8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 259 11 23 21 24 14 14 16 10 11 11 15 10 13 14 9 15 9 7 9 3 0
II. Novotvary 2 323 22 34 40 27 27 19 37 57 85 109 141 165 267 375 382 264 171 70 28 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 146 6 18 12 15 7 2 7 7 6 2 8 5 6 11 3 8 14 5 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 342 8 26 24 17 13 12 18 14 15 18 24 24 29 23 24 17 15 11 7 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 362 0 10 15 20 32 40 36 26 35 32 30 31 23 18 2 4 5 2 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 935 23 48 18 20 34 34 32 29 70 85 75 84 88 92 82 52 54 9 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 208 4 27 10 8 2 1 2 4 6 7 10 14 17 20 21 32 15 4 2 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 128 4 14 20 5 3 7 6 4 11 6 9 7 12 10 5 3 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 400 6 3 6 12 18 22 28 43 66 90 148 185 296 435 612 582 434 271 122 21 0
X. Nemoci dýchací soustavy 692 32 110 48 16 17 27 39 33 27 24 27 32 30 40 56 43 39 23 20 8 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 228 23 70 49 46 60 58 64 69 66 97 98 72 83 98 108 61 52 28 23 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 264 8 12 3 12 13 18 20 13 15 14 23 16 19 16 26 17 10 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 636 1 14 16 42 70 58 74 77 82 129 129 145 162 224 174 141 73 15 7 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 982 13 29 25 28 34 40 82 57 55 88 77 79 64 87 91 57 41 23 10 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 846 0 0 0 0 15 91 244 313 144 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 402 100 99 104 25 15 13 3 6 1 5 9 4 3 5 2 2 6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 358 7 23 24 29 20 15 9 13 12 26 23 20 29 22 33 24 9 8 10 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 440 16 74 59 79 113 103 110 90 91 120 78 90 83 108 76 57 39 20 21 12 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 272 473 70 80 75 66 96 219 302 271 224 145 162 210 241 270 188 115 47 13 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 313 847 704 574 500 573 670 1 046 1 167 1 069 1 120 1 074 1 145 1 434 1 839 1 976 1 567 1 102 548 285 70 3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 4 2 3 5 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 10 11 23 11 5 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 146 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 7 9 18 20 33 20 14 12 1 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 396 0 0 4 46 14 31 44 39 49 40 35 35 24 17 10 5 3 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 404 0 0 4 46 14 31 44 39 49 40 35 35 25 17 10 5 6 1 1 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0
II. Novotvary 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 9 4 2 5 3 3 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 0 1 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 168 0 9 3 3 2 4 3 10 9 11 12 11 22 18 22 11 13 4 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 217 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 8 15 21 27 37 45 32 19 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 129 0 28 50 16 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 6 11 1 3 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 689 0 1 0 0 1 0 9 9 8 22 37 74 82 109 108 102 85 29 11 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 155 0 0 0 1 0 1 6 3 7 3 5 12 13 12 20 22 16 17 14 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 557 0 0 0 0 0 4 10 17 15 17 12 21 37 58 118 106 92 39 10 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 003 0 50 60 36 11 10 30 40 42 57 77 136 181 237 317 306 245 114 46 7 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 271 11 23 21 24 14 14 16 10 12 11 15 11 14 15 11 20 9 8 9 3 0
péče celkem II. Novotvary 2 361 22 34 40 27 27 19 37 58 85 111 142 166 269 385 387 268 176 73 31 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 146 6 18 12 15 7 2 7 7 6 2 8 5 6 11 3 8 14 5 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 369 8 27 27 32 17 12 18 14 15 18 24 24 29 25 25 18 15 11 7 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 763 0 10 19 67 46 71 80 65 84 72 65 66 47 37 12 9 9 2 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 113 23 57 21 23 36 38 35 39 79 96 87 96 112 110 104 63 70 14 6 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 209 4 27 11 8 2 1 2 4 6 7 10 14 17 20 21 32 15 4 2 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 128 4 14 20 5 3 7 6 4 11 6 9 7 12 10 5 3 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 641 6 3 6 12 18 23 30 43 69 92 157 202 318 464 653 629 469 295 131 21 0
X. Nemoci dýchací soustavy 894 32 138 98 32 21 27 39 33 28 24 31 36 37 52 73 77 51 31 25 8 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 229 23 70 49 46 60 58 64 69 66 97 98 72 83 98 108 61 52 28 24 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 267 8 12 3 12 13 18 20 13 15 14 23 16 20 16 26 19 10 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 332 1 15 16 42 71 58 83 86 90 151 166 219 244 333 284 244 162 44 18 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 983 13 29 25 28 34 40 82 57 55 88 77 79 64 87 91 57 41 24 10 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 846 0 0 0 0 15 91 244 313 144 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 409 100 104 106 25 15 13 3 6 1 5 9 4 3 5 2 2 6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 369 7 29 25 29 20 15 9 13 12 26 23 20 30 23 33 24 10 9 10 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 606 16 74 59 80 113 104 116 94 100 124 84 102 96 120 97 80 55 38 38 15 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 840 473 70 80 75 66 100 229 319 287 241 158 184 248 300 388 297 208 86 24 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 866 847 754 638 582 598 711 1 120 1 247 1 165 1 218 1 191 1 323 1 649 2 111 2 323 1 911 1 373 677 344 80 4
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,4 185,1 101,3 69,4 86,4 53,7 45,8 42,5 26,2 25,4 22,4 37,6 25,2 35,1 34,7 24 49,8 43,2 49 108 106,3 0
II. Novotvary 398,4 370,1 149,8 132,2 97,2 103,5 62,1 98,2 149,6 196,1 221,7 353,2 416,4 720,9 929,4 1 017,3 877,1 820,3 489,6 336 106,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 100,9 79,3 39,6 54 26,8 6,5 18,6 18,4 13,8 4,1 20 12,6 16,2 27,3 8 26,6 67,2 35 48 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,7 134,6 114,6 79,3 61,2 49,8 39,2 47,8 36,7 34,6 36,6 60,1 60,6 78,3 57 63,9 56,5 72 76,9 84 106,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,1 0 44,1 49,6 72 122,7 130,8 95,5 68,2 80,7 65,1 75,1 78,2 62,1 44,6 5,3 13,3 24 14 0 35,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 160,4 386,9 211,5 59,5 72 130,3 111,2 84,9 76,1 161,5 172,9 187,9 212 237,6 228 218,4 172,8 259 62,9 60 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,7 67,3 119 33 28,8 7,7 3,3 5,3 10,5 13,8 14,2 25 35,3 45,9 49,6 55,9 106,3 72 28 24 70,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22 67,3 61,7 66,1 18 11,5 22,9 15,9 10,5 25,4 12,2 22,5 17,7 32,4 24,8 13,3 10 4,8 7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 583,2 100,9 13,2 19,8 43,2 69 71,9 74,3 112,8 152,2 183,1 370,7 466,9 799,2 1 078,1 1 629,9 1 933,6 2 081,8 1 895,4 1 463,9 743,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 118,7 538,4 484,6 158,6 57,6 65,2 88,3 103,5 86,6 62,3 48,8 67,6 80,8 81 99,1 149,1 142,9 187,1 160,9 240 283,4 202,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 210,6 386,9 308,4 161,9 165,6 230 189,7 169,9 181 152,2 197,3 245,5 181,7 224,1 242,9 287,6 202,7 249,4 195,8 276 106,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45,3 134,6 52,9 9,9 43,2 49,8 58,9 53,1 34,1 34,6 28,5 57,6 40,4 51,3 39,7 69,2 56,5 48 28 48 35,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 280,6 16,8 61,7 52,9 151,2 268,3 189,7 196,4 202 189,1 262,4 323,1 365,9 437,4 555,2 463,4 468,5 350,2 104,9 84 106,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 168,4 218,7 127,8 82,6 100,8 130,3 130,8 217,6 149,6 126,9 179 192,9 199,4 172,8 215,6 242,3 189,4 196,7 160,9 120 70,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 145,1 0 0 0 0 57,5 297,6 647,6 821,2 332,1 67,1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,4 1 514,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 68,9 1 682,4 436,2 343,6 90 57,5 42,5 8 15,7 2,3 10,2 22,5 10,1 8,1 12,4 5,3 6,6 28,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 61,4 117,8 101,3 79,3 104,4 76,7 49,1 23,9 34,1 27,7 52,9 57,6 50,5 78,3 54,5 87,9 79,7 43,2 56 120 70,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 247 269,2 326 194,9 284,4 433,1 336,8 291,9 236,1 209,9 244,1 195,4 227,1 224,1 267,7 202,4 189,4 187,1 139,9 252 425,1 202,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 561,2 7 957,6 308,4 264,3 270 253 313,9 581,2 792,4 625,1 455,6 363,2 408,8 567 597,3 719,1 624,6 551,6 328,7 156 177,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 312,5 14 249,7 3 101,7 1 896,5 1 800,2 2 196,4 2 191,0 2 776,1 3 061,9 2 465,7 2 278,0 2 690,3 2 889,4 3 871,7 4 557,8 5 262,5 5 206,2 5 286,1 3 832,7 3 419,7 2 479,6 608,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 0 3,3 0 7 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 6,6 0 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,7 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 5 2,7 5 10,7 6,6 14,4 35 36 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5 5 13,5 24,8 29,3 76,4 52,8 35 36 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 3,3 14,4 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 7 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,6 2 2,5 0 0 0 2,7 3,3 0 7 36 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 2,5 2,7 2,5 0 10 4,8 0 12 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,5 2 12,5 17,7 24,3 44,6 53,3 109,6 95,9 97,9 144 35,4 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67,9 0 0 13,2 165,6 53,7 101,4 116,8 102,3 113 81,4 87,7 88,3 64,8 42,1 26,6 16,6 14,4 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 9,6 7 12 70,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 69,3 0 0 13,2 165,6 53,7 101,4 116,8 102,3 113 81,4 87,7 88,3 67,5 42,1 26,6 16,6 28,8 7 12 70,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 2,5 5,3 13,3 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5,8 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 4,1 2,5 2,5 5,4 22,3 10,7 6,6 24 21 36 35,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,1 0 4,4 9,9 54 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28,8 0 39,7 9,9 10,8 7,7 13,1 8 26,2 20,8 22,4 30,1 27,8 59,4 44,6 58,6 36,5 62,4 28 0 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,2 0 0 0 0 0 3,3 5,3 0 4,6 4,1 20 37,9 56,7 66,9 98,5 149,5 153,5 132,9 72 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22,1 0 123,4 165,2 57,6 15,3 0 0 0 0 0 5 5 5,4 5 16 36,5 4,8 21 24 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 6,6 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118,2 0 4,4 0 0 3,8 0 23,9 23,6 18,5 44,7 92,7 186,7 221,4 270,1 287,6 338,9 407,7 202,8 132 35,4 202,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 0 22 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,5 0 26,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,6 0 0 0 3,6 0 3,3 15,9 7,9 16,1 6,1 12,5 30,3 35,1 29,7 53,3 73,1 76,7 118,9 168 106,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95,5 0 0 0 0 0 13,1 26,5 44,6 34,6 34,6 30,1 53 99,9 143,7 314,3 352,2 441,3 272,8 120 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 343,5 0 220,3 198,2 129,6 42,2 32,7 79,6 105 96,9 115,9 192,9 343,2 488,7 587,4 844,2 1 016,6 1 175,2 797,3 552 248 202,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,5 185,1 101,3 69,4 86,4 53,7 45,8 42,5 26,2 27,7 22,4 37,6 27,8 37,8 37,2 29,3 66,4 43,2 56 108 106,3 0
péče celkem II. Novotvary 404,9 370,1 149,8 132,2 97,2 103,5 62,1 98,2 152,2 196,1 225,8 355,7 418,9 726,3 954,2 1 030,7 890,4 844,2 510,6 372 141,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 100,9 79,3 39,6 54 26,8 6,5 18,6 18,4 13,8 4,1 20 12,6 16,2 27,3 8 26,6 67,2 35 48 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63,3 134,6 119 89,2 115,2 65,2 39,2 47,8 36,7 34,6 36,6 60,1 60,6 78,3 62 66,6 59,8 72 76,9 84 106,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 130,9 0 44,1 62,8 241,2 176,3 232,2 212,3 170,5 193,7 146,4 162,8 166,6 126,9 91,7 32 29,9 43,2 14 12 35,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 190,9 386,9 251,1 69,4 82,8 138 124,3 92,9 102,3 182,2 195,3 217,9 242,3 302,4 272,6 277 209,3 335,8 97,9 72 141,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,8 67,3 119 36,3 28,8 7,7 3,3 5,3 10,5 13,8 14,2 25 35,3 45,9 49,6 55,9 106,3 72 28 24 70,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22 67,3 61,7 66,1 18 11,5 22,9 15,9 10,5 25,4 12,2 22,5 17,7 32,4 24,8 13,3 10 4,8 7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 624,5 100,9 13,2 19,8 43,2 69 75,2 79,6 112,8 159,2 187,1 393,3 509,8 858,6 1 150,0 1 739,1 2 089,8 2 249,7 2 063,2 1 571,9 743,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 153,3 538,4 608 323,8 115,2 80,5 88,3 103,5 86,6 64,6 48,8 77,7 90,8 99,9 128,9 194,4 255,8 244,6 216,8 300 283,4 202,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 210,8 386,9 308,4 161,9 165,6 230 189,7 169,9 181 152,2 197,3 245,5 181,7 224,1 242,9 287,6 202,7 249,4 195,8 288 106,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45,8 134,6 52,9 9,9 43,2 49,8 58,9 53,1 34,1 34,6 28,5 57,6 40,4 54 39,7 69,2 63,1 48 28 48 35,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 400 16,8 66,1 52,9 151,2 272,2 189,7 220,3 225,6 207,6 307,1 415,8 552,7 658,8 825,3 756,3 810,7 777,1 307,7 216 141,7 202,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 168,6 218,7 127,8 82,6 100,8 130,3 130,8 217,6 149,6 126,9 179 192,9 199,4 172,8 215,6 242,3 189,4 196,7 167,9 120 70,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 145,1 0 0 0 0 57,5 297,6 647,6 821,2 332,1 67,1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,4 1 514,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70,1 1 682,4 458,2 350,2 90 57,5 42,5 8 15,7 2,3 10,2 22,5 10,1 8,1 12,4 5,3 6,6 28,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 63,3 117,8 127,8 82,6 104,4 76,7 49,1 23,9 34,1 27,7 52,9 57,6 50,5 81 57 87,9 79,7 48 62,9 120 70,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 275,5 269,2 326 194,9 288 433,1 340,1 307,9 246,6 230,7 252,2 210,4 257,4 259,2 297,4 258,3 265,8 263,8 265,8 456 531,3 202,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 658,6 7 957,6 308,4 264,3 270 253 327 607,8 837 662 490,2 395,8 464,3 669,6 743,5 1 033,3 986,7 997,7 601,5 288 248 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 750,3 14 249,7 3 322,0 2 108,0 2 095,4 2 292,2 2 325,1 2 972,5 3 271,8 2 687,1 2 477,3 2 983,4 3 338,6 4 452,2 5 232,0 6 186,6 6 349,0 6 586,1 4 734,9 4 127,7 2 833,9 811,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)