8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 49 27 15 32 18 21 10 16 11 8 10 13 21 20 18 15 10 13 5 0 349
II. Novotvary 12 42 34 29 37 54 65 96 88 121 175 209 366 446 542 413 211 88 38 4 0 3 070
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 36 19 12 5 7 6 1 4 13 4 7 7 16 11 6 4 5 1 4 0 172
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 28 13 21 24 13 15 12 29 21 16 32 38 22 24 24 8 10 6 6 0 367
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 9 19 30 46 24 36 29 64 39 17 23 18 12 5 6 4 1 1 0 0 383
VI. Nemoci nervové soustavy 23 35 47 29 48 38 46 49 58 45 50 62 65 67 57 59 41 14 6 1 0 840
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 14 14 3 6 4 7 7 7 7 4 7 22 27 28 24 14 8 6 1 0 225
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 22 18 9 5 4 3 12 4 11 8 12 12 14 8 7 6 0 0 0 0 165
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 9 9 13 15 19 29 32 67 102 125 195 321 492 594 499 361 279 107 26 2 3 300
X. Nemoci dýchací soustavy 29 135 61 33 28 43 24 37 40 34 22 24 36 64 58 46 29 18 16 6 0 783
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 58 47 54 80 69 97 65 78 100 80 91 120 129 110 68 77 50 22 7 0 1 435
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 10 19 6 18 20 22 6 22 10 18 15 16 18 23 15 15 7 1 2 0 269
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 5 25 42 63 64 74 57 114 104 113 163 199 223 245 144 86 32 4 0 0 1 758
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 23 31 18 32 58 94 78 83 78 59 59 86 106 121 70 60 27 10 3 1 1 110
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 30 105 234 290 131 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 112 68 95 34 34 10 9 6 6 6 4 8 9 3 3 3 1 1 0 0 0 412
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 36 14 32 38 26 26 26 19 18 16 14 20 32 34 18 21 14 7 2 0 431
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 78 59 50 103 128 126 122 118 118 96 112 118 105 86 70 46 39 13 7 0 1 611
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 452 84 74 46 68 91 174 298 313 207 126 201 243 265 289 182 85 50 8 3 0 3 259
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 846 741 625 477 712 795 1 108 1 233 1 261 1 063 942 1 244 1 709 2 062 2 258 1 672 1 084 653 259 77 3 20 824
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 6 2 0 0 15
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0 0 8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 2 2 0 0 13
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 5 5 16 12 5 0 62
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 1 1 0 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 4 4 7 0 0 0 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 1 0 0 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 4 2 0 0 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 1 0 0 0 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 14 19 20 24 23 49 25 8 1 188
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 9 29 34 25 40 44 64 40 43 40 30 10 14 6 5 3 0 0 0 436
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 9 29 34 25 40 44 64 40 43 42 31 11 14 6 6 4 1 1 0 444
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 5 2 4 1 0 0 23
II. Novotvary 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 3 3 5 5 1 1 0 0 26
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 5 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 10 5 3 8 3 13 12 15 8 9 7 23 11 7 10 13 6 1 0 0 164
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 13 18 34 29 29 17 12 6 2 0 176
X. Nemoci dýchací soustavy 0 17 47 33 3 0 0 0 0 0 1 3 10 9 17 15 7 10 3 2 0 177
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 3 2 2 3 4 9 9 16 29 43 65 69 77 78 51 24 3 2 0 490
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 3 2 2 5 2 1 0 0 0 0 26
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 2 3 2 7 4 3 7 5 9 10 20 19 14 18 20 20 13 6 0 182
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 2 1 8 8 18 9 11 11 33 45 65 62 46 24 6 1 0 350
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 31 66 57 22 18 34 36 51 47 75 93 173 196 222 225 162 102 35 13 0 1 659
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 49 27 15 33 18 21 10 16 13 9 11 15 24 21 23 17 15 14 6 0 374
péče celkem II. Novotvary 12 42 35 29 37 55 66 96 88 123 176 211 368 449 548 419 217 95 41 4 0 3 111
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 36 19 12 5 7 6 1 4 13 4 7 7 16 11 6 4 5 2 4 0 173
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 28 18 36 26 14 16 13 29 21 17 32 38 24 26 24 8 13 7 7 0 402
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 9 28 59 80 49 76 73 128 79 60 63 48 22 22 13 10 5 3 0 0 827
VI. Nemoci nervové soustavy 23 45 52 32 56 41 59 61 73 54 59 70 89 79 68 72 56 23 10 1 0 1 023
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 14 14 3 6 4 7 7 7 7 4 7 23 27 29 25 14 8 6 1 0 228
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 22 18 9 5 4 3 12 4 11 8 12 12 14 8 7 6 0 0 0 0 165
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 9 9 13 15 20 29 32 67 105 137 209 346 532 629 533 383 307 125 33 2 3 539
X. Nemoci dýchací soustavy 29 152 108 66 31 43 24 37 40 34 23 27 46 74 75 62 38 33 20 9 0 971
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 58 47 54 80 69 97 65 78 100 80 91 120 129 110 70 78 51 23 7 0 1 440
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 10 19 6 18 20 22 6 22 10 18 15 16 18 24 16 16 7 1 2 0 272
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 6 28 44 65 67 78 66 123 121 142 206 267 292 323 226 141 63 7 3 0 2 269
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 23 32 18 32 58 95 79 83 78 59 59 86 112 122 70 61 28 11 3 1 1 123
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 30 105 234 290 131 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 113 69 96 35 36 10 10 6 6 7 4 8 9 3 3 3 1 1 0 0 0 420
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 38 15 32 38 27 27 28 21 19 17 17 23 34 39 20 23 16 8 2 1 463
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 78 61 53 105 135 132 125 125 123 106 122 138 125 101 91 67 63 28 13 0 1 808
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 452 84 74 46 70 92 182 306 331 216 137 212 276 314 355 247 135 75 14 4 0 3 622
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 847 772 700 563 768 838 1 184 1 313 1 376 1 152 1 061 1 379 1 927 2 288 2 514 1 927 1 275 808 320 99 4 23 115
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 305,7 212,3 90,3 57,2 118,1 49 54 24,7 32,7 24,8 20,5 25,8 32,3 51,8 56,1 68 79 68,9 171 204,7 0 59,6
II. Novotvary 215,8 182 113,7 110,7 136,5 147 167,1 236,8 179,6 273,2 448,2 540 908 1 099,9 1 521,2 1 561,1 1 111,6 605,9 499,7 163,7 0 524
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 71,9 156 63,5 45,8 18,4 19,1 15,4 2,5 8,2 29,4 10,2 18,1 17,4 39,5 30,9 22,7 21,1 34,4 13,2 163,7 0 29,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,9 121,3 43,5 80,1 88,6 35,4 38,6 29,6 59,2 47,4 41 82,7 94,3 54,3 67,4 90,7 42,1 68,9 78,9 245,6 0 62,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 39 63,5 114,5 169,7 65,3 92,6 71,5 130,6 88,1 43,5 59,4 44,7 29,6 14 22,7 21,1 6,9 13,2 0 0 65,4
VI. Nemoci nervové soustavy 413,6 151,6 157,1 110,7 177,1 103,5 118,3 120,9 118,4 101,6 128,1 160,2 161,3 165,2 160 223 216 96,4 78,9 40,9 0 143,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 269,7 60,7 46,8 11,4 22,1 10,9 18 17,3 14,3 15,8 10,2 18,1 54,6 66,6 78,6 90,7 73,8 55,1 78,9 40,9 0 38,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 179,8 95,3 60,2 34,3 18,4 10,9 7,7 29,6 8,2 24,8 20,5 31 29,8 34,5 22,5 26,5 31,6 0 0 0 0 28,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,9 39 30,1 49,6 55,3 51,7 74,6 78,9 136,7 230,3 320,1 503,8 796,4 1 213,3 1 667,1 1 886,2 1 901,8 1 921,0 1 407,2 1 064,3 699,3 563,3
X. Nemoci dýchací soustavy 521,5 584,9 203,9 125,9 103,3 117,1 61,7 91,3 81,6 76,8 56,3 62 89,3 157,8 162,8 173,9 152,8 123,9 210,4 245,6 0 133,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 593,4 251,3 157,1 206,1 295,2 187,9 249,4 160,4 159,2 225,8 204,9 235,1 297,7 318,1 308,7 257 405,6 344,3 289,3 286,5 0 245
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107,9 43,3 63,5 22,9 66,4 54,4 56,6 14,8 44,9 22,6 46,1 38,8 39,7 44,4 64,6 56,7 79 48,2 13,2 81,9 0 45,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 21,7 83,6 160,3 232,5 174,2 190,3 140,6 232,7 234,8 289,4 421,1 493,7 550 687,6 544,3 453,1 220,3 52,6 0 0 300,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,8 99,6 103,6 68,7 118,1 157,9 241,7 192,4 169,4 176,1 151,1 152,4 213,4 261,4 339,6 264,6 316,1 185,9 131,5 122,8 349,7 189,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 3,8 110,7 285,9 601,7 715,5 267,4 40,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 348,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 014,0 294,6 317,6 129,8 125,5 27,2 23,1 14,8 12,2 13,5 10,2 20,7 22,3 7,4 8,4 11,3 5,3 6,9 0 0 0 70,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 323,7 156 46,8 122,1 140,2 70,8 66,9 64,1 38,8 40,6 41 36,2 49,6 78,9 95,4 68 110,6 96,4 92,1 81,9 0 73,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 305,7 337,9 197,3 190,8 380,1 348,5 324 301 240,8 266,4 245,9 289,4 292,8 258,9 241,4 264,6 242,3 268,5 171 286,5 0 275
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 128,0 363,9 247,4 175,6 250,9 247,7 447,4 735,2 638,8 467,4 322,7 519,3 602,9 653,5 811,1 687,9 447,8 344,3 105,2 122,8 0 556,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 213,1 3 210,4 2 089,5 1 820,5 2 627,2 2 164,4 2 849,1 3 042,0 2 573,5 2 400,2 2 412,5 3 213,9 4 240,0 5 085,2 6 337,4 6 319,9 5 710,7 4 496,0 3 406,1 3 151,9 1 049,0 3 554,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 40,9 0 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,4 3,8 5,3 41,3 26,3 0 0 2,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 13,8 0 40,9 0 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 3,8 5,3 6,9 26,3 0 0 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 11,2 11,3 5,3 13,8 26,3 0 0 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,4 14,8 16,8 18,9 26,3 110,2 157,8 204,7 0 10,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,8 10,5 34,4 13,2 40,9 0 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 5,3 6,9 13,2 0 0 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 5,3 0 0 0 0 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 7,4 0 2,8 15,1 21,1 48,2 0 0 0 3,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 2,8 0 5,3 6,9 13,2 0 0 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 5,3 13,8 13,2 0 349,7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 2,6 0 0 2,5 2,8 11,3 5,3 27,5 26,3 0 0 2,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 2,8 11,3 21,1 6,9 0 0 0 2,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 4,5 2,6 0 34,7 46,9 56,1 90,7 121,2 337,4 328,8 327,5 349,7 32,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 30,1 110,7 125,5 68,1 102,9 108,6 130,6 90,3 110,1 103,3 74,4 24,7 39,3 22,7 26,3 20,7 0 0 0 74,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 2,5 0 0 5,3 6,9 13,2 0 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,9 0 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 30,1 110,7 125,5 68,1 102,9 108,6 130,6 90,3 110,1 108,5 76,9 27,1 39,3 22,7 31,6 27,5 13,2 40,9 0 75,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 4,5 2,6 2,6 5 7,4 2,8 18,9 10,5 27,5 13,2 0 0 3,9
II. Novotvary 0 0 3,3 0 0 2,7 2,6 0 0 4,5 2,6 5,2 0 7,4 8,4 18,9 26,3 6,9 13,2 0 0 4,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 16,7 57,2 7,4 2,7 2,6 2,5 0 0 2,6 0 0 2,5 5,6 0 0 6,9 13,2 0 0 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 43,3 16,7 11,4 29,5 8,2 33,4 29,6 30,6 18,1 23 18,1 57,1 27,1 19,6 37,8 68,5 41,3 13,2 0 0 28
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,8 0 0 0 0 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 6,8 30,7 33,6 44,7 83,8 81,4 109,6 89,6 82,6 78,9 81,9 0 30
X. Nemoci dýchací soustavy 0 73,7 157,1 125,9 11,1 0 0 0 0 0 2,6 7,8 24,8 22,2 47,7 56,7 36,9 68,9 39,5 81,9 0 30,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 4,3 10 7,6 7,4 8,2 10,3 22,2 18,4 36,1 74,3 111,1 161,3 170,2 216,1 294,8 268,7 165,2 39,5 81,9 0 83,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 3,3 0 0 0 2,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 4,3 3,3 3,8 7,4 0 2,6 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 8,7 3,3 0 0 2,7 2,6 4,9 4,1 2,3 2,6 7,8 5 4,9 14 7,6 5,3 0 0 0 0 4,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 6,7 11,4 7,4 19,1 10,3 7,4 14,3 11,3 23 25,8 49,6 46,9 39,3 68 105,4 137,7 171 245,6 0 31,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 7,4 2,7 20,6 19,7 36,7 20,3 28,2 28,4 81,9 111 182,4 234,4 242,3 165,2 78,9 40,9 0 59,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 134,3 220,7 217,5 81,2 49 87,4 88,8 104,1 106,1 192,1 240,3 429,2 483,4 623,1 850,5 853,4 702,3 460,3 532,1 0 283,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 305,7 212,3 90,3 57,2 121,8 49 54 24,7 32,7 29,4 23 28,4 37,2 59,2 58,9 86,9 89,6 103,3 184,1 245,6 0 63,8
péče celkem II. Novotvary 215,8 182 117 110,7 136,5 149,7 169,7 236,8 179,6 277,7 450,8 545,1 913 1 107,3 1 538,0 1 583,8 1 143,2 654,1 539,2 163,7 0 531
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 71,9 156 63,5 45,8 18,4 19,1 15,4 2,5 8,2 29,4 10,2 18,1 17,4 39,5 30,9 22,7 21,1 34,4 26,3 163,7 0 29,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,9 121,3 60,2 137,4 95,9 38,1 41,1 32,1 59,2 47,4 43,5 82,7 94,3 59,2 73 90,7 42,1 89,5 92,1 286,5 0 68,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 39 93,6 225,2 295,2 133,4 195,4 180,1 261,2 178,4 153,7 162,8 119,1 54,3 61,7 49,1 52,7 34,4 39,5 0 0 141,2
VI. Nemoci nervové soustavy 413,6 195 173,8 122,1 206,6 111,6 151,7 150,5 149 121,9 151,1 180,8 220,8 194,8 190,9 272,1 295 158,4 131,5 40,9 0 174,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 269,7 60,7 46,8 11,4 22,1 10,9 18 17,3 14,3 15,8 10,2 18,1 57,1 66,6 81,4 94,5 73,8 55,1 78,9 40,9 0 38,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 179,8 95,3 60,2 34,3 18,4 10,9 7,7 29,6 8,2 24,8 20,5 31 29,8 34,5 22,5 26,5 31,6 0 0 0 0 28,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,9 39 30,1 49,6 55,3 54,4 74,6 78,9 136,7 237,1 350,9 540 858,4 1 312,0 1 765,4 2 014,7 2 017,7 2 113,7 1 643,9 1 350,8 699,3 604,1
X. Nemoci dýchací soustavy 521,5 658,6 361,1 251,9 114,4 117,1 61,7 91,3 81,6 76,8 58,9 69,8 114,1 182,5 210,5 234,4 200,2 227,2 263 368,4 0 165,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 593,4 251,3 157,1 206,1 295,2 187,9 249,4 160,4 159,2 225,8 204,9 235,1 297,7 318,1 308,7 264,6 410,9 351,1 302,5 286,5 0 245,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107,9 43,3 63,5 22,9 66,4 54,4 56,6 14,8 44,9 22,6 46,1 38,8 39,7 44,4 67,4 60,5 84,3 48,2 13,2 81,9 0 46,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 26 93,6 167,9 239,8 182,4 200,6 162,8 251 273,2 363,7 532,2 662,4 720,1 906,5 854,2 742,8 433,8 92,1 122,8 0 387,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,8 99,6 107 68,7 118,1 157,9 244,3 194,9 169,4 176,1 151,1 152,4 213,4 276,2 342,4 264,6 321,4 192,8 144,7 122,8 349,7 191,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 3,8 110,7 285,9 601,7 715,5 267,4 40,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 348,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 032,0 298,9 321 133,6 132,8 27,2 25,7 14,8 12,2 15,8 10,2 20,7 22,3 7,4 8,4 11,3 5,3 6,9 0 0 0 71,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 323,7 164,6 50,1 122,1 140,2 73,5 69,4 69,1 42,9 42,9 43,5 43,9 57,1 83,8 109,5 75,6 121,2 110,2 105,2 81,9 349,7 79
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 305,7 337,9 203,9 202,3 387,4 367,5 339,4 308,4 255,1 277,7 271,5 315,2 342,4 308,3 283,5 344 353 433,8 368,2 532,1 0 308,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 128,0 363,9 247,4 175,6 258,3 250,5 468 755 675,5 487,7 350,9 547,7 684,7 774,4 996,4 933,6 711,2 516,4 184,1 163,7 0 618,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 231,1 3 344,7 2 340,3 2 148,8 2 833,8 2 281,5 3 044,5 3 239,4 2 808,2 2 601,2 2 717,3 3 562,7 4 780,8 5 642,6 7 055,9 7 283,8 6 716,9 5 563,2 4 208,3 4 052,4 1 398,6 3 945,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)