8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 269 13 37 26 20 17 15 22 17 13 7 6 8 12 15 14 10 3 8 3 3 0
II. Novotvary 2 318 12 34 28 37 26 34 31 59 97 107 136 160 266 342 404 291 148 68 35 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 152 14 27 19 16 3 3 5 2 5 4 3 5 6 8 11 6 8 3 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 334 5 28 21 13 27 8 19 12 14 26 27 29 27 22 16 10 13 9 4 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 344 2 14 10 19 31 34 32 18 29 36 25 29 37 15 8 1 1 0 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 844 16 30 39 25 30 32 33 32 59 53 60 77 75 86 68 61 45 17 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 207 5 29 12 11 4 7 7 4 3 10 7 7 15 33 22 17 8 5 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 2 19 21 11 3 6 10 8 12 8 6 12 11 8 4 7 3 4 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 326 4 5 5 12 13 24 36 46 62 106 150 178 295 441 605 528 395 301 93 26 1
X. Nemoci dýchací soustavy 654 27 114 57 21 23 31 31 20 20 27 34 29 34 45 44 43 31 9 9 4 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 266 22 64 55 36 53 62 79 82 68 88 75 81 95 114 91 81 64 32 18 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 270 2 16 7 11 19 24 21 17 16 15 18 16 21 17 23 11 6 4 5 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 522 3 17 15 55 89 48 82 68 84 125 105 160 167 168 132 103 67 24 10 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 001 19 38 19 18 29 44 74 62 73 100 71 75 63 88 91 66 43 17 10 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 795 0 0 0 0 13 75 236 314 138 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 367 94 86 81 25 20 8 5 6 10 10 3 3 2 3 7 3 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 374 15 19 17 18 38 11 26 17 21 20 21 23 25 28 25 19 15 10 4 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 454 16 80 66 72 98 98 118 97 101 104 98 86 69 80 84 69 52 32 27 5 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 280 470 70 66 65 49 82 172 286 301 206 183 181 245 312 243 191 102 35 18 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 028 835 727 564 485 585 646 1 039 1 167 1 126 1 068 1 031 1 159 1 465 1 825 1 892 1 517 1 004 578 249 61 5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 2 1 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 4 2 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 3 9 14 10 5 1
X. Nemoci dýchací soustavy 96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 10 15 15 18 11 13 5 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 3 2 5 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 4 3 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 247 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 5 7 16 28 29 33 32 40 30 13 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 392 0 0 8 44 50 30 25 41 47 34 26 26 25 16 9 6 3 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 397 0 0 8 44 50 30 25 41 47 35 26 27 26 16 9 7 3 2 1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0
II. Novotvary 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 4 4 5 2 6 2 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 0 2 2 8 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 161 0 6 7 3 2 5 2 11 12 15 12 13 14 19 12 18 7 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 189 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 12 15 23 21 46 30 20 15 1 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 136 0 30 48 25 4 0 0 0 0 2 1 0 2 3 6 9 3 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 607 0 1 3 1 2 2 7 5 13 24 34 44 78 94 82 103 68 36 9 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 177 0 0 0 1 1 6 5 5 4 11 7 4 16 19 16 18 28 22 11 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 512 0 0 0 0 0 5 8 13 12 19 13 29 33 52 106 102 78 37 5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 864 0 44 64 38 17 22 24 36 43 75 82 105 173 214 276 286 213 116 31 3 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 287 13 37 26 20 17 16 22 20 13 8 7 10 14 17 15 12 4 9 4 3 0
péče celkem II. Novotvary 2 359 12 34 28 37 27 35 31 59 97 108 138 160 271 349 411 295 154 72 37 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 155 14 27 20 16 3 3 5 2 5 4 3 5 6 8 11 7 8 3 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 360 5 30 23 21 33 8 19 13 14 27 27 30 28 22 17 11 13 10 4 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 740 2 14 18 63 81 64 57 59 76 70 51 55 62 31 19 7 5 1 4 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 025 16 36 46 28 32 37 35 44 72 70 73 91 90 106 81 84 54 22 6 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 207 5 29 12 11 4 7 7 4 3 10 7 7 15 33 22 17 8 5 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 159 2 19 22 11 3 6 10 8 12 8 6 12 11 8 4 7 3 4 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 565 4 5 5 12 13 26 38 46 62 107 162 195 319 463 655 561 424 330 104 31 3
X. Nemoci dýchací soustavy 886 27 144 105 46 27 31 31 21 21 29 35 31 46 63 65 70 45 23 16 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 270 22 64 55 36 53 62 79 82 68 88 75 81 95 114 92 81 65 34 18 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 274 2 16 8 11 19 24 21 17 16 15 20 16 21 17 23 11 7 4 5 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 149 3 18 18 56 91 50 89 74 97 151 139 204 247 263 215 208 138 62 24 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 006 19 38 19 18 29 44 74 62 74 100 71 75 63 88 92 66 44 18 11 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 795 0 0 0 0 13 75 236 314 138 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 372 94 90 81 25 21 8 5 6 10 10 3 3 2 3 7 3 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 386 15 20 18 18 38 11 26 18 22 20 21 23 26 30 27 19 16 10 6 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 650 16 80 66 73 99 104 123 102 105 116 106 90 86 101 101 90 84 57 41 8 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 797 470 70 66 65 49 87 180 299 313 225 197 210 278 367 349 294 180 72 23 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 536 835 771 636 567 652 698 1 088 1 250 1 218 1 182 1 144 1 298 1 680 2 083 2 206 1 843 1 252 736 311 77 9
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 223,5 165,3 84,5 74 65,1 45,6 57,7 43,9 28,7 14,5 15,4 20,1 31,6 37 37,5 35,2 14,9 55,4 37,1 110,4 0
II. Novotvary 396,8 206,3 151,9 91 137 99,6 103,4 81,3 152,5 213,8 222 349,3 402,4 700,8 843,3 1 081,0 1 023,2 735,1 471,1 432,9 110,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 240,7 120,6 61,8 59,2 11,5 9,1 13,1 5,2 11 8,3 7,7 12,6 15,8 19,7 29,4 21,1 39,7 20,8 37,1 36,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57,2 86 125,1 68,3 48,1 103,4 24,3 49,9 31 30,9 53,9 69,3 72,9 71,1 54,2 42,8 35,2 64,6 62,3 49,5 147,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,9 34,4 62,5 32,5 70,3 118,8 103,4 84 46,5 63,9 74,7 64,2 72,9 97,5 37 21,4 3,5 5 0 37,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 144,5 275,1 134 126,8 92,5 114,9 97,4 86,6 82,7 130 109,9 154,1 193,7 197,6 212,1 182 214,5 223,5 117,8 49,5 73,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,4 86 129,6 39 40,7 15,3 21,3 18,4 10,3 6,6 20,7 18 17,6 39,5 81,4 58,9 59,8 39,7 34,6 0 36,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 26,9 34,4 84,9 68,3 40,7 11,5 18,3 26,2 20,7 26,4 16,6 15,4 30,2 29 19,7 10,7 24,6 14,9 27,7 24,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 569,4 68,8 22,3 16,3 44,4 49,8 73 94,5 118,9 136,7 219,9 385,2 447,7 777,2 1 087,4 1 618,9 1 856,6 1 962,0 2 085,2 1 150,3 956,6 233,6
X. Nemoci dýchací soustavy 112 464,2 509,3 185,3 77,7 88,1 94,3 81,3 51,7 44,1 56 87,3 72,9 89,6 111 117,7 151,2 154 62,3 111,3 147,2 233,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 216,7 378,2 285,9 178,8 133,3 203 188,6 207,3 211,9 149,9 182,5 192,6 203,7 250,3 281,1 243,5 284,8 317,9 221,7 222,6 220,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 46,2 34,4 71,5 22,8 40,7 72,8 73 55,1 43,9 35,3 31,1 46,2 40,2 55,3 41,9 61,5 38,7 29,8 27,7 61,8 0 233,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 260,5 51,6 75,9 48,8 203,6 341 146 215,2 175,7 185,1 259,3 269,7 402,4 440 414,3 353,2 362,2 332,8 166,3 123,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171,4 326,6 169,8 61,8 66,6 111,1 133,9 194,2 160,2 160,9 207,4 182,3 188,6 166 217 243,5 232,1 213,6 117,8 123,7 36,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 136,1 0 0 0 0 49,8 228,2 619,3 811,5 304,2 33,2 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 616,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 62,8 1 616,0 384,2 263,3 92,5 76,6 24,3 13,1 15,5 22 20,7 7,7 7,5 5,3 7,4 18,7 10,5 0 0 12,4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64 257,9 84,9 55,3 66,6 145,6 33,5 68,2 43,9 46,3 41,5 53,9 57,9 65,9 69 66,9 66,8 74,5 69,3 49,5 73,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 248,9 275,1 357,4 214,5 266,5 375,5 298,1 309,7 250,7 222,6 215,7 251,7 216,3 181,8 197,3 224,8 242,6 258,3 221,7 334 184 467,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 561,5 8 079,8 312,7 214,5 240,6 187,7 249,5 451,4 739,1 663,4 427,3 470 455,3 645,5 769,3 650,2 671,6 506,6 242,5 222,6 110,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 257,4 14 354,5 3 247,7 1 833,2 1 795,2 2 241,2 1 965,3 2 726,5 3 016,0 2 481,8 2 215,4 2 647,7 2 915,2 3 859,5 4 500,2 5 062,6 5 334,2 4 986,8 4 004,2 3 079,8 2 244,3 1 168,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0 5 0 2,5 0 0 0 6,9 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,4 5,4 7 0 13,9 12,4 36,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 2,7 0 0 6,9 0 36,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 5 0 0 36,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 4,1 2,6 0 0 2,5 2,7 14,1 9,9 13,9 12,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,6 2,5 10,7 10,5 44,7 97 123,7 184 233,6
X. Nemoci dýchací soustavy 16,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 0 0 5 26,3 37 40,1 63,3 54,6 90,1 61,8 184 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5 6,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,1 0 0 5,3 2,5 2,7 7 14,9 13,9 61,8 0 233,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 6,9 12,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5 0 24,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,6 0 2,6 4,9 2,7 10,5 19,9 20,8 37,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,4 0 3,5 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,3 0 0 0 0 0 0 0 15,5 4,4 8,3 12,8 17,6 42,2 69 77,6 116 158,9 277,1 371,1 478,3 467,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67,1 0 0 26 162,9 191,6 91,3 65,6 106 103,6 70,5 66,8 65,4 65,9 39,5 24,1 21,1 14,9 6,9 12,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 0 3,5 0 6,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 0 0 26 162,9 191,6 91,3 65,6 106 103,6 72,6 66,8 67,9 68,5 39,5 24,1 24,6 14,9 13,9 12,4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,1 2,6 0 5,3 2,5 2,7 7 5 0 12,4 0 0
II. Novotvary 5 0 0 0 0 3,8 3 0 0 0 2,1 5,1 0 10,5 9,9 13,4 7 29,8 13,9 12,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 0 8,9 6,5 29,6 23 0 0 2,6 0 2,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27,6 0 26,8 22,8 11,1 7,7 15,2 5,2 28,4 26,4 31,1 30,8 32,7 36,9 46,9 32,1 63,3 34,8 13,9 12,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,4 0 0 0 0 0 6,1 5,2 0 0 2,1 30,8 37,7 60,6 51,8 123,1 105,5 99,3 103,9 12,4 0 233,6
X. Nemoci dýchací soustavy 23,3 0 134 156 92,5 15,3 0 0 0 0 4,1 2,6 0 5,3 7,4 16,1 31,6 14,9 6,9 24,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 103,9 0 4,5 9,8 3,7 7,7 6,1 18,4 12,9 28,7 49,8 87,3 110,7 205,5 231,8 219,4 362,2 337,8 249,4 111,3 0 233,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0 17,9 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 4,5 3,3 0 0 0 0 2,6 2,2 0 0 0 2,6 2,5 5,4 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,3 0 0 0 3,7 3,8 18,3 13,1 12,9 8,8 22,8 18 10,1 42,2 46,9 42,8 63,3 139,1 152,4 136,1 110,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 87,6 0 0 0 0 0 15,2 21 33,6 26,4 39,4 33,4 72,9 86,9 128,2 283,6 358,7 387,4 256,3 61,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 319,1 0 196,6 208 140,7 65,1 66,9 63 93 94,8 155,6 210,6 264,1 455,8 527,7 738,5 1 005,7 1 058,0 803,6 383,4 110,4 467,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 49,1 223,5 165,3 84,5 74 65,1 48,7 57,7 51,7 28,7 16,6 18 25,2 36,9 41,9 40,1 42,2 19,9 62,3 49,5 110,4 0
péče celkem II. Novotvary 403,8 206,3 151,9 91 137 103,4 106,5 81,3 152,5 213,8 224 354,4 402,4 713,9 860,6 1 099,8 1 037,3 764,9 498,8 457,6 147,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,5 240,7 120,6 65 59,2 11,5 9,1 13,1 5,2 11 8,3 7,7 12,6 15,8 19,7 29,4 24,6 39,7 20,8 49,5 36,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,6 86 134 74,8 77,7 126,4 24,3 49,9 33,6 30,9 56 69,3 75,5 73,8 54,2 45,5 38,7 64,6 69,3 49,5 184 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 126,7 34,4 62,5 58,5 233,2 310,3 194,7 149,6 152,5 167,5 145,2 131 138,3 163,3 76,4 50,8 24,6 24,8 6,9 49,5 36,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 175,5 275,1 160,8 149,5 103,6 122,6 112,6 91,8 113,7 158,7 145,2 187,5 228,9 237,1 261,4 216,7 295,4 268,2 152,4 74,2 73,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 35,4 86 129,6 39 40,7 15,3 21,3 18,4 10,3 6,6 20,7 18 17,6 39,5 81,4 58,9 59,8 39,7 34,6 0 36,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27,2 34,4 84,9 71,5 40,7 11,5 18,3 26,2 20,7 26,4 16,6 15,4 30,2 29 19,7 10,7 24,6 14,9 27,7 37,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 610,3 68,8 22,3 16,3 44,4 49,8 79,1 99,7 118,9 136,7 222 416 490,5 840,4 1 141,7 1 752,6 1 972,6 2 106,0 2 286,1 1 286,3 1 140,5 700,9
X. Nemoci dýchací soustavy 151,7 464,2 643,3 341,3 170,3 103,4 94,3 81,3 54,3 46,3 60,2 89,9 78 121,2 155,3 173,9 246,1 223,5 159,3 197,9 331,1 233,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 217,4 378,2 285,9 178,8 133,3 203 188,6 207,3 211,9 149,9 182,5 192,6 203,7 250,3 281,1 246,2 284,8 322,9 235,5 222,6 220,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 46,9 34,4 71,5 26 40,7 72,8 73 55,1 43,9 35,3 31,1 51,4 40,2 55,3 41,9 61,5 38,7 34,8 27,7 61,8 0 233,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 367,9 51,6 80,4 58,5 207,3 348,6 152,1 233,6 191,2 213,8 313,2 357 513,1 650,7 648,5 575,3 731,4 685,4 429,5 296,8 0 467,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 172,2 326,6 169,8 61,8 66,6 111,1 133,9 194,2 160,2 163,1 207,4 182,3 188,6 166 217 246,2 232,1 218,5 124,7 136,1 36,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 136,1 0 0 0 0 49,8 228,2 619,3 811,5 304,2 33,2 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 616,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63,7 1 616,0 402,1 263,3 92,5 80,5 24,3 13,1 15,5 22 20,7 7,7 7,5 5,3 7,4 18,7 10,5 0 0 12,4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66,1 257,9 89,3 58,5 66,6 145,6 33,5 68,2 46,5 48,5 41,5 53,9 57,9 68,5 74 72,2 66,8 79,5 69,3 74,2 73,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 282,5 275,1 357,4 214,5 270,2 379,3 316,4 322,8 263,6 231,4 240,6 272,2 226,4 226,6 249,1 270,3 316,5 417,2 394,9 507,1 294,3 467,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 650 8 079,8 312,7 214,5 240,6 187,7 264,7 472,4 772,7 689,9 466,7 505,9 528,2 732,4 905 933,9 1 033,8 894,1 498,8 284,5 110,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 686,7 14 354,5 3 444,3 2 067,2 2 098,8 2 497,9 2 123,5 2 855,1 3 230,5 2 684,6 2 451,8 2 937,9 3 264,8 4 425,9 5 136,4 5 902,8 6 480,5 6 218,6 5 098,7 3 846,6 2 833,0 2 102,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)