8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 265 12 27 22 22 15 16 14 8 11 9 9 8 19 15 15 12 15 10 3 3 0
II. Novotvary 2 331 13 25 25 25 30 22 44 64 94 132 133 212 265 346 362 264 161 78 32 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 184 6 29 17 14 5 13 5 10 4 10 4 7 9 8 11 15 11 2 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 345 6 37 20 15 15 13 19 19 15 25 19 23 24 27 22 14 12 7 8 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 378 0 13 15 31 44 20 33 37 48 37 19 31 15 16 4 4 4 4 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 749 3 23 41 28 33 30 33 40 35 59 55 53 55 62 70 65 45 15 2 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 238 20 28 14 6 3 7 2 4 7 16 8 8 20 29 32 16 9 6 2 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 136 5 24 14 8 4 9 5 5 3 11 3 9 11 7 8 5 3 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 340 4 8 3 10 13 21 37 49 73 110 132 183 281 452 620 601 384 238 95 25 1
X. Nemoci dýchací soustavy 713 26 116 77 24 12 34 32 35 34 31 40 13 34 42 55 35 34 15 17 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 261 29 45 51 57 65 67 93 81 87 83 68 76 69 115 105 75 50 32 9 3 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 237 4 7 4 6 7 23 18 14 12 16 4 25 21 17 21 12 11 7 3 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 433 3 13 15 42 51 52 70 53 78 110 112 144 171 171 159 99 54 29 6 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 013 20 25 19 14 29 68 76 74 81 75 54 60 71 92 105 66 42 23 15 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 828 0 0 0 0 11 78 235 317 148 33 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 365 107 80 77 27 17 8 5 4 6 6 8 10 4 3 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 369 20 33 15 23 32 17 15 17 23 14 20 20 21 30 23 17 16 7 6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 456 18 61 62 46 80 126 123 115 122 118 79 100 88 85 63 64 43 42 16 3 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 079 419 75 89 31 48 69 143 282 324 204 137 203 195 239 292 168 105 47 9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 837 832 669 580 429 514 693 1 002 1 228 1 205 1 099 908 1 187 1 373 1 756 1 969 1 533 999 563 229 62 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 0 2 0 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 1 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 1 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 2 14 9 15 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 11 6 21 31 9 11 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 4 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 4 3 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 258 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 17 20 37 52 32 38 34 14 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 415 0 0 2 38 32 24 43 42 65 37 26 36 29 15 17 6 1 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 421 0 0 2 38 32 24 43 42 65 37 26 37 31 15 17 8 2 2 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 1 0 0 0
II. Novotvary 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 6 3 5 3 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 0 2 8 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 120 0 4 1 2 6 3 7 9 10 10 8 10 12 13 9 6 6 3 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 184 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 6 17 21 30 32 31 22 9 6 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 101 0 17 42 26 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 5 2 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 542 0 2 2 3 2 0 5 8 18 24 23 38 62 85 88 92 57 29 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 163 0 0 0 3 2 4 6 2 7 5 6 10 16 13 23 21 14 17 11 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 315 0 0 0 0 0 1 3 13 13 7 10 13 24 43 51 70 37 26 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 508 0 30 50 42 13 10 21 34 54 54 57 97 142 193 214 230 144 90 27 6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 282 12 27 22 22 15 16 14 8 12 9 9 9 21 18 17 15 18 12 3 3 0
péče celkem II. Novotvary 2 374 13 25 25 25 30 23 44 64 94 132 134 215 268 352 372 270 166 83 34 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 185 6 29 17 14 5 13 5 10 4 10 4 7 9 8 11 15 11 2 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 371 6 37 22 23 16 13 19 20 16 25 21 23 24 31 24 14 13 8 9 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 798 0 13 18 69 77 44 76 79 113 74 45 67 44 31 22 11 5 7 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 883 3 27 42 30 39 33 40 49 45 70 63 64 68 76 80 77 53 18 3 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 244 20 28 14 6 3 7 2 4 7 17 9 11 21 29 32 16 9 6 2 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 138 5 25 14 8 4 9 5 5 3 11 3 9 11 7 8 5 4 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 581 4 8 3 10 13 22 37 50 75 115 138 201 303 487 657 634 420 256 116 31 1
X. Nemoci dýchací soustavy 912 26 133 119 50 13 34 32 36 35 33 43 14 46 49 78 71 45 26 21 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 263 29 45 51 57 65 67 93 81 87 83 68 76 69 115 105 75 50 33 9 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 242 4 7 4 6 7 23 18 14 12 16 4 26 23 17 21 12 11 8 4 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 994 3 15 17 45 53 52 75 62 96 134 135 184 235 256 247 195 112 62 14 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 022 20 25 19 14 29 68 76 74 82 77 54 61 71 92 105 67 42 24 17 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 828 0 0 0 0 11 78 235 317 148 33 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 371 107 83 78 27 17 8 5 4 7 6 8 10 4 3 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 376 20 36 16 23 32 17 15 17 23 14 20 20 21 30 24 17 16 8 7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 639 18 61 62 49 82 130 129 117 129 123 85 110 104 100 87 89 60 63 30 8 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 404 419 75 89 31 48 70 146 295 337 211 147 216 221 283 344 239 142 76 14 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 024 832 699 632 509 559 727 1 066 1 306 1 325 1 193 994 1 325 1 563 1 984 2 237 1 823 1 177 693 290 82 8
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,3 210,7 120 71,9 83 56,9 45,6 36,5 20,3 23,2 19,4 23,3 20,3 48,7 36,9 40,9 44 77,2 68,8 38,2 116,2 0
II. Novotvary 398,6 228,3 111,1 81,7 94,4 113,8 62,6 114,6 162,7 198,3 284,1 344 536,8 678,9 851,4 987,6 968,8 828,8 536,5 407,9 154,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31,5 105,4 128,9 55,6 52,8 19 37 13 25,4 8,4 21,5 10,3 17,7 23,1 19,7 30 55 56,6 13,8 38,2 38,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 59 105,4 164,4 65,4 56,6 56,9 37 49,5 48,3 31,6 53,8 49,1 58,2 61,5 66,4 60 51,4 61,8 48,1 102 193,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,6 0 57,8 49 117 166,9 56,9 86 94,1 101,2 79,6 49,1 78,5 38,4 39,4 10,9 14,7 20,6 27,5 25,5 38,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 128,1 52,7 102,2 134 105,7 125,2 85,4 86 101,7 73,8 127 142,3 134,2 140,9 152,6 191 238,5 231,6 103,2 25,5 38,7 330
VII. Nemoci oka a očních adnex 40,7 351,2 124,4 45,7 22,6 11,4 19,9 5,2 10,2 14,8 34,4 20,7 20,3 51,2 71,4 87,3 58,7 46,3 41,3 25,5 0 330
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,3 87,8 106,7 45,7 30,2 15,2 25,6 13 12,7 6,3 23,7 7,8 22,8 28,2 17,2 21,8 18,3 15,4 6,9 12,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 571,1 70,2 35,6 9,8 37,7 49,3 59,8 96,4 124,6 154 236,8 341,4 463,3 719,9 1 112,2 1 691,4 2 205,6 1 976,7 1 637,0 1 211,0 968,2 330
X. Nemoci dýchací soustavy 121,9 456,5 515,6 251,6 90,6 45,5 96,8 83,4 89 71,7 66,7 103,5 32,9 87,1 103,3 150 128,4 175 103,2 216,7 271,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 215,6 509,2 200 166,7 215,2 246,6 190,8 242,2 205,9 183,5 178,7 175,9 192,4 176,8 283 286,4 275,2 257,4 220,1 114,7 116,2 330
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,5 70,2 31,1 13,1 22,6 26,6 65,5 46,9 35,6 25,3 34,4 10,3 63,3 53,8 41,8 57,3 44 56,6 48,1 38,2 193,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 245 52,7 57,8 49 158,5 193,5 148,1 182,3 134,8 164,5 236,8 289,7 364,6 438,1 420,8 433,8 363,3 278 199,5 76,5 38,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 173,2 351,2 111,1 62,1 52,8 110 193,6 198 188,1 170,9 161,4 139,7 151,9 181,9 226,4 286,4 242,2 216,2 158,2 191,2 116,2 330
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,6 0 0 0 0 41,7 222,1 612,1 806 312,2 71 10,3 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 20 2 054,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 62,4 1 878,8 355,6 251,6 101,9 64,5 22,8 13 10,2 12,7 12,9 20,7 25,3 10,2 7,4 5,5 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 63,1 351,2 146,7 49 86,8 121,4 48,4 39,1 43,2 48,5 30,1 51,7 50,6 53,8 73,8 62,7 62,4 82,4 48,1 76,5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 249 316,1 271,1 202,6 173,6 303,5 358,8 320,4 292,4 257,3 254 204,3 253,2 225,4 209,1 171,9 234,9 221,4 288,9 204 116,2 660,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 526,5 7 357,3 333,3 290,8 117 182,1 196,5 372,5 717 683,4 439,1 354,4 514 499,6 588,1 796,6 616,5 540,5 323,3 114,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 221,2 14 609,3 2 973,3 1 895,3 1 619,4 1 950,0 1 973,2 2 610,0 3 122,1 2 541,7 2 365,7 2 348,6 3 005,4 3 517,4 4 320,8 5 371,6 5 625,9 5 142,6 3 872,3 2 919,1 2 401,2 2 310,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 5,1 0 0 3,7 10,3 6,9 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,9 10,9 11 0 13,8 0 38,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,4 5,5 0 5,1 0 12,7 77,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,7 0 6,9 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 2,5 2,7 22 5,1 0 12,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 12,3 13,6 7,3 72,1 61,9 191,2 193,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,3 5,2 0 28,2 14,8 57,3 113,8 46,3 75,7 38,2 38,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 38,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 5,1 2,6 0 0 7,3 5,1 27,5 63,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 6,9 25,5 38,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 12,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,7 14,7 15,4 27,5 38,2 77,5 330
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 2,7 3,7 0 20,6 12,7 38,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 44,1 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,1 6,5 7,8 10,1 43,6 49,2 100,9 190,8 164,7 261,4 433,4 542,2 330
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71 0 0 6,5 143,4 121,4 68,3 112 106,8 137,1 79,6 67,3 91,1 74,3 36,9 46,4 22 5,1 13,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 0 0 5,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,3 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72 0 0 6,5 143,4 121,4 68,3 112 106,8 137,1 79,6 67,3 93,7 79,4 36,9 46,4 29,4 10,3 13,8 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 7,4 5,5 7,3 5,1 6,9 0 0 0
II. Novotvary 5,1 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,6 5,1 7,7 9,8 16,4 11 25,7 20,6 25,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 6,5 30,2 3,8 0 0 2,5 2,1 0 2,6 0 0 2,5 0 0 0 6,9 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 3,3 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,5 0 17,8 3,3 7,5 22,8 8,5 18,2 22,9 21,1 21,5 20,7 25,3 30,7 32 24,6 22 30,9 20,6 0 38,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,6 7,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,5 0 0 0 0 0 2,8 0 2,5 4,2 10,8 15,5 43 53,8 73,8 87,3 113,8 113,3 61,9 76,5 38,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 17,3 0 75,6 137,2 98,1 3,8 0 0 0 2,1 0 2,6 2,5 2,6 2,5 5,5 18,3 10,3 0 12,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,1 0 0 0 0 6,9 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 92,7 0 8,9 6,5 11,3 7,6 0 13 20,3 38 51,7 59,5 96,2 158,8 209,1 240,1 337,6 293,4 199,5 38,2 38,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,3 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0 13,3 3,3 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 13,3 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,9 0 0 0 11,3 7,6 11,4 15,6 5,1 14,8 10,8 15,5 25,3 41 32 62,7 77,1 72,1 116,9 140,2 116,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53,9 0 0 0 0 0 2,8 7,8 33,1 27,4 15,1 25,9 32,9 61,5 105,8 139,1 256,9 190,5 178,8 51 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 257,9 0 133,3 163,4 158,5 49,3 28,5 54,7 86,4 113,9 116,2 147,4 245,6 363,8 474,9 583,8 844,1 741,3 619 344,2 232,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,2 210,7 120 71,9 83 56,9 45,6 36,5 20,3 25,3 19,4 23,3 22,8 53,8 44,3 46,4 55 92,7 82,5 38,2 116,2 0
péče celkem II. Novotvary 406 228,3 111,1 81,7 94,4 113,8 65,5 114,6 162,7 198,3 284,1 346,6 544,4 686,6 866,1 1 014,8 990,9 854,5 570,9 433,4 193,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31,6 105,4 128,9 55,6 52,8 19 37 13 25,4 8,4 21,5 10,3 17,7 23,1 19,7 30 55 56,6 13,8 51 38,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63,4 105,4 164,4 71,9 86,8 60,7 37 49,5 50,8 33,7 53,8 54,3 58,2 61,5 76,3 65,5 51,4 66,9 55 114,7 271,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 136,5 0 57,8 58,8 260,5 292,1 125,3 198 200,9 238,3 159,3 116,4 169,6 112,7 76,3 60 40,4 25,7 48,1 25,5 38,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 151 52,7 120 137,2 113,2 148 94 104,2 124,6 94,9 150,7 163 162 174,2 187 218,2 282,6 272,8 123,8 38,2 77,5 330
VII. Nemoci oka a očních adnex 41,7 351,2 124,4 45,7 22,6 11,4 19,9 5,2 10,2 14,8 36,6 23,3 27,9 53,8 71,4 87,3 58,7 46,3 41,3 25,5 0 330
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,6 87,8 111,1 45,7 30,2 15,2 25,6 13 12,7 6,3 23,7 7,8 22,8 28,2 17,2 21,8 18,3 20,6 6,9 12,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 612,4 70,2 35,6 9,8 37,7 49,3 62,6 96,4 127,1 158,2 247,6 356,9 508,9 776,2 1 198,3 1 792,3 2 326,7 2 162,1 1 760,8 1 478,6 1 200,6 330
X. Nemoci dýchací soustavy 156 456,5 591,1 388,9 188,7 49,3 96,8 83,4 91,5 73,8 71 111,2 35,4 117,8 120,6 212,8 260,6 231,6 178,8 267,7 309,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 216 509,2 200 166,7 215,2 246,6 190,8 242,2 205,9 183,5 178,7 175,9 192,4 176,8 283 286,4 275,2 257,4 227 114,7 154,9 330
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41,4 70,2 31,1 13,1 22,6 26,6 65,5 46,9 35,6 25,3 34,4 10,3 65,8 58,9 41,8 57,3 44 56,6 55 51 193,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 341 52,7 66,7 55,6 169,9 201,1 148,1 195,4 157,6 202,5 288,5 349,2 465,9 602 629,9 673,8 715,6 576,5 426,4 178,5 77,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174,8 351,2 111,1 62,1 52,8 110 193,6 198 188,1 173 165,8 139,7 154,4 181,9 226,4 286,4 245,9 216,2 165,1 216,7 154,9 330
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,6 0 0 0 0 41,7 222,1 612,1 806 312,2 71 10,3 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 20 2 054,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63,4 1 878,8 368,9 254,9 101,9 64,5 22,8 13 10,2 14,8 12,9 20,7 25,3 10,2 7,4 8,2 3,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,3 351,2 160 52,3 86,8 121,4 48,4 39,1 43,2 48,5 30,1 51,7 50,6 53,8 73,8 65,5 62,4 82,4 55 89,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 280,3 316,1 271,1 202,6 185 311,1 370,2 336 297,5 272,1 264,8 219,9 278,5 266,4 246,1 237,3 326,6 308,9 433,3 382,4 309,8 990,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 582,1 7 357,3 333,3 290,8 117 182,1 199,3 380,3 750 710,8 454,2 380,2 546,9 566,2 696,3 938,5 877,1 731 522,7 178,5 38,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 595,1 14 609,3 3 106,7 2 065,2 1 921,4 2 120,7 2 070,0 2 776,7 3 320,5 2 794,8 2 568,1 2 571,1 3 354,8 4 004,1 4 881,8 6 102,7 6 690,2 6 058,9 4 766,5 3 696,6 3 175,8 2 640,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)