30 13 6 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 724 443 781 477 553 668 453 419 463 485 524 503 561 672 771 822 653 510 473 356 120 17
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33 292 351 1 576 1 376 1 424 1 821 2 258 2 324 2 157 2 405 2 151 1 949 1 820 1 999 1 944 1 929 1 574 1 345 1 431 998 416 44
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 951 13 700 720 758 540 682 1 236 2 458 4 103 4 382 2 676 1 806 2 235 3 006 4 128 4 529 3 401 1 958 1 113 409 108 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 400 045 21 717 14 218 12 965 9 732 12 116 16 104 23 141 27 135 26 722 21 641 20 301 22 137 28 133 33 990 37 458 28 468 19 090 14 349 7 773 2 606 249
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,9 323,8 169,9 76,2 56,8 74,2 69,4 61,8 45,2 38,7 34,3 32,5 37,5 46,2 55,1 64,1 68,9 85,3 108,1 131,8 151 138,3
II. Novotvary 354,8 233,4 201,6 148,3 129,6 132,6 93,6 113,6 137,9 170,4 249,5 332,9 419 567,3 709,5 883 875,4 702,5 512,4 367,7 217,3 138,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,7 55,4 27,1 22 14,9 12,1 6,8 8 6,3 7,9 9,5 10,9 11 15,8 20,5 23,6 27 40,8 46,4 57,8 64,1 59,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83,5 220,5 130,2 68,2 84,2 85,5 49,7 47,1 49,4 58,3 66,8 80,8 91,9 94,9 92,6 104,7 113 122,9 114,8 161,1 215,1 158,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66,6 48,9 63,3 104,4 99 160,1 90,6 89,9 81,1 73,8 70,1 71 54,2 44,5 26,8 17,6 20,1 23,9 30,8 41,6 41,2 59,3
VI. Nemoci nervové soustavy 110,5 203 127,3 106,6 108,5 105,4 71,6 79,8 84,5 86 106,7 121,4 129,7 135,1 126,9 145 130,3 121,2 102,6 101 82,4 59,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 47,7 81,2 68 51,7 31,4 21,2 16,4 16,6 18,4 16,9 19,7 28,9 36,3 57,6 71 97,1 122,8 119,9 130 106,4 45,8 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 26,3 75,7 79,9 63,2 31,9 20,4 14,8 16,7 20,1 17,4 19,9 21,4 26,4 23,8 28 21,8 18,2 22,2 13,5 10 4,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 449,1 36 15,9 23,3 45,2 63,4 53 72,3 89 117,9 190,5 294,6 433,5 657,6 916,7 1 228,8 1 433,2 1 644,8 1 615,4 1 414,6 1 386,4 1 126,3
X. Nemoci dýchací soustavy 163,7 690,1 756,3 386,8 104 112,4 95,4 77,3 83 73,5 70,7 78,5 92,8 124,8 141,3 176,6 179,9 201,9 244 291,4 379,8 395,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 248,2 392,1 171,2 180,4 185,8 267,9 218,8 216,2 211,4 208,7 215,7 241,4 257,1 284,8 308,5 316,7 337,6 319,9 317,4 333 313,4 177,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,9 66,4 35,3 27,2 23,3 42 43,5 44,8 26,2 30 27,3 36,1 33,9 32,7 35,7 38,5 45,8 51 50,7 53,2 48 39,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 309,9 18,5 28,9 52,2 135,2 211,5 168 158 173,5 224,3 289,4 360,2 432,9 506,8 517,1 616,9 624,4 545 404,8 224,3 128,1 59,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 227,8 179,9 88,9 68,2 63,5 138,9 196,7 267,4 264,8 238,8 249,1 254,7 262,3 236,7 272,3 320,4 313 309,8 233,8 257,5 249,4 296,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 229,3 0 0 0 1,5 131,1 441,3 984,4 1 103,4 473,4 116,8 8,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,2 2 736,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53,9 1 289,9 280,6 184,7 105,9 77 28,8 21,5 14,2 11,8 12,3 13,1 13,1 11,1 9,3 11,9 6,4 4,2 2,5 1,5 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 93 406,9 169,2 83,1 118,2 141,7 70,5 58,1 57,7 50,6 60,1 67,8 79,8 87 95,7 109,5 119,4 137,6 149,4 167,3 146,4 138,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293 323,8 344,6 237,6 301 368,9 337,6 317,8 263,2 242,8 247,5 258,3 257,7 260 244,9 267,3 304,5 373,5 502,3 635,2 777,9 750,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 470,1 12 640,2 157,3 133,9 115,6 141,5 190,2 340,6 515,1 450,4 310,9 242,2 316,8 387,6 488,5 562,7 556,5 451,2 338,5 220,5 151 59,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 372,0 20 022,3 2 915,5 2 017,9 1 755,6 2 307,8 2 256,6 2 991,7 3 244,4 2 591,3 2 366,6 2 554,8 2 985,8 3 574,3 4 160,3 5 006,5 5 296,4 5 277,6 4 917,6 4 576,0 4 401,7 3 675,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 1 1,1 1,8 2,4 3,3 5,9 7,7 4,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 1,9 2,3 4,9 6,5 9,6 12,4 16 27 34,7 36,6 39,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0 0,6 2 0 2,3 6,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,3 1,1 2 2,9 5 4,7 9,8 13,5 29,3 41,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1,3 2,3 3 3 6,2 10,1 34,7 45,8 19,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0,8 0,4 0,5 1,1 0,7 1,4 4,4 4,8 3,7 5,9 11,3 18,6 24,1 35,5 20,6 19,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,2 5 6,9 14,3 21,1 33,6 50,7 81 176 308,4 423,2 494
X. Nemoci dýchací soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,2 0,4 0,7 1,2 3,5 3,6 4,2 8,8 12,7 15,2 23,9 52,6 39,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 1,1 2,6 2,6 2,2 2,7 3,6 4,6 13,1 22,4 27,5 19,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,8 1,7 1,5 2 3,2 2,9 2,5 6,9 11,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,6 2,2 2,6 6,4 10,7 15 20,9 29,5 43,5 53,6 57 59,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,5 2,6 1,9 8,8 9,3 18,5 13,7 19,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0,4 1,1 2,7 2,5 5,3 6,4 14,4 40,9 96,4 114,4 197,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,3 0 0 0 0 0 0,6 0,9 1,3 0,8 2,2 3,2 2,9 6,2 4,5 8,6 13,7 35 76,8 103,3 128,1 118,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,1 2,6 4 4,2 9 12,4 21,1 21,6 48 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,8 0 0 0 0 0 2,4 2,3 3,5 5,7 9,6 19,7 32 59,2 73,7 109,8 161,5 271,9 489,6 803,3 1 034,1 968,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 148 0 1,5 33,4 154,4 188,1 223,2 246,7 221,9 199,3 173,2 195,5 165,5 145,6 95 75 79,2 75,8 104,3 116,4 93,8 39,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 0,9 1,7 3,6 7,1 14,8 39,9 66,7 97,1 66,3 59,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0 0,2 0,2 0 1,7 0,8 4,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154,1 0 1,5 33,4 154,4 188,1 223,3 246,8 222 199,8 173,9 196,3 166,8 147,9 98,7 82,2 94,6 116 172,6 214,3 164,7 98,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,1 0 0,2 0 0 1,1 1,3 2,4 2,6 2,2 3,2 4 5,8 4,5 3,3 4,8 5,6 5,2 8,9 10 4,6 0
II. Novotvary 11,3 0 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1 1,5 2,3 5,3 9 12,7 22,5 37,5 38,1 43,5 49,8 51,7 57,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,3 0 0,3 0 0,8 6,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0,9 8 30,4 5,1 0,3 0,6 0,7 1,2 0,4 0,7 0,5 0,3 0,7 1,2 0,9 3,3 2,1 3,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0,2 0,4 0,2 0,8 0 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 0,8 1,6 0,5 1,1 1,1 0,7 1,3 5,4 11,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26,8 0,9 13,9 14,4 18,1 13,6 16,4 13,3 14,8 19 25,4 31,2 41,8 48,5 41,2 45,6 42,8 35,9 26,2 17,7 25,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 2,2 11,2 1,1 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0 0 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,4 0 0 0 0 0,2 0,9 1 1,3 3,9 4,8 10,6 16,5 22 38,3 44,7 53,7 47,4 51,9 50,1 61,8 79
X. Nemoci dýchací soustavy 35,9 0,9 158 181,5 104,4 14,4 0,3 1 1,2 0,8 3,9 5,3 8,5 20,7 32,5 44,1 50,1 58,2 66,3 54 50,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0,9 1,1 0,9 0,4 0,5 1,3 1,4 1,5 3 3 3,7 4,5 3,8 5,4 4,7 5,2 3,8 3,1 0 19,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 4,9 3,6 3 0,4 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48,4 0 1,5 6,4 11,8 12,7 10,7 13,7 18,1 16,1 26,8 44,6 60,3 82,4 91,1 117,2 146,1 149,6 119,9 84 36,6 79
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0,2 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 0,7 0,6 0,3 0,3 0,6 0 0,3 1,7 2,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,8 11,1 27,8 13,7 6,9 3 0,9 1,1 0,5 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 1,8 3,1 1,6 0,9 0 0,9 1,4 3 1,7 4,2 4 4,7 7,1 7,7 9 13,9 14,7 9,3 10,8 13,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,1 0 3,1 6,7 5,6 17,4 17,7 13 18,2 16,2 14,8 18,7 17,1 21,6 17,6 14,6 18,6 31 24,9 30,8 45,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,9 0 1,5 0,7 0,6 3,2 4,3 10 22,4 22,7 17,7 16,8 23,2 42,6 74,3 115 162,2 176,1 110,2 73,2 48 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 213,1 14,8 219,7 251,1 185,4 74 56 61,1 86,8 89,8 110,1 146,9 193 269,4 335,2 442,1 538,8 572,1 477 398,6 361,5 177,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,7 323,8 170,1 76,2 56,8 75,3 70,6 64,2 48 40,9 37,5 36,5 43,3 51,8 59,5 70,8 76,8 94,1 122,8 149,6 160,1 138,3
péče celkem II. Novotvary 370,1 233,4 202,3 149,2 130,5 133,4 94,6 114,6 138,9 172 252,9 340 430,3 584,9 738,5 930,2 925,8 762 589,3 454,1 311,1 177,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,1 55,4 27,6 22,4 15,3 12,1 6,8 8 6,3 7,9 9,6 11,1 11,1 16 21 23,9 27,6 43,1 46,4 60,9 77,8 59,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88,4 220,5 131 76,2 114,5 90,6 50,1 47,7 50,2 59,6 67,5 82,8 93,4 97,2 96,1 110,8 118,8 135,9 130,4 193,5 256,2 158,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 217,3 48,9 65,1 138,2 253,6 349,1 313,8 337,2 304,1 274,6 245,1 268,5 221,2 192,9 124,7 96,7 103,3 106,5 146,5 198,1 192,2 118,6
VI. Nemoci nervové soustavy 146,9 203,9 141,2 120,9 126,6 119 88,7 93,6 100 106,6 133,4 154,9 176,8 190,1 175,4 203,6 199,2 215,7 219,5 251,3 194,5 138,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 48,6 81,2 70,2 62,9 32,5 21,4 16,4 16,6 18,4 17,1 20 28,9 36,5 58 71,4 97,6 123,2 120,2 130 107,9 45,8 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 26,4 75,7 80,3 63,8 32,1 20,4 14,8 16,7 20,1 17,4 19,9 21,4 26,4 23,8 28 22 18,6 22,5 13,9 10 4,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 484,4 36 15,9 23,3 45,2 63,6 53,9 73,5 90,6 122,4 196,6 310,3 457 693,9 976,2 1 307,1 1 537,8 1 773,3 1 843,3 1 773,1 1 871,4 1 699,3
X. Nemoci dýchací soustavy 202,1 691,1 914,2 568,3 208,4 126,8 96 78,5 84,2 74,4 75 84,5 102,5 149 177,4 225 238,8 272,8 325,4 369,3 482,7 434,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 252,5 392,1 172,1 181,5 186,7 268,3 219,2 217,5 213 210,4 218,9 245,6 263,4 291,9 314,5 324,8 346 329,7 334,3 358,5 340,9 217,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37,6 66,4 40,2 30,7 26,3 42,4 43,7 44,9 26,2 30,4 27,5 37,1 35,1 34,7 37,9 41 49,4 54,6 54 60,9 59,5 39,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 367,2 18,5 30,4 58,6 147,1 224,2 178,9 171,9 192,2 242 318,6 407,3 499,7 600,1 623,1 755,2 800,2 738,1 580 366,2 228,8 138,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 229,7 179,9 88,9 68,4 63,5 139,6 197,3 268 265,4 239,6 250,4 255,4 263,2 237,9 275,1 323,6 315 318,9 244,8 278,3 263,1 316,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 229,3 0 0 0 1,5 131,1 441,3 984,4 1 103,4 473,4 116,8 8,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,2 2 736,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56,7 1 300,9 308,4 198,4 112,8 80 29,9 22,7 14,7 12,4 12,8 13,2 13,3 11,2 9,5 12,2 6,4 4,2 2,5 1,5 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 101,9 408,7 172,3 84,7 119,1 141,7 71,4 59,8 60,7 52,4 64,4 72,3 85,6 96,8 105,9 123,8 139,7 166,6 199,7 274,4 274,5 335,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 316,3 323,8 347,7 244,4 306,6 386,3 355,9 331,6 282,7 259,8 264,4 280,1 277,7 287,8 267 290,5 336,8 439,5 604 769,4 951,7 869,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 512,6 12 640,2 158,8 134,6 116,3 144,7 194,8 350,7 537,8 473,4 329 259,6 341 432,8 566,9 682 727,7 639,8 469,8 315,3 247,1 59,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 801,0 20 037,1 3 136,7 2 302,4 2 095,4 2 570,0 2 538,3 3 301,9 3 556,8 2 886,6 2 660,3 2 917,6 3 377,6 4 050,7 4 668,1 5 640,6 6 091,3 6 237,6 6 056,8 5 992,2 5 962,0 4 920,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)